scheppach EB1700 Earth Auger Instruction Manual

Art. Nr. 5904702903 / 5904702904 AusgabeNr. 5904702850 Rev. Nr. 28/10/2020 EB1700 Earth auger Translation of the original instruction manual CAUTION !: Nyeem phau ntawv ua tib zoo ua ntej siv lub tshuab no! Kev piav qhia ntawm cov cim ntawm cov cuab yeej Nyeem cov lus qhia ua tiav ua ntej siv lub cuab yeej Nyeem, nkag siab thiab ua raws li tag nrho cov lus ceeb toom. Ib txwm hnav tsom iav kev nyab xeeb, tiv thaiv kev hnov ​​lus, thiab…