anko DP317 Hollywood Mirror Manual de usuario

anko DP317 Hollywood Mirror Advertencias Antes de utilizar este aparello, lea e siga todas as advertencias e instrucións deste manual, aínda que estea familiarizado con este produto. Este electrodoméstico non está pensado para o seu uso por persoas (incluídos nenos) con capacidades físicas, sensoriais ou mentais reducidas, ou con falta de experiencia e coñecementos, a menos que fosen…