Mous A-555 MagSafe Compatible Charging Mount Instructions

Kawm paub siv MagSafe® Compatible Charging Mount (qauv A-532, A-554, A-555) nrog rau phau ntawv qhia no. Cov tswv yim sib txawv ntawm 5V-3A txog 12-V1.67A, thiab cov zis ntau ntawm 5W txog 15W. Zoo meej rau siv hauv koj lub tsheb lossis ntawm qhov chaw tiaj tus. FCC ID: 2AN72-A532, IC: 26279-A532.