ટોઇલેટ સીટ સૂચનાઓ માટે COMFIER BD-2202 Bidet જોડાણ

ટોઇલેટ સીટો માટે COMFIER BD-2202 બિડેટ એટેચમેન્ટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણો. પગલું-દર-પગલાની સૂચનાઓને અનુસરો અને કોઈપણ સમસ્યાનું નિવારણ કરો. પરિપત્ર માઉન્ટિંગ કૌંસ, એડેપ્ટર અને લવચીક નળી જેવી એક્સેસરીઝના નામ અને કાર્યો શોધો. મદદરૂપ ઇન્સ્ટોલેશન ટીપ્સ અને વોરંટી માહિતીને ધ્યાનમાં રાખો.