Trenutačni WF20 Wall Forms LED svjetiljka s uputama za uporabu

Naučite kako instalirati LED svjetiljku WF20 Wall Forms pomoću ovih sveobuhvatnih uputa za instalaciju. Provjerite je li vaš uređaj pravilno uzemljen i zabrtvljen kako biste spriječili prodor vode. Slijedite upute korak po korak za montažu ploče, nanošenje brtvila, ugradnju kućišta učvršćenja i spajanje žica. Držite ovu referencu pri ruci za buduću upotrebu.