Ardes logo

FO PIZZA PELLET BWA
ENSTRIKSYON POU ITILIZASYON

Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven

ARPIZ02

ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven

ATANSYON : li ti liv sa a ak anpil atansyon li gen enstriksyon enpòtan pou yon enstalasyon, itilizasyon ak antretyen an sekirite. Enstriksyon enpòtan yo dwe kenbe pou referans nan lavni.

AVÈTISMAN

 • AVÈTISMAN: Hazardous fire or explosion may result if instructions are ignored.
 • Se responsablite konsomatè a pou wè ke babekyou a byen reyini, enstale, ak pran swen.
 • Si w pa suiv enstriksyon ki nan manyèl sa a, sa ka lakòz blesi kòporèl ak/oswa domaj pwopriyete.
 • Li enstriksyon yo anvan ou sèvi ak aparèy la.
 • Kenbe manyèl sa a pou referans nan lavni.
 • Sèvi ak deyò sèlman.
 • Pati ki aksesib yo ka trè cho. Kenbe timoun piti yo ale.
 • Pa deplase aparèy la pandan itilizasyon an.
 • Pa modifye aparèy la.
 • Aparèy sa a dwe kenbe lwen materyèl ki ka pran dife pandan itilizasyon an.
 • Aparèy sa a fèt pou itilize deyò, lwen materyèl ki ka pran dife.
 • Li enpòtan pou pa gen okenn obstak sou tèt yo epi pou gen yon distans minimòm de 4 pye (1.22m) sou bò oswa dèyè aparèy la.
 • Li enpòtan pou ouvèti vantilasyon aparèy la pa bloke.
 • Aparèy la dwe mete sou yon sifas ki nivo, ki estab anvan ou itilize li.
 • Aparèy la ta dwe pwoteje kont bouyon dirèk epi yo dwe pozisyone oswa pwoteje kont pénétration dirèk pa nenpòt dlo k ap koule (egzanp lapli).
 • Van ka lakòz flanm dife soti nan dèyè fou pitza ou a. Kòm toujou, pran prekosyon lè fou pitza ou a limen epi pa kite li poukont li.
 • Sèlman sèvi ak 100% granules oakwood ki vle di pou kwit manje ak griye.
 • Pa sèvi ak granules ki vle di pou kabann bèt oswa chofaj. Sa yo ka gen aditif ak pwodui chimik ki kapab danjere.
 • Aparèy sa a dwe chofe epi gaz la rete wouj pou omwen 30 minit anvan premye kwit manje a.
 • AVÈTISMAN! Aparèy sa a pral vin cho anpil, pa deplase li pandan operasyon an
 • Pa sèvi ak andedan kay la!
 • AVÈTISMAN! Pa sèvi ak lespri oswa petwòl pou limen oswa re-limen! Sèvi ak sèlman dife ki konfòm ak EN 1860-3!
 • AVÈTISMAN! Kenbe timoun ak bèt kay lwen
  Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 1 
 • Pa sèvi ak aparèy la nan yon espas ki fèmen ak/oswa ki abite tankou kay, tant, karavàn, motorhome, bato. Danje pou anpwazònman monoksid kabòn.

   

SCANCOOL SD 306 E Display Frizè - icon 1 KENBE TIMOUN LWAYE NAN FOUVÈ A EPI FE FE PRAN DIFE KI SOTI NAN MANJE UTILIZE gant ki reziste dife!
EZVIZ CSCB3EB3 Smart Home Battery Kamera - icon 20 ATANSYON! Sifas cho

LIS PATI

Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 2

* Pati 6-7-13-14 pa enkli.

1. Main kò
2. Granules panyen
3. chemine
4. Kouvri chemine a
5. Manch
6. Cooking grid (NOT INCLUDED)
7. Chodyè gout (PA ENKLI)
8. Plato wòch
9. Pòt fou a
10. Janm
11. Vis
12. Spatul
13. Griy i grenn
14. Lang pou griy pou kwit manje (PA ENKLI)
15. Vis
16. Nwa
17. Pellet scoop

Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 3

ASANBLE

AVÈTISMAN SOU
Pandan ke yo te fè tout efò nan fabrikasyon babekyou ou a pou retire kwen byen file, ou ta dwe okipe tout eleman ak atansyon pou fè pou evite aksidan aksidan.
Tanpri itilize yon zouti pou asire w ke tout nwa ak vis yo byen tache lè w ap enstale.
Avi: Asire w ke yo retire tout pwoteksyon plastik anvan ou rasanble!

 1. Enstalasyon kò a fou
  Sèvi ak vis ki idantik pou tache pye yo nan kò a
  Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 4
 2. Mete chemine nan kò a jan foto a.
  Use the identical screw to attach hood. The screw has been pre-installed on the chimney.
  Devise ak re-enstale pou tache moso chemine.
  Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 5
 3. Tache manch pòt fou a lè l sèvi avèk pati ki endike yo nan imaj la.
  Vis yo ak nwa yo te pre-enstale sou manch yo. Devise ak re-enstale nan pòt la.
  Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 6
 4. Tache manch nan panyen an granules jan yo montre.
  Vis yo ak nwa yo te pre-enstale sou manch yo. Devise ak re-enstale nan panyen an granules.
  Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 7
 5. Insert the pellet grid
  Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 8
 6. Lè sa nesesè, sèvi ak wòch pitza yo bay la epi mete l nan fou a jan foto a.
  Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 9
 7. Lè sa nesesè, sèvi ak griyaj pou kwit manje a (PA ENKLI) epi mete l nan fou a jan sa foto a.
  Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 10
 8. Ki jan yo fèmen pòt la byen sere.

Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven - Fig 11

ENFMASYON ENPTAN

Li pa fasil pou kwit manje ak dife pou premye fwa. Men kèk konsèy pou ede!
Ki jan nou sijere ou prepare.

 • Sèlman sèvi ak 100% granules oakwood ki vle di pou kwit manje ak griye.
 • Evite sèvi ak granules bwa résine paske yo pa pral boule kòm efikasite.
 • Kenbe kouvèti fèmen epi chofe pou 15 minit pou rive nan 950˚F (510°C).
 • Pa sèvi ak granules ki vle di pou kabann bèt oswa chofaj. Sa yo ka gen aditif ak pwodui chimik ki kapab danjere.
 • Pa janm ajoute yon chaj plen nan granules pandan w ap limen oswa pou w kouvri. Olye de sa, ajoute ti kantite granules piti piti epi pèmèt sa yo limen konplètman anvan ou fini.
 • Van ka lakòz flanm dife soti nan dèyè fou pitza ou a. Kòm toujou, pran prekosyon lè fou pitza ou a limen epi pa kite li poukont li.

KONTAK MANJE

Se sèlman pati sa yo ki fèt pou kontak ak manje, nan kondisyon sa yo endike:

Parts intended for contact
avèk manje
Kalite manje Tanperati maksimòm Tan kontak maksimòm
plato wòch (8) Pitza 500 ° C 5 minit
Griy (6) tout 500 ° C 5 minit
250 ° C 60 minit
Chodyè degoute (7) tout 500 ° C 5 minit
250 ° C 60 minit
Pati plat nan spatul la (12) tout 500 ° C 5 minit
 • Pati sa yo ka itilize sèlman ak aparèy sa a. Pa sèvi ak pati yo nan fòm separe pou lòt aplikasyon.
 • Anvan w itilize aparèy la pou premye fwa, lave pati ki gen entansyon pou kontakte manje a jan sa endike nan paragraf ENTRETYEN an.

ENSTRIKSYON POU ITILIZASYON

 1. Asire w ke pòt la limen epi dekole sèlman lè w ajoute oswa retire manje.
 2. Ranpli bwat granules ou a ak granules 100% pye bwadchenn (maksimòm 0.8lb / 350g granules)
 3. Mete yon firestarter natirèl nan lèv bwat pellet ou a. Nou rekòmande ou pa sèvi ak petwòl ki baze sou dife. Sèvi ak sèlman dife ki konfòme ak EN 1860-3!
 4. Limen dife a epi glise ti bwat la nan brûler ou a.
 5. Yon fwa ke granules demaraj ou yo konplètman limen, ajoute ti kantite granules piti piti.
 6. Fou pitza ou a pral pran apeprè 10-15 minit pou rive nan pi bon tanperati pou kwit manje. Si w ap itilize nan tanperati ki pi frèt, tan prechofe ak kwit manje ka pran plis tan
 7. Pa kwit anvan gaz la gen yon sann kouch.
 8. Apre 10-15 minit, mete pitza ou nan fou a epi mete pòt la.
 9. Deplase pitza ou a kite yon lòt bò fèmen nan dife a, mete pòt la ankò.
  Repete etap sa a 3-4 fwa.
 10. Apre apeprè 3 minit pitza ou a pare pou sèvi. Diferan epesè pral pran diferan tan pou kwit manje.

RAPEL ENP REMTAN: please make sure the door is closed during baking except when putting or fetching food, otherwise fire may come out from the back of oven and it’s hard to keep the baking temperature inside oven.

DISINASYON SEN

 • Apre kwit manje, tanpri pèmèt granules ki rete yo boule ak refwadi natirèlman pou omwen 60 minit.
 • Vide plato a sann sèlman lè sann yo konplètman frèt.

NETTOYE AK ANTRETYEN

ATANSYON: Tout netwayaj ak antretyen yo ta dwe fèt lè aparèy la fre.

SIfas DEYÒ
Sèvi ak detèjan twò grav oswa soda boulanjri ak solisyon dlo cho, apresa rense l avèk dlo.
Si sifas anndan kouvèti babekyou a gen aparans penti kap dekale, li te kwit sou grès ki te vin tounen kabòn epi li dekale. Netwaye byen ak gwo solisyon dlo cho savon. Rense l avèk dlo epi kite seche nèt. PA JANM SÈVI YON NETTOYANT FOUN.

ENTERYÈ FO FO
Retire rezidi yo lè l sèvi avèk bwòs, grate ak/oswa pad netwayaj epi lave ak dlo savon. Rense l avèk dlo epi kite sèk.

GREY CUIT (6), CHODÈ (7), SPATULA (12)
Lave ak dlo cho ak detèjan plat komen. Pa lave nan machin alave a.

PLATO WÒCH (8)
Sèvi ak dlo cho sèlman ak yon bwòs plat.
PA ITILIZE SAVON, DETÈJAN OSWA LÒT PWODWI paske yo ka antre wòch la epi gate manje a pandan y ap kwit manje a.
PA LAVE NAN MWA LAVÈ A.
Li nòmal ke apre sèten itilizasyon, sifas wòch la refractory pèdi premye aparans ayestetik li yo.

Seche aparèy la byen anvan ou reitilize li oswa mete l ale.

Garanti

Tèm ak Kondisyon yo
Garanti a valab pou 24 mwa.
Garanti sa a aplike sèlman si li te byen ranpli epi li soumèt ak resi ki montre dat acha a.
Garanti a kouvri ranplasman oswa reparasyon nan pati ki fòme aparèy la ki te defo nan sous akòz defo fabrikasyon.
Apre garanti a ekspire, yo pral repare aparèy la kont peman.
Manifakti a refize nenpòt responsablite pou domaj nan moun, bèt oswa pwopriyete akòz move itilizasyon aparèy la ak echèk yo obsève direksyon ki nan enstriksyon yo.

Limit
Tout dwa anba garanti sa a ak nenpòt responsablite pa nou pral anile si aparèy la te:
– move manyen pa moun ki pa otorize
– mal itilize, estoke oswa transpòte.
Garanti a pa kouvri domaj nan aparans la deyò oswa nenpòt lòt ki pa anpeche operasyon regilye.
Si yo ta jwenn nenpòt defo malgre swen yo pran nan chwazi materyèl yo ak nan kreye pwodwi a, oswa si nenpòt enfòmasyon oswa konsèy yo bezwen, tanpri kontakte konsesyonè lokal ou a.

Ardes logo

Poly Pool SpA Via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (Bergamo) – Itali
Tel. +39 035 4104000 ra – Faks +39 035 702716
http://www.ardes.it - e-mail:polypool@polypool.it
FÈT AN CHIN

Dokiman / Resous

Ardes ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven [pdf] Manyèl Enstriksyon
ARPIZ02, Wood Pellet Pizza Oven, ARPIZ02 Wood Pellet Pizza Oven, Pellet Pizza Oven, Pizza Oven, Oven

Referans

Kite yon kòmantè

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *