Korisnički priručnik za odvlaživač hOmeLabs

hOmeLabs odvlaživač zraka hOmeLabs odvlaživač zraka 22, 35 i 50 pinti* Modeli kapaciteta HME020030NHME020006NHME020031NHME020391N Zahvaljujemo što ste kupili naš kvalitetni uređaj. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik u cijelosti. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s korištenjem ovog proizvoda, nazovite 1-800-898-3002. PRIJE PRVE UPOTREBE: Kako biste spriječili bilo kakve unutarnje …