INSIGNIA-LOGO

INSIGNIA NS-RMT3D21 Three-Device Universal Remote

INSIGNIA NS-RMT3D21 Three-Device Universal Remote-fig1

 

Cov lej ntaus ntawv

TV Device Codes

Kev Koom Tes 3717, 3870, 3577, 3716
Tsis muaj 3332, 1362
Akai 1675, 3332
AOC 3720, 2691, 1365, 2014, 2087
Apex Digital 2397, 4347, 4350
ib ario 2397
Asus 3340
Kev tawm tsam 2397
Atvio 3638, 4398, 3636, 3879
Atyme 2746
Txhaiv Xox 1564, 1276, 1769, 2121
aura 4748, 2087, 2014, 2277, 2855
avera 2397, 2049
Avol 2735, 4367, 3382, 3118, 1709
Axess 3593
Blu:sens 2735
Bolva 2397
Kev Ciav 1892, 3118
Calypso 4748
Champion 1362
Changhong 4629
Citizen 1892
Hnyuj 3627
Koobtsheej 4053, 4280
Craig 3423, 1687
Crosley 3115
Curtis 2855, 3577, 2466, 3895, 2352, 2397, 3939, 4035, 3636,

3382, 3717, 4139

Curtis Mathes 1661
Daewoo 1661, 3115, 3879
Dell 1749
Digitrex 4207
Disney 1892
Luag cov khwv nyiaj 1595, 3879
Dynex 2049, 1463, 1780, 2184
Hluav taws xob 1755
Electrohome 1670
Electron 2466, 2855
caij 3559, 1687, 4398, 2183, 2964, 5173, 4635, 4910, 1886,

4217, 4740

Element-Roku 4398, 4740
Cov neeg tseem ceeb 1457
Emerson 1864, 1963, 1394, 1886, 1595, 3623, 1661, 2183, 3559
Pom zoo 1365, 2087, 2014
EQD Auria 2014, 2087, 2277
ESA 1963, 1595
eTec 2397
Exorvision 3953
Favi 3382
Fisher 1362
Mob khaub thuas 2964, 3559
Plaub Plaub Ntug 3332, 4093, 5410
rooj vag 1755
GE 1447
GFM 1864, 1886, 1963
GHIA 5144, 5196
GPX 3980, 3977
Haier 2309, 1749, 1748, 3382, 1753, 3429, 2293, 4398, 2214
Haier-Roku 4398
Hannspree 1348, 2786
Npawg 3332
Hewlett Packard 1860
Hisense 3519, 4740, 4618, 2183, 5185, 1660, 3382
Hisense-Roku 4740
Hitachi 1643, 4398, 5102, 4455, 2214, 3382, 3332, 0679, 5446
Hitachi-Roku 4398
Ntiav 3118
HKPro 3879, 2434, 5228
HP 1860
ILO 1463, 1394
InFocus-Roku 4398
insignia 2049, 1780, 4487, 3227, 5213, 1564, 1641, 2184, 1892,

1423, 1660, 1963

Insignia-Roku 4487
iSymphony 3382, 3429, 3118, 3094
JVC 1774, 1601, 3393, 2321, 2271, 4107, 4398, 5182, 4105,

4053, 1670, 4367, 1892, 3879, 4280, 5228

JVC-Roku 4398
KC 4182
KDS 1687
Kenmore 3953
LeEco 4007
lus dab neeg 2397, 2352, 1749, 2309
Lexus 3638
LG 1840, 1860, 2731, 1423, 4397, 2358, 1749, 4398, 1753
MAG 1687
Magnavox 3623, 1866, 2372, 1963, 1454, 1365, 1755, 4398, 1867,

4740, 1394

Magnavox-Roku 4398, 4740
Marantz 1454
Ntsig 1755
Memorex 4686, 1892, 1670, 1687, 2049
Mitsubishi 1250, 1797
Mitsui 1123, 3638, 3673
naxa 4093, 2104, 2735, 3382, 3423
NEC 3257, 1797, 3000, 2293
nettv ua 1755
Nexus 1564, 3519, 2183
Xab Thoj 1365, 2087
NuVision 1657, 4347
oCOSMO 3899, 4139
Ölevia 1610
Onn 4398, 5348, 1709, 3024, 3078, 5118
Onn-Roku 4398
Optimus 0679
Orion 1463, 1670, 3540, 1892
Panasonic 1480, 1291
Philco 1963, 1394, 5377
Philips 2800, 1867, 2372, 3069, 1454, 3623, 3396, 1866, 1744,

4398, 1963, 1755, 1365, 1394

Philips Magnavox 3396, 1866, 3623
Philips-Roku 4398
pioneer 0679, 1260, 1457, 2434
Planar 0679
Polaroid 1523, 4035, 1769, 1276, 1687, 1767, 3942, 2121, 3382,

2434, 3118

Portland 1661
thawj 1753, 2049, 1749
Proscan 1447, 3577, 3382, 2183, 3717, 3332, 4494, 3636, 3895,

3953, 4495, 4035, 4053, 4491, 3939, 4483, 4375, 4500,

2746, 3429, 3559, 4093

ibview 1687
Pyle 2196
QFX 3593
QuantumFX 3593
Quasar 1291, 4207, 3899, 4367, 3382, 5221
RCA 2746 , 2434 , 2247 , 4214 , 3577 , 1781 , 4398 , 3382 ,

4740,3332 , 3717 , 2932 , 3895 , 2187 , 4629 , 4488 , 4494 ,

3953, 2183, 4623, 3636, 3939, 2855, 4053, 3519, 4491,

4495, 4627, 0679, 4035, 4483, 4625, 5223, 1661, 5377,

3938, 4093, 1670, 5173, 1447

RCA-Roku 4398, 4740
xyoo 4398, 4740
Sampo 1755
Samsung 2051, 1632, 5386, 5371
Sansui 1892, 3540, 1670, 1463, 4053, 3564, 4280, 3559
Sanyo 1142, 1362, 4168, 4740, 2049, 4667, 3488, 1480, 1564
Sanyo-Roku 4740
Txaj muag cua 3899, 4139, 2528, 5393
Seiki 3953, 4635, 2964, 3560, 3559, 4217, 3382, 4794
Seura 4751
Ntse 2360, 1659, 3519, 3394, 4740, 4618, 3720, 4507, 2214,

4398

Sharp-Roku 4740, 4398
Sigmac 3477, 3423
Silo Digital 3899, 4494, 3477, 4182
SkyVue 4135, 2360
Ntujnawb 5340, 4542
Sony 0810, 4448, 4189
Spectroniq 1687
Speler 4105, 4041, 2434
SunBriteTV 2528, 4139, 1610
Superscan 1963
Tus Supersonic 3593, 2104, 1753
SVA 1963
Sylvania 1963, 1864, 1886, 1394, 1595, 3332, 3577, 4053
Symphonic 1963, 1595, 1394
TCL 4398, 2434, 3183, 5446, 3879
TCL-Roku 4398
Technicolor 3577
Toshiba 2724, 3945, 5213, 4885, 5394
Upstar 4182, 4405, 3899
V7 Videoseven 2087
Vidao 2397
Videoseven 2087
Viewsonic 2014, 2277, 2087, 3706, 1755, 2049, 1860, 1564, 1365
Viore 3382, 2352, 3118, 2104, 3429, 3094
VisionQuest 1687
VIZIO 1758, 3758, 4905, 5454, 4723, 2707, 2757, 3415, 2512
W Box Technologies 4686
Westinghouse 1712, 4797, 3559, 3382, 4398, 5173, 4910, 2293, 3094,

4139, 3560, 4635, 2397, 3908

Westinghouse- Roku 4398
Dawb Westinghouse 1661
Txawj ntse 1365
Xoceco 1753, 2049, 1749
Zenith 1423, 2731, 1661, 1365, 2358, 1463

STB Device Codes

Access Communications 1376, 2187, 4537
ADB 2586, 1481, 1998, 2254, 3028
Altice USA 3885, 1376, 6351, 1877, 3560, 1982
Amino 1615, 1481, 1898, 3605, 2482, 4437, 1998, 3028, 3426
Armstrong 1376, 3560
Arris 1376, 2378, 1982, 1998, 2187, 0869, 5912, 1877, 5889,

5097, 6400, 0858, 5537, 5942

AT & T 1377, 6268, 0858
AT & T U-nqe lus 0858
Atlantic Broadband 1376, 1877, 1982, 3560, 4079
Axtel 4458
Tswb 0775, 1998, 5537, 1877, 5097
Bell Aliant 1998
Bell Fibe TV 1998, 5097, 5537
Bell MTS 1998, 5097, 5537
Tswb Siv Yis Dag Xov Xwm 0775
Blue Ridge Communications 1877, 3560
Buckeye Broadband 1376, 1877, 2187, 4079
Cable Axion 1376
Cable Ib 1376, 3560, 1877
Cablecom Mexico 1376
Cablemore 1376, 1877
Cablevisión Mexico 1376, 4375, 4537
CenturyLink 1998, 0858
Channel Master 3118
Cincinnati Tswb 1877, 1376
Cisco 1877, 1982, 2947, 0858, 3028, 2345, 2378, 5912, 1998,

4315, 3294, 4374, 5484, 2826, 4450, 4514, 5942

Cogeco 1376, 1982, 3560, 4537
Comcast 1982, 1376, 1877, 3560, 2187, 4079, 4443, 4537
Cov Txuas Lus Cox 1877, 1376, 1982, 4315, 3774, 3560, 6400
DIRECTV 1377, 6268, 3724
DISH 0775
Dish Mexico 0775, 6068
PHAJ Network 0775
EastLink 1376, 2187
Echostar 0775
Entone 3426, 1615, 1898, 4437
Evolution Digital 2479, 4079, 2746, 4315, 3560
Pem Hauv Ntej Kev Sib Txuas Lus 2378, 1998, 3560, 0775
Google Fiber 3666
Ignite TV 1982
Izzi Telecom 1376, 6195, 4375, 4537
Kaon Media 4458, 2746
Liberty Cablevision 1376
maxcom ua 1998
mediacom 1376, 3560, 1982, 1877
Megacable 1376, 6286, 4374, 4450, 4514, 4375, 4537, 4883
Midco 1376, 1982, 3560, 2826, 4079
Motorola 1376, 0869, 2378, 1998, 0858, 1982, 4375, 5097, 3469
moxy 2187
Optimum 3885, 1376, 6351
pace 1982, 1376, 1377, 1877, 3469, 3560, 1998, 0858, 6195,

4537, 5370

Philips 1377, 2378, 3560, 2619, 3469
pioneer 1877
RCN 1376, 3560, 1877
Rogers 1877, 1376, 5484, 1982, 2826, 3294, 4537
Sagemcom 3885, 5842
Samsung 1377, 1877, 1982, 2947, 3928, 6268
SaskTel 1998
Kev kawm Atlanta 1877, 0858, 1982, 2345, 3028, 2378, 2826
Service Electric 1376, 1982, 1877, 2187
Shaw 1376, 1877, 1982, 2187, 4537
Khw Ncaj Ncaj 0869, 0775
Sky Mexico 3469, 2619, 1377
Txim txim taws 1376, 3560, 1877
spectrum 1877, 1376, 2187, 3560, 3294, 4537
Nrawm link 1877, 1376, 3560, 6351, 3885, 1982
Tbaytel 1998
TWS Telecom 0775, 1376, 3028, 1877, 1982
Technicolor 1377, 1877, 1982, 5484, 5912, 2947, 6286, 6068, 6195,

3469

TeleCable 1376
TELUS 5912, 3028, 0775, 5942
Lub sijhawm Warner Cable 1877, 1376, 3294, 2187, 3560, 4537
TiVo 3560, 3724, 1377
tag nrho ua si 4589
TVision Home 5370, 1998
U-nqe lus 0858
Verizon 2378, 5889, 6326
Videotron 1877, 2947, 1376, 1982
Vmedia 4596
Wave Broadband 1376, 1877, 4079, 2479, 3560, 2187
WOW! 1877, 1376, 2187, 2479, 3560, 2826, 3294
Xfinity 1982, 1376, 1877, 3560, 2187, 4079, 4443, 4537
Xtream 1376, 3560, 1982, 1877
ZTE 6286

AUDIO Device Codes

iLive 3175
Inkel 3770, 4090, 3793
insignia 3951, 2169, 2472, 2966, 3770, 4424, 1077
Integra 1805, 3860, 2730, 4023, 4014, 2503, 3992
jamo 4941
JBL 3756, 2241, 3391, 3535, 5132, 0110
JVC 1676, 2040, 3049, 2331
Kenwood 1570, 1293
klipsch ua 4941, 4198, 4200, 5152
LG 3217, 2676, 3509, 2197, 4043, 3996, 1293
Magnavox 1831, 1269, 3282
Feem ntau 5506
Marantz 1289, 2114, 3772, 1269, 3347
McIntosh 1289
Megacra 5271
Txoj Kev Tiv Thaiv 4505
Monster Cable 4987
Onkyo 1805, 2730, 3860, 4023, 2503, 4041, 4014, 3992, 3984,

5094

Onn 5041, 5412, 5042, 5414, 5415, 5043
Optimus 1023
Panasonic 3323, 2967, 3309, 3055, 2452, 3767, 1676
Paradigm 4536, 4846
Peerless-AV 5153
Philco 1831
Philips 1831, 1269, 4105, 2459, 3776, 3379, 3282, 3801, 2311,

3652, 2675, 4012

Pinnacle Speakers 3774, 3728
pioneer 1935, 3057, 2432, 1023, 3956
Suab Polk Suab 4431, 1289
Paub zoo 3661
Pyle 4333
RCA 2041, 2611, 3297, 2719, 2655, 3969, 1023, 2544, 5490
RichSound Research 5138
xyoo 5495
RSR 5138
Samsung 2660, 1868, 2809, 3320, 3382, 3154, 2137, 1304
Samsung Harman/ Kardon 3320
Sanyo 4176, 3282
Txaj muag cua 5351
Sennheiser 5330
Ntse 3097, 3736, 3929
Sherbourn 3763
Sherwood 1077, 1567, 3120, 3136, 2169, 3793, 4090, 3770
Sherwood Newcastle 1567, 2169
SnapAV 5107
Sonos 3919
Sony 1622, 3700, 2172, 4315, 1759, 1822, 2522, 2475, 1758,

3257, 2582, 3487, 4457, 0158, 4285, 4366, 2610

Ntsig 5578
SpeakerCraft 3661
Lub tso suab 1023
TaoTronics 4672
TCL 4672, 5385
Toshiba 3627
VIZIO 3935, 2454, 5095, 4911
Yamaha 2467, 2116, 3580, 3030, 2458, 3325, 3917, 4269, 2021,

0176

Zenith 1293, 2197
ZVOX 2332, 3913, 2334

HAIS TXOG LWV

  • www.insigniaproducts.com
  • 1-877-467-4289 (U.S. and Canada/EE.UU. y Canadá)
  • INSIGNIA yog lub cim ntawm Qhov Zoo Tshaj Yuav thiab nws cov koom tes nrog. Faib los ntawm Qhov Muag Yuav Zoo Tshaj, LLC
  • 7601 Penn Ave Sab Qab Teb, Richfield, MN 55423 Tebchaws Asmeskas
  • © 2022 Tuam Khw Zoo. Qoob loo.

Cov ntaub ntawv / Cov ntaub ntawv

INSIGNIA NS-RMT3D21 Three-Device Universal Remote [pdf] Tus neeg siv phau ntawv
NS-RMT3D21, Three-Device Universal Remote

References

Cia ib saib

Koj email chaw nyob yuav tsis tsum luam tawm.