HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonic Humidifier Sov thiab Txias Mist Phau Ntawv Qhia

Total Comfort Deluxe Ultrasonic Humidifier WARM&COOL MIST INSTRUCTION MANUAL THIAB WARRANTY INFORMATION UHE-WM130 L-00691, Rev. 2 2-YEAR LIMITED WARRANTY UHE-WM130 L-00691, Rev. 3 TSEV KAWM NTAWV QHOV CHAW UA HAUJ LWM: homedics.com/register Koj cov tswv yim tseem ceeb ntawm cov khoom no yuav pab peb tsim cov khoom koj xav tau yav tom ntej. COV NTAUB NTAWV TSEEM CEEB TSHAJ PLAWS…