HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat Priručnik za uporabu

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE KOD KORIŠTENJA ELEKTRIČNIH PROIZVODA UVIJEK SE TREBA PRIDRŽAVATI OSNOVNIH SIGURNOSNIH MJERA, UKLJUČUJUĆI: PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE. OPASNOST – KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA: Uvijek isključite ovaj uređaj iz električne utičnice odmah nakon uporabe i prije čišćenja. NIKADA ne koristite pribadače ili druge…