HoMedics PGM-1000-AU Pro Massage Gun Instruction Manual

Pro Massager Instruction Manual and Warranty Information PGM-1000-AU 1-xyoo txwv warranty NYEEM NTAWV QHIA UA NTEJ UA NTEJ. Txuag cov lus qhia no rau kev siv yav tom ntej. TSEEM CEEB TSHAJ PLAWS: Cov cuab yeej no siv tau los ntawm cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua 16 xyoo thiab siab dua thiab cov neeg uas txo lub cev nqaij daim tawv, hnov ​​​​lus lossis lub hlwb tsis muaj peev xwm lossis tsis muaj kev paub dhau los ...