Toplinska podloga 
BROJ MODELA: DK60X40-1S

Kmart DK60X40 1S toplinski jastučić

UPUTE ZA UPORABU
PROČITAJTE OVE UPUTE
PAŽLJIVO I ZADRŽAVAJTE ZA
BUDUĆA REFERENCA

Pročitaj ICON UPUTA O SIGURNOSTI

Prije uporabe ovog električnog jastučića pažljivo pročitajte ovaj priručnik u cijelosti
Uvjerite se da znate kako električni jastučić funkcionira i kako njime upravljati. Održavajte električni jastučić u skladu s uputama kako biste osigurali da ispravno funkcionira. Čuvajte ovaj priručnik s električnom podlogom. Ako će električnu podlogu koristiti treća strana, uz nju se mora isporučiti ovaj priručnik s uputama. Sigurnosne upute same po sebi ne otklanjaju nikakvu opasnost u potpunosti i uvijek se moraju koristiti odgovarajuće mjere za sprječavanje nezgoda. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepoštivanjem ovih uputa ili bilo kojom drugom nepravilnom uporabom ili pogrešnim rukovanjem.
Upozorenje! Nemojte koristiti ovaj električni jastučić ako je na bilo koji način oštećen, ako je mokar ili vlažan ili ako je oštećen kabel za napajanje. Odmah ga vratite prodavaču. Električne jastučiće treba provjeravati svake godine na električnu sigurnost kako bi se ograničio rizik od električnog udara ili požara. Za čišćenje i skladištenje pogledajte odjeljke “ČIŠĆENJE” i “SKLADIŠTE”.
VODIČ ZA SIGURAN RAD

  • Čvrsto pričvrstite jastučić s remenom.
  • Koristite ovu podlogu samo kao podlogu. Ne preporučuje se za futone ili slične sklopive posteljine.
  • Kada nije u upotrebi, zapakirajte jastučić u originalno pakiranje radi najbolje zaštite i čuvajte ga na hladnom, čistom i suhom mjestu. Izbjegavajte pritiskanje oštrih nabora u jastučić. Jastučić čuvajte tek nakon što se potpuno ohladi.
  • Prilikom skladištenja, uredno, ali ne čvrsto (ili umotajte) u originalnu ambalažu bez oštrih zavoja u grijaćem elementu i čuvajte na mjestu gdje se na njega neće stavljati drugi predmeti.
  • Nemojte gužvati jastučić stavljajući predmete na njega tijekom skladištenja.

Upozorenje! Jastučić se ne smije koristiti na podesivom krevetu. Upozorenje! Jastučić mora biti čvrsto pričvršćen s ugrađenim remenom.
Upozorenje! Kabel i kontrola moraju biti udaljeni od drugih izvora topline kao što su grijanje i lamps.
Upozorenje! Nemojte koristiti presavijene, naborane, naborane ili kada damp.
Upozorenje! Koristite HIGH postavku samo za prethodno zagrijavanje prije upotrebe. Nemojte koristiti kontrolni set na visoku postavku. Preporučljivo je da se jastučić namjesti na nisku toplinu za kontinuiranu upotrebu.
Upozorenje! Nemojte koristiti regulator postavljen previsoko dulje vrijeme.
Upozorenje! Ne zaboravite prebaciti kontroler jastučića na “OFF” na kraju upotrebe i odspojiti ga iz električne mreže. Ne ostavljajte na neodređeno vrijeme. Može postojati opasnost od požara. Upozorenje! Radi dodatne sigurnosti, preporuča se da se ovaj jastučić koristi sa sigurnosnim uređajem za preostale struje (sigurnosnim prekidačem) s nazivnom zaostalom radnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Ako niste sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.
Upozorenje! Uložak se mora vratiti proizvođaču ili njegovim agentima ako je veza pukla.
Sačuvati za buduću upotrebu.

Pročitaj ICON upozorenje 2 VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek se pridržavajte sigurnosnih propisa gdje su primjenjivi kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i ozljeda. Uvijek provjerite da li napajanje odgovara volumenutage na natpisnoj pločici na regulatoru.
Upozorenje! Nemojte koristiti preklopljenu električnu podlogu. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - jastučićNemojte koristiti električnu podlogu
razbijen. Izbjegavajte gužvanje jastučića. Nemojte umetati igle u električni jastučić. NEMOJTE koristiti ovu električnu podlogu ako je mokra ili je pretrpjela prskanje vode.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - patio
Upozorenje! Ne koristite ovu električnu podlogu s dojenčetom ili djetetom, ili bilo kojom drugom osobom neosjetljivom na toplinu i drugim vrlo ranjivim osobama koje ne mogu reagirati na pregrijavanje. Nemojte koristiti s bespomoćnom ili nesposobnom osobom ili bilo kojom osobom koja boluje od medicinskih bolesti kao što su povećana cirkulacija, dijabetes ili visoka osjetljivost kože. Upozorenje! Izbjegavajte dulje korištenje ovog električnog jastučića na visokoj temperaturi. To može dovesti do opeklina kože.
Upozorenje! Izbjegavajte gužvanje jastučića. Često pregledavajte jastučić ima li znakova istrošenosti ili oštećenja. Ako postoje takvi znakovi ili ako je uređaj zlorabljen, neka ga pregleda kvalificirana električna osoba prije bilo kakve daljnje uporabe ili se proizvod mora odložiti.
Upozorenje! Ovaj električni jastučić nije namijenjen za upotrebu u bolnicama.
Upozorenje! Radi električne sigurnosti, električni jastučić se smije koristiti samo s odvojivom upravljačkom jedinicom 030A1 isporučenom s predmetom. Nemojte koristiti druge nastavke koji nisu isporučeni s jastučićem.
Opskrbiti
Ovaj električni jastučić mora biti spojen na odgovarajući izvor napajanja od 220-240V—50Hz. Ako koristite produžni kabel, provjerite je li produžni kabel odgovarajućih 10-amp nazivna snaga. Potpuno odmotajte dovodni kabel kada ga koristite jer se namotani kabel može pregrijati.
Upozorenje! Uvijek isključite utikač iz mrežnog napajanja kada ga ne koristite.
Kabel za napajanje i utikač
Ako je kabel za napajanje ili regulator oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
Djeca
Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja. Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
Kmart DK60X40 1S Heat Pad - djeca Upozorenje! Ne smiju koristiti djeca mlađa od tri godine.

SPREMITE OVE UPUTE SAMO ZA KORIŠTENJE U DOMAĆINSTVU

SADRŽAJ PAKETA

lx 60x40 cm toplinski jastučić
lx Priručnik s uputama
Oprez! Prije odlaganja ambalaže provjerite sve dijelove. Sigurno odložite sve plastične vrećice i ostale dijelove pakiranja. Mogu biti potencijalno opasni za djecu.

RAD

Mjesto i korištenje
Jastučić koristite samo kao podložak. Ovaj jastučić je dizajniran samo za kućnu upotrebu. Ovaj jastučić nije namijenjen za medicinsku uporabu u bolnicama i/ili staračkim domovima.
Montaža
Stavite jastučić s elastikom. Provjerite je li jastučić potpuno ravan i nije savijen ili naboran.
operacija
Nakon što je električni jastučić ispravno postavljen na mjesto, spojite utikač za napajanje kontrolera u odgovarajuću utičnicu. Prije priključivanja provjerite je li regulator postavljen na "Isključeno". Odaberite željenu postavku grijanja na regulatoru. Indikator lamp označava da je podloga UKLJUČENA.
Kontrole
Kontroler ima sljedeće postavke.
0 NEMA GRIJANJE
1 NISKA TOPLOTA
2 SREDNJA TOPLINSKA
3 VISOKO (PREDGRIJANJE)
“3” je najviša postavka za predgrijavanje i ne preporuča se za dulju upotrebu, samo predlažete korištenje ove postavke za brzo zagrijavanje. Postoji LED lampica koja svijetli kada se podloga uključi.
VAŽNO! Električni jastučić je opremljen automatskim mjeračem vremena za ISKLJUČIVANJE jastučića nakon 2 sata neprekidne upotrebe na bilo kojoj od postavki topline (tj. Niska, Srednja ili Visoka). Funkcija automatskog isključivanja ponovno se aktivira na 2 sata svaki put kada se regulator isključi i ponovno uključi pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje i odabirom 1 ili 2 ili 3 postavke grijanja. 2-satni mjerač vremena je automatski i ne može se podesiti ručno.

ČIŠĆENJE

Upozorenje! Kada nije u upotrebi ili prije čišćenja, uvijek odspojite jastučić iz glavnog napajanja.
Spot čisto
Operite područje spužvom neutralnim deterdžentom za vunu ili blagom otopinom sapuna u mlakoj vodi. Spužva s čistom vodom i potpuno osušite prije upotrebe.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - pranje Ne perite
Odvojite odvojivi kabel od jastučića kada čistite na mjestu.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - čišćenje SUŠENJE
Prevucite jastučić preko užeta za rublje i osušite.
NEMOJTE koristiti klinove da učvrstite jastučić na mjestu.
NEMOJTE sušiti sušilom za kosu ili grijačem.
VAŽNO! Provjerite jesu li kontrole u položaju koji neće dopustiti da kaplje voda padne na bilo koji dio kontrolera. Ostavite da se jastučić dobro osuši. Spojite odvojivi kabel na konektor na podlozi. Provjerite je li konektor pravilno pričvršćen na svom mjestu.
OPREZ! Opasnost od strujnog udara. Provjerite jesu li električni jastučić i konektor na jastučiću potpuno suhi, bez ikakve vode ili vlage, prije spajanja na mrežno napajanje.
Upozorenje! Tijekom pranja i sušenja odvojivi kabel mora biti odspojen ili postavljen na način da osigura da voda ne teče u prekidač ili upravljačku jedinicu Upozorenje! Nemojte dopustiti da kabel za napajanje ili kontroler budu uronjeni u tekućine. Upozorenje! Nemojte iscijediti jastučić
Upozorenje! Nemojte kemijski čistiti ovu električnu podlogu. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - suhiTo može oštetiti grijaći element ili regulator.
Upozorenje! Nemojte glačati ovaj jastučić Kmart DK60X40 1S Heat Pad - željezoNemojte prati u stroju niti sušiti u stroju.
Upozorenje! Ne sušiti u sušilici.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - prevrtanje
Upozorenje
I Ne izbjeljivati. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - izbjeljivačSušiti samo u hladuKmart DK60X40 1S Heat Pad - ravan

SKLADIŠTENJE

VAŽNO! Sigurnosna provjera
Ovaj jastučić treba jednom godišnje provjeravati od strane odgovarajuće kvalificirane osobe kako bi se osigurala njegova sigurnost i prikladnost za korištenje.
Čuvati na sigurnom mjestu
Upozorenje! Prije skladištenja ovog uređaja ostavite ga da se ohladi prije sklapanja. Kada nije u upotrebi, pohranite svoj jastučić i upute za uporabu na sigurnom i suhom mjestu. Zarolajte ili nježno presavijte jastučić. Nemojte gužvati. Čuvati u prikladnoj zaštitnoj vrećici radi zaštite. Ne stavljajte predmete na jastučić prilikom spremanja. Prije ponovne uporabe nakon skladištenja, preporuča se da jastučić provjeri odgovarajuće kvalificirana osoba kako bi se uklonila opasnost od požara ili električnog udara kroz oštećeni jastučić. Često pregledavajte uređaj da li ima znakova istrošenosti ili oštećenja. Ako postoje takvi znakovi ili ako je uređaj pogrešno korišten, kvalificirana električna osoba mora provjeriti električnu sigurnost podloge prije ponovnog uključivanja.

TEHNIČKI PODACI

Veličina 60cm x 40cm
220-240v— 50Hz 20W
Kontroler 030A1
12 mjesečno jamstvo
Zahvaljujemo na kupnji od Kmart-a.
Kmart Australia Ltd jamči da vaš novi proizvod nema nedostataka u materijalu i izradi tijekom gore navedenog razdoblja, od datuma kupnje, pod uvjetom da se proizvod koristi u skladu s popratnim preporukama ili uputama gdje su navedene. Ovo jamstvo je dodatak vašim pravima prema australskom zakonu o potrošačima. Kmart će vam pružiti izbor povrata novca, popravka ili zamjene (gdje je to moguće) za ovaj proizvod ako postane neispravan unutar jamstvenog roka. Kmart će snositi razumne troškove traženja jamstva. Ovo jamstvo više se neće primjenjivati ​​ako je kvar rezultat izmjene, nezgode, pogrešne uporabe, zlouporabe ili zanemarivanja.
Zadržite svoj račun kao dokaz kupnje i kontaktirajte naš centar za korisničku podršku na 1800 124 125 (Australija) ili 0800 945 995 (Novi Zeland) ili alternativno, putem pomoći za korisnike na Kmart.com.au za bilo kakve poteškoće s vašim proizvodom. Zahtjevi za jamstvo i ciljevi za troškove nastale vraćanjem ovog proizvoda mogu se uputiti našem centru za korisničku podršku na adresi 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Naša roba dolazi s jamstvima koja se ne mogu isključiti prema australskom zakonu o potrošačima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca za veći kvar i naknadu za bilo koji drugi razumno predvidivi gubitak ili štetu. Također imate pravo na popravak ili zamjenu robe ako roba nije prihvatljive kvalitete i kvar ne predstavlja veliki kvar.
Za novozelandske kupce ovo je jamstvo dodatak zakonskim pravima koja se poštuju prema novozelandskom zakonodavstvu.

Dokumenti / Resursi

Kmart DK60X40-1S toplinski jastučić [pdf] Priručnik s uputama
DK60X40-1S, toplinski jastučić, DK60X40-1S toplinski jastučić, jastučić

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *