Manyèl Itilizatè dezumidifikateur hOmeLabs

hOmeLabs Dezumidifikateur hOmeLabs Dezumidifikateur 22, 35 ak 50 pent* Modèl KapasiteHME020030NHME020006NHME020031NHME020391N Mèsi dèske w achte bon jan kalite aparèy nou an. Tanpri asire w ou li tout manyèl itilizatè sa a ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak pwodwi a. Si w gen nenpòt kesyon konsènan itilizasyon pwodui sa a, tanpri rele 1-800-898-3002. ANVAN PREMYE ITILIZE: Pou anpeche nenpòt entèn...