ŠIPKA 2.1 DUBOKI BASSJBL BAR 21 DEEP BASS 21 kanalni Soundbar vlasnici

UPUTE ZA UPORABU

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Provjerite liniju Voltage Prije uporabe
JBL Bar 2.1 Deep Bass (zvučna traka i subwoofer) dizajniran je za uporabu sa 100-240 volti, 50/60 Hz izmjenične struje. Priključak na liniju voltage osim onoga za što je vaš proizvod namijenjen, može stvoriti sigurnost i opasnost od požara te može oštetiti uređaj. Ako imate pitanja o svtagZahtjevi za vaš određeni model ili o liniji voltage u vašem području, prije nego što uključite uređaj u zidnu utičnicu, obratite se svom prodavaču ili predstavniku korisničke službe.

Nemojte koristiti produžne kabele
Da biste izbjegli opasnosti po sigurnost, koristite samo kabel napajanja isporučen s jedinicom. Ne preporučujemo upotrebu produžnih kabela s ovim proizvodom. Kao i kod svih električnih uređaja, nemojte provoditi kabele za napajanje ispod sagova ili tepiha niti na njih postavljati teške predmete. Oštećene kabele za napajanje treba odmah zamijeniti ovlašteni servis s kabelom koji udovoljava tvorničkim specifikacijama.

Lagano rukujte kabelom za izmjeničnu struju
Prilikom odspajanja kabela za napajanje iz AC utičnice, uvijek povucite utikač; nikada ne povlačite kabel. Ako ne namjeravate koristiti ovaj zvučnik dulje vrijeme, izvucite utikač iz AC utičnice.

Ne otvarajte ormar
Unutar ovog proizvoda nema komponenata koje korisnik može servisirati. Otvaranje ormarića može predstavljati opasnost od šoka i svaka preinaka proizvoda poništit će vaše jamstvo. Ako voda slučajno padne u jedinicu, odmah je odspojite s izvora izmjenične struje i obratite se ovlaštenom servisnom centru.

UVOD

Zahvaljujemo što ste kupili JBL Bar 2.1 Deep Bass (zvučnu traku i subwoofer) koji je dizajniran da unese izvanredno zvučno iskustvo u vaš sustav kućne zabave. Preporučujemo vam da odvojite nekoliko minuta za čitanje ovog priručnika koji opisuje proizvod i uključuje detaljne upute za postavljanje i početak rada.

Da biste maksimalno iskoristili značajke i podršku proizvoda, u budućnosti ćete možda trebati ažurirati softver proizvoda putem USB konektora. Pogledajte odjeljak za ažuriranje softvera u ovom priručniku kako biste bili sigurni da vaš proizvod ima najnoviji softver.

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. Ako imate pitanja o zvučnoj traci, instalaciji ili radu, obratite se svom prodavaču ili predstavniku korisničke službe ili posjetite naš webmjesto: www.jbl.com.

ŠTO JE U KUTIJI

Pažljivo raspakirajte kutiju i osigurajte da su uključeni sljedeći dijelovi. Ako je neki dio oštećen ili nedostaje, nemojte ga koristiti i obratite se prodavaču ili predstavniku korisničke službe.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - Soundbar JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - subwoofer
SoundBar Subwoofer
JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - daljinski JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - Kabel za napajanje
Daljinski upravljač (s 2 AAA baterije)

Kabel za napajanje*
* Kabel napajanja i utikač razlikuju se u regiji.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - HDMI kabel JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - komplet za montažu
HDMI kabel Komplet za zidnu montažu
JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - Podaci o proizvodu
Informacije o proizvodu i predložak za zidnu ugradnju

PROIZVOD PREKOVIEW

3.1 Zvučna traka

KontroleJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - PROIZVOD ZAVRŠENVIEW

1. Vlast (Vlast)

 • Uključite ili u stanje čekanja

2. - / + (glasnoća)

 • Smanjite ili povećajte glasnoću
 • Pritisnite i držite za kontinuirano smanjivanje ili povećanje glasnoće
 • Pritisnite dva gumba zajedno da biste isključili ili uključili zvuk

3. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 (Izvor)

 • Odaberite izvor zvuka: TV (zadano), Bluetooth ili HDMI IN

4. Prikaz statusa
PriključniceJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - konektori

 1. SNAGA
  • Spojite na napajanje
 2. OPTIČKI
  • Spojite na optički izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju
 3. USB
  • USB priključak za ažuriranje softvera
  • Povežite se s USB uređajem za pohranu radi reprodukcije zvuka (samo za američku verziju)
 4. HDMI ULAZ
  • Spojite se na HDMI izlaz na digitalnom uređaju
 5. HDMI IZLAZ (TV ARC)
  • Spojite na HDMI ARC ulaz na televizoru
3.2 subwoofer JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni vlasnici zvučne trake - subwoofer 1
 1. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona
  • Indikator statusa veze
  Ο Jednobojna bijela Spojen na zvučnu traku
  ikona Trepćuće bijelo Način uparivanja
  MATelec FPC-30120 Komunikator statusa SMS alarma - ikona 3 Čvrsti jantar U stanju čekanja

  2. MOĆ
  • Spojite na napajanje

3.3 Daljinski upravljačJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - daljinski upravljač
 1. Vlast
  • Uključite ili u stanje čekanja
 2.  TV
  • Odaberite TV izvor
 3. Bluetooth način rada (Bluetooth)
  • Odaberite Bluetooth izvor
  • Pritisnite i držite za povezivanje drugog Bluetooth uređaja
 4. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 1
  • Odaberite razinu basa za subwoofer: nisku, srednju ili visoku
 5. HDMI
  • Odaberite izvor HDMI IN
 6.  + / -
  • Povećajte ili smanjite glasnoću
  • Pritisnite i držite za neprekidno pojačavanje ili smanjivanje glasnoće
 7. Isključivanje TV-a (Isključi zvuk)
  • Isključivanje / uključivanje zvuka

MJESTO

4.1 Postavljanje radne površine

Postavite zvučnu traku i subwoofer na ravnu i stabilnu površinu.
Provjerite je li subwoofer udaljen najmanje 3 m od zvučne trake i 1 cm (4 cm) od zida.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - Postavljanje na stolno računalo

NAPOMENE:
- Kabel za napajanje mora biti pravilno spojen na struju.
- Ne postavljajte nikakve predmete na vrh zvučne trake ili subwoofera.
- Provjerite je li udaljenost između subwoofera i zvučne trake manja od 20 metara.

4.2 Montaža na zidJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - montaža
 1. Priprema:
  a) Na minimalnoj udaljenosti od 2 mm od televizora, ljepljivim trakama zalijepite isporučeni predložak za zidnu montažu na zid.
  b) Koristite vrh kemijske olovke da označite mjesto držača vijka.
  Uklonite predložak.
  c) Na označenom mjestu izbušite rupu od 4 mm / 0.16 ”. Pogledajte sliku 1 za veličinu vijka.
 2. Ugradite nosač za montiranje na zid.
 3. Pričvrstite vijak na stražnjoj strani zvučne trake.
 4. Postavite zvučnu traku.

NAPOMENE:
- Pazite da zid može podnijeti težinu zvučne trake.
- Instalirajte samo na okomiti zid.
- Izbjegavajte mjesto pod visokom temperaturom ili vlagom.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da kabeli mogu biti pravilno povezani između zvučne trake i vanjskih uređaja.
- Prije postavljanja na zid, provjerite je li zvučna traka isključena iz napajanja. U protivnom može doći do strujnog udara.

SPOJITI

5.1 TV veza

Spojite zvučnu traku s televizorom putem isporučenog HDMI kabela ili optičkog kabela (prodaje se zasebno).
Putem isporučenog HDMI kabela HDMI veza podržava digitalni audio i video s jednom vezom. HDMI povezivanje najbolja je opcija za vaš soundbar.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - isporučeni HDMI kabel

 

 1. Spojite zvučnu traku s televizorom pomoću isporučenog HDMI kabela.
 2. Na televizoru provjerite jesu li omogućeni HDMI-CEC i HDMI ARC. Za više informacija pogledajte vlasnički priručnik vašeg televizora.

NAPOMENE:
- Potpuna kompatibilnost sa svim HDMI-CEC uređajima nije zajamčena.
− Obratite se proizvođaču TV-a ako imate problema s HDMI-CEC kompatibilnošću vašeg TV-a.

Kroz optički kabelJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - optički kabel

 • Spojite zvučnu traku s televizorom pomoću optičkog kabela (prodaje se zasebno).
5.2 Povezivanje digitalnog uređaja
 1. Provjerite jeste li povezali televizor sa zvučnom trakom putem HDMI ARC veze (pogledajte “Kroz isporučeni HDMI kabel” pod “TV veza” u poglavlju “CONNECT”).
 2. odaberite HDMI kabel (V1.4 ili noviji) za povezivanje soundbara s vašim digitalnim uređajima, kao što su set-top box, DVD/Blu-ray player ili igraća konzola.
 3. Na svom digitalnom uređaju provjerite je li omogućen HDMI-CEC. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku vašeg digitalnog uređaja.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - Digitalni uređaj

NAPOMENE:
- Obratite se proizvođaču digitalnih uređaja ako imate problema s HDMI-CEC kompatibilnošću vašeg digitalnog uređaja.

5.3 Bluetooth veza

Putem Bluetootha povežite zvučnu traku sa svojim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefon, tablet ili prijenosno računalo.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - Bluetooth veza

Spojite Bluetooth uređaj

 1. tisakVlast za uključivanje (pogledajte “Uključivanje / Automatsko stanje pripravnosti / Automatsko buđenje” u poglavlju “PLAY”).
 2. Za odabir Bluetooth izvora, pritisniteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 na zvučnoj traci iliBluetooth ikona na daljinskom upravljaču.
  → “BT PAIRING”: Spreman za BT uparivanje
 3. Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite "JBL Bar 2.1" u roku od tri minute.
  → Naziv uređaja se prikazuje ako je vaš uređaj imenovan
  Engleski. Čuje se ton potvrde.

Da biste ponovno povezali zadnji upareni uređaj
Vaš Bluetooth uređaj zadržava se kao upareni uređaj kada zvučna traka prijeđe u stanje čekanja. Sljedeći put kad se prebacite na Bluetooth izvor, zvučna traka automatski automatski povezuje posljednji upareni uređaj.

Za povezivanje s drugim Bluetooth uređajemJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - povežite se

 1. U Bluetooth izvoru pritisnite i držiteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 na zvučnoj traci iliBluetooth ikona na daljinskom upravljaču dok “BT UPARIVANJE” .
  → Prethodno upareni uređaj uklanja se sa zvučne trake.
  → Zvučna traka prelazi u način Bluetooth uparivanja.
 2. Slijedite korak 3 u odjeljku “Spajanje Bluetooth uređaja”.
  • Ako je uređaj ikada uparen sa zvučnom trakom, prvo odvojite uparivanje "JBL Bar 2.1" na uređaju.

NAPOMENE:
- Bluetooth veza će se izgubiti ako udaljenost između zvučne trake i Bluetooth uređaja prelazi 33 metara.
- Elektronički uređaji mogu uzrokovati radio smetnje. Uređaji koji generiraju elektromagnetske valove moraju se držati podalje od Soundbara, poput mikrovalova i bežičnih LAN uređaja.

PLAY

6.1 Uključivanje / Automatsko čekanje / Automatsko buđenjeJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - IGRAJ

Uključite

 1. Spojite zvučnu traku i subwoofer na napajanje pomoću isporučenih kabela za napajanje.
 2.  Na zvučnoj traci pritisniteVlast da se uključi.
  "ZDRAVO" .
  → Subwoofer se automatski povezuje na soundbar.
  Povezano:JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona pretvara se u čvrsto bijelo.

NAPOMENE:
- Koristite samo isporučeni kabel za napajanje.
- Prije uključivanja zvučne trake, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze (pogledajte "TV veza" i "Povezivanje digitalnog uređaja" u poglavlju "Spajanje").

Automatsko čekanje 
Ako je zvučna traka neaktivna dulje od 10 minuta, automatski će se prebaciti u stanje pripravnosti. "PRIČEKAJ" se prikazuje. Subwoofer također ide u stanje pripravnosti iJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona pretvara se u čvrsti jantar.
Sljedeći put kad uključite zvučnu traku, ona se vraća na zadnji odabrani izvor.

Automatsko buđenje
U stanju čekanja, zvučna traka će se automatski probuditi kada

 • zvučna traka povezana je s televizorom putem HDMI ARC veze i televizor je uključen;
 • zvučna traka povezana je s televizorom optičkim kabelom i s optičkog kabela detektiraju se audio signali.
6.2 Reprodukujte s TV izvora

Kad je spojena zvučna traka, možete uživati ​​u TV zvuku iz zvučnika zvučne trake. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - Reproduciraj od

 1. Provjerite je li TV podešen za podršku vanjskim zvučnicima i jesu li ugrađeni zvučnici za televizor onemogućeni. Za više informacija pogledajte vlasnički priručnik vašeg televizora.
 2. Provjerite je li zvučna traka pravilno spojena na vaš televizor (pogledajte "TV veza" u poglavlju "POVEZIVANJE").
 3. Za odabir TV izvora pritisniteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 na zvučnoj traci ili TV-u na daljinskom upravljaču.
  "TELEVIZOR": Odabran je TV izvor.
  • U tvorničkim postavkama TV izvor je odabran prema zadanim postavkama.

NAPOMENE:
- Ako je zvučna traka povezana s televizorom i HDMI i optičkim kabelom, za TV vezu odabran je HDMI kabel.

6.2.1 Postavljanje daljinskog upravljača za TV.

Da biste daljinski upravljač televizora koristili i za televizor i za zvučnu traku, provjerite podržava li televizor HDMI-CEC. Ako vaš televizor ne podržava HDMI-CEC, slijedite korake u odjeljku „Učenje daljinskog upravljača televizora“.

HDMI-CEC
Ako vaš TV podržava HDMI-CEC, omogućite funkcije prema uputama u korisničkom priručniku za TV. Možete kontrolirati glasnoću + / -, isključite/uključite zvuk i uključite/uključite funkcije na zvučnoj traci putem daljinskog upravljača TV-a.

Učenje daljinskog upravljača na TV-u

 1. Na zvučnoj traci pritisnite i držiteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 i + do "UČENJE" .
  → Ulazite u način učenja daljinskog upravljača televizora.
 2. Unutar 15 sekundi učinite sljedeće na zvučnoj traci i daljinskom upravljaču TV-a:
  a) Na zvučnoj traci: pritisnite jedan od sljedećih gumba +, -, + i – zajedno (za funkciju isključivanja/uključivanja zvuka) i.
  b) Na daljinskom upravljaču televizora: pritisnite željeni gumb.
  → "ČEKATI" prikazuje se na zvučnoj traci.
  "GOTOVO": Funkciju tipke soundbara uči tipka daljinskog upravljača vašeg TV-a.
 3. Ponovite 2. korak da biste dovršili učenje gumba.
 4. Za izlaz iz načina učenja daljinskog upravljača televizora pritisnite i držiteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 i + na zvučnoj traci do "IZLAZNO UČENJE" .
  → Zvučna se traka vraća na zadnji odabrani izvor.
6.3 Reprodukujte s izvora HDMI IN

S priključenom zvučnom trakom, kao što je prikazano na sljedećem dijagramu, vaš digitalni uređaj može reproducirati video na televizoru i zvuk iz zvučnika zvučne trake.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - sl

 1. Provjerite je li zvučna traka pravilno povezana s vašim televizorom i digitalnim uređajem (pogledajte “TV veza” i “Povezivanje digitalnog uređaja” u poglavlju “CONNECT”
 2. Uključite svoj digitalni uređaj.
  → Vaš se TV i zvučna traka bude iz stanja čekanja i automatski prebacuju na ulazni izvor.
  • Za odabir izvora HDMI IN na zvučnoj traci pritisniteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 na zvučnoj traci ili HDMI na daljinskom upravljaču.
 3. Prebacite televizor u stanje pripravnosti.
  → Zvučna traka i izvorni uređaj prebačeni su u stanje čekanja.

NAPOMENE:
- Potpuna kompatibilnost sa svim HDMI-CEC uređajima nije zajamčena.

6.4 Reprodukujte s Bluetooth izvora

Putem Bluetootha reproducirajte reprodukciju zvuka na Bluetooth uređaju na zvučnu traku.

 1. Provjerite je li zvučna traka pravilno povezana s vašim Bluetooth uređajem (pogledajte “Bluetooth veza” u poglavlju “CONNECT”).
 2. Da biste odabrali Bluetooth izvor, pritisnite na zvučnoj traci ili na daljinskom upravljaču.
 3. Pokrenite reprodukciju zvuka na Bluetooth uređaju.
 4. Prilagodite glasnoću na zvučnoj traci ili Bluetooth uređaju.

POSTAVKE ZVUKA

Prilagođavanje basa

 1. Provjerite jesu li zvučna traka i subwoofer pravilno spojeni (pogledajte poglavlje "INSTALIRANJE").
 2. Na daljinskom upravljaču pritisniteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 1 više puta za prebacivanje između razina basa.
  → Prikazuju se "LOW", "MID" i "HIGH".

Audio sinkronizacija 
Pomoću funkcije sinkronizacije zvuka možete sinkronizirati zvuk i video kako biste bili sigurni da se iz vašeg video sadržaja ne čuje kašnjenje.

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite TV dok "SYNC" .
 2. Unutar pet sekundi pritisnite + ili – na daljinskom upravljaču za podešavanje kašnjenja zvuka i podudaranja s videom.
  → Prikazuje se vrijeme sinkronizacije zvuka.

Pametni način rada 
Kada je pametni način rada omogućen prema zadanim postavkama, možete uživati ​​u TV programima s bogatim zvučnim efektima. Za TV programe kao što su vijesti i vremenska prognoza, zvučne efekte možete smanjiti tako da onemogućite pametni način rada i prebacite se na standardni model. Pametni način rada: Postavke EQ i JBL Surround Sound primjenjuju se za bogate zvučne efekte.
Standardni način rada: Unaprijed postavljene postavke EQ-a primjenjuju se za standardne zvučne efekte.
Da biste onemogućili pametni način rada, učinite sljedeće:

 • Na daljinskom upravljaču pritisnite i držiteIsključivanje TV-a dok "PREKLJUČI" prikazuje se. Pritisnite +.
  “ISKLJUČENO SMART MODE”: Pametni način rada je onemogućen.
  → Sljedeći put kada uključite zvučnu traku, pametni način rada automatski se ponovno uključuje.

VRAĆITE Tvorničke postavke

Vraćanjem zadanih postavki definiranih u tvornicama. uklanjate sve svoje personalizirane postavke sa zvučne trake.
• Na zvučnoj traci pritisnite i držiteVlast zaJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 više od 10 sekunde.
"PONOVNO PONAŠATI" .
→ Zvučna se traka uključuje, a zatim, u stanje čekanja.

AŽURIRANJE SOFTVERA

Za optimalne performanse proizvoda i vaše najbolje korisničko iskustvo, JBL u budućnosti može nuditi softverska ažuriranja za soundbar sustav. Molim posjetiti www.jbl.com ili kontaktirajte JBL pozivni centar kako biste dobili više informacija o preuzimanju ažuriranog files.

 1. Za provjeru trenutne verzije softvera pritisnite i držite i – na zvučnoj traci dok se ne prikaže verzija softvera.
 2. Provjerite jeste li spremili ažuriranje softvera file u korijenski direktorij USB uređaja za pohranu. Priključite USB uređaj na zvučnu traku.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - AŽURIRANJE SOFTVERA
 3. Za ulazak u način ažuriranja softvera pritisnite i držiteVlast i - na zvučnoj traci dulje od 10 sekundi.
  “NADOGRADNJA”: ažuriranje softvera u tijeku.
  "GOTOVO": ažuriranje softvera završeno. Čuje se ton potvrde.
  → Zvučna se traka vraća na zadnji odabrani izvor.

NAPOMENE:
- Neka zvučna traka bude uključena i USB uređaj za pohranu montiran prije završetka ažuriranja softvera.
- "NEUSPJEH" se prikazuje ako ažuriranje softvera nije uspjelo. Pokušajte ponovno ažurirati softver ili se vratite na prethodnu verziju.

PONOVNO PRIKLJUČITE SABVUFER

Soundbar i subwoofer su upareni u tvornicama. Nakon uključivanja, automatski se uparuju i povezuju. U nekim posebnim slučajevima, možda ćete ih morati ponovno upariti.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - POVEZITE

Za ponovni ulazak u način uparivanja subwoofera

 1. Na subwooferu pritisnite i držiteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona dokJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona bljeska bijelo.
 2. Za ulazak u način uparivanja subwoofera na zvučnoj traci pritisnite i držite JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 1na daljinski upravljač dok “SUBWOOFER SPK” se prikazuje. Pritisnite – na daljinskom upravljaču.
  “SUBWOOFER POVEZAN”: Subwoofer je spojen.

NAPOMENE:
- Subwoofer će izaći iz načina uparivanja za tri minute ako uparivanje i povezivanje nisu dovršeni.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona pretvara se iz bljeskajuće bijele u čvrstu jantarnu boju.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Opća specifikacija:

 • Model: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (Soundbar jedinica), Bar 2.1 Deep Bass SUB (Subwoofer jedinica)
 • Napajanje: 103 – 240 V AC, – 50/60 Hz
 • Ukupna izlazna snaga zvučnika (maks. OTHD 1%): 300 W
 • Izlazna snaga (maks. OTHD 1%): 2 x 50 W (Soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Sonda: 4 x pogona za trkaće staze • 2 x 1″ visokotonca (Soundbar); 6.5″ (subwoofer)
 • Snaga mirovanja zvučnika i subwoofera: <0.5 W
 • Radna temperatura: 0 ° C - 45 ° C

Specifikacija videozapisa:

 • HDMI video ulaz: 1
 • HDMI video izlaz (s povratnim audio kanalom): 1
 • Verzija HDMI-ja: 1.4

Audio specifikacija:

 • Frekvencijski odziv: 40 Hz - 20 kHz
 • Audio ulazi: 1 optički, Bluetooth, USB (USB reprodukcija dostupna je u američkoj verziji. Za ostale verzije, USB je samo za servis)

USB specifikacija (Reprodukcija zvuka je samo za američku verziju):

 • USB priključak: Tip A
 • USB ocjena: 5 V DC / 0.5 A
 • Podržava me format: mp3, način
 • MPS kodek: MPEG 1 sloj 2/3, MPEG 2 sloj 3. MPEG 5 sloj 3
 • MP3 sampbrzina linga: 16 – 48 kHz
 • MPS brzina prijenosa: 80 – 320 kbps
 • WAV -oviampbrzina: 16 – 48 kHz
 • WAV bitrate: Do 3003 kbps

Specifikacija bežične mreže:

 • Bluetooth verzija: 4.2
 • Bluetooth profesionalacfile: A2DP V1.3. AVRCP V1.5
 • Bluetooth frekvencijski raspon: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth maks. odašiljačka snaga: <10 dBm (EIRP)
 • Vrsta modulacije: GFSK. rt/4 DOPSK, 8DPSK
 • 5G bežični opseg frekvencija: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G maks. odašiljačka snaga: <9 dBm (EIRP)
 • Vrsta modulacije: n/4 DOPSK

Dimenzije

 • Dimenzije (VV x V x D): 965 x 58 x 85 mm / 387 x 2.28″ x 35″ (Soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm) /8.9" x 8.9" x 14.6- (subwoofer)
 • Težina: 2.16 kg (Soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 1045 x 310 x 405 mm
 • Težina pakiranja (bruto težina): 10.4 kg

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod. Ako imate problema s korištenjem ovog proizvoda, provjerite sljedeće točke prije nego što zatražite uslugu.

sistem
Uređaj se neće uključiti.

 • Provjerite je li kabel za napajanje uključen u napajanje i zvučnu traku.

Zvučna traka nema odgovora na pritiskanje gumba.

 • Vratite zvučnu traku na tvorničke postavke (pogledajte
  -VRAĆANJE TVORNIČKIH POSTAVKI” poglavlje).

zvuk
Nema zvuka sa zvučne trake

 • Provjerite je li zvučna traka isključena.
 • Odaberite ispravni izvor audio ulaza na daljinskom upravljaču.
 • Povežite zvučnu traku na svoj TV ili drugi uređaj
 • Vratite zvučnu traku na tvorničke postavke pritiskom i držanjemVlast aJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 i e na soundbaru za više od 10

Iskrivljeni zvuk ili odjek

 • Ako reproducirate zvuk s televizora putem zvučne trake, provjerite je li na televizoru isključen zvuk ili je onemogućen ugrađeni zvučnik televizora.

Audio i video nisu sinkronizirani.

 • Omogućite funkciju sinkronizacije zvuka za sinkronizaciju zvuka i videa (Pogledajte -Audio sinkronizacija u -poglavlje POSTAVKE ZVUKA).

Video
Iskrivljene slike strujane putem Apple TV-a

 • Apple TV 4K format zahtijeva HDMI V2.0 i ovaj proizvod ga ne podržava. Kao rezultat toga, može doći do izobličenja slike ili crnog TV ekrana.

Bluetooth
Uređaj se ne može povezati sa zvučnom trakom.

 • Provjerite jeste li na uređaju omogućili Bluetooth.
 • Ako je zvučna traka bila blijeda s drugim Bluetooth uređajem, resetirajte Bluetooth (pogledajte Povezivanje s drugim uređajem pod -Bluetooth veza" u poglavlju "POVEZIVANJE").
 • Ako je vaš Bluetooth uređaj ikada bio uparen sa soundbarom, resetirajte Bluetooth na zvučnoj traci, rasparite zvučnu traku na Bluetooth uređaju, a zatim ponovno uparite Bluetooth uređaj sa soundbarom (pogledajte -Za povezivanje s drugim uređajem" pod "Bluetooth veza" u -CONNECT poglavlje).

Loša kvaliteta zvuka s povezanog Bluetooth uređaja

 • Bluetooth prijem je loš. Pomaknite izvorni uređaj bliže zvučnoj traci. ili uklonite bilo kakvu prepreku između izvornog uređaja i zvučne trake.

Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.

 • Bluetooth prijem je loš. Približite izvorni uređaj zvučnoj traci ili uklonite prepreku između izvornog uređaja i zvučne trake.
  Daljinski upravljač
  Daljinski upravljač ne radi.
 • Provjerite jesu li se baterije ispraznile. Ako je to slučaj, zamijenite ih novima.
 • Smanjite udaljenost i kut između daljinskog upravljača i glavne jedinice.

ŽIGOVI

Bluetooth® logotip
Riječ i logotipi su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba takvih znakova od strane HARMAN International Industries, Incorporated je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 3
Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 4
Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

OBAVIJEST O DOZVOLI ZA OTVORENI IZVOR

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog koda licenciran pod GPL-om. Za vašu udobnost, izvorni kod i relevantne upute za izradu također su dostupni na  http://www.jbl.com/opensource.html.
Slobodno nas kontaktirajte na:
Harman Deutschland Gmb
HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Njemačka ili OpenSourceSupport@Harman.com ako imate dodatnih pitanja u vezi s softverom otvorenog koda u proizvodu.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - slika 1

HARMAN International Industries,
Uključeno 8500 Balboa
Bulevar, Northridge, CA 91329
SAD
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.
Sva prava pridržana.
JBL je zaštitni znak tvrtke HARMAN International Industries, Incorporated, registriran u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Značajke, specifikacije i izgled su
podložan promjenama bez najave.
JBL_SB_Bar 2.1_OM_V3.indd 14
7/4/2019 3:26:42 PM

Dokumenti / Resursi

JBL BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 kanalni Soundbar [pdf] Upute za upotrebu
BAR 2.1 DEEP BASS, 2.1-kanalni Soundbar, BAR 2.1 DEEP BASS 2.1-kanalni Soundbar

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *