lowes 44868132 Priručnik za uporabu ležaljki

lowes 44868132 Priručnik s uputama za ležaljku PRIJE INSTALACIJE Najprije navedite sve dijelove kao što je dolje kako biste provjerili nedostaje li neki dio i olakšali montažu. Pazite da neki dijelovi budu teški i oštri. Molimo slijedite korake sastavljanja kako biste instalirali proizvod, ako nađete preostale rezervne dijelove, ne brinite, ...