Guía do usuario da bicicleta eléctrica JETSON

Guía do usuario da bicicleta eléctrica JETSON Avisos de seguridade Antes de usar, lea atentamente o manual de usuario e as advertencias de seguridade e asegúrese de comprender e aceptar todas as instrucións de seguridade. O usuario será responsable de calquera perda ou dano causado por un uso inadecuado. Antes de cada ciclo de operación, o operador deberá realizar...