Gid itilizatè kogan Hollywood Makeup Mirror

HOLLYWOOD MAKEUP MIRROR Gid Itilizatè SEKIRITE AK AVÈTISMAN Avètisman Anvan ou rasanble aparèy Hollywood LED Mirror ou a, tanpri asire w ke ou li ak anpil atansyon nan fèy enstriksyon sa a, refere yo tounen vin jwenn yo pandan enstalasyon an pou asire ke pwodwi ou a an sekirite epi kòrèkteman. Si w gen dout, konsilte yon elektrisyen ki kalifye. Fèmen ekipman elektrik la nan...

anko DP352 Full Length Hollywood Mirror Enstriksyon Manyèl

anko DP352 Avètisman Miwa Hollywood Full Length Anvan w sèvi ak aparèy sa a, li epi swiv tout avètisman ak enstriksyon ki nan manyèl sa a, menmsi w konnen pwodui sa a. Aparèy sa a pa fèt pou itilize pa moun (ki gen ladan timoun) ki gen kapasite fizik, sansoryèl oswa mantal redwi, oswa ki pa gen eksperyans ak konesans sof si yo...

anko DP317 Hollywood Mirror Manyèl itilizatè

anko DP317 Hollywood Mirror Avètisman Anvan w sèvi ak aparèy sa a, li epi swiv tout avètisman ak enstriksyon ki nan manyèl sa a, menmsi w konnen pwodui sa a. Aparèy sa a pa fèt pou itilize pa moun (ki gen ladan timoun) ki gen kapasite fizik, sansoryèl oswa mantal redwi, oswa ki pa gen eksperyans ak konesans, sof si yo te ...