Guía de usuario do sistema de música integrado JBL L75MS

Sistema de música integrado JBL L75MS Sistema de música integrado Verificar o contido da caixa Determinar a localización do altofalante Establece o interruptor de contorno de graves en función da proximidade dos altofalantes aos límites laterais, como paredes e dentro dunha estantería ou armario. Cando está preto dun límite, o interruptor debe estar na posición de -3 dB para manter o nivel de graves...