Manyèl Itilizatè dezumidifikateur hOmeLabs

ENERGY STAR RATED DEHUMIDIFICATEUR 22, 35 ak 50 Pent* Modèl Kapasite HME020030N HME020006N HME020031N HME020391N Mèsi dèske w achte bon jan kalite aparèy nou an. Tanpri asire w ou li tout manyèl itilizatè sa a ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak pwodwi a. Si w gen nenpòt kesyon konsènan itilizasyon pwodui sa a, tanpri rele 1-800-898-3002. …

homelabs Komèsyal machin manyèl itilizatè glas

homelabs Komèsyal machin glas AVAN PREMYE ITILIZASYON: Pou anpeche nenpòt domaj entèn, li trè enpòtan pou kenbe inite refrijerasyon (tankou sa a) dwat pandan tout vwayaj yo. Tanpri kite l kanpe dwat epi deyò bwat la pou 24 HÈ anvan ou konekte li. ENSTRIKSYON SEKIRITE ENPÒTAN Lè w ap itilize machin pou glas komèsyal lakay ou™ (aparèy), de baz...

homelabs Dlo Distribitè Gid pou Itilizatè yo

homelabs Dispenser Dlo ANVAN PREMYE ITILIZE: Pou anpeche nenpòt domaj entèn, li trè enpòtan pou kenbe inite refrijerasyon yo (tankou sa a) dwat pandan tout vwayaj yo. Tanpri kite l kanpe dwat epi deyò bwat la pou 24 HÈ anvan ou branche l. ENSTRIKSYON SEKIRITE ENPÒTAN Pou diminye risk pou yo blese ak domaj sou pwopriyete a, ...