YEAZ AQUATREK seisova melalauta LOGO

YEAZ AQUATREK seisomamelalauta YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board TUOTETOIMITUKSEN SISÄLTÖ

 • Stand Up Paddle (SUP) -lauta
 • pää
 • Ilmapumppu
 • korjauspaketti

YLEINEN

Lue tämä käyttöopas huolellisesti.
Käsikirja ei kata turvallisuusohjeiden kurssia. Turvallisuutesi vuoksi hanki kokemusta käsittelystä ja käytöstä ennen ensimmäistä melontamatkaa. Hanki tietoa vesiurheilukouluista tai käy tarvittaessa tunneilla. Varmista, että tuulen ja aallokkoennuste sopii melontalautallesi ja että voit käyttää sitä näissä olosuhteissa.
Tarkista kunkin maan paikalliset määräykset tai erityisluvat ennen käyttöä. Pidä melontalautasi aina kunnossa. Mikä tahansa melalauta voi vaurioitua vakavasti väärän käytön seurauksena. Ota meren tila huomioon ylinopeutta ajaessasi ja ohjaaessasi lautaa. Jokaisen laudan käyttäjän tulee käyttää asianmukaista kelluntavälinettä (pelastusliivi/pelastussuoja).
Huomaa, että joissakin maissa on pakollista käyttää kansallisten määräysten mukaista kelluntalaitetta. Säilytä tämä käsikirja turvallisessa paikassa ja luovuta se uudelle omistajalle myynnin yhteydessä.
HUOMIO: KÄSIKIRJAN TAI TUOTTEEN TURVALLISUUSOHJEIDEN JA VAROITUSTEN NOUDATTAMINEN VOI AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISEN TAI ÄÄRITAPAUKSESSA KUOLEMAN.

 • Tarkista levyn enimmäiskuormitus ja noudata sitä.
 • Käytä aina rannikkovartioston hyväksymää pelastusuimuria.
 • Lautasarja sopii vain uida osaaville.
 • Lauta vaatii tasapainoa. Käytä lautaa vain asianmukaisilla taidoilla.
 • Älä koskaan käytä lautaa offshore-tuulessa (tuuli puhaltaa maalta vettä kohti).
 • Älä koskaan käytä lautaa offshore-virroissa (virrat liikkuvat poispäin rannasta).
 • Älä käytä lautaa aalloissa.
 • Pidä turvaetäisyys 50m rannasta.
 • Käytä aina turvahihnaa (vain lisävarusteena). Tuuli ja virta voivat saada levyn ajautumaan nopeammin.
 • Älä koskaan hyppää laudalta pää edellä veteen.
 • Ole varovainen riuttojen suhteen; älä aja koskissa.
 • Älä kiinnitä melontalautaa veneeseen ja vedä sitä.
 • Stand Up Paddleboard ei ole lelu, eikä se sovellu alle 14-vuotiaille lapsille. Älä koskaan anna alaikäisten käyttää lautaa ilman valvontaa.
 • Älä koskaan käytä lautaa auringonlaskun jälkeen, ennen aamunkoittoa tai heikossa valossa.
 • Tarkista paikalliset lait ja määräykset tämän tuotteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.
 • Älä altista melontalautaa suoralle auringonvalolle, kun olet poissa vedestä.
 • Pidä lauta poissa terävistä esineistä.
 • Täytä ilmakammio oikeaan paineeseen.
 • Älä täytä kompressorilla.
 • Kiristä venttiili ennen levyn käynnistämistä. Vapauta paine käytön jälkeen.
YEAZ AQUATREK seisova melalauta KUVA 2 VAROITUS/VAARA/VAROITUS
Ei suojaa hukkumiselta
YEAZ AQUATREK seisova melalauta KUVA 1 KIELLETTY
Käyttö vesillä kielletty Käyttö aallonmurtajilla kielletty Käyttö virroissa kielletty Käyttö merituulessa kielletty
YEAZ AQUATREK seisova melalauta KUVA 3 PAKOLLISET OHJEET
Lue ohjeet ensin Täytä kaikki ilmakammiot täysin. Sopii vain uimareille

TURVALLISUUS

 • Älä koskaan melo ilman toista henkilöä lähellä, ellet ole suojatuilla uimapaikoilla.
 • Älä koskaan käytä lautasarjaa, jos olet lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
 • Käytä ennakointia ja varovaisuutta lautaa käyttäessäsi äläkä koskaan yliarvioi omia kykyjäsi. Käytä melonnassa lihaksiasi niin, että voit aina meloa takaisin kuljetun matkan.
 • Meloa vain rannikon lähellä olevilla vesillä.
 • Pidä etäisyyttä virtalähteisiin, flotsamiin ja muihin esteisiin.
 • Tutustu paikallisiin turvallisuusmääräyksiin, varoituksiin ja veneilyn sääntöihin ennen kuin lähdet vesille.
 • Tarkista paikalliset säätiedot ajankohtaisista vesi- ja sääolosuhteista ennen kuin lähdet vesille. Älä melo ankaralla säällä.
 • Huolehdi melottaessa, että laudalla oleva paino jakautuu aina tasaisesti.
 • Varo meloessasi, etteivät jalkasi jää kiinni kiinnitysnaruun tai kantokahvaan.
 • Älä käytä lautaa, jos siinä on vuoto ja se hukkaa ilmaa. Korjaa vuoto luvussa "Korjaukset" kuvatulla tavalla tai ota yhteyttä valmistajaan huoltoosoitteen kautta.
 • Älä koskaan anna useamman kuin yhden henkilön käyttää taulua samanaikaisesti. Se on suunniteltu kuljettamaan vain yhden aikuisen kuormaa.
 • Kerro muille ihmisille perusteellisesti säännöistä ja turvallisuusohjeista ennen kuin annat heidän käyttää taulusarjaa.

VAROITUS

 • Melat, siivekkeet ja täytetyt lautaset ovat kovia ja voivat aiheuttaa vammoja.
 • Varo sivullisia, kun kuljetat levysarjaa.
 • Ole tietoinen muista vedessä olevista ihmisistä meloessasi.
 • Jos putoat veteen kylmissä lämpötiloissa, saatat saada hypotermian.
 • Käytä lämpöpukua, kun meloat lautaa kylmissä lämpötiloissa.
 • Kuristumisen vaara! Pienet lapset voivat tarttua laudan naruihin ja turvaköysiin ja kuristaa itsensä.
 • Pidä taulu pienten lasten ulottumattomissa!

HUOMAUTUS

 • Vahinkovaara! Levy on hyväksytty maksimitäyttöpaineelle 1 bar (15 PSI). Korkeammissa paineissa materiaali on ylivenynyt ja saattaa repeytyä.
 • Täytä levy 1 barin (15 psi) maksimitäyttöpaineeseen.
 • Jos paine on yli 1 bar (15 psi), avaa venttiili ja anna ilmaa ulos.
 • Levyn ulkopinta voi vaurioitua, jos se joutuu kosketuksiin muiden esineiden ja materiaalien kanssa.
 • Pysy kaukana kivisistä rannoista, laitureista tai matalista laudan kanssa.
 • Älä päästä öljyjä, syövyttäviä nesteitä tai kemikaaleja, kuten kotitalouksien puhdistusaineita, akkuhappoa tai polttoaineita kosketuksiin ulkopinnan kanssa. Jos näin tapahtuu, tarkista kuori huolellisesti vuotojen tai muiden vaurioiden varalta.
 • Pidä taulu poissa tulesta ja kuumista esineistä (kuten sytytetyistä savukkeista).
 • Älä kuljeta levyä ilmalla ilmassa ajoneuvoissa.
 • Painehäviön vaara! Jos venttiiliä ei suljeta kunnolla, paine levyssä voi laskea tahattomasti tai venttiili saastua.
 • Pidä venttiili aina suljettuna, kun et täytä levyä tai tyhjennä sitä.
 • Varmista, että venttiilin ympärillä oleva alue on aina puhdas ja kuiva.
 • Estä hiekan tai muiden epäpuhtauksien pääsy venttiiliin.
 • Jos paine häviää, tarkista myös venttiili, ettei se vuoda. Noudata korjausohjeiden ohjeita.
 • Ajelehtimisen vaara! Ilman turvanauhaa lauta voi ajautua ja kadota.
 • Käytä turvaköysiä laudan kanssa, ellet ole suojatuilla alueilla ja pääset turvallisesti rannalle uimalla.
  Huomaa, kun lautaa ei käytetä vedessä
 • Älä altista levyä suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja, etenkään kuumissa lämpötiloissa, kun se ei ole veden päällä. Levyn sisällä olevan ilman voimakkaasta kuumenemisesta ja laajenemisesta (jopa 100 astetta) johtuen paine voi nousta huomattavasti ja johtaa levyn vaurioitumiseen ja jopa saumojen halkeamiseen. Vedessä käytettynä lämpö haihtuu suorassa kosketuksessa veden kanssa. Kuljetus kattotelineessä on vaaratonta myös ajoneuvon liikkuessa. Lämpö haihtuu ilmavirran vaikutuksesta.
 • Säilytä levy varjossa, kun sitä ei käytetä, ja vältä suoraa auringonvaloa.
 • Vähennä painetta vapauttamalla ilmaa.
 • Täytä lauta uudelleen ennen käyttöä yleisten ohjeiden mukaisesti.

ASSEMBLY

Älä käytä teräviä työkaluja!

LEVYN AVAAMINEN
Etsi sileä ja puhdas pinta putken rungon avaamiseksi.
Ensitäyttöä varten ja uuteen YEAZ-tuotteeseesi tutustumiseksi suosittelemme, että täytät sen huoneenlämmössä. PVC-materiaali on pehmeää, mikä helpottaa kokoamista. Jos melontalautaa on säilytetty alle 0°C:n lämpötilassa, säilytä sitä 20°C:ssa 12 tuntia ennen avaamista.

VENTTIILIN KÄYTTÖYEAZ AQUATREK seisova melalauta KUVA 4

Täytä levy irrottamalla suojakorkki venttiilistä. Voit tehdä tämän kääntämällä sitä vastapäivään. Venttiili avataan (tyhjennyksen aikana alhaalta) tai suljetaan (kun täyttö tapahtuu ylhäältä) jousikuormitetulla sisäkkeellä. Ennen kuin aloitat täyttämisen, varmista, että venttiilin neula on "ylös"-asennossa. Jos neula on "alas"-asennossa, paina venttiilin ydinneulaa, kunnes se ponnahtaa ylös.

INFLAATIOYEAZ AQUATREK seisova melalauta KUVA 5
Työnnä letkun suutin levyn venttiiliin ja käännä kiinnitystä myötäpäivään. Täytön jälkeen irrota letku ja sulje venttiilin suojakorkki tiivistääksesi sen pysyvästi.
Kompressorin käyttö voi vahingoittaa esinettäsi; kaikki takuuvaatimukset mitätöidään, jos kompressoria käytetään.
VAROITUS: IJos altistat melalaudan kuumalle auringolle, tarkista ilmanpaine ja vapauta vähän ilmaa, muuten materiaali voi venyä liikaa. Ympäristön lämpötila vaikuttaa kammioiden sisäiseen paineeseen: 1°C:n poikkeama johtaa +/-4 mBarin (.06 PSI) painepoikkeamaan kammiossa.

FIN ASENNUS

Kohdista evä samalla tavalla kuin kaksi kiinteää ripaa. Löysää ruuvi kokonaan evasta. Kierrä sitten löysä ruuvi kevyesti takaisin neliömutteriin. Tämä helpottaa mutterin sijoittamista kiskoon. Aseta se nyt kiskon keskellä olevaan aukkoon. Työnnä neliömutteri sitten ruuvilla haluttuun asentoon ja löysää nyt ruuvi kokonaan. Mutteri jää ohjauskiskoon. Aseta nyt evä messinkipultilla ensin kiskon aukkoon kallistettuna, sitten suorista se ja työnnä ripaa, kunnes reikä on suoraan neliömutterin yläpuolella ja kiinnitä evä siihen ruuvilla.YEAZ AQUATREK seisova melalauta KUVA 6

FIN POISTAMINEN
Irrota ruuvi neliömutterista. Liu'uta evä ja sitten neliömutteri ulos kiskosta ruuvin avulla. Kiinnitä ruuvi ja nelikulmamutteri välittömästi takaisin eviin.

ILMAN VAPAUTTAMINEN YEAZ AQUATREK seisova melalauta KUVA 7

Paina varovasti venttiilin neulaa vapauttaaksesi paineen hitaasti levystä. Kun vapautat ilmaa, varmista, ettei venttiilin ympärillä tai sisään pääse hiekkaa tai likaa.

HUOMIO: Irrota venttiilin kansi vain ilman täyttöä/tyhjentämistä varten. Tämä estää tahattoman ilmavuodon ja hiukkasten pääsyn venttiiliin.
Ala nyt rullata levyä varovasti edestä venttiiliä kohti vapauttaaksesi jäljellä olevan ilman levystä. Kiinnitä venttiilin korkki ja sulje se tiiviisti estääksesi lian ja kosteuden pääsyn sisään. Avaa nyt seisova melalauta uudelleen ja aloita rullaaminen sisään toiselta puolelta, jossa venttiili sijaitsee. Näin lauta on helpompi taittaa ja evät on samalla paremmin suojattu. Aseta mukana toimitetut vaahtomuovityynyt kiinteisiin ripoihin suojaamaan.

LEVYN KÄYTTÖ

 • Käytä matkatavarajohtoa ylimääräisten tavaroiden kuljettamiseen ja kiinnittämiseen laudalle.
 • Käytä kantokahvaa, jos haluat kuljettaa lautaa maalla.
 • Kanna aina mukana toimitettua melaa, kun käytät lautaa.
 • Jos lautasi on kaatunut ja makaa laudan yläosa veden pinnalla, käännä se molemmin käsin niin, että yläosa on jälleen ylöspäin. Muuta tarvittaessa rantaan, jos et pysty tekemään sitä vedestä käsin.

PUHDISTUS

 • Levysarjan virheellinen tai epäsäännöllinen puhdistus voi aiheuttaa vaurioita.
 • Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita, metalli- tai nailonharjaksisia harjoja tai teräviä tai metallisia puhdistusesineitä, kuten veitsiä, kovia lastat ja vastaavat. Ne voivat vahingoittaa pintoja.
 • Älä käytä liuottimia levysarjan puhdistamiseen.
 • Puhdista levy huolellisesti jokaisen käytön jälkeen.
 • Voit puhdistaa laudan, kun se on täytetty tai kun ilma on tyhjennetty.
 1. Aseta lauta tasaiselle, tasaiselle ja kuivalle alustalle.
 2. Suihkuta levy puutarhaletkulla tai puhdista se pehmeällä, puhtaaseen vesijohtoveteen kostutetulla sienellä.
 3. Pyyhi levy puhtaaksi kuivalla, pehmeällä liinalla ja anna sen kuivua kokonaan.

VARASTOINTI

 • Vahinkovaara! Levyjen ja sen tarvikkeiden väärä säilytys voi johtaa homeen muodostumiseen.
 • Anna levysarjan kaikkien osien kuivua kokonaan ennen varastointia.
 • Tyhjennä levy kokonaan ja varmista, että venttiili on kiinnitetty auki-asentoon.
 • Säilytä rullattua levyä kantolaukussa.
 • Säilytä lautaa poissa lasten ulottuvilta ja turvallisesti suljettuna.
 • Älä aseta raskaita tai teräväreunaisia ​​esineitä levysarjan päälle.
 • Tarkista levysarja kulumisen tai vanhenemisen varalta pitkän varastoinnin jälkeen.

KORJAUKSET

 • Tarkista levy painehäviön, reikien tai halkeamien varalta ennen jokaista käyttöä.
 • Tyhjennä aina ennen levyn korjaamista.

LEKKIEN HAKU

 1. Varmista, että venttiilissä ei ole hiekkaa tai muita epäpuhtauksia.
 2. Täytä lauta kokonaan kappaleessa "Täyttö" kuvatulla tavalla.
 3. Huuhtele levy, mukaan lukien venttiiliä ympäröivä alue, miedolla saippuavedellä. Jos kuplia ilmaantuu, vuoto on korjattava.

Vuotava venttiili
Jos venttiilin ympärille ilmestyy kuplia, se todennäköisesti tarkoittaa, että venttiili ei sulkeudu täysin tiukasti. Kiristä tässä tapauksessa venttiiliä myötäpäivään korjaussarjan mukana toimitetulla venttiiliavaimella.

Viallinen venttiili
Jos kuplia ei muodostu vaippaan tai venttiilin ympärille levyä täytettäessä, tämä voi tarkoittaa, että venttiili on viallinen:

 1. Aseta venttiilin korkki venttiiliin ja kierrä sitä myötäpäivään kiristääksesi. 2.
 2. Kostuta suljettu venttiilin korkki saippuavedellä.
 3. Jos nyt muodostuu kuplia, venttiili on vaihdettava kokonaan (katso luku "Venttiilin vaihto").

Vuodot
Jos ulkopinnalle muodostuu kuplia, voit tiivistää vuodon erikoisliimalla ja korjaussarjan mukana tulevalla materiaalipaikalla (katso luku "Vuotojen tiivistäminen"). Jos täytetyn levyn jäykkyys menettää, vuoto ei välttämättä ole syynä. Myös lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa paineen laskua.

VUODOJEN tiivistys

 • Vahingon vaara!
 • Kaikki liimat eivät sovellu levyn korjaamiseen. Sopimattomalla liimalla tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa lisävaurioita.
 • Käytä vain puhallettavien veneiden erikoisliimaa. Tällaista liimaa voi hankkia erikoismyyjiltä.
 • Voit tiivistää reiät tai halkeamat liimalla ja korjaussarjan mukana toimitetuilla materiaalilapuilla.
 • Tyhjennä levy ennen korjaamista.

Pienemmät vuodot (pienemmät kuin 2 mm)
Alle 2 mm vuodot voidaan korjata liimalla.

 1. puhdista korjattava alue perusteellisesti.
 2. Anna korjattavan alueen kuivua kokonaan.
 3. Levitä pieni tippa liimaa vuotokohtaan.
 4. anna liiman kuivua n. 12 tuntia.

Suuremmat vuodot (suuremmat kuin 2 mm)
Yli 2 mm vuodot voidaan korjata liimalla ja materiaalilapuilla.

 1. Puhdista korjattava alue huolellisesti ja anna sen kuivua kokonaan.
 2. Leikkaa materiaalipaikasta pala, joka peittää vuodon n. 1.5 cm molemmin puolin.
 3. Levitä liimaa leikatun laastarin alapuolelle.
 4. Levitä ohut kerros liimaa vuotokohtaan ja ympäröivään ulkopintaan koko materiaalilaastarin koon yli.
 5. Anna liiman jähmettyä 2-4 minuuttia, kunnes se on näkyvästi tahmeaa.
 6. Aseta leikattu materiaalipaikka vuotokohtaan ja paina sitä lujasti.
 7. Anna liiman kuivua n. 12 tuntia.
 8. Tiivistä alue kokonaan levittämällä liimaa uudelleen materiaalilaastarin reunoihin sen kuivumisen jälkeen.
 9. Anna liiman kuivua n. 4 tuntia.

Ennen kuin käytät levyä uudelleen vedessä, tarkista, että vuoto on todella tiivis. Jos kuplimista esiintyy edelleen, vie kortti ammattikorjaamoon korjattavaksi tai ota yhteyttä näissä ohjeissa annettuun huoltoosoitteeseen.

Venttiilin vaihto

Jos venttiili on vaihdettava, voit tilata vaihtoventtiilin annetusta huoltoosoitteesta.

 1. Vapauta ilma laudalta.
 2. Käännä venttiilin korkkia vastapäivään ja irrota se.
 3. Aseta mukana toimitetun korjaussarjan venttiiliavain venttiilin päälle ja löysää sitä kääntämällä sitä vastapäivään. Kiinnitä tätä tehdessäsi venttiilin alaosa laudan sisään kädellä ja varmista, että se ei liuku laudan sisään.
 4. Aseta vaihtoventtiili alaosaan ja kiristä se kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että venttiili on keskellä.
 5. Ota venttiiliavain ja kiristä venttiilin yläosa myötäpäivään.
  Ennen kuin käytät levyä uudelleen, tarkista, että venttiili todella sulkeutuu.

HÄVITTÄMINEN

Hävitä pakkaus tyypin mukaan. Laita pahvi ja laatikko jätepaperin keräyspisteeseen. Folio kierrätysmateriaalien keräykseen.
Hävitä levysarja paikallisten määräysten ja lakien mukaisesti.

TAKUU
Materiaali- ja valmistusvirheiden takuu on 2 vuotta oikein käytettynä

VALMISTAJA

YEAZ AQUATREK seisova melalauta KUVA 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 München
Saksa
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä, epäasianmukaisesta tai yhteensopimattomasta käytöstä.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Asiakirjat / Resurssit

YEAZ AQUATREK seisomamelalauta [pdf] Käyttöopas
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

Viitteet

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *