Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc


Exact tooth shape and count may vary depending on model.
Vizite wèbsayt nou nan websit nan: http://www.harborfreight.com
Imèl sipò teknik nou an nan: [imèl pwoteje]

Sove Manyèl sa a Kenbe manyèl sa a pou avètisman sekirite ak prekosyon, asanble, operasyon, enspeksyon, antretyen ak pwosedi netwayaj. Ekri nimewo seri pwodwi a nan do manyèl la toupre dyagram asanble a (oswa mwa ak ane achte si pwodwi pa gen okenn nimewo). Kenbe manyèl sa a ak resi a nan yon kote ki an sekirite epi sèk pou referans nan lavni.

Lè ou anbalaj, asire w ke pwodwi a se entak ak domaje. Si nenpòt ki pati ki manke oswa kase, tanpri rele 1-888-866-5797 pi vit ke posib.

Copyright© 2021 pa Harbour Freight Tools®. Tout dwa rezève. Pa gen okenn pati nan manyèl sa a oswa nenpòt travay atistik ki ladann yo ka repwodui nan nenpòt fòm oswa fòm san konsantman eksprime alekri Harbor Freight Tools. Dyagram ki nan manyèl sa a pa ka trase pwopòsyonèlman. Akòz amelyorasyon k ap kontinye, pwodwi aktyèl la ka diferan yon ti kras ak pwodwi ki dekri la a. Zouti ki nesesè pou asanble ak sèvis pa ka enkli.

SIMBOLL AVÈTISMAN AK DEFINISYON

Sa a se senbòl alèt sekirite a. Li itilize pou alèt ou sou danje potansyèl aksidan pèsonèl. Obeyi tout mesaj sekirite ki swiv senbòl sa a pou evite blesi posib oswa lanmò.
Endike yon sitiyasyon danjere ki, si li pa evite, sa pral lakòz lanmò oswa aksidan grav.
Endike yon sitiyasyon danjere ki, si li pa evite, ka lakòz lanmò oswa blesi grav.
Endike yon sitiyasyon danjere ki, si se pa evite, ka lakòz blesi minè oswa modere.
Adrese pratik ki pa gen rapò ak aksidan pèsonèl.

Enfòmasyon enpòtan sou sekirite

To prevent serious injury, amputation, and DEATH, read and follow all power tool instructions and all instructions included with this item.
Sove tout avètisman ak enstriksyon pou referans nan lavni.

Mete prekosyon
 1. The grinder’s safety guard MUST be positioned as described in Adjusting the Safety Guard on page 5 prior to installing and using Carving Disc.
 2. DO NOT install Carving Disc on any grinder that requires mechanically modifying the safety guard to achieve proper positioning.
 3. Set up only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 4. Install only on 4″ or 4-1/2″ angle grinder equipped with a constant pressure switch (paddle, dead man or kill switch), with a 5/8″ spindle and a maximum speed of 14,000 RPM or less.
 5. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during set up.
 6. Do not carve wood containing foreign objects. Remove all screws, nails, staples and other obstructions from workpiece before using Carving Disc.
 7. Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any set up procedures.
 8. Keep set up area clean and well lit.
 9. Keep bystanders out of the area during set up.
 10. Do not set up when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
Sèvi ak prekosyon
 1. DANGER: Keep hands away from cutting area and the Carving Disc. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the grinder, they cannot be cut by the Carving Disc.
 2. Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure, Disc binding, or loss of control.
 3. Do not reach underneath the workpiece or remove wood shavings from the cutting area while the Disc is rotating. The safety guard cannot protect you from the Carving Disc below the workpiece.
 4. Do not use to carve wood with embedded foreign objects like nails, screws or rocks.
 5. Operate a power tool equipped with this Carving Disc with both hands only. Using equipment with only one hand can easily result in loss of control.
 6. Do not operate a power tool equipped with this Carving Disc near the face or in a position above the head.
 7. Pa depase limit. Kenbe bon pye ak balans toutan. Sa pèmèt pi bon kontwòl sou zouti pouvwa a nan sitiyasyon inatandi.
 8. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 9. Pwodwi sa a se pa yon jwèt. Pa pèmèt timoun yo jwe avèk oswa tou pre atik sa a.
 10. Sèvi ak jan sa fèt sèlman.
 11. Enspekte anvan chak itilizasyon; pa itilize si pati yo ki lach oswa domaje.
 12. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool equipped with this Carving Disc. Do not use while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 13. Abiye byen. Pa mete rad ki lach oswa bijou. Kenbe cheve, rad ak gan lwen pati k ap deplase. Rad ki lach, bijou oswa cheve long ka kenbe nan pati k ap deplase.
 14. Avètisman yo, prekosyon yo, ak enstriksyon diskite nan manyèl enstriksyon sa a pa ka kouvri tout kondisyon posib ak sitiyasyon ki ka rive. Li dwe konprann pa operatè a ke sans komen ak prekosyon yo se faktè ki pa ka bati nan pwodui sa a, men yo dwe apwovizyone pa operatè a.
Kickback ak avètisman ki gen rapò

Kickback se yon reyaksyon toudenkou nan yon wou wotasyon kwense oswa kwense, fè bak pad, bwòs oswa nenpòt lòt akseswar. Pinching oswa snagging lakòz rapid bloke nan akseswar a wotasyon ki an vire lakòz zouti nan pouvwa san kontwòl yo dwe fòse nan direksyon opoze a wotasyon akseswar a nan pwen an nan obligatwa a
Pou ansyenample, si se yon wou abrazif snagged oswa kwense pa materyo a, kwen nan wou an ki ap antre nan pwen an zongle ka fouye nan sifas la nan materyèl la ki lakòz volan an monte soti oswa choute soti. Wou a ka swa sote nan direksyon oswa lwen operatè a, tou depann de direksyon mouvman wou a nan pwen zongle. Wou abrazif ka kraze tou nan kondisyon sa yo.
Kickback se rezilta move itilizasyon zouti elektrik ak / oswa pwosedi fonksyònman oswa kondisyon ki pa kòrèk epi yo ka evite lè ou pran bon jan prekosyon jan yo bay anba a.

 1. Kenbe yon priz fèm sou zouti pouvwa a ak pozisyon kò ou ak bra pou pèmèt ou reziste fòs restitiye. Toujou sèvi ak manch oksilyè, si yo bay li, pou kontwòl maksimòm sou restorasyon oswa reyaksyon koupl pandan kòmanse-up. Operatè a ka kontwole reyaksyon koupl oswa fòs restitiye, si prekosyon apwopriye yo te pran.
 2. Pa janm mete men ou tou pre akseswar wotasyon an. Akseswa ka restitiye sou men ou.
 3. Pa pozisyon kò ou nan zòn kote zouti elektrik la ap deplase si restitiye fèt. Kickback pral pouse zouti a nan direksyon opoze a mouvman wou an nan pwen an nan snagging.
 4. Sèvi ak swen espesyal lè w ap travay kwen, kwen byen file elatriye Evite rebondi ak snagging akseswar la.
  Kwen, bor byen file oswa rebondi gen yon tandans dechire akseswar nan wotasyon ak lakòz pèt kontwòl oswa restitiye.
 5. This tool is designed to reduce the risk of kickback. However, improper assembly, installation, or usage may still cause kickback.

Mete kanpe Enstriksyon

Li la Tout antye ENFATIONMASYON ENFATIONMASYON SOU ENFANTMASYON SOU SEKIRITE nan kòmansman dokiman sa a ki gen ladan tout tèks anba sou-tit ladan yo anvan yo mete kanpe oswa itilize pwodui sa a.


POU ANPECHE BLESI GRAV NAN OPERASYON AKSIDAN:
Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

Installing the Carving Disc
 1. Press in and hold the grinder’s spindle lock (if equipped) and use a spanner wrench (not included) to loosen and remove the grinder’s outer flange nut.
 2. Carefully remove center plug holding the Note: If components become separated refer three components of the Carving Disc to Disc and Chain Assembly on page 5. assembly together and retain for future use. 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.
 3. Hold Disc firmly so the components don’tseparate and with the side stamped TOP facing up, place it over the grinder spindle until seated on the grinder’s inner flange.
  Remak: If components become separated refer to Disc and Chain Assembly on page 5.
 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.

Pou kesyon teknik, tanpri rele 1-888-866-5797.

Ajiste Gad Sekirite a
 1. Lay the grinder to be used on its side and loosen the hardware securing the safety guard in place.
 2. Rotate the safety guard until it is at an approximate 45° angle with the grinder body. Refer to Figure B.
 3. Tighten the hardware holding the guard in place and ensure it is secure. Adjust if necessary before proceeding.
Disc and Chain Assembly

The Carving Disc consists of three components, a top disc stamped TOP, a bottom disc stamped BOTTOM, and a saw chain. To assemble the components use the following procedure:

 1. Place the bottom disc with the word BOTTOM facing up on a flat surface.
 2. Place the saw chain on the bottom disc with rakers facing left as shown in
  Figure C and arrange chain around the outside edge of the disc, making sure chain link tangs fit over disc perimeter.
  Remak: Chain direction is critical for proper operation. If assembled in the wrong direction, the saw chain blades will not cut effectively and may burn the wood due to heat buildup.
 3. Place the top disc with the word TOP facing up onto the saw chain and bottom disc. Make sure that the slots in the top disc line up with the slots in the bottom disc and make minor adjustments to the position of the top and bottom discs until the chain is secured between them.

Enstriksyon Operasyon

Li la Tout antye ENPANTTAN SEKIRITE INFORMATION section at the beginning of this document including all text under subheadings therein before set up or use of this product.
Pyès ak zòn travay mete kanpe
 1. Deziyen yon zòn travay ki pwòp epi ki byen limen. Zòn travay la pa dwe pèmèt timoun oswa bèt kay aksè pou anpeche distraksyon ak blesi.
 2. Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping hazard or exposing the power cord to possible damage.
 3. The power cord must reach the work area with enough extra length to allow free movement while working.
 4. Tache pyès ki lach lè l sèvi avèk yon vise oswa CLamps (pa enkli) pou anpeche mouvman pandan wap travay.
 5. There must not be hazardous objects, suchas utility lines or foreign objects, nearby that will present a hazard while working.
 6. You must use personal safety equipment including, but not limited to, ANSIapproved safety goggles underneath full face shield, hearing protection, and heavy-duty work gloves.
Operasyon


POU EVITE BLESI GRAV: Mennen zouti a byen fèm nan tou de men.

 1. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 2. Make sure that the switch/trigger is in the off-position, then plug in the tool.
 3. Turn on the switch or squeeze the trigger to start the tool. DO NOT start the tool with the Carving Disc in contact with the workpiece.
 4. Allow the Carving Disc to come up to full speed before touching the work material.
 5. Use both hands to operate grinder.
  Hold tool at main housing, and use auxiliary handle on top/side.
 6. Apply the Carving Disc to the work material, allowing the tool to operate at full speed.
  AVÈTISMAN! POU ANPECHE SERYE
  BLESI:
  Cut by pulling the saw back towards you, not pushing away from you.
 7. Do not use excessive pressure or force the Carving Disc into the workpiece. If the tool bogs down, use lighter pressure. Allow the tool to do the work.
 8. Periodically remove sawdust and wood shavings from around and under the grinder’s on/off switch to prevent buildup of debris and ensure safe switch operation.
 9. POU ANPECHE AKSIDAN, APRE ITILIZASYON:
  Fèmen zouti a.
  AVÈTISMAN! POU EVITE BLESI GRAV: Allow the tool to come to a complete stop before setting it down. Unplug the tool. Remove the Carving
  Disc from the grinder, replace center plug to hold the Carving Disc assembly together, then store the Disc indoors out of children’s reach.

antretyen


POU ANPECHE BLESI GRAV NAN OPERASYON AKSIDAN:
Make sure that the Power Switch/Trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

For optimum performance, periodically sharpen the saw chain:

a. Wear heavy-duty work gloves and remove the Carving Disc from the power tool.
b. Replace the center plug supplied with the accessory to hold the Carving Disc assembly together.
c. Hold the Disc assembly in one hand and sharpen the saw chain blades using a standard 1/8″ or 5/32″ chainsaw file.
d. Reinstall the Carving Disc or store indoors out of children’s reach.

Nimewo Seri Dosye Isit la:

Remak: Si pwodwi pa gen okenn nimewo seri, dosye mwa ak ane nan achte olye.
Remak: Gen kèk pati ki nan lis epi yo montre pou rezon ilistrasyon sèlman, epi yo pa disponib endividyèlman kòm pati ranplasman. Pati yo ka pa ka ranplase. Espesifye nimewo UPC lè w ap fè kòmann:

26677 Agoura Road • Calabasas, CA 91302 • 1-888-866-5797

Pou kesyon teknik, tanpri rele 1-888-866-5797

Dokiman / Resous

Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc [pdf] Manyèl Pwopriyetè a
2061A-C35 Wood Carving Disc, 2061A-C35, Wood Carving Disc

Referans

Kite yon kòmantè

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye.