AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A zidni punjač Upute za upotrebu

SIGURNOST I ISPRAVNO RUKOVANJE

– Osigurajte da izlazni parametri adaptera odgovaraju parametrima napajanog uređaja.
– Koristite samo kvalitetne i neoštećene USB kabele.
– Nemojte križno spajati izlaze adaptera za punjenje. Može doći do oštećenja adaptera!
– Zaštitite adapter od visokih temperatura i mehaničkih oštećenja.
– Koristite adapter samo u suhom okruženju
– Zaštitite ga od vode, nemojte ga koristiti mokrim rukama, postoji opasnost od strujnog udara!
– Nemojte pokrivati ​​adapter i dopustite pristup zraku za dovoljno hlađenje.
- Adapter se može zagrijati tijekom upotrebe, to je normalno.
– Ako je adapter oštećen, ODMAH ga isključite i nemojte ga više koristiti! – Nemojte rastavljati, modificirati ili pokušavati popraviti adapter. – Ako ne koristite adapter, isključite ga. - Adapter je samo za unutarnju upotrebu, a strujna voltage je 100 – 240 V –.
– Ne ostavljajte adapter bez nadzora.

TEHNIČKA PODRŠKA: Više informacija, često postavljana pitanja, priručnike i upravljačke programe možete pronaći na stranici proizvoda u
Kartica PODRŠKA PROIZVODA na www.axagon.eu. Ništa nije pomoglo? Pišite našoj tehničkoj podršci: [e-pošta zaštićena]
Na kraju radnog vijeka proizvod nemojte bacati u kućni otpad; odnesite ga na sabirno mjesto za recikliranje električne opreme. Za informacije o programima prikupljanja i recikliranja u vašoj zemlji, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču koji vam je prodao proizvod.
EU izjava o sukladnosti: uređaj je u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o usklađivanju 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) i 2011/65/EU (RoHS). Potpuna EU izjava o sukladnosti dostupna je od proizvođača.
Prije uporabe proizvoda korisnik je dužan pročitati upute za upotrebu. Proizvođač se odriče svake odgovornosti za štetu koja može nastati zbog nepravilne uporabe proizvoda ili nepoštivanja ovdje sadržanih uputa. Upotreba proizvoda koja nije navedena mora se konzultirati s proizvođačem.
Nemojte koristiti proizvod u vlažnim ili eksplozivnim okruženjima i u blizini zapaljivih tvari.
Stupanj zaštite 20.
Uređaj je zaštićen od dodira prstom; uređaj nije zaštićen od prodora vode.
Uređaj klase zaštite II prema IEC 60536 — uređaj s dvostrukom izolacijom. Uređaj je namijenjen samo za unutarnju upotrebu u standardnim uvjetima.

 

Pročitajte više o ovom priručniku i preuzmite PDF:

Dokumenti / Resursi

AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A zidni punjač [pdf] Priručnik s uputama
ACU-QS24, QC3.0 5V-1.2A zidni punjač, ​​ACU-QS24 QC3.0 5V-1.2A zidni punjač

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.