SUNFORCE Solar Hanging Light Instruction Manual

Ua kev zoo siab rau koj cov khoom siv Sunforce. Cov khoom no yog tsim los rau siab tshaj technical specifications thiab cov qauv. Nws yuav muab ntau xyoo ntawm kev saib xyuas-dawb siv. Thov nyeem cov lus qhia no kom meej ua ntej kev teeb tsa, tom qab ntawd khaws cia rau hauv qhov chaw nyab xeeb rau yav tom ntej siv. Yog tias txhua lub sijhawm koj tsis paub meej txog cov khoom no lossis xav tau kev pab ntxiv…