Twintalker T388 Walkie Talkie priručnik s uputama

T388 Walkie Talkie FCC izjava Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja osmišljena su kako bi osigurala razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema stvara, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i,…

Korisnički priručnik za FreedConn T-MAX Bluetooth slušalice

T-MAX Bluetooth slušalice #MVFUPPUI)FBETFU 4IFO[IFO'SFFEDPOO '%$ &MFDUSPOJDT$P -UE “EESFTT&BTU”SFBUIGMPPS &CVJMEJOH )VB$IVBOH%BJOEVTUSZQBSL /P)BOH$IFYOH3PBOHI $IFYOH9PBOHI$JFYOH4PBOH #XNUMXFOBOIJPOHXNUMXPBOH

Zamkol ZH300 bežične slušalice na uhu Korisnički priručnik

ZH300 bežične slušalice na uhu Informacije o izloženosti RF-u Uređaj je procijenjen kako bi udovoljio općim zahtjevima za izloženost RF zračenju. Uređaj se može koristiti u prijenosnom stanju izloženosti bez ograničenja.

OPT7 Aura Pro Series Bluetooth Control Box Kit korisnički priručnik

Aura Pro Series Bluetooth Control Box Kit 3456ÿ89 012 @FAGBGCÿIÿEJÿKLMJN %”&*.+ÿ10<ÿ607ÿ&.8=9<71,:?:;ÿ()$ÿ1%ÿ1<0ÿ$.=<1ÿ1%ÿ1>$*ÿ 3456ÿ89 012 @IAJBNCJÿPMÿFKQÿRLSNTÿRTNTILUJK “1)$1ÿ/.#O.*=ÿ#%&%$,ÿ)*+ÿ,1 &0,ÿ %>ÿ&.O0? 4 ÿ”#$%&&ÿ’%&%$ÿ()$ÿ)*+ÿ,-./0ÿ 5 “1ÿ3&0%ÿ.2#0%ÿ+#%0*1$%& 3456ÿ89 012 %+&,’-(.ÿ/*,0.1+ÿ3145 !ÿ”ÿÿÿ#ÿ ÿ$”ÿ!ÿÿÿÿ 3456ÿ89 JKLMLÿOPQ 012 %+&,’-(.ÿ/A,0.1+ÿB./C0ÿD500.+/D $ÿ6$ÿ8ÿ7!ÿ!ÿ$$ÿÿ”$ÿ!ÿ$ÿÿ”$ÿ##ÿ$ÿ !$ÿ 9ÿ:8ÿÿ”$ÿ; 8ÿ# ;ÿÿ “ÿ$ÿ$<ÿ@ÿ$$ÿ=>?ÿ ÿÿ !”ÿ EFGHIF LMNOÿPQ IJK YURVSZTWUÿVS]WWUWXURRV Wa]]WÿW`aRÿSY]aW ^]_S`YW `]aÿ]WWURV ]WWURVÿS ^UWSRbc] bXYXa cdce cgdhcifdj k]]^ÿYUlUW ^]_S`YW `]aÿ]WWURV !’”(#)$*ÿ*&(ÿ(,)-ÿ./*)(‘ÿ’*((0-1 012ÿ45678ÿ97ÿ …

OPT7 AURAPRO LED setovi serije Aura Pro Korisnički priručnik

AURAPRO Aura Pro Series LED Postavlja 0122340ÿ6278219ÿ 32 011ÿ3ÿ 545657817ÿ9ÿ ÿ41178ÿ1ÿ Y5 54ÿÿ 57ÿÿ15ÿÿ9851ÿ55ÿ 98ÿ ÿ51ÿ 351447ÿ1914ÿ31ÿ593137975ÿ5 ÿ11ÿ 1941ÿ 5ÿ1ÿ1ÿ9418 & Y '() # y) * #' % + ')!”# Y%!.” - * y”* + ” ÿ,”%!/+ 0ÿ1!/-%!ÿ+#)*3ÿ'()#ÿ +#!%ÿ)*'!%/”,!ÿ-;!%;)!< @ABCÿEF =>? 4751ÿ4 991ÿÿ5754ÿÿ1ÿ 15ÿ5977ÿ1ÿ17149ÿ755 ÿ1ÿ14ÿ uvwwxuyÿ 69ÿ9ÿ969791ÿ81671 {v | YY 719ÿ9ÿ81671 | xw} ~ xÿv | ÿxuxÿ 8587 ÿ1ÿ97ÿ5 ÿ5118ÿ81671 ÿvÿ 14ÿ5 ÿ441 ÿ5118ÿ81671ÿ | vuyÿ-VX 91671ÿ91 x {xxuyÿ}: 194ÿ9ÿ5118ÿ81671 wxy 45118ÿ5ÿ1ÿ1ÿ391 pYll_q a_ÿ ^ _`ÿr [Zfÿf_ÿs [cXÿfpYÿd_ZfX_llYX rcfpÿ ^ _`Xÿe[XfÿaYbcdYÿZ_rt JNnnHJK IoKHP @ABCÿEF =>? …

Microsoft 8JR-00001 Priručnik za upotrebu bežičnih slušalica

8JR-00001 Bežične slušalice 2. English US 11. Français FR 21. Español US UPUTE ZA ČIŠĆENJE I UPOTREBU Uvijek pažljivo rukujte svojim uređajem kako biste održali njegov izgled. Za čišćenje obrišite vanjsku površinu mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. 7KLV VPERO LGHQWLÀHV VDIHW DQG KHDOWK PHVVDJHV LQ WKLV 'HYLFH *XLGH UPOZORENJE: Pročitajte informacije o sigurnosti i zdravlju Pročitajte…

Korisnički priručnik za prijenosnu elektranu ALLPOWERS AP-SS-005

AP-SS-005 Prijenosna elektrana ÿ 122ÿ456578795ÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ!”ÿ ÿ #$ÿÿÿ”%ÿÿ” ” “&ÿ'ÿÿ”%ÿÿ” “&ÿ'ÿÿ”%ÿÿ” “&ÿ'ÿÿ””ÿÿ'ÿÿ”ÿÿ'ÿÿ”ÿÿÿÿ”ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ* *ÿÿ” ÿ'ÿ+(“ÿ ÿÿÿ ÿ”ÿÿÿ”)ÿ” “&ÿ”% ÿÿ” ÿ”ÿ, )ÿÿ#)ÿÿ)ÿ ” #ÿÿ “ÿÿÿÿÿ-)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ./01. 2! 3 & ÿ ÿ4 "ÿ ÿ #" ÿ "ÿ" ÿ "ÿÿÿÿÿÿÿ% ÿ2ÿ% ÿ" ÿ * ÿ% "ÿ" ÿÿÿÿ "ÿÿ" ÿÿ "ÿÿ5ÿ ÿ" ÿ "ÿ" ÿÿ% "ÿÿ6ÿÿ" ÿ% "ÿ%" ÿ% "ÿ “ÿ# ÿÿ”ÿ “ÿÿÿ2″)ÿ”%)ÿ”*ÿÿ”ÿ” ÿ”ÿ ÿ”ÿ”ÿÿÿ” ” *ÿ)ÿ ÿÿ””ÿÿÿ”” ÿ2*ÿÿ%ÿÿÿ” ” ÿÿ”ÿÿÿÿ”ÿ “ÿÿ”ÿÿ”*ÿÿ” ÿ”ÿ#ÿ”ÿ7ÿ “ÿ8ÿ#)ÿ”””ÿ%ÿ ÿÿ2 …

elesories S3-ECO Sound Machine Korisnički priručnik

S3-ECO Sound Machine W0236 FCC UPOZORENJE Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Sve promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene…