CEEB TOOM 30-2021-24 thiab 30-2021E-24 Ultraviolet Flame Detectors Owner's Manual

Kawm paub txog Pyrotector Ultraviolet Nplaim Nplaum Nplaim Nplaum Nplaim Nplaum Nplaim Nplaum Nplaim Nplaum Nplaim Nplaim Nplaum Nplaim Nplaum Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaum Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaum Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim Nplaim 30-2021-24 thiab 30-2021E-24 Tsim los siv rau sab hauv tsev, cov cuab yeej no tsim nyog rau ntau qhov chaw thiab ua haujlwm ntawm 24 VDC. Tus tswv phau ntawv no muab cov ncauj lus qhia ntxaws txog kev teeb tsa, kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas.