MOTOROLA SOLUTIONS -LOGO

MOTOROLA ® KAKSITIERADIO T380/T383

Radion tunteminen

MOTOROLA KAKSITIERADIO T380 T383-

1. Lähetä tai vastaanota
2. Korkea tai matala teho
3. Kaksisuuntainen
4. Sääradio (KOTI)
5. monitori
6. Lukitse
7. Akku
8. Skannaa
9. Mykistä
10. Säähälytys
11. Helppo pariliitos
12. Soittoääni
13. Roger Tone
14. Koodi
15. VOX/iVOX
16. Kanava

 

painikkeet Kuvaukset
Valikko/Virta • Paina päästäksesi valikkoon ja selaaksesi valikkoruutua.
• Paina ja pidä painettuna kaksi sekuntia kytkeäksesi radion päälle tai pois.
+ ja - • Paina säätääksesi äänenvoimakkuutta.
• Paina muuttaaksesi asetuksia tai käynnistääksesi toiminnon valikkonäytössä.
PTT • Pidä painettuna puhuaksesi, vapauta lopettaaksesi lähetyksen.
• Paina poistuaksesi valikkonäytöstä ja palataksesi aloitusnäyttöön.
Helppo pariliitosMOTOROLA KAKSITIERADIO T380 T383- Helppo pariliitos Kopioi kanava- ja koodiasetukset radiosta A radioon B.
1. Radio B – Pidä painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Radio on valmis pariliitoksen muodostamiseen. Useita radioita voidaan yhdistää samanaikaisesti.
2. Radio A – Pidä painiketta painettuna, kunnes kuulet kaksoispiippauksen. Radio lähettää kanava- ja koodiasetukset muille radioille pariliitosta varten.

lisäinformaatio
Sisäinen puheohjattu lähetys (iVOX)/puheohjattu lähetys (VOX)
Mikrofoni tunnistaa, puhutko, kun käytät VOX/iVOX -laitetta. Jos puhut, radio laukaisee lähetyksen automaattisesti.

 • Kun iVOX on näkyvissä, radio tunnistaa äänesi sisäänrakennetun mikrofonin avulla.
 • Kun VOX -kuuloke on kytketty radioon, VOX näkyy näytössä ja kuulokemikrofonia käytetään äänesi tunnistamiseen.

Voit kytkeä pois päältä tai valita seuraavat asetukset valitaksesi herkkyystason.

L3 Suuri herkkyys hiljaisiin ympäristöihin. Pehmeä puhuminen riittää käynnistämään VOX/iVOX -lähetyksen.
L2 Keskikokoinen herkkyys useimmissa ympäristöissä
L1 Matala herkkyys meluisaan ympäristöön. Sinun on puhuttava VOX/iVOX-lähetyksen käynnistämiseksi.

Huomautus: PTT -painikkeen painaminen peruuttaa VOX/iVOX -lähetyksen.

MOTOROLA 380-WAY RADIO T383 TXNUMX- sn

Radion asentaminen

Akun asentaminen ja lataaminen

MOTOROLA TWO-WAY RADIO T380 T383- Akun lataaminen

 1. Huomioi napaisuus ennen akun asentamista.
 2. Lataa akku pöytälaturilla tai USB: llä. Lataus on valmis, kun radion akkukuvake lakkaa vilkkumasta. Lataus kestää jopa 8 tuntia.

MOTOROLA 380-WAY RADIO T383 T2- Akun lataaminen XNUMX

Radion kytkeminen päälle ja pois päältä
Voit kytkeä radion päälle tai pois päältä pitämällä virta-/valikkopainiketta painettuna, kunnes näyttö syttyy tai sammuu.
Kanava ja koodit

 • Aseta radiosi samalle kanavalle ja koodisarjalle mahdollistaaksesi viestinnän muiden radioiden kanssa.
 • Kanava-asetus ohjaa radiotaajuutta. Voit välttää häiriöitä valitsemalla kanavan, jota muut eivät käytä alueellasi. Katso taulukosta osiossa 3, “Skannaus”, jos haluat lisätietoja käyttämättömän kanavan valitsemisesta.
 • Lähettävän ja vastaanottavan radion koodiasetuksen on oltava sama, muuten vastaanottava radio estää vastaanotetun signaalin. Tämä ominaisuus auttaa sinua mykistämään ei-toivotut äänet muilta radion käyttäjiltä, ​​jotka lähettävät kanavallasi.
 • Kun koodi on nolla, radio ei estä mitään signaalia ja kaikki mitä kanavalla poimitaan, lähetetään kaiuttimeen. Motorola Solutions suosittelee, että asetat koodin nollaan, kun olet yhteydessä radioon, joka ei tue koodiominaisuutta. Katso osiosta 3, "Navigointi valikkosivuilla" yksityiskohtaisia ​​ohjeita asetusten muuttamisesta.
 • Kanava- ja koodiasetukset voidaan kopioida yhdestä radiosta useisiin radioihin samanaikaisesti Easy Pairing -pikatoiminnon avulla. Katso taulukko osassa 1, ”Helppo pariliitos” saadaksesi ohjeita kanava- ja koodiasetusten kopioimisesta.

Lähetysteho

 • Joissakin maissa eri valtuudet sallitaan eri kanaville. H/L-kuvake osoittaa, onko nykyinen kanava korkea- vai matalatehoinen kanava. Motorola Solutions suosittelee käyttämään suuritehoisia kanavia luotettavamman viestinnän takaamiseksi. Valitse matalatehoiset kanavat vain, kun radiosi eivät ole kaukana toisistaan ​​ja haluat maksimoida akun käyttöiän.

Soita Tone
Kun lähetät soittoäänen, vastaanottavasta radiosta kuuluu puhelimen soittoääntä muistuttava ääni.
Skannata
Radio etsii äänitoimintaa pyöräilemällä kanavien läpi. Kun signaaleja havaitaan, signaali lähetetään kaiuttimeen. Tämän ominaisuuden avulla voit selvittää, mitä kanavaa muut ryhmät käyttävät ja jolla on vilkasta liikennettä. Tämä auttaa sinua välttämään kiireisiä kanavia päätettäessä, mitä kanavaa ryhmäsi käyttää.
monitori 
Voit kuulla kaiken nykyisen radiokanavasi mukaan lukien melun. Tämän ominaisuuden avulla voit seurata kanavaa heikkojen signaalien varalta.
Roger Tone
Tämä ominaisuus lisää äänimerkin lähetyksen päättymisen merkiksi, kun vapautat PTT-painikkeen.
Kun vastaanottaja kuulee roger-äänen, se on vahvistus siitä, että viesti on vastaanotettu kokonaan.
Säänkestävä
Tämä radio on säänkestävä IP54-standardien mukaisesti. Radio kestää satunnaisia ​​vesiroiskeita vain, kun akun ja liittimien kannet on suljettu. Älä altista radiota vedelle pitkäksi aikaa. Älä upota radiota veteen.
akun tiedot
Nimellinen akun kesto mitataan teollisen standardin 5-5-90 käyttöjakson mukaisesti laboratorio-olosuhteissa. (5% ajasta lähettää, 5% vastaanottaa kaiuttimen ollessa päällä, 90% odottaa saapuvaa puhelua.)
VAROITUS: Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan väärän tyyppiseen.
Akun kapasiteetin ylläpito
T38x-sarjan radio on varustettu ladattavalla Li-Ion-akulla. Tämä akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä optimaalisen kapasiteetin ja suorituskyvyn varmistamiseksi. Akun kesto määräytyy useiden tekijöiden mukaan. Kriittisempiä ovat akkujen säännöllinen ylilataus ja kunkin jakson keskimääräinen purkautumissyvyys. Tyypillisesti mitä suurempi ylilataus ja syvempi keskimääräinen purkaus, sitä vähemmän jaksoja akku kestää. esimample, akku, joka on yliladattu ja purettu 100 % useita kertoja päivässä, kestää Liikkuminen valikkosivuilla Käytä Menu-painiketta selataksesi valikkoruutua. Paina PTT poistuaksesi mistä tahansa näytöstä ja palataksesi aloitusnäyttöön. vähemmän jaksoja kuin akku, joka saa vähemmän ylilatausta ja purkautuu 50 %:iin
päivä. Lisäksi akku, joka saa minimaalisen ylilatauksen ja purkautuu keskimäärin vain 25 %, kestää vielä pidempään.
Push-to-Talk-aikakatkaisu
Ilma-aallon ruuhkien välttämiseksi lähetys päättyy minuutin kuluttua, vaikka PTT-painiketta painetaan edelleen. Nollaa ajastin vapauttamalla PTT -painike hetkeksi.

Valikkosivuilla liikkuminen

Selaa valikkoruutua Valikko -painikkeella. Poistu näytöstä ja palaa aloitusnäyttöön painamalla PTT -painiketta.

MOTOROLA TWO-WAY RADIO T380 T383- Valikkosivut

Valikko -näyttö Käytä +tai-painiketta suorittaaksesi seuraavat toiminnot:
Soita ToneMOTOROLA KAKSITIERADIO T380 T383- Soittoääni Aloita tai lopeta soittoäänen lähetys.
monitori
MON
Aloita tai lopeta ilma-aallon seuranta. Voit kuunnella radion kanava -asetuksella lähetettyjä signaaleja. Jos signaalia ei ole, kuulet staattista.
Skannata
Z
Aloita tai lopeta ilma-aallon skannaus. Radio selaa kaikki kanavat peräkkäin. Kun signaali havaitaan, kuulet signaalin kaiuttimesta ja radio näyttää havaitun signaalin kanavan.
Säädä VOX
VOX/iVOX
Voit muuttaa ääniohjatun lähetyksen (VOX) asetusta valitsemalla OFF tai L1 - L3.
Koska L3 on herkin, käytä sitä hiljaisissa ympäristöissä.
Säädä Roger ToneMOTOROLA KAKSITIERADIO T380 T383- Roger Tone Ota Roger-ääni käyttöön tai poista se käytöstä. Rogerin ääni on piippaus, jonka kuulet, kun PTT vapautetaan.
Säädä kanavaa
(Kanavanumero vilkkuu)
Muuta radiokanavan asetusta.
Säädä koodia
(Koodinumero vilkkuu)
Muuta radiokoodiasetusta.
Säädä Auto Key Lock Muuta automaattisen näppäinlukituksen asetusta.
Sääradio (KOTI)
Sää
Kun sääkanavan näyttö on päällä (ei vilku), käytä +/- painikkeita muuttaaksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai voit käyttää Menu-painiketta sääkanavan vilkkumiseen. Kun sääkanava vilkkuu, käytä + / – painikkeita sääkanavan asetusten muuttamiseen.
Säädä säähälytysMOTOROLA TWO-WAY RADIO T380 T383- Säähälytys Ota säävaroitustoiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

Push-to-Talk-aikakatkaisu
Ilma-aallon ruuhkien välttämiseksi lähetys päättyy minuutin kuluttua, vaikka PTT-painiketta painetaan edelleen. Nollaa ajastin vapauttamalla PTT -painike hetkeksi.
Sääkanavan taajuudet

Sääkanava (MHz) Sääkanava (MHz)
WX1 162.55 WX7 162.525
WX2 162.4 WX8 161.65
WX3 162.475 WX9 161.775
WX4 162.425 WX10 161.75
WX5 162.45 WX11 162
WX6 162.5

Säävastaanotin
Radiosi voi virittää Yhdysvaltain National Oceanic and Atmospheric Administrationin (NOAA) sääradion ja Environment and Climate Change Canadan (ECCC) sääradion lähetyksiä. Voit kuunnella sääkanavaa (katso lisätietoja taulukosta "Sääkanavat ja -taajuudet") tai asettaa radion hälyttämään hätäsäälähetyksistä, jotka keskeyttävät rutiinilähetykset.
Sekä NOAA:lla että ECCC:llä on lähettimiä kaikkialla Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Nämä lähettimet lähettävät kelloja, ennusteita ja muuta tietoa 24 tuntia vuorokaudessa.

Radion käyttäminen

Varmista, että olet kaksisuuntaisessa radiotilassa etsimällä kaksisuuntaista kuvaketta nestekidenäytöstä. Voit palata kaksisuuntaiseen tilaan painamalla PTT-painiketta lyhyesti.
Puhuminen/lähettäminen

 1. Pidä PTT -painiketta painettuna ja aloita puhuminen mikrofoniin.
 2. Lopeta lähetys vapauttamalla PTT -painike.

Huomautus: Älä paina PTT -painiketta, kun muut puhuvat. Kun useampi kuin yksi radio lähettää samalla kanavalla, ilma-aalto jumittuu ja kaikki lähetykset menetetään.

Kuunteleminen/vastaanottaminen

 • Radiokaiutin vastaanottaa signaalin automaattisesti, jos radio on asetettu samalle kanavalle ja koodille kuin lähettävä radio.
 • Varmista, että kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu sopivalle tasolle.

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

 1. Paina tai Kaksisuuntainen- tai Sää-aloitusnäytöstä.

Automaattinen näppäinlukko

 • Kun automaattinen näppäinlukitus on käytössä, kolme etupainiketta lukitaan 3 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.
 • Voit avata 3 etupainikkeen lukituksen painamalla mitä tahansa niistä kahden sekunnin ajan.

Kuulokkeiden käyttö

 • Kun kuulokkeet on kytketty radioon, radion kaiutin on poissa käytöstä. Sinun on käytettävä kuulokkeita, jotta voit seurata ja vastaanottaa viestejä.
 • Jos kuulokkeissasi on PTT -painike, voit käyttää painiketta siirtämiseen kuulokkeen mikrofonin kanssa.
 • Voit edelleen käyttää radion PTT -painiketta lähettääksesi lähetyksen radion mikrofonin avulla.

Kuuntele Weather Broadcastia
Siirry Weather Radio (HOME) -valikkosivulle kuunnellaksesi Weather Broadcastia. Kun olet tällä valikkosivulla, radiosi ei vastaanota signaaleja muista kaksisuuntaisista radioista.
Weather Radio (HOME) -valikkosivulla voit muuttaa kaiuttimen äänenvoimakkuutta + tai – -painikkeella tai saada Weather Channel -näytön vilkkumaan Menu-painikkeella ja vaihtaa sitten kanavaa + tai – -painikkeella.
Säähälytys
Radio voidaan asettaa vastaamaan NOAA Weather Radio -hätäviesteihin. Erityinen hälytysääni antaa hälytyksen ja kytkee säävastaanottimen päälle, jotta saat välittömät sää- ja hätätiedot.
Voit ottaa tämän hälytyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä Säädä säävaroitus -valikkosivulla.

Tarkista tiheys ja tiedot paikalliselta säätoimistolta tai käy www.weather.gov/nwr Yhdysvalloissa view alueellesi sopiva lähetin.
Kuten kaksisuuntaisessa radiovastaanotossa, sääkanavan vastaanotto riippuu siitä, kuinka lähellä lähetintä olet ja oletko sisällä vai ulkona. Koska sääkanavat lähetetään ilman koodeja, ne voivat sisältää staattista sähköä tai kohinaa. Weather Alert ei toimi aktiivisen lähetyksen tai vastaanoton aikana kaksisuuntaisessa tilassa.
NOAA-logon käyttö ei ole NOAA:n kansallisen sääpalvelun hyväksyntää tai epäsuoraa hyväksyntää, eikä Weather Radio -logon käyttö ole Environment and Climate Change Canadan (ECCC) hyväksyntää tai epäsuoraa hyväksyntää.
Kanava ja taajuudet

Kanava (MHz) Teho (W) Kanava (MHz) Teho (W)
1 462.5625 2 12 467.6625 0.5
2 462.5875 2 13 467.6875 0.5
3 462.6125 2 14 467.7125 0.5
4 462.6375 2 15 462.55 2
5 462.6625 2 16 462.575 2
6 462.6875 2 17 462.6 2
7 462.7125 2 18 462.625 2
8 467.5625 0.5 19 467.65 2
9 467.5875 0.5 20 462.675 2
10 467.6125 0.5 21 462.7 2
11 467.6375 0.5 22 462.725 2

Huomautus: Teho tarkoittaa suurinta sallittua tehoa, jonka FCC/ISED on määrittänyt kullekin kanavalle FRS-sääntöjen mukaisesti USA:lle ja FRS/ISED jokaiselle kanavalle FRS-sääntöjen mukaisesti USA:lle ja FRS/GMRS:lle Kanadalle, eikä se heijasta radiota.
Kierrätä-kuvakeMOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja tyylitelty M -logo ovat Motorola Trademark Holdings, LLC: n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
© 2021 Motorola Solutions, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Painettu

Turvallisuus ja yleiset tiedot
varovaisuus
Ennen kuin käytät tätä radiota, lue tämä vihko, joka sisältää tärkeitä käyttöohjeita.
Lisätietoja tuotetiedoista, esitteistä, käyttöohjeista ja hyväksytyistä lisävarusteista on osoitteessa www.motorolasolutions.com.
RF -altistumisstandardien noudattaminen
Kansalliset ja kansainväliset määräykset vaativat valmistajia noudattamaan kannettavien kaksisuuntaisten radioiden radiotaajuiselle energialle altistumisen raja-arvoja, ennen kuin niitä voidaan saattaa markkinoille. Motorola Solutions -kaksisuuntainen radiosi on suunniteltu, valmistettu ja testattu kaikkien sovellettavien kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat ihmisten altistumista radiotaajuiselle sähkömagneettiselle energialle.
Radiotaajuisen energian altistumista koskeva tietoisuus ja torjuntatiedot ja toimintaohjeet väestölle ja hallitsemattomalle ympäristölle
Lisätietoja RF -energialle altistumisesta on seuraavassa websivustot:

Lisätietoja, katso https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/companyoverview/corporate-responsibility/governance-and-policies.html.

Luokan B digitaalinen laite
Luokan B digitaalilaitteen tai oheislaitteen osalta käyttäjän toimittamien ohjeiden on sisällettävä seuraava tai vastaava lauseke, joka on sijoitettu näkyvästi oppaan tekstiin:
Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteille asetetut rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kannustetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

 • Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä uudelleen.
 • Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
 • Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
 • Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- / TV-teknikolta.

Huomautus käyttäjille (FCC ja Industry Canada)
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 ja Industry Canadan lisenssivapaiden RSS:ien mukainen seuraavien ehtojen mukaisesti:

 • Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
 • Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita Motorola Solutions ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
Meksiko ja Panama
Meksiko ja Panaman tasavalta eivät vaadi lupaa käyttää FRS-radiolaitteiden taajuuksia.
Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

FC KUVAKE Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus
FCC CFR 47: n osan 2 kohta 2.1077 (a)
Vastuullinen osapuoli
Nimi: Motorola Solutions, Inc.
Osoite: 2000 Progress Pkwy, Schaumburg, Il. 60196.
Puhelinnumero: 1-800-927-2744
Vakuuttaa täten, että tuote:
Mallin nimi: T380 ja T383
täyttää seuraavat määräykset:
FCC Osa 15, alaosa B, kohta 15.107(a), 15.107(d) ja kohta 15.109(a).

Käyttöohjeet

 • Lähetä enintään 50% ajasta. Voit lähettää (puhua) painamalla Push-To-Talk (PTT) -painiketta. Vastaa puheluihin vapauttamalla PTT -painike.
 • Pidä radiota pystyasennossa kasvojen edessä siten, että mikrofoni (ja muut radion osat, mukaan lukien antenni) on vähintään 1 cm: n päässä nenästä tai huulista. Antenni on pidettävä poissa silmistä.
 • Kun radio on päälläsi, aseta se aina tämän tuotteen Motorola Solutions -hyväksyttyyn pidikkeeseen, pidikkeeseen, koteloon, koteloon tai valjaisiin.
 • ÄLÄ pidä kiinni antennista, kun radio lähettää.
 • ÄLÄ käytä kannettavaa radiota, jonka antenni on vaurioitunut. Jos vaurioitunut antenni joutuu iholle, seurauksena voi olla lievä palovamma.
 • Varmistaaksesi sovellettavien radiotaajuusaltistusrajojen jatkuvan noudattamisen käytä vain Motorola Solutionsin hyväksymiä, toimitettuja tai vaihdettavia antenneja, akkuja ja lisävarusteita.
 • Luettelo Motorola Solutionsin hyväksymistä lisävarusteista on käyttöoppaassasi tai osoitteessa www.motorolasolutions.com

Akustinen turvallisuus
Altistuminen kovalle melulle mistä tahansa lähteestä pitkiä aikoja voi vaikuttaa tilapäisesti tai pysyvästi kuuloon. Mitä kovempi on radion äänenvoimakkuus, sitä nopeammin kuulosi vaikuttaa. Kovasta melusta johtuva kuulovaurio ei ole aluksi havaittavissa, ja sillä voi olla kumulatiivinen vaikutus.
Suojaa kuulosi noudattamalla näitä varotoimia:

 • Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan työn tekemiseen.
 • Lisää äänenvoimakkuutta vain, jos olet meluisassa ympäristössä.
 • Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet tai kuulokkeet.
 • Rajoita kuulokkeiden tai kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella.
 • Kun käytät radiota ilman kuulokkeita tai kuulokkeita, älä aseta radion kaiutinta suoraan korvaasi vasten.

Lääketieteelliset laitteet
Jos käytät henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, kuten sydämentahdistinta tai kuulolaitetta, kysy laitteen valmistajalta, onko se suojattu riittävästi radiotaajuusenergialta. Lääkärisi voi ehkä auttaa sinua saamaan nämä tiedot.
Kotelot, joissa on magneetteja
Motorola Solutions -koteloissa on vahvoja neodyymimagneetteja. Jos käytät henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, kuten sydämentahdistinta tai kuulokojetta, kysy laitteen valmistajalta, voidaanko sitä käyttää magneettien välittömässä läheisyydessä. Lääkärisi saattaa auttaa sinua näiden tietojen saamisessa. Muista myös, että magneetit voivat vahingoittaa muita tuotteita, kuten matkapuhelimia, tietokoneita, kiintolevyjä ja muita elektronisia laitteita sekä luottokortteja ja magneettisia tietovälineitä. Pidä kotelo poissa kaikista mekaanisista laitteista, joihin magneettikenttä voi vaikuttaa. Kysy tuotteesi valmistajalta, voidaanko laitettasi tai tuotetta käyttää magneettien välittömässä läheisyydessä.
Turvallisuusohjeet virtalähteelle

 1. Virtalähde on tarkoitettu käytettäväksi IEC/EN/UL 62368-1/60950-1 -standardin mukaisten laitteiden kanssa.
 2. Virtalähde on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa kuivissa tiloissa.
 3. Laite on kytkettävä lähellä olevaan ja helposti saatavilla olevaan pistorasiaan.
 4. Jos virtalähde on vaurioitunut tai viallinen, älä korjaa tai käytä virtalähdettä.
 5. Katso lisätietoja https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support/emeacompliance.html#phnnav_other-products.

Käyttövaroitukset
Seuraavassa selitetään käyttövaroitukset:
Ajoneuvoon, jossa on turvatyynyt

varoitus 2 VAROITUS  • Katso ajoneuvon valmistajan käsikirjaa ennen elektronisten laitteiden asennusta välttääksesi häiriöt turvatyynyn johtoihin.
• ÄLÄ sijoita kannettavaa radiota turvatyynyn yläpuolelle tai turvatyynyn laukeamisalueelle. Turvatyynyt täyttyvät suurella voimalla. Jos kannettava radio asetetaan turvatyynyn laukeamisalueelle ja turvatyyny laukeaa, radio voi lähteä liikkeelle suurella voimalla ja aiheuttaa vakavan vamman ajoneuvon matkustajille.

Räjäytyskorkit ja räjäytysalueet

varoitus 2 VAROITUS  Varoitus: Välttääksesi mahdolliset häiriöt räjäytystöissä, sammuta radio, kun olet lähellä räjäytyskorkkeja, räjäytysalueella tai paikoissa, joissa on teksti "Sammuta kaksisuuntainen radio". Noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita.

Räjähdysherkät ilmakehät

varoitus 2 VAROITUS  Varoitus:
• Älä kuljeta radiota, jota ei ole hyväksytty vaarallisiin paikkoihin, mahdollisesti räjähdysvaaralliseen ympäristöön. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Käytä vain radiota, joka on sertifioitu vaarallisiin paikkoihin mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa.
• Räjähdysvaarallisilla ilmaseoksilla tarkoitetaan vaaraluokiteltuja paikkoja, jotka voivat sisältää vaarallisia kaasuja, höyryjä, pölyjä, kuten tankkausalueita veneiden kannen alla, polttoainetta tai kemikaalien siirto- tai varastointitiloja, ja alueita, joissa ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä. tai metallia
jauheet. Alueet, joissa on räjähdysvaarallisia ilmaseoksia, on usein, mutta ei aina, merkittyjä.
• ÄLÄ poista, asenna tai lataa akkuja tällaisilla alueilla tai irrota tai asenna antenneja. Kipinät mahdollisesti räjähdysvaarallisessa ympäristössä voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammaan tai jopa kuolemaan.

Akut

varoitus 2 VAROITUS  Varoitus: Käytä vain Motorola Solutionsin hyväksymiä akkuja. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen paristoon.
 • Lataa akku käyttämällä hyväksyttyä Motorola Solutions -laturia.
 • Liitä laturi/virtalähde lähellä olevaan ja helposti saatavilla olevaan pistorasiaan.
 • Lataa vain Li-Ion-tyyppisiä ladattavia akkuja. Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahinkoja. Sammuta radio ennen lataamista.
 • Käytä akkua veden ja/tai pölyn suojausluokituksen mukaisesti.
 • Älä heitä akkua tuleen.
 • Älä vaihda akkua paikkaan, jossa on merkintä ”Vaarallinen ilmapiiri”.
 • Älä pura, murskaa, puhkaise, murskaa tai yritä muuten muuttaa akun muotoa.
 • Älä kuivaa märkää tai damp akku laitteen tai lämmönlähteen, kuten hiustenkuivaajan tai mikroaaltouunin kanssa.
 • Älä anna johtavien materiaalien, kuten korujen, avainten tai helmiketjujen, koskea alttiisiin akun napoihin.
 • Älä hävitä paristoja talousjätteen mukana.

Älä korvaa vaihtoehtoja tai lisävarusteita
Motorola Solutions -viestintälaitteet, jotka hyväksyntävirasto (FM, UL, CSA, CENELEC) on sertifioinut luonnostaan ​​turvalliseksi, testataan täydellisenä järjestelmänä, joka koostuu luetelluista viraston hyväksymistä kannettavasta, hyväksytystä akusta, hyväksytyistä lisävarusteista tai lisävarusteista tai molemmista. Tätä hyväksyttyä kannettavaa ja akkuyhdistelmää on noudatettava tarkasti. Tuotteita ei saa vaihtaa, vaikka korvaava tuote olisi aiemmin hyväksytty toisella Motorola Solutions -viestintälaitteistolla. Hyväksytty virasto (FM, UL, CSA, CENELEC) on luetteloinut hyväksytyt kokoonpanot.

Radioon kiinnitetty luonnostaan ​​turvallinen hyväksyntätarra viittaa kyseisen radiotuotteen ja kyseisen järjestelmän kanssa käytettävien hyväksyttyjen paristojen luonnostaan ​​turvalliseen luokitukseen.
Luonnostaan ​​vaarattomassa hyväksyntätarrassa mainittu manuaalinen PN yksilöi hyväksytyt lisävarusteet ja/tai lisävarusteet, joita voidaan käyttää kyseisen kannettavan radiolaitteen kanssa.
Muiden kuin Motorola Solutionsin luonnostaan ​​turvallisten akkujen ja/tai lisävarusteiden käyttö Motorola Solutions -hyväksytyn radioyksikön kanssa mitätöi kyseisen radioyksikön luonnostaan ​​turvallisen hyväksynnän.
Euroopan unionin (EU) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi

Roskakori-kuvake Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi edellyttää, että EU-maihin myydyissä tuotteissa on oltava yliviivattu roskakorin etiketti tuotteessa (tai joissakin tapauksissa pakkauksessa). WEEE-direktiivin määritelmän mukaisesti tämä yliviivattu roskakorin etiketti tarkoittaa, että EU-maiden asiakkaiden ja loppukäyttäjien ei tule hävittää elektroniikka- ja sähkölaitteita tai -tarvikkeita talousjätteen mukana. EU-maiden asiakkaiden tai loppukäyttäjien tulee ottaa yhteyttä paikalliseen laitetoimittajan edustajaan tai palvelukeskukseen saadakseen tietoja maansa jätteenkeräysjärjestelmästä.

Licensing Information
Takuu
Yhdysvalloista ja Kanadasta ostetut kuluttajille suunnatut kaksisuuntaiset radiotuotteet ja tarvikkeet
Mitä tämä takuu kattaa?
Jollei alla olevista poikkeuksista muuta johdu, Motorola Solutions, Inc. ("Motorola") takaa Motorola Solutions -merkkiset kaksisuuntaiset kuluttajaradiot, jotka toimivat Family Radio Servicen tai General Mobile Radio Servicen ("Tuotteet") kautta, Motorola Solutions -merkkiset tai -sertifioidut lisävarusteet, jotka myydään käytettäviksi näiden Tuotteiden kanssa ("Lisävarusteet"), jotta ne eivät sisällä materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa kuluttajakäytössä alla kuvailtuina ajanjaksoina.
Tämä rajoitettu takuu on kuluttajan yksinomainen oikeussuojakeino, ja se koskee seuraavia uusia tuotteita ja lisävarusteita, jotka kuluttajat ostavat Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja niihin liittyy tämä kirjallinen takuu:
Kuka kuuluu?
Tämä takuu koskee vain ensimmäistä kuluttajaa, eikä sitä voi siirtää.
Mitä MOTOROLA SOLUTIONS, INC. Tekee?
Motorola Solutions, Inc., oman harkintansa mukaan, veloituksetta korjaa, vaihtaa tai hyvittää ostohinnan tuotteiden tai lisävarusteiden, jotka eivät ole tämän takuun mukaisia.
Saatamme käyttää toiminnallisesti vastaavia kunnostettuja/kunnostettuja/esiomistettuja tai uusia tuotteita tai lisävarusteita.

Mitä muita rajoituksia on olemassa?
Kaikki oletetut takuut, mukaan lukien ilman rajoituksia
Oletetut takuut myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat tämän rajoitetun takuun kestoon, muuten tämän nimenomaisen rajoitetun takuun mukainen korjaus, vaihto tai hyvitys on kuluttajien yksinomainen oikeussuojakeino, ja se toimitetaan kaikkien muiden nimenomaisten tai oletettujen takuiden sijasta. Motorola Solutions ei ole missään tapauksessa vastuussa sopimuksen tai vahingonkorvausvelvollisuuden perusteella (mukaan lukien huolimattomuus) vahingoista, jotka ylittävät tuotteen tai lisävarusteen ostohinnan, tai mistään epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista tai tulonmenetyksistä tai voitot, liiketoiminnan menetys, tietojen menetys tai muu taloudellinen menetys, joka johtuu kyvystä tai kyvyttömyydestä käyttää tuotteita tai lisävarusteita täysimääräisesti tai liittyy siihen, että näitä vaurioita ei voida käyttää täysimääräisesti lain mukaan.
Jotkin valtiot ja lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen rajoittamista tai poissulkemista tai epäsuoran takuun keston rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltiosta tai lainkäyttöalueesta toiseen.
USA ja Kanada

Katetut tuotteet Kattavuus
Tuotteet ja tarvikkeet kuten edellä on määritelty, ellei jäljempänä toisin mainita. Kaksi (2) vuotta tuotteen ostopäivästä, ellei alla toisin mainita
Korjatut tai vaihdetut tuotteet ja lisävarusteet. Alkuperäisen takuun saldo tai yhdeksänkymmentä (90) päivää kuluttajalle palautuspäivästä sen mukaan, kumpi on pidempi.

Poikkeukset takuun piiristä
Normaalia kulumista:
Tuotteiden tai lisävarusteiden määräaikainen huolto, korjaus ja vaihto normaalin kulumisen vuoksi.
Väärinkäyttö ja väärinkäyttö:
Viat tai vauriot, jotka johtuvat: (a) virheellisestä käytöstä, varastoinnista, väärinkäytöstä tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta tai laiminlyönnistä, kuten fyysiset vauriot (halkeamat, naarmut jne.) Tuotteiden ja lisävarusteiden pinnalle, jotka johtuvat väärinkäytöstä; (b) kosketus nesteen, veden, sateen, äärimmäisen kosteuden tai voimakkaan hien, hiekan, lian tai vastaavien, äärimmäisen kuumuuden tai ruoan kanssa; (c) Tuotteiden tai lisävarusteiden käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tai tuotteen tai lisävarusteen altistaminen epänormaalille käytölle tai olosuhteille; tai (d) muista toimista, jotka eivät ole Motorola Solutionsin syytä.
Muiden kuin Motorola Solutions -merkkisten tuotteiden ja lisävarusteiden käyttö: 
Viat tai vauriot, jotka johtuvat muiden kuin Motorola Solutions -merkkisten tai sertifioitujen tuotteiden, lisävarusteiden, ohjelmistojen tai muiden oheislaitteiden käytöstä.
Luvaton huolto tai muutos:
Viat tai vahingot, jotka johtuvat jonkun muun kuin Motorola Solutionsin tai sen valtuutettujen huoltokeskusten millään tavalla suorittamasta huollosta, testauksesta, säädöstä, asennuksesta, huollosta, muuttamisesta tai muuttamisesta.
Muutetut tuotteet:
Tuotteet tai lisävarusteet, joilla on (a) sarjanumero tai päivämäärä tags jotka on poistettu, muutettu tai poistettu; b) sinetit ovat rikki tai ne osoittavat tamperehtyvä; c) levyn sarjanumerot eivät täsmää; tai (d) vaatimustenvastaiset tai ei-Motorola Solutions -merkkiset kotelot tai osat.
Viestintäpalvelut:
Tuotteiden tai lisävarusteiden viat, vauriot tai viat, jotka johtuvat mistä tahansa viestintäpalvelusta tai signaalista, jonka voit tilata tai käyttää tuotteiden tai lisävarusteiden kanssa.

MITEN SAADA TAKUUPALVELU TAI MUITA TIEDOT?
Jos haluat palvelua tai tietoja, soita
Yhdysvaltain ja Kanadan kaksisuuntaiset radiot
1-800-448-6686.
www.motorolasolutions.com/talkabout
Latinalainen Amerikka
Maksuton:
Meksiko 001-855-241-8253
Panama 001-800-205-3867
Maksullinen tai pitkä matka:
espanja +1 630-203-5826
Englanti +1 630-203-5824

Lisävarusteet:
Soita yllä olevaan sen tuotteen puhelinnumeroon, jonka kanssa niitä käytetään. Saat ohjeet tuotteiden tai lisävarusteiden lähettämisestä omalla kustannuksellasi Motorola Solutionsille tai Motorola Solutionsin valtuutettuun korjauskeskukseen. Palvelun saamiseksi sinun on liitettävä mukaan: (a) kopio kuitistasi, kauppakuitistasi tai muusta vastaavasta ostotositteesta; (b) kirjallinen kuvaus ongelmasta; (c) tarvittaessa palveluntarjoajasi nimi; d) asennuspaikan nimi ja sijainti (jos sellainen on) ja mikä tärkeintä; (e) osoitteesi ja puhelinnumerosi.
Lisätietoja saat käymällä osoitteessa:

Govee H6071 LED Floor Lamp-Facebookhttps://www.facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies
Avantree BTHT-4186 Bluetooth-lähetin ja kuulokesarja-videohttp://bit.ly/Talkabout

Asiakirjat / Resurssit

MOTOROLA SOLUTIONS T380 -kaksisuuntainen radio [pdf] Käyttöopas
89FT4966, AZ489FT4966, T383, T380 kaksisuuntainen radio, kaksisuuntainen radio

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.