Vlasnički priručnik za perač zraka ALORAIR HEPA Pro 970

PureAiro HEPA Pro 970 Korisnički priručnik PROČITAJTE I SPREMITE OVE UPUTE AlorAir Solutions INC. Add: 2048 E. Francis St Ontario CA91761 Tel: 888-990-7469 E-mail: [e-pošta zaštićena] UPOZORENJE! Imajte na umu da se PureAiro HEPA Pro 970 smije koristiti samo s dijelovima koje je odobrio AlorAir. Korištenje neovlaštenih dijelova ili izmjena na stroju može poništiti...