DONNER DP-500 Belt Drive Turntable Instruction Manual

Tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm koj lub Donner DP-500 Belt Drive Turntable nrog rau phau ntawv siv no. Kawm txog kev hloov tau ceev, built-in Bluetooth, thiab lwm yam. Khaws cia ua ke rau yav tom ntej siv.