વર્તમાન WF20 વોલ ફોર્મ્સ LED લાઇટ સૂચના માર્ગદર્શિકા

આ વ્યાપક ઇન્સ્ટોલેશન સૂચનાઓ સાથે WF20 વોલ ફોર્મ્સ LED લાઇટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવી તે જાણો. ખાતરી કરો કે તમારું ફિક્સ્ચર યોગ્ય રીતે ગ્રાઉન્ડેડ અને પાણીની ઘૂસણખોરીને રોકવા માટે સીલ કરેલ છે. પ્લેટને માઉન્ટ કરવા, સીલંટ લગાવવા, ફિક્સ્ચર હાઉસિંગ ઇન્સ્ટોલ કરવા અને વાયરને કનેક્ટ કરવા માટે પગલું-દર-પગલાં સૂચનો અનુસરો. ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે આ સંદર્ભ હાથમાં રાખો.