Vodič za instalaciju Zykronix Symphony XL 11.6 inča dodirne ploče

Logo Zykronix

simfonija XL

Uključeno u kutiju

 • 1ea Uređaj
 • 1ea Montažni nosač
 • 4ea Montažni vijci

Uvod

Za instalaciju uređaja trebat će vam i jedna od sljedećih električnih razvodnih kutija ili niskovoltage zagrade.

Električne razvodne kutije

Važne sigurnosne upute

Pročitajte, razumite i slijedite SVE sigurnosne upute i upute za postavljanje uključene u ovaj priručnik. Nepoštivanje priložene dokumentacije može oštetiti proizvod i poništiti jamstvo proizvođača. Slijedite SVE smjernice za instalaciju priložene uz proizvod. Instalacija proizvoda u okruženjima visoke vlažnosti, u neposrednoj blizini izvora topline i/ili na nepreporučenim lokacijama ĆE spriječiti, ometati i/ili oštetiti planirani rad proizvoda. Koristite samo dodatke i dodatke koje je proizvođač odredio za uporabu. Korištenje abrazivnih tekućina ili tekućina za čišćenje na bazi otapala oštetit će proizvod. Servisiranje proizvoda smiju izvršiti SAMO ovlašteni ili certificirani servisni centri i osoblje. Za potpuni popis opcija servisiranja proizvoda, molimo slijedite upute uključene u dokumentaciju proizvoda i/ili kontaktirajte izvornog proizvođača za detalje.

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila.

Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

 • Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
 • Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
 • Spojite opremu u utičnicu na krugu koji se razlikuje od onog na koji je povezan prijemnik.
 • Obratite se prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru za pomoć.

Uređaj – Krajview

Nadview

Napomena: samo Symphony XL opremljen hue svjetlima.

Planiranje instalacije

Uređaj je dizajniran za montažu na zid u portretnoj ili pejzažnoj orijentaciji ili na stolu s postoljem.

Planiranje instalacije

Instaliranje uređaja

Instaliranje uređaja

A. Visina ugradnje

Preporučena visina za montažu uređaja je 57”- 65” (145 cm -165 cm) od gotovog poda do središta jedinice.

B. Pejzažna/portretna montaža

Uređaj se može montirati i orijentirati u portretnom ili pejzažnom položaju.

C. Instaliranje montažnog nosača uređaja

Paket uređaja uključuje montažni nosač od nehrđajućeg čelika koji se MORA koristiti za instalaciju. Imajte na umu da je montažni nosač u kutiji dizajniran za američki standardni dvostruki i isporučeni Arlington montažni prsten koji se isporučuje u kutiji. Možete naručiti dodatne montažne nosače od nehrđajućeg čelika za britanske ili europske električne kutije. Prije zatezanja pričvrsnih vijaka na uređaju provjerite je li nosač u ravnini. (SAD montažni nosač uključen u kutiju)

Ugradnja nosača za montažu uređaja

D. Spajanje uređaja na napajanje

Uređaj je dizajniran za napajanje preko Ethernet veze (PoE) ili spajanjem 24Vdc napajanja (nije uključeno), ali ne oboje. Ako su povezani i PoE i 24Vdc napajanje, uređaj će se napajati iz 24V DC izvora.

PoE veza

PoE veza zahtijeva standard IEEE 802.3af. Upotrijebite mrežni prekidač ili PoE injektor koji zadovoljava ovaj standard. Spojite uređaj pomoću standardnog T568A ili T568B Ethernet kabela s mrežnog prekidača na LAN/PoE utičnicu na stražnjoj strani uređaja.

PoE veza

24V istosmjerno napajanje

Uređaj možete napajati lokalno ili daljinski korištenjem napajanja od 24 V DC (nije uključeno). Pri lokalnom napajanju provucite žicu kroz zid u skladu s lokalnim propisima. Ako napajate daljinski, pobrinite se da koristite žicu odgovarajućeg promjera za duljinu rada. Koristite odobreni 24V DC izvor napajanja.

Provjerite polaritet bačvastog konektora na svom napajanju prije spajanja na uređaj. Središnja igla konektora za napajanje uređaja je pozitivna, a vanjski prsten je negativan. Ako je žica produžena, provjerite je li usmjeravanje u skladu s lokalnim propisima.

Priključite konektor u DC utičnicu uređaja na stražnjoj strani uređaja.

Uključite konektor u uređaj

Uključivanje uređaja

Uključivanje uređaja

Uređaj će se automatski uključiti kada se priključi napajanje. Pričekajte da se jedinica pokrene. Kada je spojen na mrežni preklopnik putem Ethernet kabela, uređaj će dobiti mrežnu adresu putem DHCP-a i automatski se spojiti na sustav.

Temperaturni rasponi/vlažnost

Temperatura

E. Montaža uređaja

 1. Najprije otpustite pričvrsne vijke jedinice. Vijci se ne smiju odmicati od jedinice. Molimo ispunite naznačenu liniju.
 2. Poravnajte kuke okvira za montiranje s utorima za montiranje i nježno povucite jedinicu niz nosač za montiranje. Provjerite jesu li kuke za montažu ispravno učvršćene.
 3. Kako biste dovršili instalaciju, zategnite 2 pričvrsna vijka na donjem dijelu jedinice kako biste učvrstili uređaj na montažnom nosaču.
 4. Za uspravnu orijentaciju, okrenite montažni nosač za 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prije instalacije.

Montaža uređaja

Uklanjanje uređaja

Pomoću preciznog Philips odvijača otpustite 2 pričvrsna vijka na uređaju, a zatim lagano povucite ravno prema gore od montažnog okvira kako biste odvojili jedinicu.

Uklanjanje uređaja

Postavljanje orijentacije zaslona

Na zaslonu za postavljanje dodirne ploče odaberite Pejzažni ili Portretni način prikaza. Pritisnite Pokreni uređaj za pokretanje korisničkog sučelja.

Za promjenu orijentacije:

Postavljanje orijentacije zaslona

 • Isključite napajanje iz uređaja.
 • Ponovno priključite uređaj na napajanje.
 • Odaberite pejzažnu ili portretnu orijentaciju.

Zahvaljujemo što ste uključili uređaj kao dio strategije korisničkog sučelja za svog klijenta. Uređaj je dizajniran da omogući godine rada bez problema kada je ožičen i ispravno instaliran. Uređaj je dizajniran za ugradnju u zatvorenim okruženjima s niskom vlagom i nikada se ne smije postavljati na otvorenom ili u područjima s visokom vlagom.

Sve promjene ili preinake koje korisnik odobrenja ovog uređaja nije izričito odobrio mogu lišiti prava korisnika na upravljanje opremom.
Ovaj je uređaj sukladan s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

Upozorenje na RF izloženost
Ova se oprema mora instalirati i rukovati u skladu s datim uputama, a antene koje se koriste za ovaj odašiljač moraju biti instalirane tako da osiguravaju udaljenost od svih osoba najmanje 20 cm i ne smiju se nalaziti zajedno ili raditi zajedno sa bilo koju drugu antenu ili odašiljač. Krajnji korisnici i instalateri moraju dobiti upute za ugradnju antene i radne uvjete odašiljača kako bi se zadovoljila usklađenost s izlaganjem RF zračenju.

Kanada, Obavijesti industrije Kanade (IC)
Ovaj uređaj je u skladu s kanadskim RSS standardom(ima) bez licence.
Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije stvarati smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.

Posavjetujte se s trgovcem ili kontaktirajte [e-pošta zaštićena] za pomoć 

engleski V1.1

Dokumenti / Resursi

Zykronix Symphony XL 11.6 inčni dodirni panel [pdf] Vodič za instalaciju
LBEE5ZZ1PJ, 2AGRR-LBEE5ZZ1PJ, 2AGRRLBEE5ZZ1PJ, Symphony XL 11.6 inčni dodirni panel, Symphony XL, 11.6 inčni dodirni panel

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.