BROWAN logo b1Browan Communications Inc.
No.15-1, Zhonghua Rd.,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu,
Taiwan, R.O.C. 30352
Tel: + 886-3-6006899
Fax: + 886-3-5972970

broj dokumenta BQW_02_0036.001

 

 

MerryIoT Hub
Korisnički priručnik

Revizija Povijest
Revizija Datum Opis Autor
. 001 u svibnju 3.rd, 2022 Prvo izdanje Demy

autorsko pravo

© 2021 BROWAN COMMUNICATIONS INC.

This document is copyrighted with all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the written permission of BROWAN COMMUNICATIONS INC.

obavijest

BROWAN COMMUNICATIONS INC. reserves the right to change specifications without prior notice.

While the information in this manual has been compiled with great care, it may not be deemed an assurance of product characteristics. BROWAN COMMUNICATIONS INC. shall be liable only to the degree specified in the terms of sale and delivery.

The reproduction and distribution of the documentation and software supplied with this product and the use of its contents are subject to written authorization from BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Zaštitni znakovi

The product described in this document is a licensed product of BROWAN COMMUNICATIONS INC.

1. poglavlje Uvod


Svrha i opseg

The purpose of this document is to describe the main functions, user manual, supported features, and system architecture of the WLRRTES-106 MerryIoT Hub based on the latest LoRaWAN specification.

Dizajn proizvoda

The dimension of WLRRTES-106 MerryIoT Hub is with the dimension of 116 x 91 x 27 mm, and with one LAN port, one Micro-USB port for 5V DC/2A power input, four LED indicators, and one reset button.

WLRGFM-100 - Product Design 1WLRGFM-100 - Product Design 2

Definicije, akronimi i kratice
Stavka Opis
LPWAN Mreža širokog područja male snage
LoRaWAN™ LoRaWAN™ is a Low Power Wide Area Network (LPWAN) specification intended for wireless battery operated Things in a regional, national or global network.
ABP Aktivacija personalizacijom
OTAA Aktivacija preko zraka
TBD Biti definiran
Upućivanje
dokument Autor
LoRaWAN specifikacija v1.0.3 LoRa savez
RP002-1.0.1 LoRaWAN Regionalni parametri LoRa savez

Chapter 2 – Hardware Details


LED pokazatelji

LED sequence: Power(System), WAN, WiFi, LoRa

One Orange, Three Green

Solid LED is for static status, blanking means the system is upgrading or active devices linked to the corresponding port

Čvrsto Uključeno Trepćući od
Power System(Orange) Uključivanje Booting (ignore bootloader) Isključeno
WAN(Blue) Ethernet Plug and got IP Addr Spojni Isključiti
Wireless(Blue) WiFi Station Mode and got IP Addr Spojni Onemogući bežičnu vezu
LoRa(Blue) LoRa is work Spojni LoRa is not work

Table 1 LED Behaviors

WLRGFM-100 - Figure 1

Figure 1 -LED indicators

I / O Portovi
luka Računati Opis
RJ45 1 WAN port uređaja
Reset 1 Vrati na zadano (5 sekundi za vraćanje postavki na tvorničke postavke)
micro USB 1 Ulaz napajanja putem USB adaptera (5VDC/2A)

WLRGFM-100 - Figure 2

Figure 2 – IO Ports

Oznaka na leđima

Podaci o označavanju nalaze se na dnu uređaja.

WLRGFM-100 - Figure 3 - 1

WLRGFM-100 - Figure 3 - 2

Figure 3 – Back Label

Oznaka paketa
Ne. Stavka Opis
1 KUTIJA ZA PROIZVOD Smeđa kutija
2 označavanje Model/ MAC/ Serijski broj/ Odobrenje tipa
Sadržaj pakiranja
Ne. Opis Količina
1 MerryIoT Hub 1
2 Power adapter (100-240VAC 50/60Hz to 5VDC/2A) 1
3 Ethernet Cable 1 meter (UTP) 1

Poglavlje 3 - Korisnički priručnik


3.1 Connect MerryIoT Hub

You can connect to the gateway via WiFi interface which the SSID and password are printed on the back label by default.

WLRGFM-100 - Figure 4

Figure 4 – Back Label

The rule of gateway SSID is MerryIoT_Femto_Lite-xxxxxx where the last digits are the last 6 digits of the MAC address

The PC will fetch the IP address of range 192.168.4.x except 192.168.4.1 assigned by the AP.

3.2 MerryIoT Hub Setting

Otvorite web browser(ex: Chrome) after connecting to the gateway via IP address “192.168.4.1”

WLRGFM-100 - Figure 5

Slika 5 - WEB UI-1

WLRGFM-100 - Figure 6

Slika 6 - WEB UI-2

Sada možete konfigurirati pristupnik putem WEB UI.

3.3 SET WAN

Gateway podržava ili “Ethernet” ili “Wi-Fi” vezu kao internet backhaul.

WLRGFM-100 - Figure 7

Slika 7 – WAN veza

STEP 3.3.1 Ethernet Setting

Konfigurirajte IP adresu WAN-a.[Statični IP/DHCP klijent]

WLRGFM-100 - Figure 8

Slika 8 – WAN veza

ETHERNET STATUS – Informacije o IP adresi/Maski podmreže/Gatewayu/DNS-u.
POSTAVKA ETHERNETA – Konfigurirajte IP adresu WAN-a.[Statični IP/DHCP klijent]
Statička IP adresa - Postavite IP adresu/Subnet Mask/Default Gateway/DNS za statički IP.

WLRGFM-100 - Note Contact the network administrator for the static IP address information.

DHCP – IP adresu/Subnet Mask/Default Gateway/DNS će dodijeliti DHCP poslužitelj.

WLRGFM-100 - Figure 9

Figure 9 – DHCP client

STEP 3.3.2 Wi-Fi

Odaberite "Wi-Fi" da bude internetska backhaul veza.

WLRGFM-100 - Note The gateway WiFi interface is the Access Point by default which SSID is “MerryIoT_Femto_Lite-XXXXXX” printed on the back label. The administrator can only access the WEB UI through the Access Point mode to configure the gateway. The gateway will be the WiFi client and will not be able to access the WEB UI after enabling the WiFi interface as the internet backhaul connection.

WLRGFM-100 - Figure 10

Figure 10 – Wi-Fi connection

MANUAL CONNECT – Specify the remote AP SSID and enter the password if necessary.

Kliknite "Pridružiti" prihvatiti ili "Otkazati" to abort.

WLRGFM-100 - Figure 11

Slika 11 – Ručna Wi-Fi veza

The gateway will scan the nearby access point automatically. Just click the SSID for the WiFi connection.

WLRGFM-100 - Figure 12

Slika 12 – Ručna Wi-Fi veza

Enter a WiFi password if it is necessary for the connection.

WLRGFM-100 - Figure 13

Figure 13 – Wi-Fi password

Kliknite "Pridružiti" prihvatiti ili "Otkazati" to abort.

Chapter 4 – Regulatory


Izjava o uplitanju Savezne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša smetnje ispraviti jednom od sljedećih mjera:
- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na krugu koji se razlikuje od onog na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru.

FCC oprez: Sve promjene ili preinake koje strana koja je odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu lišiti prava korisnika na upravljanje ovom opremom.

Ovaj je uređaj sukladan s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije stvarati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

VAŽNA NAPOMENA:
Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava FCC ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i njome rukovati s najmanje 20 cm udaljenosti između radijatora i vašeg tijela.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten zajedno ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Značajka odabira koda države koja će biti onemogućena za proizvode koji se prodaju u Sjedinjenim Državama / Kanadi

Rad ovog uređaja ograničen je samo na unutarnju upotrebu

Izjava industrije Kanade:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače / primatelje oslobođene licence koji su u skladu s kanadskim RSS-om oslobođenim licenci. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:

(1) Ovaj uređaj možda neće stvarati smetnje
(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja

Izjava o izloženosti zračenju:
Ova oprema je u skladu s kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti s minimalnim razmakom od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

Dokumenti / Resursi

BROWAN WLRGFM-100 MerryIoT Hub IoT Gateway [pdf] Korisnički priručnik
WLRGFM-100, MerryIoT Hub IoT Gateway

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.