Korisnički priručnik za integrirani glazbeni sustav JBL L75MS

JBL L75MS Integrirani glazbeni sustav Integrirani glazbeni sustav Provjeri sadržaj kutije Odredite lokaciju zvučnika Postavite prekidač konture basa na temelju blizine zvučnika bočnim granicama kao što su zidovi i unutar police za knjige ili ormarića. Kada je blizu granice, prekidač bi trebao biti u položaju -3dB kako bi se održao nivo basa…