Korisnički priručnik za Apple Watch S8 Smartwatch

Apple Watch S8 Smartwatch Prije korištenja Apple Watcha, ponovnoview korisnički priručnik za Apple Watch na support.apple.com/guide/watch. Također možete koristiti Apple Books za preuzimanje vodiča (ako je dostupan). Sačuvajte dokumentaciju za buduće potrebe. Sigurnost i rukovanje Pogledajte “Sigurnost i rukovanje” u korisničkom priručniku za Apple Watch. Apple Watch, njegovi operativni sustavi i zdravstveni senzori nisu medicinski uređaji. Izlaganje …