Guía de usuario de Apple Watch Ultra Smartwatch

Mantéñase informado e seguro mentres utiliza o reloxo intelixente Watch Ultra con esta guía de usuario completa. Descubre todo sobre o Apple Watch, as súas funcións e a certificación regulamentaria. Obtén información sobre a batería e a carga, a interferencia dos dispositivos médicos e a exposición a radiofrecuencias. Conserve este manual de usuario para futuras referencias.