KOHLER-yritys

Mira Rehellisyys
ERD-tankoventtiili ja liittimet

Mira Honesty ERD -venttiili ja varusteet

Nämä ohjeet on jätettävä käyttäjälle

Mira Honesty ERD -venttiili ja varusteet 1

esittely

Kiitos, että valitsit Mira-suihkun. Jotta voisit nauttia uuden suihkusi kaikista mahdollisuuksista, lue tämä opas perusteellisesti ja pidä se kätevänä myöhempää tarvetta varten.

Takuu

Kotitalousasennuksissa Mira Showers takaa tämän tuotteen materiaali- tai valmistusvirheiltä viiden vuoden ajan ostopäivästä (suihkutarvikkeet yhden vuoden ajan).

Mira Showers takaa tälle tuotteelle materiaali- tai valmistusvirheet yhden vuoden ajan ostopäivästä.

Suihkun mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.

Katso käyttöehdot kohdasta 'Asiakaspalvelu'.

Suositeltu käyttö

Mira Honesty ERD -tankoventtiili ja varusteet - suositeltava käyttö

Suunnittelurekisteröinti

Suunnittelurekisterinumero - 005259041-0006-0007

Pakkauksen sisältö

Mira Honesty ERD -tankoventtiili ja varusteet - pakkauksen sisältö

Turvallisuustieto

VAROITUS - Tämä tuote voi tuottaa palovammoja, ellei sitä käytetä, asenneta tai ylläpidetä tämän oppaan ohjeiden, varoitusten ja varoitusten mukaisesti. Termostaattisen sekoitusventtiilin tehtävänä on toimittaa vettä tasaisesti turvallisessa lämpötilassa. Kaikkien muiden mekanismien mukaisesti sitä ei voida pitää toiminnallisesti erehtymättömänä, eikä se sellaisenaan voi täysin korvata esimiehen valppautta tarvittaessa. Jos se asennetaan, otetaan käyttöön, sitä käytetään ja ylläpidetään valmistajan suositusten mukaisesti, vikaantumisriski pienenee saavutettavissa olevaan minimiin, ellei sitä poisteta. HUOMAA VAHINGONRISKIN VÄHENTÄMISTÄ:

Suihkun asentaminen

 1. Suihkun saa asentaa pätevä, pätevä henkilöstö näiden ohjeiden mukaisesti. Lue kaikki ohjeet ennen suihkun asentamista.
 2. ÄLÄ asenna suihkua paikkaan, jossa se voi altistua pakkaselle. Varmista, että kaikki putkistot, jotka voivat jäätyä, on asianmukaisesti eristetty.
 3. ÄLÄ tee määrittelemättömiä muutoksia, poraa tai leikkaa reikiä suihkuun tai varusteisiin muutoin kuin tässä oppaassa neuvotaan. Käytä huollossa vain aitoja Kohler Mira -varaosia.
 4. Jos suihku puretaan asennuksen tai huollon aikana, on suorituksen jälkeen tarkastettava, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja ettei vuotoja ole.

Suihkun käyttö

 1. Suihkua on käytettävä ja ylläpidettävä tämän oppaan vaatimusten mukaisesti. Varmista, että ymmärrät täysin suihkun käytön ennen käyttöä, lue kaikki ohjeet ja pidä tämä opas myöhempää tarvetta varten.
 2. ÄLÄ kytke suihkua päälle, jos on mahdollista, että suihkuyksikössä tai sen varusteissa oleva vesi on jäätynyt.
 3. Suihkua voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät vaarat mukana. Lapsia ei saa antaa leikkiä suihkussa.
 4. Jokaista, jolla voi olla vaikeuksia ymmärtää tai käyttää minkä tahansa suihkun hallintalaitteita, tulisi tarkkailla suihkun aikana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuoriin, vanhuksiin, vammaisiin tai muihin, joilla ei ole kokemusta hallintalaitteiden oikeasta käytöstä.
 5. ÄLÄ anna lasten puhdistaa tai suorittaa mitään käyttäjän huoltotoimenpiteitä suihkuyksikössä ilman valvontaa.
 6. Varmista aina, että veden lämpötila on turvallinen, ennen kuin astut suihkuun.
 7. Ole varovainen, kun muutat veden lämpötilaa käytön aikana, tarkista lämpötila aina ennen suihkun jatkamista.
 8. ÄLÄ asenna mitään ulostulovirtauksen ohjausta. Ainoastaan ​​Miran suosittelemia pistorasioita tulisi käyttää.
 9. ÄLÄ käytä lämpötilan säädintä nopeasti, anna lämpötilan vakiintua 10-15 sekuntia ennen käyttöä.
 10. Ole varovainen, kun muutat veden lämpötilaa käytön aikana, tarkista lämpötila aina ennen suihkun jatkamista.
 11. ÄLÄ kytke suihkua pois päältä ja takaisin päälle, kun seisot vesivirtauksessa.
 12. ÄLÄ kytke suihkun ulostuloa mihinkään hanaan, säätöventtiiliin, liipaisimen luuriin tai suihkupäähän, lukuun ottamatta niitä, jotka on määritetty käytettäväksi tämän suihkun kanssa. Vain Kohler Miran suosittelemia lisävarusteita tulee käyttää.
 13. Suihkupää on poistettava kalkista säännöllisesti. Suihkupään tai letkun tukkeutuminen voi vaikuttaa suihkun suorituskykyyn.

määrittely

paineet

 • Suurin staattinen paine: 10 bar.
 • Maksimi ylläpitopaine: 5 bar.
 • Pienin ylläpitopaine: (kaasuvesisäiliö): 1.0 bar (optimaalisen suorituskyvyn saamiseksi nimellisarvoisesti).
 • Pienin ylläpidetty paine (painovoimajärjestelmä): 0.1 bar (0.1 bar = 1 metrin pää kylmän säiliön pohjasta suihkukuulokkeen lähtöön).

lämpötilat

 • Lämpötilan tarkka säätö on mahdollista välillä 20 ° C - 50 ° C.
 • Optimaalinen termostaattisäätöalue: 35 ° C - 45 ° C (saavutetaan 15 ° C: n kylmällä, 65 ° C: n kuumalla ja nimellisesti yhtä suurella paineella).
 • Suositeltava kuumavesilähde: 60 ° C - 65 ° C (Huom! Sekoitusventtiili voi toimia lyhyitä aikoja jopa 85 ° C: n lämpötilassa. Turvallisuussyistä on kuitenkin suositeltavaa, että käyttöveden enimmäislämpötila on rajoitettu 65 ° C: seen. C).
 • Pienin suositeltu ero kuuman syöttö- ja ulostulolämpötilan välillä: 12 ° C halutulla virtausnopeudella.
 • Kuuman veden vähimmäislämpötila: 55 ° C.

Termostaattinen sammutus

 • Turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi termostaatti sulkee sekoitusventtiilin 2 sekunnin kuluessa, jos jompikumpi syöttö epäonnistuu (saavutetaan vain, jos sekoituslämpötilassa on vähintään 12 ° C ero kummastakin menolämpötilasta).

Liitännät

 • Kuuma: Vasen - 15 mm: n putkisto, 3/4 ”BSP venttiiliin.
 • Kylmä: Oikea - 15 mm putkistoon, 3/4 ”BSP venttiiliin.
 • Ulostulo: Pohja - 1/2 ”BSP-uros joustavaan letkuun.
  Huomautus! Tämä tuote ei salli päinvastaisia ​​tuloja ja tuottaa epävakaita lämpötiloja, jos ne asennetaan väärin.

Asennus

Sopivat putkijärjestelmät
Painovoima Fed:
Termostaattisekoitin on syötettävä kylmävesisäiliöstä (yleensä asennettu parvitilaan) ja kuumavesisylinteristä (yleensä asennettu tuuletuskaappiin), jotka tarjoavat nimellisesti samanlaiset paineet.
Kaasulämmitetty järjestelmä:
Termostaattisekoitin voidaan asentaa yhdistelmäkattilalla.
Vapaakäynnistämätön verkkopainejärjestelmä:
Termostaattisekoitin voidaan asentaa tuulettamattomaan, varastoituun kuumavesijärjestelmään.
Verkkopaineinen hetkellinen kuuman veden järjestelmä:
Termostaattisekoitin voidaan asentaa tämän tyyppisiin järjestelmiin, joissa on tasapainotetut paineet.
Pumpattava järjestelmä:
Termostaattisekoitin voidaan asentaa tulopumpulla (kaksoisjuoksupyörä). Pumppu on asennettava lattialle kuuman veden sylinterin viereen.

general

 1. Suihkun saa asentaa pätevä, pätevä henkilöstö näiden ohjeiden mukaisesti.
 2. Putkiasennuksen on noudatettava kaikkia kansallisia tai paikallisia vesimääräyksiä ja kaikkia asiaankuuluvia rakennusmääräyksiä tai paikallisen vesihuoltoyhtiön määrittelemiä erityisiä säännöksiä tai käytäntöjä.
 3. Varmista, että kaikki paineet ja lämpötilat ovat suihkun vaatimusten mukaisia. Katso 'Tekniset tiedot'.
 4. Täysireikäiset / rajoittamattomat sulkuventtiilit on asennettava helposti saavutettavaan paikkaan suihkun viereen, jotta suihkun ylläpitoa voidaan helpottaa.
  ÄLÄ käytä venttiiliä, jolla on löysä aluslaatta (hyppyjohdin), koska se voi johtaa staattisen paineen muodostumiseen.
 5. Käytä kupariputkea kaikkeen putkistoon.
 6. ÄLÄ käytä liiallista voimaa putkiliitäntöihin; tarjoa aina mekaanista tukea tehdessäsi putkiliitäntöjä. Juotetut liitokset on tehtävä ennen suihkun liittämistä. Putkiston on oltava tukevasti tuettu ja vältettävä liitosten rasittamista.
 7. Putkiston kuollut jalat tulisi pitää minimissä.
 8. Sijoita suihkuyksikkö paikkaan, jossa säätimet ovat käyttäjän kannalta sopivalla korkeudella. Sijoita suihkupää siten, että vesi suihkuttaa samaan suuntaan kuin kylpyamme tai suihkukaapin aukon poikki. Asennus ei saa aiheuttaa suihkuletkun taipumista normaalikäytössä tai estää käyttökahvojen käyttöä.
 9. Suihkuyksikön ja letkun kiinnitysrenkaan asennon on oltava vähintään 25 mm: n ilmarako suihkupään ja minkä tahansa kylpyammeen, suihkualtaan tai altaan läikkymistason välillä. Jokaisen wc: n, bideen tai muun nestekategorian 30 takaiskuvirtauksen sisältävän laitteen suihkupään ja vuotovivun on oltava vähintään 5 mm: n etäisyys.
  Huomautus! On tilanteita, joissa letkun kiinnitysrengas ei tarjoa sopivaa ratkaisua nestekategorian 3 asennuksiin, näissä tapauksissa on asennettava kaksoispoistoventtiili, mikä lisää tarvittavaa syöttöpainetta tyypillisesti 10 kPa: lla (0.1 bar). Laitteen tuloliitäntään asennetut kaksoisventtiilit aiheuttavat paineen muodostumista, mikä vaikuttaa laitteen suurimpaan staattiseen tulopaineeseen, eikä sitä saa asentaa. Nestekategorian 5 kaksoisventtiilit eivät sovellu.
  Mira Honesty ERD -venttiili ja liittimet - sopivat putkijärjestelmät
 10. Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja tuloliitäntöjä. ÄLÄ käytä minkään tyyppisiä liittimiä.
 11. ÄLÄ kiristä liitoksia, ruuveja tai kiristysruuveja liikaa, koska tuote voi vahingoittua.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus

Varmista ennen putkiston asennusta, että korkeus on vähintään 1260 mm, jotta jäykkä nousuputki ja yläpuoli voidaan asentaa yläpuolelle. Jos asennetaan rajoitetun korkeuden alueelle, lyhyempi nousukisko voidaan tilata varaosana.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 1Asenna muoviputkenohjain tuloputkien päälle. Tasoita putkenohjain ja kiinnitä seinään pitämään paikallaan. Jätä ohjain paikoilleen ja viimeistele seinä.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 2Varmista, että putkisto on asennettu oikein ja että se ulkonee 25 mm valmiista seinän pinnasta.
Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 3Pidä seinäkiinnikettä paikallaan ja merkitse kiinnitysreikien sijainti.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 4

Poraa kiinnitysreiät halkaisijaltaan 8 mm: n poralla.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 5

Asenna seinäpistokkeet.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 6

Asenna kiinnitysruuvit ja kiristä.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 7

Asenna oliivit ja liittimet. Kiristä sormi tiukasti ja sitten vielä 1/4 - 1/2 kierrosta.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 8

Kytke vesihuolto päälle ja huuhtele putkisto.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 9

Asenna peitelevyt.

Tankoventtiilin pikakiinnityssarjan asennus 10

Kokoa tankoventtiili tiivistealuslevyllä / suodattimella kumpaankin sisääntuloon ja kiinnitä seinäkiinnikkeeseen.
Huomautus! Liitännät ovat: Kuuma-Vasen, Kylmä-Oikea.

Suihkuliittimien asentaminen

 1. Asenna letkun kiinnitysrengas ja clamp kiinnike keskitankoon ja ruuvaa sitten kaikki kolme tankoa yhteen.
 2. Asenna seinäkiinnike nousuvarteen yläosassa olevalla kiristysruuvilla.
 3. Varmista, että alempi tanko on työnnetty kokonaan venttiiliin tiivisteen kytkemiseksi. Muussa tapauksessa seinäkiinnike asetetaan väärin ja seurauksena voi olla vuoto venttiilin ulostulon ympäriltä.
 4. Merkitse aukot pystysuoraan seinäkiinnikkeeseen. Käytä nousuvarsiyksikköä ohjaimena ja varmista, että se on pystysuora.
 5. Poista koottu tanko ja kiinnike.
 6. Poraa seinän kiinnityskannattimen reiät. Asenna seinätulpat ja kiinnitä kiinnike seinään mukana toimitetuilla ruuveilla.
 7. Asenna tanko suihkuyksikköön ja asenna peitekansi löyhästi nousuvarreen. Varmista, että alatanko on asennettu oikein alla olevan kaavion mukaisesti.
 8. Asenna nousuvarsi seinän kiinnityskorvakkeeseen ja kiristä naparuuvi 2.5 mm kuusiokoloavaimella. Asenna peitekansi kannattimen päälle.
 9. Kiristä suihkuyksikön takaosassa oleva ruuvitanko kiinnittämään tanko 1.5 mm: n kuusikulmaisella avaimella. Asenna tulppa.
 10. Asenna yläsuihku.
  Huomautus! Virtauksen säädin (ei sisälly toimitukseen) voi olla tarpeen asennettaessa korkeapainojärjestelmiin (yli 0.5 bar).
 11. Asenna suihkuletku letkun kiinnitysrenkaan läpi ja liitä sekä suihkuyksikköön että suihkupäähän. Liitä kartiomainen punainen kansi tai valkoinen etiketti suihkupäähän.

Suihkuliittimien asentaminen

Käyttöönotto

Suurimman lämpötilan asetus
Noudata tätä menettelyä tarkistaaksesi ja säädäksesi lämpötilaa ennen suihkun ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat suihkun käytön. Tämä opas on asunnon omistaja, ja se on jätettävä heille asennuksen valmistuttua.

Suihkun maksimilämpötila on asetettu 46 ° C: seen, mutta se voi vaatia säätöä seuraavista syistä:
• Palauta mukavaan lämpötilaan (saattaa olla tarpeen putkistojärjestelmän mukaan).
• Suihkuesi mieltymysten mukaan.

Seuraava menettely vaatii jatkuvaa kuuman veden saantia vähintään 55 ° C: n lämpötilassa.

 1. Kytke suihku päälle täyteen virtaukseen.
 2. Käännä täysin kuumaksi. Anna lämpötilan ja virtauksen vakiintua.
 3. Jos haluat asettaa lämpötilan joko lämpimämmäksi tai viileämmäksi, vedä lämpötilan nuppi irti varoen pyörimästä napaa.
  Seuraava menettely vaatii 1Huomautus! Varo vahingoittamasta kromia, jos vipua käytetään työkalulla.
 4. Lämpötilan nostamiseksi kierrä napaa vastapäivään ja käännä kylmempää myötäpäivään. Tee pieniä säätöjä ja anna lämpötilan laskeutua ennen lisäasetuksia. Jatka säätämistä, kunnes vaadittu lämpötila on saavutettu.
 5. Irrota navan kiinnitysruuvi ja asenna napa uudelleen kuvan osoittamalla tavalla. Leikkeet, jotka on suunnattava kello 3, 6, 9 ja 12.
  Seuraava menettely vaatii 2
 6. Kiristä kiinnitysruuvi uudelleen pyörittämättä napaa.
 7. Paina lämpötilan säätönuppia varmistaaksesi, että se on oikein paikallaan.
  Seuraava menettely vaatii 3Huomautus! Kahvan sisäpuolella olevan nuolen tulee osoittaa alaspäin.
 8. Kierrä lämpötilanvalitsin täysin kylmään, sitten takaisin täyteen ja tarkista, että maksimilämpötila on asetettu oikein.

Toiminta

Mira Honesty ERD -tankoventtiili ja varusteet - käyttö

Virtauksen käyttö
Kytke suihku päälle / pois virtauskahvalla ja valitse joko ylä- tai suihkupää.
Lämpötilan säätäminen
Käytä lämpötilan kahvaa tehdäksesi suihusta lämpimämmän tai viileämmän.

Käyttäjän ylläpito

VAROITUS! HUOMAUTA SEURAAVAA VÄHIMMÄISVAURIOIDEN TAI TUOTTEIDEN VAHINGON VÄHENTÄÄ

1. ÄLÄ anna lasten puhdistaa tai suorittaa mitään käyttäjän huoltotoimenpiteitä suihkuyksikössä ilman valvontaa.
2. Jos suihkua ei käytetä pitkään aikaan, vesihuolto suihkuyksikössä tulisi olla eristetty. Jos suihkuyksikkö tai putkisto on vaarassa jäätyä tänä aikana, pätevän, pätevän henkilön tulisi tyhjentää ne vedestä.

Siivous
Monet kotitalous- ja kaupalliset puhdistusaineet, mukaan lukien käsien ja pintojen puhdistusliinat, sisältävät hankausaineita ja kemiallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa muoveja, pinnoitteita ja painatuksia, eikä niitä tule käyttää. Nämä pinnat tulee puhdistaa miedolla pesuaineella tai saippualiuoksella ja pyyhkiä sitten kuivaksi pehmeällä liinalla.

Tärkeä! Suihkupää on poistettava kalkinpoistosta säännöllisesti pitämällä suihkupää puhtaana ja kalkkikivettömänä, mikä varmistaa, että suihkusi tuottaa edelleen parhaan suorituskyvyn. Kalkkikertymä voi rajoittaa virtausta ja vahingoittaa suihkua.

Mira Honesty ERD -tankoventtiili ja varusteet - käyttäjien ylläpito

Käytä peukaloa tai pehmeää liinaa pyyhkimällä kaikki kalkki suuttimista.

Letkun tarkastus
Tärkeä! Suihkuletku on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden tai sisäisen romahduksen varalta. Sisäinen romahdus voi rajoittaa virtausta suihkupäästä ja vahingoittaa suihkua.

Mira Honesty ERD -tankoventtiili ja liittimet - letkun tarkastus

1. Irrota letku suihkupäästä ja suihkutulosta.
2. Tarkasta letku.
3. Vaihda tarvittaessa.

Vian diagnoosi

Jos tarvitset koulutettua Miran huoltoteknikkoa tai edustajaa, katso lisätietoja kohdasta "Asiakaspalvelu".

Mira Honesty ERD -tankoventtiili ja liittimet - vian diagnoosi

Varaosat

Mira Honesty ERD -venttiilin ja varusteiden varaosat 1

 

Mira Honesty ERD -venttiilin ja varusteiden varaosat 2

Huomautuksia

Asiakaspalvelu

Mira Honesty ERD -venttiili ja varusteet - asiakaspalvelu

Mira Honesty ERD -tankoventtiili ja varusteet - asiakaspalvelu 1

© Kohler Mira Limited, huhtikuu 2018

Mira Honesty ERD -putkiventtiilin ja -liittimien käyttöopas - Optimoitu PDF
Mira Honesty ERD -putkiventtiilin ja -liittimien käyttöopas - Alkuperäinen PDF

Osallistu keskusteluun

miten 1

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.