LOGO nosača

Carrier UVCAP-01WAR Carbon Pročišćivač zraka s UV

Carrier-UVCAP-01WAR-Carbon-Air-Purifier-with-UV

UVOD

CAC/BDP (u daljnjem tekstu “Tvrtka”) jamči za ovaj proizvod protiv kvarova zbog nedostataka u materijalima ili izradi pod normalnom uporabom i održavanjem kako slijedi. Sva jamstvena razdoblja počinju od datuma originalne instalacije. Ako se dio pokvari zbog kvara tijekom primjenjivog jamstvenog roka, Tvrtka će osigurati novi ili prerađeni dio, prema izboru Tvrtke, za zamjenu neispravnog dijela bez naknade za dio. Alternativno, i po vlastitom izboru, Društvo će osigurati kredit u iznosu tadašnje tvorničke prodajne cijene za novi ekvivalentni dio prema maloprodajnoj nabavnoj cijeni novog proizvoda Društva. Osim ako je ovdje drugačije navedeno, to su isključive obveze Društva prema ovom jamstvu za kvar proizvoda. Ovo ograničeno jamstvo podliježe svim odredbama, uvjetima, ograničenjima i isključenjima navedenim u nastavku i na poleđini (ako postoji) ovog dokumenta.

STAMBENE PRIMJENE
Ovo jamstvo vrijedi za prvobitnog vlasnika kupca i naknadne vlasnike samo u mjeri i kako je navedeno u Uvjetima jamstva i
ispod. Razdoblje ograničenog jamstva u godinama, ovisno o dijelu i podnositelju zahtjeva, prikazano je u donjoj tablici.

  Ograničeno jamstvo (godine)
Proizvod Izvorni vlasnik Naknadni vlasnici
Ugljični pročišćivač zraka s UV jedinicom* 10 (ili 5) 5 ‡
 • Karbonska jezgra i UV žarulja isključeni su iz jamstva
 • Ako se ispravno registrira u roku od 90 dana, inače 5 godina (osim u Kaliforniji i Quebecu i drugim jurisdikcijama koje zabranjuju pogodnosti jamstva uvjetovane registracijom, registracija nije potrebna za dobivanje dužih jamstvenih razdoblja). Pogledajte dolje navedene uvjete jamstva
 • U Teksasu i drugim jurisdikcijama gdje je primjenjivo, trajanje jamstva sljedećeg vlasnika mora odgovarati trajanju jamstva izvornog vlasnika (10 ili 5 godina, na temelju
  registracija), kako je opisano u važećem zakonu.

OSTALE PRIMJENE

Jamstveni rok je jedna (1) godina za sve takve aplikacije. Jamstvo vrijedi samo za izvornog vlasnika i nije dostupno za sljedeće vlasnike.
Učinkovitost Carbon Air Purifier s UV (UVCAPXXC2015) za uklanjanje Escherichia coli (>99%), Staphylococcus epidermidis (>99.9%), Coronavirus 229E (95%) i MS-2 bakteriofaga (>99.99%) s tretiranih površina nakon 24 sata dokazano je u testu ASTM E3135-18 koji je proveo laboratorij treće strane u uvjetima sobne temperature i vlažnosti.

Učinkovitost ugljičnog pročišćivača zraka s UV (UVCAPXXC2015) za uklanjanje surogatnog patogena u zraku, bakteriofaga MS-2, dokazana je sa stopom raspadanja (k) od 0.162860 i brzinom isporuke čistog zraka (CADR) od 130.6 cfm u 60 minuta u ispitivanje komore koje je proveo laboratorij treće strane koristeći komoru od 1007 ft3 s protokom zraka od 1,220 cfm, temperaturom ispitivanja od 74-77°F i relativnom vlagom od 45.1-46.6%.

PRAVNI LIJEKOVI: Vlasnik mora obavijestiti tvrtku pisanim putem, ovjerenim ili preporučenim pismom na CAC/BDP, jamstvene zahtjeve, PO
Box 4808, Syracuse, New York 13221, o bilo kakvom nedostatku ili pritužbi na proizvodu, navodeći nedostatak ili pritužbu i poseban zahtjev za popravkom, zamjenom ili drugim ispravkom proizvoda pod jamstvom, poslan poštom najmanje trideset (30) dana prije traženje bilo kakvih zakonskih prava ili pravnih lijekova.

JAMSTVENI UVJETI

 1. Za dobivanje duljeg jamstvenog razdoblja kao što je prikazano u tablici pod izvornim vlasnikom, proizvod mora biti ispravno registriran kod www.cac-bdp-all.com unutar devedeset (90) dana od originalne instalacije. U jurisdikcijama u kojima su pogodnosti jamstva uvjetovane registracijom zabranjene zakonom, registracija nije potrebna i primjenjivat će se dulje prikazano jamstveno razdoblje
 2. Ako je proizvod ugrađen u novoizgrađenu kuću, datum ugradnje je datum kada je vlasnik kuće kupio kuću od graditelja.
 3. Ako se datum izvorne instalacije ne može provjeriti, tada jamstveni rok počinje teći devedeset (90) dana od datuma proizvodnje proizvoda (kao što je naznačeno modelom i serijskim brojem). Dokaz o kupnji može biti potreban u vrijeme pružanja usluge.
 4. Razdoblja ograničenog jamstva za dijelove kao što je prikazano u tablici pod sljedećim vlasnicima ne zahtijevaju registraciju.
 5. Proizvod mora pravilno instalirati ovlašteni HVAC tehničar.
 6. Jamstvo se odnosi samo na proizvode koji ostaju na izvornom mjestu ugradnje.
 7. Instalacija, uporaba, njega i održavanje moraju biti uobičajeni iu skladu s uputama sadržanim u Uputama za instalaciju, Priručniku za upotrebu i servisnim informacijama tvrtke.
 8. Neispravni dijelovi moraju se vratiti distributeru preko ovlaštenog servisera radi kreditiranja.

OGRANIČENJA JAMSTAVA: SVA POSREDNA JAMSTVA I/ILI UVJETI (UKLJUČUJUĆI POSREDNA JAMSTVA ILI UVJETE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU ILI NAMJENU) OGRANIČENA SU NA TRAJANJE OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA. NEKE DRŽAVE ILI PROVINCIJE NE DOPUŠTAJU OGRANIČENJA U TOKU KOLIKO DUGO IMPLICITNO JAMSTVO ILI UVJET TRAJE, PA SE GORE NAVEDENO MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. IZRIČITA JAMSTVA DANA U OVOM JAMSTVU SU ISKLJUČIVA I BILO KOJI DISTRIBUTER, ZASTUPNIK ILI DRUGA OSOBA NE SMIJE IH MIJENJATI, PROŠIRIVATI ILI MIJENJATI.

OVO JAMSTVO NE POKRIVA:

 1. Radni ili drugi troškovi nastali za dijagnosticiranje, popravak, uklanjanje, ugradnju, otpremu, servisiranje ili rukovanje neispravnim dijelovima, zamjenskim dijelovima ili novim jedinicama.
 2.  Svaki proizvod koji nije instaliran u skladu s primjenjivim regionalnim standardima učinkovitosti koje je izdalo Ministarstvo energetike.
 3. Svaki proizvod kupljen putem interneta.
 4. Normalno održavanje kako je navedeno u uputama za ugradnju i servisiranje ili Korisničkom priručniku, uključujući čišćenje filtera i/ili zamjenu i podmazivanje.
 5. Kvar, oštećenje ili popravci zbog pogrešne instalacije, pogrešne primjene, zlouporabe, neprikladnog servisiranja, neovlaštene izmjene ili nepravilnog rada
 6. Neuspješno pokretanje ili oštećenja zbog voltaguvjeti, pregorjeli osigurači, otvoreni prekidači strujnog kruga ili neadekvatnost, nedostupnost ili prekid električne mreže, davatelja internetskih usluga ili usluga mobilnog operatera ili vaše kućne mreže.
 7. Kvar ili šteta uzrokovana poplavama, vjetrovima, požarima, munjama, nesrećama, korozivnim okruženjima (hrđa itd.) ili drugim uvjetima koji su izvan kontrole Društva.
 8. Dijelovi koje tvrtka nije isporučila ili označila ili oštećenja nastala njihovom uporabom.
 9. Proizvodi instalirani izvan SAD-a ili Kanade.
 10. Troškovi električne energije ili goriva ili povećanje troškova električne energije ili goriva iz bilo kojeg razloga, uključujući dodatnu ili neuobičajenu uporabu dodatne električne topline.
 11. BILO KAKVA POSEBNA, NEIZRAVNA ILI POSLJEDIČNA IMOVINSKA ILI KOMERCIJALNA ŠTETA BILO KOJE VRSTE. Neke države ili pokrajine ne dopuštaju isključivanje slučajne ili posljedične štete, tako da se gore navedeno ograničenje možda ne odnosi na vas

Ovo Jamstvo vam daje određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od države do države ili pokrajine do pokrajine.

Ograničeno jamstvo za karbonski pročišćivač zraka s UV zračenjem
ZA JAMSTVENI SERVIS ILI POPRAVAK:
Obratite se instalateru ili trgovcu. Možda ćete moći pronaći ime instalatera na opremi ili u svom vlasničkom paketu. Prodavača možete pronaći i online na www.cac-bdp-all.com.
Za dodatnu pomoć kontaktirajte: CAC/BDP, Odnosi s potrošačima, telefon 1-888-695-1488.

PRIJAVA PROIZVODA: Registrirajte svoj proizvod na mreži na www.cac-bdp-all.com. Zadržite ovaj dokument za svoju evidenciju.

Broj modela
Serijski Broj
Datum instalacije
Instalirao
Ime vlasnika
Adresa instalacije

© 2023 Carrier. Sva prava pridržana.
Prijevozna tvrtka
Datum izdanja: 1/23
Kataloški broj: UVCAP-01WAR

Proizvođač zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti specifikacije i dizajne bez najave i bez obveza.

Dokumenti / Resursi

Carrier UVCAP-01WAR Carbon Pročišćivač zraka s UV [pdf] Korisnički priručnik
UVCAP-01WAR Ugljik za pročišćavanje zraka s UV, UVCAP-01WAR, Ugljik za pročišćavanje zraka s UV, Ugljik za pročišćavanje zraka, Pročistač zraka, Pročistač

Reference

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *