PYLE RVSD300 Digital Mobile Receiver -järjestelmän käyttöopas
PYLE RVSD300 digitaalinen mobiilivastaanotinjärjestelmä

Toiminta

HÄLYTYS Toiminta

Paina lyhyesti ALARM-painiketta kytkeäksesi hälytystoiminnon päälle/pois. Kun hälytystoiminto on päällä. Ja aika juoksee herätysaikaan. Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki. Äänimerkki kuuluu koko ajan, kunnes mitä tahansa näppäintä painetaan.

SLEEP -toiminto 

Paina ja pidä SLEEP-painiketta painettuna asettaaksesi uniajan (asettaaksesi ne VOL-säätimellä).
Paina SLEEP-painiketta lyhyesti kytkeäksesi nukkumistoiminnon päälle/pois. Kun unitoiminto on päällä. Ja aika kuluu asetettuun aikaan. Laite sammuttaa laitteen automaattisesti.

Tietojen prioriteetti/ClockDisplay Priority 

Paina lyhyesti DISP-painiketta valitaksesi kellon tai tiedon prioriteetin (oletus).

Kellon asetus

Paina DISP-painiketta 2 sekunnin ajan. "HH" vilkkuu. Aseta tunnit kiertämällä VOL-nuppia.
Paina sen jälkeen DISP- tai SEL-painiketta. ”MM” vilkkuu. Aseta minuutit kiertämällä VOL-nuppia.
Vahvista sitten painamalla DISP- tai SEL-painiketta.

Zone A / Zone B / Zone C Äänenvoimakkuuden säätö 

 1. Pyöritä VOL-säädintä ohjataksesi A/Vyöhykkeen B ja Zone C äänenvoimakkuutta yhdessä.
 2. Paina A-painiketta ja kierrä sitten VOL-säädintä säätääksesi vain A-alueen äänenvoimakkuutta. 5 sekuntia myöhemmin takaisin Zone A + Zone B + Zone C -tilaan.
 3. Paina B-painiketta ja kierrä sitten VOL-nuppia säätääksesi vain alueen B äänenvoimakkuutta. 5 sekuntia myöhemmin takaisin Zone A + Zone B + Zone C -tilaan.
 4. Paina C-painiketta ja kierrä sitten VOL-nuppia säätääksesi vain C-alueen äänenvoimakkuutta. 5 sekuntia myöhemmin takaisin Zone A + Zone B + Zone C -tilaan.

Zone A / Zone B / Zone C äänenvoimakkuuden mykistys päälle/pois 

Paina ja pidä painettuna A (B/C) -painiketta mykistääksesi vyöhykkeen A (B/C) lähdön.

RCA- / HDMI-lähtö 

Pääyksikön takana on RCA-liitännät. Yllä olevan johdotuskuvan mukaan kytkeäksesi.
Kun toistat videota file. Voit myös liittää television HDMI-porttiin (television on oltava HDMI-lähteenä).

AUX IN 1 / AUX IN 2 Toiminto 

AUX IN 1 etupaneelin 3.5 mm liitäntään. AUX IN 2 RCA:ille (Audio + Video) laitteen takana.
Paina MODE-painiketta ja vaihda AUX IN 1/AUX ​​IN 2 -lähteeseen.

ARC-toiminto

Pääyksikön ja television yhdistämiseen käytettiin HDMI-kaapelia. Paina MODE-painiketta vaihtaa HDMI ARC -tilaan.
Television ääni välittyy pääyksikön kaiuttimiin.

Resetointitoiminto 

Kun näyttöön tulee virheitä tai toiminnot eivät toimi. Nollaa laite painamalla RESET-painiketta (24).
(Huomautus: Kaikki muistot katoavat.)

RADIOKÄYTTÖ

Vastaanota radioasema
Paina MODE-painiketta valitaksesi radiolähde. Paina sitten BAND-painiketta valitaksesi taajuusalueen.
Paina lyhyesti painikkeet/painikkeet -painiketta vastaanottaaksesi haluamasi radioaseman.
Paina ja pidä painettuna painikkeet/painikkeet -painike taajuuden manuaaliseen viritykseen.
Huomautus: Jos toisessa lähteessä, paina lyhyesti BAND-painiketta vaihtaaksesi RADIO-lähteeseen.

Autokaupan asema 

Pidä BAND-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan tallentaaksesi asemat automaattisesti kaistan 1 6 numeropainikkeille 1-3.

Tallenna asema manuaalisesti ja kuuntele esiviritetty asema 

Vastaanottaaksesi aseman kanssa painikkeet or painikkeet -painiketta. Paina ja pidä painettuna yhtä 1-6 esiasetuspainiketta 2 sekunnin ajan.
Nykyinen asema tallennetaan numeropainikkeeseen. Paina lyhyesti esiasetuspainiketta (1 6) kuunnellaksesi suoraan vastaavaan esiasetuspainikkeeseen tallennettua asemaa.

DISC/MP3/WMA-käyttö 

Vaihda kohtaan DISC Source
Aseta DISC varovasti levyaukkoon painettu puoli ylöspäin. LEVYN toisto alkaa. Tai paina MODE-painiketta vaihtaa DISC-lähteeseen.

KAPPALEIDEN VALINTA

lehdistö painikkeet/painikkeet -painiketta siirtyä edelliseen/seuraavaan kappaleeseen.
Pitää painikkeet/painikkeet -painiketta pikakelataksesi taaksepäin tai eteenpäin. Lehdistö"painikkeet”-painiketta pelataksesi uudelleen.

Keskeytä/toistotoiminto 

lehdistö painikkeet -painiketta keskeyttääksesi toiston. Jatka toistoa painamalla sitä uudelleen.

Käyttöönotto 

Paina INT-painiketta toistaaksesi kunkin raidan ensimmäiset 10 sekuntia. Peruuta tämä toiminto painamalla sitä uudelleen.

Toista YKSI/KAIKKI toiminto

Paina RPT-painiketta toistaaksesi saman raidan. Paina sitä uudelleen toistaaksesi kaikki kappaleet.

Satunnainen ON/OFF-toiminto

Paina RDM-painiketta toistaaksesi kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. Paina uudelleen peruuttaaksesi tämän toiminnon.

Poista levy
lehdistö painikkeet -painiketta levyn poistamiseksi.

DIR+/DIR- toiminto (MP3/WMA)

Paina DIR-/DIR+ painiketta valitaksesi edellinen/seuraava toistettava hakemisto.

+ 10 / -10 File Toiminto (MP3/WMA)

Paina DIR+/DIR--painiketta 2 sekunnin ajan ohittaaksesi +10/-10 file pelata.

Kappaleiden hakutoiminto

Paina ja pidä painettuna 1/painikkeet painiketta kappalehakutilan valitsemiseksi: DIR SCH tai NUM SCH

 1. DIR SCH: Paina ja pidä painettuna 1/painikkeet painiketta kerran. Siinä näkyy "DIR SCH". Valitse kansio kiertämällä VOL-nuppia
  paina sitten SEL-nuppia kansioon. Valitse kappale kääntämällä VOL-nuppia uudelleen. Paina sitten SEL toistaaksesi.
 2. NUM SCH: Paina ja pidä painettuna 1/painikkeet -painiketta ja paina sitten lyhyesti 1/painikkeet -painiketta. Siinä näkyy "NUM SCH".
  Voit valita kappaleen suoraan syöttämällä numeropainikkeita: 0-9 (MODE=7, painikkeet = 8, painikkeet =9, DISP=0).
  Voit myös valita numeron kiertämällä VOL-nuppia. Paina sitten SEL toistaaksesi.

Videon/valokuvan/musiikin toiston muutos 

Kun on video/valokuva/musiikki files levyllä/USB:ssa. Aseta levy/USB laitteeseen, se toistaa musiikin automaattisesti. Paina toistuvasti ja pidä painettuna BAND-painiketta vaihtaaksesi alla olevaan toistoon: Musiikki–>Video–>Valokuva

VAROITUS

 1. Kun kytket MP3-soittimen, jossa on normaali akku (ei ladattava akku), poista akku ensin MP3-soittimesta ja liitä se sitten USB-liitäntään. Muuten se voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
 2. Kun on tärkeitä files DISC/USB/SD-levyllä, älä liitä sitä päälaitteeseen toistoa varten. Yrityksemme ei ota vastuuta mistään tärkeästä fileonko se kadonnut tai vahingoittunut.

TUETTU MP3/WMA-DEKOODAUSTILA

Pääyksikkö tukee MP3/WMA (Windows Media Audio) -dekoodaustiloja, kuten alla.

Standardi Bittinopeus (kbps) Tukee tilaa
MPEG1 Audio Layer 3 (44.1 kHz) 32, 48, 64, 96,

1 28,192

Stereo
Windows Media Audio (44.1 kHz) 64, 96, 128, 192 Stereo

USB-ratkaisu tukee:

 1. Kansio: 500 max.
 2. File: 999 max.
 3. Kansion syvyys: 8 kerrosta
 4. Koko: 64 GB

LANGATON BT SUORATUSTOIMINTO

PARITUS
Valitse Wireless BT -kohde ja etsi BT-laite puhelimestasi.
Valitse "PyIeUSA" ja syötä salasana "0000", jos se tarvitsee salasanan.
BT-kuvake tulee näkyviin, kun pariliitos on muodostettu.

Langaton BT-ääni (A2DP-toiminto)

Paina MODE-painiketta vaihtaa “BT MUSIC” -lähteeseen. Se toistaa matkapuhelimesi kappaleen automaattisesti.
Paina näppäintä keskeyttääksesi/painikkeet Laulu. Lehdistö painikkeet/painikkeet -painiketta valitaksesi painikkeet/painikkeet edellinen kappale.

Irrota langaton BT

Kun puhelin on liitetty laitteeseen. Pidä MODE-näppäintä painettuna kytkeäksesi BT:n irti/uudelleen.
Huomautus: Kun muodostat pariliitoksen matkapuhelimen kanssa ensimmäistä kertaa, sinun on käytettävä matkapuhelinta laitteen yhdistämiseen. BT OFF/ON -kohta vain katkaisemaan ja yhdistämään toiminnon.

LEVYN HUOMAUTUKSET

A. Huomautuksia levyistä:
Epästandardin muotoisia kiekkoja (esim. neliö, aloitus, sydän) yritetään käyttää

 1. Via yksikkö. Muista käyttää pyöreitä CD-levyjä vain tässä laitteessa.
 2. Älä kiinnitä paperia tai teippiä tms. levyn etiketti- tai tallennuspuolelle, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
 3. Lika, pöly, naarmut ja vääntyvät levyt voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

B. Huomautuksia CD-R-levyistä (tallennettavat CD-levyt)/CD-RW-levyistä (uudelleenkirjoitettavat CD-levyt): 

 1. Varmista, että käytät levyjä, joissa on seuraavat merkit, vain laitteen toistamiseen:
  LEVYN HUOMAUTUKSET
 2. Laite ei voi toistaa CD-R- ja CD-RW-levyjä, joita ei ole viimeistelty.
  (Katso CD-R/CD-RW-tallentimen tai CD-R/CD-RW-ohjelmiston käyttöoppaasta lisätietoja viimeistelyprosessista).
 3. Riippuen tallennustilasta, levyn olosuhteista ja tallentamiseen käytetystä laitteesta, joitain CD-R-/CD-RW-levyjä ei ehkä voi toistaa tällä laitteella. (katso *1)
  ^1: Jotta toisto olisi luotettavampi, katso seuraavat suositukset:
  a. Käytä CD-RW-levyjä nopeudella 1x - 4x ja kirjoita nopeudella 1x - 2x.
  b. Käytä CD-R-levyjä nopeudella 1x - 8x ja kirjoita nopeudella 1x - 2x.
  c.Älä toista CD-RW-levyä, jolle on kirjoitettu yli 5 kertaa

c. Huomautuksia MP3:sta files (vain MP3-versio): 

 1. Levyn on oltava ISO9660 taso 1 tai taso 2 muodossa tai Joliet tai Romeo laajennusformaatissa.
 2. Kun nimetään MP3 file, varmista file nimitunniste on“.MP3“.
 3. Ei-MP3:lle file, vaikka file nimitunniste on“.MP3”, laite ei tunnista sitä.

KAUKOSÄÄDIN

KAUKOSÄÄDIN

AVAIMET ACTION RADIO DISC USB AUX/AV IN BT MUSIIKKI
POWER Lyhyt Virta pois Virta pois Virta pois Virta pois Virta pois
Pitkät virta virta virta virta virta
A Lyhyt Alue
mykistys päälle/pois
Alue
mykistys päälle/pois
Alue
mykistys päälle/pois
Alue
mykistys päälle/pois
Alue
mykistys päälle/pois
Pitkät / / / / /
B Lyhyt Vyöhyke B
mykistys päälle/pois
Vyöhyke B
mykistys päälle/pois
Vyöhyke B
mykistys päälle/pois
Vyöhyke B
mykistys päälle/pois
Vyöhyke B
mykistys päälle/pois
Pitkät / / / / /
C Lyhyt Vyöhyke C
mykistys päälle/pois
Vyöhyke C
mykistys päälle/pois
Vyöhyke C
mykistys päälle/pois
Vyöhyke C
mykistys päälle/pois
Vyöhyke C
mykistys päälle/pois
Pitkät / / / / /
MYKISTÄ Lyhyt Mykistä kaikki
päälle / pois
Mykistä kaikki
päälle / pois
Mykistä kaikki
päälle / pois
Mykistä kaikki
päälle / pois
Mykistä kaikki
päälle / pois
Pitkät / / / / /
VOL + Lyhyt Ääni kovemmalle Ääni kovemmalle Ääni kovemmalle Ääni kovemmalle Ääni kovemmalle
Pitkät Lisää äänenvoimakkuutta nopeasti Lisää äänenvoimakkuutta nopeasti Lisää äänenvoimakkuutta nopeasti Lisää äänenvoimakkuutta nopeasti Lisää äänenvoimakkuutta nopeasti
VOL- Lyhyt Äänenvoimakkuutta pienemmälle Äänenvoimakkuutta pienemmälle Äänenvoimakkuutta pienemmälle Äänenvoimakkuutta pienemmälle Äänenvoimakkuutta pienemmälle
Pitkät Vähennä äänenvoimakkuutta nopeasti Vähennä äänenvoimakkuutta nopeasti Vähennä äänenvoimakkuutta nopeasti Vähennä äänenvoimakkuutta nopeasti Vähennä äänenvoimakkuutta nopeasti
DISC Lyhyt vaihtaa levylle
lähde
DIR SCH/
NUM SCH
vaihtaa levylle
lähde

vaihtaa levylle

vaihtaa levylle
lähde
lähde
Pitkät / I / 1 /
AM/EM
TALLENTAA
Lyhyt bändinvaihto vaihtaa radioon
lähde
vaihtaa radioon
lähde
vaihtaa radioon
lähde
vaihtaa radioon
lähde
Pitkät Autokauppa / I / /
AUX Lyhyt vaihda kohtaan AUX IN1
lähde
vaihda kohtaan AUX IN1
lähde
vaihda kohtaan AUX IN1
lähde
vaihda kohtaan AUX IN1
lähde
vaihda kohtaan AUX IN1
lähde
Pitkät vaihda AUX 1N2:een
Huijaukset
vaihda kohtaan AUX IN2
lähde
vaihda kohtaan AUX IN2
lähde
vaihda AUX IN -tilaan2
lähde
vaihda kohtaan AUX IN2
lähde
USB Lyhyt vaihtaa USB:hen
tila
vaihtaa USB:hen
tila
DIR SCH/
NUM SCH
vaihtaa USB:hen
tila
vaihtaa USB:hen
tila
Pitkät / / / 1 /
BT Lyhyt vaihtaa 8T:hen
lähde
vaihtaa BT:hen
lähde
vaihda 81:een
lähde
vaihtaa BT:hen
lähde
/
Pitkät BT pois/muste BT offilink BT pois/muste BT offilink BT usein/fink
0/DIS
P
Lyhyt info/telakka info/dock/SCH:O info/docckISCH:O info/cbdt info/telakka
Pitkät Kellon asetus Kellon asetus Kellon asetus Kellon asetus Kellon asetus
1/PA
U
Lyhyt Palauta M1-asema toisto/tauko/SCH:1 toisto/tauko/SCH:1 / toisto / tauko
Pitkät Tallenna M1:een / / / /
2 / INT Lyhyt Palauta M2-asema INT päällä/pois/SCH:2 INT päällä/pois/SCH:2 / /
Pitkät Tallenna M2:een 1 / / /
3 / RPT Lyhyt Palauta M3-asema RPT(ONE/ALLy
SCH:3
RPT(ONE/ALLy
SCH:3
/ /
Pitkät Tallenna M3:een 1 / / /
Vuonna 0

2

Lyhyt Palauta M4-asema RDM
päällä/pois/SCH:4
RDM
päällä/pois/SCHA
/ /
Pitkät Tallenna M4:een / / /  
5 / SUORA Lyhyt Palauta M5-asema DIR-/SCH• OHJ-/SCH:5 I /
Pitkät Tallenna M5:een -10 -10 / /
6 / SUORA
+
Lyhyt Palauta M6-asema DIR+/SCH•6 DIR+/SCH:6 / /
Pitkät Tallenna M6:een + 10 + 10 1 /
71EQ/
LOUD
Lyhyt POP-ROK-LUOKKA-
JAZZ-OFF
POP-ROK-LUOKKA-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROK-LUOKKA-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROK-LUOKKA-
JAZZ-OFF
POP-ROK-LUOKKA-
JAZZ-OFF
Pitkät LOUD päälle/pois LOUD päälle/pois LOUD päälle/pois LOUD päälle/pois LOUD sipuli
811cc Lyhyt Etsikää alas edellinen
file/SCH:8
edellinen
file/SCH:8
/ edellinen file
Pitkät Manuaalinen kääntäminen alas FR FR / /
9/>>Minä Lyhyt Hae ylös seuraava file/SCH:9 seuraava file/SCH:9 1 seuraava file
Pitkät Manuaalinen kääntäminen ylös FF FF / /
REW
«
Lyhyt Manuel alas FR FR / /
Pitkät / / / / /
FWD
>>
Lyhyt Manuaalinen kääntäminen ylös FF FF / /
Pitkät   / / / /
SALT Lyhyt VYÖHYKE A->ALUE B-
>VYÖHYKE C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

VYÖHYKE A->ALUE B-
>VYÖHYKE C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

VYÖHYKE A->ALUE B-
>VYÖHYKE C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

VYÖHYKE A->ALUE B-
>VYÖHYKE C (KAASU-

TRE-BAL-EQ-

LOUD•P VOL)

VYÖHYKE A->ALUE 8-
>VYÖHYKE C (KAASU-

TRE-BAL-E(k

LOUD-P VOL)

Pitkät PIIP-> KELLO
(12.)-,CT(indepl
synkronointi)-> ALUE->
DX/STEREO
(PIIP)->
KELLO (12/24)
(PIIP)->
KELLO (12/24)
(PIIP)->
KELLO (12/24)
(PIIP)->
KELLO (12/24)
ALAR
M
Lyhyt Hälytys päälle/pois Hälytys päälle/pois Hälytys päälle/pois Hälytys päälle/pois Hälytys päälle/pois
Pitkät Hälytysasetus Hälytysasetus Hälytysasetus Hälytysasetus Hälytysasetus
SLEEP Lyhyt Nukkuminen päälle/pois Nukkuminen päälle/pois Nukkuminen päälle/pois Nukkuminen päälle/pois Nukkuminen päälle/pois
Pitkät Nukkumisasetus
(1–59 minuuttia)
Nukkumisasetus
(1–59 minuuttia)
Nukkumisasetus
(1–59 minuuttia)
Nukkumisasetus
(1–59 minuuttia)
Nukkumisasetus
(1–59 minuuttia)
HIMMEÄ Lyhyt DIM korkea/alhainen DIM highlow DIM korkea/matala DIM korkea/alhainen DIM highAow
Pitkät / / / / /
  Lyhyt / Siirrä kursori ylös / / /
Pitkät I / / / /
V Lyhyt I Kursori alas
liikkua
/ / /
Pitkät I / / / /
Lyhyt / Kohdistimen siirto vasemmalle / / /
Pitkät / / / / /
  Lyhyt / Kohdistimen siirto oikealle / / /
Pitkät / / / / /
OK Lyhyt / Vahvistaa Vahvistaa / /
Pitkät / / / / /
STOP Lyhyt / pysäkki / / /
Pitkät / / / / /
SETU
P
Lyhyt / Asetusvalikko / / /
Pitkät / / / / /
ZOOM Lyhyt / Suurenna / / /
Pitkät / I I I I
NIMI Lyhyt / takaisin kohtaan TITLE
menu
/ / /
Pitkät / / / / /
GOTO Lyhyt / GOTO / / /
Pitkät / I I I I
AUDIO
KOSTEA
Lyhyt MONO/STEREO Audio- Audio- / /
Pitkät / / / / /
SUB-T Lyhyt / Alaotsikko / / /
Pitkät / / / / /

VIANETSINTÄ

Tarkista johdotuksen liitäntä ennen tarkistusluettelon tarkistamista. Jos jokin ongelmista jatkuu tarkistuslistan tekemisen jälkeen, ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.

Oire Aiheuttaa Ratkaisu
Ei virtaa Auton virtakytkin ei ole päällä. Jos virtalähde on kytketty auton lisävarustepiireihin, mutta moottori ei liiku, käännä virta-avain asentoon "ACC".
Sulake on palanut Vaihda sulake
Levyä ei voi ladata tai ulos. CD-levyn läsnäolo soittimen sisällä. Poista levy soittimesta ja aseta sitten uusi.
Levyn asettaminen päinvastaiseen suuntaan. Aseta CD-levy etiketti ylöspäin.
CD-levy on erittäin likainen tai etsivä levy. Puhdista levy tai yritä toistaa uusi levy.
 

Lämpötila auton sisällä on liian korkea.

Jäähdytä tai kunnes ympäristön lämpötila palaa normaaliksi.
Tiivistyminen Jätä soitin pois päältä noin tunniksi ja yritä sitten uudelleen.
Ei ääntä Äänenvoimakkuus on minimissä Säädä äänenvoimakkuus halutulle tasolle
Johdotusta ei ole kytketty oikein Tarkista johdotusliitäntä
Ääni ohittaa Asennuskulma

on yli 30 astetta.

Säädä asennuskulma alle 30 astetta.
Levy on erittäin likainen tai viallinen. Puhdista CD-levy ja yritä sitten toistaa uusi levy.
Toimintonäppäimet eivät toimi Sisäänrakennettu mikrotietokone ei toimi kunnolla melun vuoksi. Paina RESET-painiketta. Etupaneelia ei ole kiinnitetty kunnolla paikoilleen.
Radio ei toimi. The radioasema automaattinen valinta tekee ei toimi. Antennikaapelia ei ole kytketty. Työnnä antennikaapeli tiukasti.
Signaalit ovat liian heikkoja. Valitse asema manuaalisesti.

Kysymyksiä? Kommentit?
Olemme täällä auttamassa!
Puhelin: (1) 718-535-1800

Sähköposti: [sähköposti suojattu]

Asiakirjat / Resurssit

PYLE RVSD300 digitaalinen mobiilivastaanotinjärjestelmä [pdf] Käyttöopas
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, RVSD300, digitaalinen mobiilivastaanotinjärjestelmä, RVSD300 digitaalinen mobiilivastaanotinjärjestelmä

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.