LOGO de YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board PRODUTOCONTIDOS DE ENTREGA

 • Tabla de Stand Up Paddle (SUP).
 • final
 • Bomba de aire
 • kit de reparación

XERAL

Lea atentamente este manual.
O manual non abarca un curso sobre pautas de seguridade. Para a súa seguridade, adquira experiencia no manexo e no funcionamento antes da súa primeira viaxe a remar. Obter información sobre escolas de deportes acuáticos ou asistir a clases se é necesario. Asegúrate de que a previsión de vento e oleaxe sexa axeitada para a túa paddleboard e que podes usala nestas condicións.
Consulte as normativas locais ou os permisos especiais de cada país antes de operar. Manteña sempre o seu paddleboard correctamente mantido. Calquera paddleboard pode resultar seriamente danada por un uso inadecuado. Considere o estado do mar ao acelerar e dirixir a táboa. Cada usuario do taboleiro debe levar unha axuda de flotación adecuada (chaleco salvavidas/salvavidas).
Teña en conta que nalgúns países é obrigatorio levar unha axuda á flotabilidade que cumpra coa normativa nacionais. Conserve este manual nun lugar seguro e entrégueo ao novo propietario cando se venda.
ATENCIÓN: O NON SEGUIR AS INSTRUCIÓNS E ADVERTENCIAS DE SEGURIDADE DO MANUAL OU CO PRODUTO PODE PROVOCAR LESIÓNS OU, EN CASOS EXTREMOS, A MORTE.

 • Comprobar e respectar a capacidade de carga máxima do taboleiro.
 • Use sempre un flotador de rescate aprobado pola Garda Costeira.
 • O conxunto de táboas só é apto para persoas que saben nadar.
 • O taboleiro require a capacidade de equilibrio. Use o taboleiro só coas habilidades adecuadas.
 • Nunca use a táboa no vento marino (vento que sopra da terra cara á auga).
 • Nunca use a placa en correntes offshore (correntes que se afastan da costa).
 • Non use o taboleiro en ondas.
 • Manteña unha distancia segura da costa de 50 m.
 • Use sempre unha correa de seguridade (só incluída como opción). O vento e a corrente poden facer que o taboleiro derive máis rápido.
 • Nunca saltes da táboa de cabeza á auga.
 • Teña coidado cos arrecifes; non montes rápidos.
 • Non enganche o paddleboard a un barco e tire dela.
 • O Stand Up Paddleboard non é un xoguete e non é apto para nenos menores de 14 anos. Nunca permita que os menores usen a táboa sen supervisión.
 • Nunca use a tarxeta despois do solpor, antes do amencer ou durante períodos de pouca luz.
 • Consulte as leis e regulamentos locais para o uso correcto e seguro deste produto.
 • Non expoña o paddleboard á luz solar directa cando estea fóra da auga.
 • Manteña o taboleiro lonxe de obxectos cortantes.
 • Infle a cámara de aire á presión adecuada.
 • Non infle cun compresor.
 • Aperte a válvula antes de lanzar a placa. Libere a presión despois do uso.
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 2 PRECAUCIÓN/PERIGO/ADVERTENCIA
Non hai protección contra o afogamento
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 1 PROHIBIDO
Prohíbese o uso en augas bravas Prohíbese o uso en espigóns Prohíbese o uso en correntes Prohíbese o uso en vento marino
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 3 DIRECTRICES OBRIGATORIAS
Lea primeiro as instrucións. Infle completamente todas as cámaras de aire Só apta para nadadores

SEGURIDADE

 • Nunca remes sen outra persoa preto a menos que esteas en zonas de baño seguras.
 • Nunca use o conxunto de táboas se está baixo os efectos de medicamentos, alcohol ou drogas.
 • Exerce previsión e precaución ao usar o taboleiro e nunca sobreestimes as túas propias habilidades. Ao remar, use os músculos de tal forma que sempre poida remar a distancia que percorreu.
 • Só remar en augas próximas á costa.
 • Mantén a túa distancia de fontes de enerxía, restos flotantes e outros obstáculos.
 • Familiarícese coas normas locais de seguridade, advertencias e regras para actividades de navegación antes de saír á auga.
 • Consulta a información meteorolóxica local para coñecer as condicións actuais da auga e do tempo antes de saír á auga. Non remar con tempo severo.
 • Ao remar, asegúrese de que o peso da táboa estea sempre distribuído uniformemente.
 • Ao remar, asegúrese de que os seus pés non queden atrapados no cable de fixación ou na asa de transporte.
 • Non use a tarxeta se ten fugas e está perdendo aire. Repare a fuga como se describe no capítulo "Reparacións" ou póñase en contacto co fabricante a través do enderezo de servizo.
 • Nunca permita que máis dunha persoa use o taboleiro ao mesmo tempo. Está deseñado para levar a carga dun só adulto.
 • Informe a outras persoas a fondo sobre as normas e instrucións de seguridade antes de deixarlles usar o conxunto de pizarras.

ATENCIÓN

 • As remos, as aletas e a táboa inflada son duras e poden causar lesións.
 • Coidado cos transeúntes ao transportar o conxunto de tarxetas.
 • Teña en conta que outras persoas están na auga cando reme.
 • Se caes á auga a temperaturas frías, podes sufrir hipotermia.
 • Use un traxe térmico cando reme a táboa en temperaturas frías.
 • Perigo de estrangulamento! Os nenos pequenos poden quedar atrapados nas cordas e na liña de seguridade do taboleiro e estrangularse.
 • Manteña o taboleiro lonxe dos nenos pequenos!

NOTA

 • Risco de danos! O taboleiro está aprobado para unha presión de recheo máxima de 1 bar (15 PSI). A presións máis altas, o material está demasiado estirado e pode rasgarse.
 • Infle a placa ata unha presión de recheo máxima de 1 bar (15 psi).
 • Se a presión é superior a 1 bar (15 psi), abra a válvula e deixe saír un pouco de aire.
 • A pel exterior do taboleiro pode danarse se entra en contacto con outros obxectos e materiais.
 • Mantéñase lonxe de costas rochosas, peiraos ou bancos co taboleiro.
 • Non permita que aceites, líquidos corrosivos ou produtos químicos como produtos de limpeza domésticos, ácido da batería ou combustibles entren en contacto coa pel exterior. Se isto ocorre, verifique a fondo a carcasa para detectar fugas ou outros danos.
 • Manteña o taboleiro lonxe do lume e de obxectos quentes (como os cigarros acesos).
 • Non transporte a placa en estado inflado en vehículos.
 • Perigo de perda de presión! Se a chave non está pechada correctamente, a presión no taboleiro pode diminuír involuntariamente ou a chave pode contaminarse.
 • Manteña sempre a chave pechada cando non estea inflando a táboa ou desinflando.
 • Asegúrese de que a zona arredor da válvula estea sempre limpa e seca.
 • Evitar que a area ou outros contaminantes entren na válvula.
 • En caso de perda de presión, comprobar tamén a válvula por se pode ter fugas. Siga os pasos das instrucións de reparación.
 • Perigo de deriva! Sen unha liña de seguridade, o taboleiro pode derivar e perderse.
 • Use unha liña de seguridade coa táboa a menos que estea en zonas protexidas e poida chegar á beira con seguridade nadando.
  Observa cando o taboleiro non está en uso na auga
 • Non expoña o taboleiro á luz solar directa durante longos períodos de tempo, especialmente en temperaturas quentes, cando non estea na auga. Debido ao forte quecemento e expansión do aire no interior da tarxeta (ata 100 graos), a presión pode aumentar considerablemente e provocar danos na tarxeta e mesmo a explosión das costuras. Cando se usa na auga, a calor é disipada polo contacto directo coa auga. O transporte nun portaequipaxes tamén é inofensivo cando o vehículo está en movemento. A calor é disipada pola corrente de aire.
 • Garda o taboleiro á sombra cando non estea en uso e evite a luz solar directa.
 • Reducir a presión liberando aire.
 • Infle de novo a táboa antes de usala segundo as instrucións xerais.

ASEMBLEA

Por favor, non use ferramentas afiadas!

DESPREGANDO A TABELLA
Atopar unha superficie lisa e limpa para despregar o corpo do tubo.
Para o inflado inicial e para familiarizarse co seu novo produto YEAZ, recomendámoslle que o infle a temperatura ambiente. O material de PVC é suave, o que facilita a súa montaxe. Se o paddleboard foi gardado a unha temperatura inferior a 0 °C, gárdao a 20 °C durante 12 horas antes de despregar.

FUNCIONAMENTO DA VÁLVULAYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 4

Para inflar a táboa, retire a tapa de seguridade da válvula. Para iso, xirao no sentido antihorario. A válvula ábrese (cando se desinfla na parte inferior) ou péchase (cando se incha na parte superior) mediante unha inserción de resorte. Antes de comezar a inflar, asegúrese de que a agulla de inserción da válvula estea na posición "arriba". Se a agulla está na posición "abaixo", prema a agulla do núcleo da válvula ata que saia.

INFLACIÓNYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 5
Insira a boquilla da mangueira na chave da tarxeta e xire o accesorio no sentido horario. Despois do inflado, retire a mangueira e peche a tapa de seguridade da válvula para selala permanentemente.
Usar un compresor pode danar o teu artigo; todas as reclamacións de garantía son nulas se se usa un compresor.
PRECAUCIÓN: ISe expón o paddleboard ao sol quente, verifique a presión do aire e libere un pouco de aire, se non, o material podería estirar demasiado. A temperatura ambiente afecta á presión interna das cámaras: unha desviación de 1 °C produce unha desviación de presión na cámara de +/-4 mBar (06 PSI).

MONTAXE DA FIN

Aliñar a aleta do mesmo xeito que as dúas aletas fixas. Afrouxa completamente o parafuso da aleta. A continuación, atornille levemente o parafuso solto na porca cadrada. Isto facilita a colocación da porca no carril. Agora insírelo na abertura no medio do carril. A continuación, use o parafuso para empurrar a porca cadrada na posición desexada e afrouxa o parafuso por completo. A porca permanece no carril guía. Agora insira a aleta co parafuso de latón primeiro na abertura do carril en posición inclinada, despois endereitala e empurra a aleta ata que o buraco quede directamente encima da porca cadrada e fixa a aleta nel co parafuso.YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 6

EXTRACCIÓN DA FIN
Desenrosque o parafuso da porca cadrada. Deslice a aleta e despois a porca cadrada fóra do carril coa axuda do parafuso. Volve colocar inmediatamente o parafuso e a porca cadrada na aleta.

LIBERANDO O AIRE YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 7

Preme suavemente a agulla de inserción da válvula para liberar lentamente a presión da tarxeta. Ao liberar o aire, asegúrese de que non hai area ou sucidade ao redor da válvula ou que entre no interior.

ATENCIÓN: Só retire a tapa da válvula para inflar/desinflar o aire. Isto evitará a fuga accidental de aire e a entrada de partículas na válvula.
Agora comece a rolar suavemente a placa dende a fronte cara á válvula para liberar o aire que quede da tarxeta. Substitúe a tapa da válvula e péchaa firmemente para evitar que entre sucidade e humidade. Agora desdobra a táboa de stand up paddle de novo e comeza a rolala dende o outro lado onde está a chave. Deste xeito, a táboa é máis fácil de dobrar e as aletas están mellor protexidas ao mesmo tempo. Coloque as almofadas de escuma subministradas nas aletas fixas para protección.

UTILIZANDO O TABLERO

 • Use o cable de equipaxe para transportar e asegurar elementos adicionais no taboleiro.
 • Use o asa de transporte se quere transportar a táboa por terra.
 • Leve sempre a paleta subministrada cando use a táboa.
 • Se a túa táboa envorcou e está deitada coa parte superior da táboa na superficie da auga, dálle a volta coas dúas mans para que a parte superior quede cara arriba de novo. Se é necesario, trasládase á beira se non podes facelo desde a auga.

LIMPEZA

 • A limpeza incorrecta ou irregular do conxunto de placas pode causar danos.
 • Non use produtos de limpeza agresivos, cepillos con cerdas metálicas ou de nailon ou obxectos de limpeza afiados ou metálicos como coitelos, espátulas duras e similares. Poden danar as superficies.
 • Non use disolventes para limpar o conxunto de tarxetas.
 • Limpar a placa ben despois de cada uso.
 • Podes limpar a táboa cando estea inflada ou cando o aire estea desinflado.
 1. Coloque o taboleiro nunha superficie lisa, plana e seca.
 2. Pulverizar a táboa cunha mangueira de xardín ou límpala cunha esponxa suave humedecida con auga limpa da billa.
 3. Limpe a tarxeta cun pano seco e suave e deixe que seque completamente.

ALMACENAMENTO

 • Risco de danos! O almacenamento inadecuado do taboleiro e dos seus accesorios pode provocar mofo.
 • Permitir que todas as partes do taboleiro se sequen completamente antes de almacenar.
 • Desinfle a placa completamente e asegúrese de que a chave está fixada na posición aberta.
 • Garda a táboa enrolada na bolsa de transporte.
 • Guarde o taboleiro fóra do alcance dos nenos e pechado de forma segura.
 • Non coloque ningún obxecto pesado ou con bordos cortantes no conxunto de táboas.
 • Comprobe o conxunto de taboleiros para detectar signos de desgaste ou envellecemento despois de almacenamento prolongado.

REPARACIÓNS

 • Comprobe a tarxeta de perda de presión, buratos ou fendas antes de cada uso.
 • Desinfle sempre antes de reparar a táboa.

BUSCA DE LECKS

 1. Asegúrese de que non hai area ou outras impurezas na válvula.
 2. Infle a táboa completamente como se describe na sección "Inflar".
 3. Enxágüe a tarxeta, incluída a zona arredor da chave, con auga e xabón suave. Se aparecen burbullas, hai que reparar a fuga.

Válvula con fugas
Se aparecen burbullas ao redor da válvula, probablemente significa que a chave non está pechando completamente. Neste caso, aperte a chave no sentido horario usando a chave chave proporcionada no kit de reparación.

Válvula defectuosa
Se non se forman burbullas na carcasa ou ao redor da válvula cando se incha a placa, isto pode significar que a chave está defectuosa:

 1. Coloque a tapa da chave na chave e xira no sentido das agullas do reloxo para apertala. 2.
 2. Humedece a tapa da chave pechada con auga e xabón.
 3. Se agora se forman burbullas, a válvula debe substituírse por completo (consulte o capítulo "Substitución da válvula").

Baleiramentos
Se se forman burbullas na pel exterior, pode selar a fuga con cola especial e o parche de material que se proporciona no kit de reparación (consulte o capítulo "Selado de fugas"). Se a táboa inflada perde rixidez, a causa non é necesariamente unha fuga. As flutuacións de temperatura tamén poden provocar unha caída da presión.

SELLADO DE FUGAS

 • Risco de danos.
 • Non todos os adhesivos son axeitados para reparar a tarxeta. As reparacións con cola inadecuada poden provocar máis danos.
 • Use só pegamento especial para embarcacións pneumáticas. Podes obter ese pegamento en comerciantes especializados.
 • Pode selar os buratos ou fendas con cola e os parches de material que se proporcionan no kit de reparación.
 • Desinfle a táboa antes de reparala.

Fugas menores (menores de 2 mm)
As fugas inferiores a 2 mm pódense reparar con cola.

 1. limpar a fondo a zona a reparar.
 2. Permita que a zona a reparar seque completamente.
 3. Aplique unha pequena gota de adhesivo á fuga.
 4. deixar secar o adhesivo durante aprox. 12 horas.

Fugas maiores (maiores de 2 mm)
As fugas maiores de 2 mm pódense reparar con adhesivos e parches de material.

 1. Limpar a zona a reparar a fondo e deixar secar completamente.
 2. Recorta un anaco do parche de material que se solapa coa fuga aprox. 1.5 cm a cada lado.
 3. Aplique cola na parte inferior do parche recortado.
 4. Aplique unha fina capa de cola á fuga e á pel exterior circundante sobre todo o tamaño do parche de material.
 5. Deixa que o adhesivo se fixe durante 2-4 minutos ata que estea visiblemente pegajoso.
 6. Coloque o parche de material recortado na fuga e presione firmemente.
 7. Deixar secar o adhesivo durante aprox. 12 horas.
 8. Para selar completamente a zona, aplique de novo o adhesivo nos bordos do parche de material despois de que se seque.
 9. Deixar secar o adhesivo durante aprox. 4 horas.

Antes de volver usar a tarxeta na auga, comprobe que a fuga estea realmente selada. Se aínda se producen burbullas, leve a tarxeta a un taller especializado para a súa reparación ou póñase en contacto co enderezo de servizo indicado nestas instrucións.

Substitución da válvula

Se a chave necesita substituír, pode solicitar unha chave de substitución no enderezo de servizo indicado.

 1. Libera o aire do taboleiro.
 2. Xire a tapa da válvula no sentido antihorario e retírea.
 3. Coloque a chave chave do kit de reparación subministrado na parte superior da chave e xira-a no sentido antihorario para afrouxala. Mentres fai isto, fixa coa man a parte inferior da chave dentro do taboleiro e asegúrate de que non se deslice dentro do taboleiro.
 4. Coloque a chave de substitución na parte inferior e xira no sentido horario para apertala. Asegúrese de que a válvula estea centrada.
 5. Colle a chave chave e aperta a parte superior da chave no sentido horario.
  Antes de usar a placa de novo, comprobe que a chave realmente se pecha.

ELIMINACIÓN

Eliminar o envase segundo o tipo. Poñer cartón e cartón na recollida de papel. Foil para a recollida de reciclables.
Elimina o conxunto de taboleiros de acordo coa normativa e as leis locais.

GARANTÍA
A garantía sobre defectos de material e fabricación é de 2 anos cun uso correcto

FABRICANTES

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 Múnic
Alemaña
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Suxeito a modificacións e erros
O fabricante non se fai responsable dos danos causados ​​por un uso incorrecto, inadecuado ou incompatible do produto.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Documentos/Recursos

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] Manual de usuario
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

References

Deixe un comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *