Korisnički priručnik za odvlaživač hOmeLabs

ODVLAŽIVAČ S Ocjenom ENERGY STAR 22, 35 i 50 pinta* Modeli kapaciteta HME020030N HME020006N HME020031N HME020391N Hvala vam što ste kupili naš kvalitetni uređaj. Prije uporabe proizvoda obavezno pažljivo pročitajte cijeli ovaj korisnički priručnik. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s korištenjem ovog proizvoda, nazovite 1-800-898-3002. …

homelabs Korisnički priručnik za komercijalni stroj za led

Homelabs Commercial Ice Machine PRIJE PRVE UPOTREBE: Kako biste spriječili bilo kakva unutarnja oštećenja, vrlo je važno držati rashladne jedinice (kao što je ovaj) uspravno tijekom njihovog putovanja. Ostavite ga uspravno i izvan kutije 24 SATA prije nego što ga uključite. VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE Prilikom korištenja vašeg home™ komercijalnog ledomata (aparata), osnovnog…

homelabs Vodič za korisnike dozatora vode

Homelabs Dispenzer za vodu PRIJE PRVE UPOTREBE: Kako biste spriječili bilo kakvo unutarnje oštećenje, vrlo je važno držati rashladne jedinice (kao što je ovaj) uspravno tijekom njihovog putovanja. Ostavite ga uspravno i izvan kutije 24 SATA prije nego što ga uključite. VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE Kako biste smanjili rizik od ozljeda i materijalne štete, …