Manyèl itilizatè, enstriksyon ak gid pou pwodwi ORIS ELECTRONICS.