logo lakayENERGY STAR RATED DEHUMIDIFIER

Dezumidifikateur homeLabsModèl Kapasite 22, 35 ak 50 pent*
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N

Mèsi paske w achte bon jan kalite aparèy nou an. Tanpri asire w ou li tout manyèl itilizatè sa a ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak pwodwi a. Si w gen nenpòt kesyon konsènan itilizasyon pwodui sa a,
tanpri rele 1-800-898-3002.
ANVAN PREMYE ITILIZASYON:
Pou anpeche nenpòt domaj entèn, li trè enpòtan pou kenbe inite refrijerasyon yo (tankou sa a) dwat pandan tout vwayaj yo. Tanpri kite li kanpe dwat epi deyò bwat la pou 24 ORÈ anvan branche li nan.
Nan ka pwodwi sa a fonksyone byen oswa kliyan an kwè li se defektye, kliyan an ta dwe kontakte Sèvis Kliyan epi kenbe pwodwi ki defektye an annatant plis enstriksyon. Pwodwi ki defo yo ta dwe byen make oswa estoke kote yo pa ka itilize ankò pa erè. Si w pa kenbe pwodwi a, sa ka anpeche hOme™ a kapab korije nenpòt pwoblèm lejitim epi li ka limite nan ki pwen hOme™ ka bay rekou.
Felisitasyon
sou pote lakay nouvo aparèy ou an!
Pa bliye enskri pwodwi ou nan homelabs.com/reg pou dènye nouvèl, koupon, ak lòt enfòmasyon ki enpòtan.
Malgre ke anpil apresye, enskripsyon pwodwi pa oblije aktive nenpòt garanti.

Enstriksyon Enpòtan pou Sekirite

Dezumidifikateur hOmeLabs - iconAVI ENPÒTAN POU PREMYE ITILIZE

TANPRI REMAKE:
Dezumidifikateur sa a par défaut MOD KONTINYE, enfim itilizasyon an GÒCH DWAT bouton. Pou reprann sèvi ak bouton yo, konfime MÒD KONTINYE A se etenn.

hOmeLabs Dezumidifikateur - bouton

SOVE ENSTRIKSYON SA YO / POU ITILIZ NAN LAKAY SÈLMAN
Pou anpeche blesi nan itilizatè a oswa lòt moun ak domaj pwopriyete, enstriksyon sa yo dwe swiv lè w ap itilize dezumidifikateur la. Move operasyon akòz neglijans enstriksyon yo ka lakòz domaj oswa domaj.

 1. Pa depase Rating priz elektrik la oswa aparèy ki konekte a.
 2. Pa opere oswa fèmen dezimidifikatè a lè w konekte oswa deploge aparèy la. Sèvi ak panèl kontwòl la pito.
 3. Pa sèvi ak si kòd la kase oswa domaje.
 4. Pa modifye longè kòd pouvwa a oswa pataje priz la ak lòt moun
 5. Pa manyen ploge a ak mouye
 6. Pa enstale dezimidifikatè a nan yon kote ki ka ekspoze a yon gaz ki ka pran dife.
 7. Pa mete dezimidifikatè a toupre yon sous chalè.
 8. Dekonekte kouran an si son etranj, odè, oswa lafimen soti nan dezumidifikatè a.
 9. Ou pa ta dwe janm eseye retire oswa repare dezimidifikatè a pa
 10. Asire ou ke ou fèmen epi deploge dezumidifikatè a anvan ou netwaye.
 11. Pa sèvi ak dezimidifikatè a tou pre gaz ki ka pran dife oswa konbistib, tankou gazolin, benzèn, mens, elatriye.
 12. Pa bwè oswa itilize dlo ki vide nan dezimidifikatè a.
 13. Pa pran bokit dlo a deyò pandan dezimidifikatè a
 14. Pa sèvi ak dezimidifikatè a nan ti espas.
 15. Pa mete dezimidifikatè a kote li ka pwojeksyon nan dlo.
 16. Mete dezumidifikatè a sou yon seksyon nivo ki solid nan la
 17. Pa kouvri ouvèti konsomasyon oswa echapman dezimidifikatè a ak twal oswa sèvyèt.
 18. Pa netwaye aparèy la ak nenpòt pwodui chimik oswa sòlvan òganik, tankou acetate etil,
 19. Aparèy sa a pa fèt pou kote ki toupre ki ka pran dife oswa ki ka pran dife
 20. Yo ta dwe pran prekosyon lè w ap itilize dezimidifikatè a nan yon chanm ak moun sa yo: tibebe, timoun, ak granmoun aje.
 21. Pou moun ki sansib a imidite, pa mete nivo imidite a twò ba sou la
 22. Pa janm mete dwèt ou oswa lòt objè etranje nan gri oswa ouvèti. Pran swen espesyal pou avèti timoun yo sou sa yo
 23. Pa mete yon objè lou sou kòd elektrik la epi asire w ke kòd la pa
 24. Pa monte sou oswa chita sou la
 25. Toujou mete filtè yo byen. Asire w ke w netwaye filtè a yon fwa chak
 26. Si dlo antre nan dezimidifikatè a, fèmen dezimidifikatè a epi dekonekte kouran an, kontakte Sèvis Kliyan pou evite yon danje.
 27. Pa mete vaz flè oswa lòt veso dlo sou tèt la

ENFATIONMASYON ELEKTRIK

hOmeLabs Dezumidifikateur - ELEKTRIK

 • Plak non hOme™ a sitiye sou panèl dèyè dezimidifikatè a epi li gen done elektrik ak lòt done teknik espesifik pou dezimidifikatè sa a.
 • Asire ou ke dezumidifikatè a byen chita. Pou minimize danje chòk ak dife, bon baz enpòtan. Sa a se kòd pouvwa ekipe ak yon ploge baz twa-dan pou pwoteksyon kont danje chòk.
 • Ou dwe itilize dezimidifikatè a nan yon priz miray ki byen chita sou tè a. Si priz miray ou a pa byen mete tè oswa pwoteje pa yon fuzib ki gen reta oswa yon disjoncteur, fè yon elektrisyen kalifye enstale priz apwopriye a.
 • Evite danje dife oswa chòk elektrik. Pa sèvi ak yon kòd ekstansyon oswa yon ploge adaptè. Pa retire okenn pwent nan/kòd elektrik la.

ATANSYON

 • Dezumidifikatè sa a kapab itilize sèlman pa timoun ki gen 8 ane oswa plis ak moun ki gen kapasite fizik, sansoryèl oswa mantal redwi oswa ki pa gen eksperyans ak konesans ak sipèvizyon oswa enstriksyon konsènan itilizasyon dezimidifikatè a. Netwayaj ak antretyen itilizatè pa dwe fèt pa timoun san sipèvizyon.
 • Si kòd ekipman an domaje, li dwe ranplase pa pèsonèl ki kalifye. Tanpri kontakte Sèvis Kliyan pou evite yon danje.
 • Anvan netwayaj oswa lòt antretyen, dezimidifikatè a dwe dekonekte nan kouran elektrik la.
 • Pa enstale dezimidifikatè a nan yon kote ki ka ekspoze a yon gaz ki ka pran dife.
 • Si gaz ki ka pran dife akimile alantou dezimidifikatè a, li ka lakòz yon dife.
 • Si dezumidifikatè a frape pandan w ap itilize a, etenn dezimidifikatè a epi deploge li nan kouran prensipal la imedyatman. Vizyèlman enspekte dezimidifikatè a pou asire ke pa gen okenn domaj. Si w sispèk dezimidifikatè a andomaje, kontakte Sèvis Kliyantèl pou reparasyon oswa ranplasman.
 • Pandan yon tanpèt loraj, pouvwa a dwe koupe pou evite domaj nan dezimidifikatè a akòz zèklè.
 • Pa pase kòd la anba tapi. Pa kouvri kòd la ak tapi jete, kourè, oswa kouvèti menm jan an. Pa pase kòd la anba mèb oswa aparèy. Fè aranjman pou kòd la lwen zòn trafik la epi kote li pa pral tonbe sou li.
 • Pou diminye risk pou dife oswa chòk elektrik, pa sèvi ak dezimidifikatè sa a ak nenpòt aparèy kontwòl vitès nan eta solid.
 • Dezumidifikatè a dwe enstale an akò avèk règleman fil elektrik nasyonal la.
 • Kontakte Sèvis Kliyan pou reparasyon oswa antretyen dezimidifikatè sa a.

Pati Deskripsyon

FRONT

DÈYÈ

Dezumidifikateur hOmeLabs - Deskripsyon

Kòd akseswar limyè
(Mete nan bokit dezimidifikatè a)

hOmeLabs Dezumidifikateur - akseswa

Operasyon

PLASMAN

Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon1

 • Ka inite sa a yo te panche oswa mete tèt anba pandan anbake. Pou asire aparèy sa a fonksyone byen, tanpri asire aparèy sa a dwat pou omwen 24 èdtan anvan premye itilizasyon.
 • Dezumidifikateur sa a fèt pou opere ak yon anviwònman k ap travay ant 41 ° F (5 ° C) ak 90 ° F (32 ° C). plis woulèt (Enstale nan kat pwen sou anba a nan dezimidifikatè a)
 • Pa fòse woulèt yo deplase sou tapi a, oswa deplase dezimidifikatè a ak dlo nan bokit la. (Dezumidifikatè a ka baskile epi koule dlo.)

FONKSYON SMART

 • Auto Fèmen
  Lè bokit la plen ak/oswa anviwònman imidite a rive, dezumidifikatè a ap fèmen otomatikman.
 • Pouvwa-sou Reta
  Pou evite nenpòt domaj nan dezimidifikatè a, dezimidifikatè a pa pral kòmanse operasyon apre yon sik konplè jiskaske apre twa (3) minit. Operasyon an ap kòmanse otomatikman apre twa (3) minit.
 • Bokit limyè endikatè konplè
  Endikatè konplè a klere lè bokit la pare pou l vide.
 • Auto dekonjle
  Lè jèl la monte sou bobin evaporateur yo, COMPRESSOR a ap sikile epi fanatik la ap kontinye kouri jiskaske jèl la disparèt.
 • Auto-Rekòmanse
  Si dezumidifikatè a fèmen san atann akòz pouvwa ke yo te koupe, dezumidifikatè a pral rekòmanse ak anviwònman fonksyon an anvan otomatikman lè pouvwa a rekòmanse.

REMAK:
Tout ilistrasyon yo nan manyèl la se pou rezon eksplikasyon sèlman. Dezumidifikateur ou a ka yon ti kras diferan. Fòm aktyèl la ap domine. Konsepsyon ak espesifikasyon yo ka chanje san avètisman alavans pou amelyorasyon pwodwi yo. Konsilte Sèvis Kliyan pou plis detay.
PANEL KONTW .L

Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon2

Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon4Bouton PUMP (Sèlman aplikab pou HME020391N)
Peze aktive operasyon ponp lan.
Remak: Anvan w kòmanse ponp lan, asire w ke kawotchou drenaj ponp lan tache, yo retire kawotchou drenaj kontinyèl la epi kouvri plastik la nan priz drenaj kontinyèl la ranplase byen sere. Lè bokit la plen, ponp lan kòmanse travay. Ale nan paj kap vini yo pou retire dlo ki kolekte.
Remak: Li bezwen tan anvan dlo te ponpe nan kòmansman an.
Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon8bouton COMFORT
Peze bouton sa a pou vire fonksyon confort on/off. Anba modèl sa a, imidite a pa ka ajiste manyèlman men yo pral prereglaj nan yon nivo rekòmande konfòtab ki baze sou tanperati anbyen an. Nivo a pral kontwole dapre tablo ki anba a:

Anbyen Tanperati <65 ˚F 65 -77 ˚F >77 ˚F
Relative Imidite 55% 50% 45%

Remak: Laprès Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon19or Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon20bouton, mòd COMFORT an ap anile, epi nivo imidite a ka ajiste.
Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon10bouton FILTER
Karakteristik filtre chèk la se yon rapèl pou netwaye Air Filter pou operasyon pi efikas. Limyè Filter (limyè filtre pwòp) ap flache apre 250 èdtan nan operasyon. Pou reset apre w fin netwaye filtè a, peze bouton filtre a epi limyè a pral etenn.
Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon12bouton KONTINYE
Peze pou aktive operasyon dezumidifikasyon kontinyèl la. Aparèy la ap travay kontinyèlman epi li p ap sispann eksepte ke bokit la plen. Nan mòd kontinyèl, la ak Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon19or Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon20bouton yo fèmen.
Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon5bouton TURBO
Kontwole vitès fanatik la. Peze pou w chwazi vitès fanatik segondè oswa nòmal. Mete kontwòl fanatik la sou High pou retire imidite maksimòm. Lè imidite a te redwi ak operasyon trankil pi pito, mete kontwòl fanatik la nan Nòmal.
Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon9Bouton TIMER
Peze pou mete yon revèy Auto limen oswa yon revèy Auto-off (0 – 24 èdtan) an konjonksyon avèk la Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon19ak Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon20bouton. Revèy la kouri sèlman yon sik, kidonk sonje mete yon revèy anvan pwochen fwa a itilize.

 • Apre branche aparèy la, peze la Tan bouton, endikatè TIMER OFF la ap limen, sa vle di paramèt revèy Auto-off la aktive.
  Sèvi ak Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon19ak Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon20bouton pou mete valè tan ou vle fèmen aparèy la. Anviwònman yon sèl-off Auto-off revèy la fini.
 • Peze la Tan bouton ankò, endikatè TIMER ON la ap limen, sa vle di anviwònman revèy Oto sou li aktive. Sèvi ak Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon19ak Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon20bouton pou mete valè tan ou vle limen aparèy la pwochen fwa. Anviwònman yon sèl-off Auto-off revèy la fini.
 • Pou chanje paramèt revèy yo, repete operasyon ki anwo yo.
 • Peze oswa kenbe Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon19ak Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon20bouton pou chanje tan Auto a pa ogmantasyon 0.5 èdtan, jiska 10 èdtan, Lè sa a, nan ogmantasyon 1 èdtan jiska 24 èdtan. Kontwòl la pral konte desann tan ki rete jiska kòmansman an.
 • Tan an chwazi pral enskri nan 5 segonn ak sistèm lan pral otomatikman retounen tounen nan montre anviwònman an imidite anvan yo.
 • Pou anile yon revèy, ajiste valè revèy la a 0.0.
  Endikatè revèy korespondan an ap limen, sa vle di revèy la anile. Yon lòt fason pou anile yon revèy se rekòmanse aparèy la, revèy la yon sèl-off ap vin tou
  envalid.
 • Lè bokit la plen, ekran an montre kòd erè "P2", aparèy la ap fèmen otomatikman. Yo pral anile tou de revèy Auto-on/Auto-off.

Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon22Dirije ekspozisyon
Montre seri % nivo imidite a soti nan 35% a 85% oswa tan oto kòmanse/sispann (0 ~ 24) pandan y ap mete, Lè sa a, montre aktyèl (±5% presizyon) nivo imidite chanm nan nan yon seri 30% RH (Imidite relatif). ) a 90% RH (Imidite relatif).
Kòd Erè:
AS - Erè detèktè imidite
ES - Erè detèktè tanperati
Kòd Pwoteksyon:
P2 - Bokit la plen oswa bokit pa nan bon pozisyon.
Vide bokit la epi ranplase li nan bon pozisyon.
Eb - Bokit retire oswa ou pa nan bon pozisyon.
Ranplase bokit la nan bon pozisyon. (Sèlman aplikab pou inite a ak karakteristik ponp.)
Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon24Bouton POUVWA
Peze vire dezumidifikatè a sou yo ak sou.
Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon23GÒCH / DWA bouton
REMAK: Lè dezumidifikatè a premye limen, li pral ale sou mòd kontinyèl pa default. Sa a pral enfim itilizasyon bouton GÒCH/DWA. Asire w ke w fèmen mòd kontinyèl pou reprann fonksyon nan bouton sa yo.
Imidite Mete bouton kontwòl

 • Nivo imidite a ka mete nan yon seri de 35% RH (Imidite Relatif) a 85% RH (Imidite Relatif) nan ogmantasyon 5%.
 • Pou lè pi sèk, peze la Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon19bouton epi mete li nan yon pi ba valè pousan (%).
  Pou damper lè, peze la Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon20bouton epi mete yon pi gwo valè pousan (%).

Timer Mete bouton kontwòl

 • Peze pou kòmanse fonksyon oto kòmanse ak oto sispann, an konjonksyon avèk la Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon19ak Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon20bouton.

Limyè Endikatè

 • ON ……… Timer ON limyè
 • OFF ………………. Timer OFF limyè
 • PLEN …………….. Tank dlo a plen epi li dwe vide l
 • DEJÈLÈ ……… Aparèy la sou mòd Dekonjle

Remak: Lè youn nan malfonksyònman ki anwo yo rive, fèmen dezimidifikatè a, epi tcheke pou nenpòt ki obstak. Rekòmanse dezimidifikatè a, si malfonksyònman an toujou prezan, fèmen dezimidifikatè a epi deploge fil elektrik la. Kontakte Sèvis Kliyan pou reparasyon ak/oswa ranplasman.
RETIRE DLO RANKLE A

 1. Sèvi ak bokit la
  Lè bokit la plen, retire bokit la epi vide li.
  Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon25
 2. Drenaj kontinyèl
  Dlo ka vide otomatikman nan yon drenaj etaj lè w tache dezimidifikatè a nan yon kawotchou dlo ak yon fen fil fil. (NÒT: Sou kèk modèl, fen Threaded fi pa enkli)
  Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon26Remak: Pa sèvi ak drenaj kontinyèl lè tanperati deyò egal a oswa mwens pase 32 ° F (0 ° C), otreman dlo a pral friz, sa ki lakòz kawotchou dlo a bloke epi dezumidifikatè a ka domaje.
  Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon29Remak:
  Asire w ke koneksyon an sere epi pa gen okenn koule.
  • Mennen kawotchou dlo a nan drenaj etaj la oswa yon etablisman drenaj apwopriye, etablisman drenaj la ta dwe pi ba pase priz drenaj dezumidifikatè a.
  • Asire ou ke ou kouri kawotchou dlo a an pant anba pou kite dlo a koule san pwoblèm.
  • Lè karakteristik drenaj kontinyèl la pa itilize, retire kawotchou drenaj la nan priz la epi ranplase kouvèti plastik la nan priz drenaj kontinyèl la byen sere.
 3. Drenaj ponp (Sèlman aplikab pou HME020391N)
  • Retire kawotchou drenaj kontinyèl la nan inite a.
  Ranplase kouvèti plastik la nan priz kawotchou drenaj kontinyèl la byen sere.
  • Tache kawotchou drenaj ponp lan (dyamèt ekstèn: 1/4”; longè: 16.4 pye) nan priz tiyo drenaj ponp lan. Pwofondè insert pa ta dwe mwens pase 0.59 pous.
  Kondwi kawotchou drenaj la nan drenaj etaj la oswa nan yon enstalasyon drenaj apwopriye.
  Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon30Remak:

  Asire w ke koneksyon an sere epi pa gen okenn koule.
  Si kawotchou ponp lan tonbe lè w ap retire bokit la, ou dwe enstale kay ponp lan nan inite a anvan ou ranplase bokit la nan inite a.
  • Elevasyon maksimòm ponpe se 16.4 pye.
  Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon32Remak: Pa sèvi ak ponp lan lè tanperati deyò a egal oswa mwens pase 32 ° F (0 ° C), otreman dlo a pral friz, sa ki lakòz kawotchou dlo a bloke epi dezumidifikatè a ka domaje.

Swen ak netwayaj

SWEN AK NETWAYAJ DEHUMIDIFIER LA
AVÈTISMAN: Vire dezumidifikatè a epi retire ploge nan priz miray la anvan ou netwaye.
Netwaye dezimidifikatè a ak dlo ak detèjan twò grav.
Pa sèvi ak klowòks oswa abrazif.

Dezumidifikateur hOmeLabs - Operasyon35

 1. Netwaye griyaj la ak ka a
  • Pa voye dlo dirèkteman sou inite prensipal la. Si w fè sa ka lakòz yon chòk elektrik, lakòz izolasyon an deteryore, oswa lakòz inite a rouye.
  • Griyaj antre ak priz lè a sal fasil. Sèvi ak yon atachman vakyòm oswa bwòs pou netwaye.
 2. Netwaye bokit la
  Netwaye bokit la ak dlo ak yon detèjan dous chak de semèn.
 3. Netwaye filtè lè a
  Netwaye filtè a ak dlo potab omwen yon fwa chak 30 jou.
 4. Sere dezumidifikatè a
  Sere dezimidifikatè a lè li pa pral itilize pou yon tan long.
  • Apre etenn dezimidifikatè a, rete tann yon jou jiskaske tout dlo ki nan entèn dezimidifikatè a koule nan bokit la, epi vide bokit la.
  • Netwaye dezimidifikatè prensipal la, bokit la ak filtè lè a.
  • Vlope kòd la ak pake li ak bann lan.
  • Kouvri dezumidifikatè a ak yon sache plastik.
  • Sere dezumidifikatè a mache dwat nan yon kote ki sèk, ki byen vantile.

Depanaj

Anvan ou kontakte sèvis kliyan, reviewsi lis sa a ka ekonomize tan. Lis sa a gen ladan evènman ki pi komen ki pa rezilta nan atizan konn fè defo oswa materyèl nan dezumidifikateur sa a.

PWOBLÈM

KOZ / SOLISYON

Dezumidifikatè a pa kòmanse
 • Asire w ke ploge dezimidifikatè a antre nèt nan priz la. – Tcheke bwat fusible/disjoncteurs kay la.
 • Dezumidifikatè a te rive nan nivo prezan li yo oswa bokit la plen.
 • Bokit la pa nan bon pozisyon.
Dezumidifikatè a pa sèk lè a jan li ta dwe
 • Asire w ou kite ase tan pou retire imidite a.
 • Asire w ke pa gen rido, pèsyèn, oswa mèb ki bloke devan oswa dèyè dezimidifikatè a.
 • Nivo imidite a ka pa ase ba.
 • Tcheke tout pòt yo, fenèt yo ak lòt ouvèti yo byen fèmen. – Tanperati chanm lan twò ba, anba 41°F (5°C).
 • Gen yon aparèy chofaj kewozèn oswa yon bagay ki bay vapè dlo nan chanm nan.
Dezumidifikateur a fè yon gwo bri lè opere
 • Filtè lè a bouche.
 • Dezumidifikatè a panche olye pou yo mache dwat la jan li ta dwe. – Sifas etaj la pa nivo.
Frost parèt sou anwoulman yo
 • Sa a se nòmal. Dezumidifikatè a gen yon karakteristik oto-dekonjle.
Dlo atè
 • Yo te mete dezumidifikatè a sou yon etaj inegal.
 • Kawoutchou pou connecteur ou koneksyon kawoutchou ka k'ap fè jennès.
 • Gen entansyon itilize bokit la pou kolekte dlo, men yo retire ploge drenaj la.
Dlo pa vide nan kawotchou a
 • Kawotchou ki gen plis pase 5 pye nan longè ka pa drenaj byen. Li rekòmande pou kenbe kawotchou a kout ke posib pou bon drenaj. Kawotchou a dwe mete pi ba pase anba a nan dezimidifikatè a, epi yo dwe kenbe plat ak lis san kinks.
Endikatè ponp lan ap bat. (Sèlman aplikab pou HME020391N)
 • Filtè a sal. Ale nan seksyon Netwayaj ak Antretyen pou netwaye filtè a. – Kawotchou drenaj ponp lan pa tache nan dèyè dezimidifikatè a.
 • Bokit la pa nan bon pozisyon. Mete bokit la byen.
 • Kawotchou ponp lan tonbe. Reinstale kawotchou ponp lan. Si erè a repete, rele sèvis kliyan.

Kontakte Sèvis Kliyan si dezimidifikatè a fonksyone anòmalman oswa si li pa fonksyone, epi solisyon ki anwo yo pa itil.

garanti

hOme™ ofri yon garanti limite pou yon ane ("peryòd garanti") sou tout pwodwi nou yo achte nouvo epi yo pa itilize nan men hOme Technologies, LLC oswa yon revandè otorize, ak prèv orijinal yo achte ak kote yon defo te parèt, totalman oswa anpil, kòm yon rezilta nan fabrikasyon defo, pati oswa atizan konn fè pandan peryòd garanti a. Garanti a pa aplike kote domaj ki koze pa lòt faktè, ki gen ladan san limitasyon: (a) nòmal mete ak chire; (b) abi, move manyen, aksidan, oswa pa swiv enstriksyon operasyon yo; (c) ekspoze a likid oswa enfiltrasyon nan patikil etranje; (d) sèvis oswa modifikasyon nan pwodwi a lòt pase pa hOme™; (e) itilizasyon komèsyal oswa ki pa nan kay la.
Garanti hOme™ a kouvri tout depans ki gen rapò ak restorasyon pwodui ki pwouve ki defektye a atravè reparasyon oswa ranplasman nenpòt pati ki defo ak travay ki nesesè pou li konfòme li ak espesifikasyon orijinal li yo. Yo ka bay yon pwodwi ranplasman olye pou yo repare yon pwodwi ki defektye. Obligasyon eksklizif hOme™ anba garanti sa a limite a sa yo reparasyon oswa ranplasman.
Yon resi ki endike dat acha a obligatwa pou nenpòt reklamasyon, kidonk tanpri kenbe tout resi yo nan yon kote ki an sekirite. Nou rekòmande ke ou enskri pwodwi ou sou nou an websit, homelabs.com/reg. Malgre ke anpil apresye, enskripsyon an pwodwi pa oblije aktive nenpòt garanti ak enskripsyon pwodwi pa elimine bezwen an pou prèv orijinal la nan achte.
Garanti a vin anile si tantativ reparasyon yo fèt pa twazyèm pati ki pa otorize ak / oswa si pyès rezèv, ki pa sila yo ke hOme ™, itilize.
Ou kapab tou fè aranjman pou sèvis apre garanti a ekspire nan yon pri adisyonèl.
Sa yo se tèm jeneral nou yo pou sèvis garanti, men nou toujou ankouraje kliyan nou yo rive jwenn soti nan nou ak nenpòt pwoblèm, kèlkeswa tèm garanti. Si ou gen yon pwoblèm ak yon pwodwi hOme ™, tanpri kontakte nou nan 1-800-898-3002, epi n ap fè pi byen nou yo rezoud li pou ou.
Garanti sa a ba ou dwa legal espesifik, epi ou ka gen lòt dwa legal ki varye de eta a eta, peyi a peyi, oswa pwovens pwovens lan. Kliyan an ka revandike nenpòt dwa sa yo nan sèl diskresyon yo.

Avètisman

Manyèl sa a dwe itilize ak tout atik ki gen nimewo modèl yo
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N
AVÈTISMAN: Kenbe tout sache plastik lwen timoun yo.
Manifakti, distribitè, enpòtatè, ak vandè yo pa responsab pou NENPÒT domaj ki te koze pa move itilizasyon, depo, swen, oswa pa swiv avètisman ki asosye ak pwodui sa a.

Kontakte nou

Imèl-Icon.pngCHAT AK US ReleRELE NOU SONY CFI-1002A PS5 PlayStation-- Apèl--EMAIL US
homelabs.com/help 1- (800) -NNUMX-898 [imèl pwoteje]

logo lakayPou Itilizasyon Kay sèlman
1-800-898-3002
[imèl pwoteje]
homelabs.com/help
© 2020 hOmeLabs, LLC
37 East 18 Street, 7yèm etaj
New York, NY 10003
Tout dwa rezève, home™
Enprime nan Lachin.

Dokiman / Resous

Dezumidifikateur homeLabs [pdf] Manyèl itilizatè
homeLabs, Energy Star, Rated, Dezumidifikateur, HME020030N, HME020006N, HME020031N, HME020391N

Referans

Kite yon kòmantè

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye.