PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz primopredajnik-daljinski korisnički priručnik

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz primopredajnik-daljinski korisnički priručnik UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE Uključivanje/isključivanje: Pritisnite i držite gumb za napajanje dok ZELENA LED dioda ne treperi ili zasvijetli. ISKLJUČENJE: Pritisnite i držite tipku za napajanje sve dok CRVENA LED dioda ne treperi. Uparivanje (režim registracije) Pritisnite i držite tipku za uključivanje da biste uključili napajanje slušalica…