Kensington TO8709E-SA sähköuunin käyttöohje

Kensington TO8709E-SA sähköuunin käyttöohje

TÄRKEITÄ SUOJELUJA

Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavat: Lue kaikki ohjeet ja säilytä ne turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.

 1. Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava siirrettäessä laitetta, joka sisältää kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä.
 2. Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja tai nuppeja.
 3. Tiivistä valvontaa tarvitaan, kun laitetta käyttävät lapset tai heidän lähellä.
 4. Suojautuaksesi sähköiskulta, älä laita mitään sähköuunin osaa veteen tai muuhun nesteeseen.
 5. Älä anna johdon roikkua pöydän tai tiskin reunan päällä tai koskettaa kuumia pintoja.
 6. Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, tai palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastettavaksi tai korjattavaksi, jos siinä on toimintahäiriö tai se on millään tavalla vaurioitunut.
 7. Lisävarusteiden käyttö, jota laitteen valmistaja ei suosittele, voi aiheuttaa vaaran tai loukkaantumisen.
 8. Jätä vähintään neljä tuumaa tilaa uunin kaikille sivuille/takapuolelle, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi.
 9. Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä tai ennen puhdistamista. Anna jäähtyä ennen puhdistusta.
 10. Irrota laite kääntämällä säädin asentoon STOP ja irrota sitten laitteen pistoke. Pidä aina kiinni pistokkeen rungosta, älä koskaan yritä irrottaa pistoketta johdosta vetämällä.
 11. Älä peitä levyä tai mitään uunin osaa metallifoliolla. Tämä voi aiheuttaa uunin ylikuumenemisen.
 12. Älä puhdista metallisilla hankaustyynyillä. Kappaleet voivat rikkoa tyynyn ja koskettaa sähköosia, mikä aiheuttaa sähköiskun vaaran.
 13. Ylisuuria ruokia tai metallivälineitä ei saa laittaa sähköuuniin, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
 14. Tulipalo voi syttyä, jos uuni on peitetty tai se koskettaa syttyvää materiaalia, mukaan lukien verhot, verhot, seinät ja vastaavat käytön aikana. Älä säilytä mitään esineitä uunin päällä käytön aikana.
 15. Äärimmäistä varovaisuutta tulee noudattaa käytettäessä muusta kuin metallista tai lasista valmistettuja astioita.
 16. Älä laita uuniin mitään seuraavista materiaaleista: pahvi, muovi, paperi tai mitään vastaavaa.
 17. Älä säilytä tässä uunissa muita materiaaleja kuin valmistajan suosittelemia lisävarusteita, kun niitä ei käytetä.
 18. Käytä aina suojaavia, eristettyjä uunikintaita, kun asetat tai poistat esineitä kuumasta uunista.
 19. Tässä laitteessa on karkaistu turvalasiovi. Lasi on vahvempaa kuin tavallinen lasi ja kestää paremmin rikkoutumista. Karkaistu lasi voi rikkoutua, mutta palasissa ei ole teräviä reunoja. Vältä oven pinnan naarmuuntumista tai reunojen naarmuuntumista.
 20. Älä käytä ulkona äläkä käytä laitetta muuhun kuin aiottuun käyttöön.
 21. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
 22. Oven tai ulkopinnan lämpötila voi olla korkeampi laitteen ollessa toiminnassa.
 23. Käsiksipäästävissä olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen ollessa käynnissä.
 24. Älä aseta ruoanlaittovälineitä tai leivontaastioita lasiluukun päälle.
 25. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan ​​vastaava henkilö ole antanut heille valvontaa tai ohjeita laitteen käytöstä.
 26. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
 27. Ruokatarjottimelle/vaijeritelineen enimmäispaino ei saa ylittää 3.0 kg. HUOMAA: Yritä jakaa ruoka tasaisesti ritilän pituudelle.
 28. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
 29. VAROITUS: Muut kuin toiminnalliset pinnat voivat nousta korkeiksi lämpötiloiksi. Koska eri ihmiset kokevat lämpötilat eri tavalla, tätä laitetta tulee käyttää VAROITuksella.
 30. Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.
 31. Älä sijoita kuuman kaasu- tai sähköpolttimen päälle tai lähelle tai lämmitettyyn uuniin.

VAROITUS: LAITTEEN PINNAT OVAT KUUMIAT KÄYTÖN JÄLKEEN. Käytä AINA suojaavia, eristettyjä uunikäsineitä, kun olet ulkona kuumasta uunista tai kuumista astioista ja ruoasta tai kun asetat tai irrotat ritilää, pannuja tai paistoastioita.

Ennen sähköuunin käyttöä

Ennen kuin käytät kiertoilmauunia ensimmäistä kertaa, varmista:

 1. Pura laite kokonaan pakkauksestaan.
 2. Poista kaikki telineet ja pannut. Pese telineet ja pannut kuumassa saippuavedessä tai astianpesukoneessa.
 3. Kuivaa kaikki tarvikkeet perusteellisesti ja kokoa ne uuniin. Kytke uuni sopivaan pistorasiaan ja olet valmis käyttämään uutta sähköuuniasi.
 4. Kun uuni on koottu uudelleen, suosittelemme, että käytät sitä MAX-lämpötilassa noin 15 minuuttia hyvin tuuletetussa tilassa, jotta kaikki valmistusöljyjäämät eliminoituvat. Jonkin verran savua on normaalia.

TUOTE YLIVIEW

Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Tuote ohiview

Tutustu seuraaviin uunin toimintoihin ja lisävarusteisiin ennen ensimmäistä käyttöä:

 • Johtoteline: Paahtamiseen, leivontaan ja yleiseen ruoanlaittoon vuoissa ja tavallisissa pannuissa.
 • Ruokatarjotin: Käytetään lihan, siipikarjan, kalan ja monien muiden ruokien paistamiseen ja paistamiseen.
 • Rotisserie -haarukka: Käytä erilaisten lihojen ja siipikarjan paistamiseen.
 • Ruoka -astian kahva: Voit noutaa ruokatarjottimen ja metallitelineen.
 • Rotisserie -kahva: Salli sinun poimia rotisserie sylkeä.
 • Termostaatin nuppi: Valitse haluamasi lämpötila väliltä 90°C – 250°C (Matala on huoneen lämpötila)
 • Ajastimen nuppi: Käännä säädintä vasemmalle (vasta- myötäpäivään) ja uuni PYSY PÄÄLLE, kunnes se sammuu manuaalisesti. Aktivoi ajastin kääntämällä oikealle (myötäpäivään) minuuttien - 60 minuutin välein. Kello soi ohjelmoidun ajan lopussa.
 • Toimintonuppi: Kaksi toimintonuppia mahdollistavat jommankumman tai molempien valinnan, ylemmän ja alemman lämpövastuksen ja; konvektiotuulettimen ja pyörivän moottorin toimintojen valinta.
 • Merkkivalo (teho): tämä palaa aina, kun uuni käynnistetään.

Toimintanuppi 1; sisältää asetukset POIS, Yläelementti päälle, Ylä- ja Alaelementit päälle ja Alaelementti päälle.

Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Toimintonuppi

Toimintanuppi 2; sisältää asetukset: OFF, Rotisserie-toiminto päällä, Rotisserie-toiminto ja Kiertoilmapuhallin päällä ja Konvektiotuuletin päällä.

Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Toimintonuppi

Termostaatin nuppi; sisältää OFF-asetukset ja uunin lämpötilan säädön välillä 90 - 250 astetta.

Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Termostaatin nuppi

AJASTIN-nuppi; Säätää uunin kestoa. Sisältää "on"-asetukset, jotka mahdollistavat jatkuvan käytön, OFF ja säädettävän säädön 60 minuuttiin.

Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - AJASTIN

VAROITUS: Varmista ennen käyttöä, että uuni sijaitsee tasaisella, vakaalla alustalla ja etäällä ulkoisista esineistä, kuten seinistä/kaapeista. Uunin tulee sijoittaa niin, että sen ympärille jää tilaa, sillä sen ulkopinnat voivat kuumentua käytön aikana.

KÄYTTÖOHJEET

 1. TOIMINTO
  Tämä toiminto on ihanteellinen leivän, pizzan ja yleensä kanojen kypsentämiseen.
  Toiminta
  1. Aseta kypsennettävä ruoka ritilälle/ruokaalustalle. Aseta ritilä/pelti uunin keskimmäiseen tukiohjaimeen.
  2. Käännä toimintonuppi asentoon Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Toimintonuppi
  3. Aseta termostaatin nuppi haluttuun lämpötilaan.
  4. Aseta ajastin haluttuun kypsennysaikaan.
  5. Jos haluat tarkistaa tai poistaa ruoan, käytä kahvaa, joka auttaa ruoan sisään ja ulos.
  6. Kun paahto on valmis, kuuluu kello, jolloin 5JNFS LOPC palaa automaattisesti pois päältä -asentoon. Avaa luukku kokonaan ja poista ruoka välittömästi tai uunissa jäljellä oleva lämpö jatkaa paahtamista ja kuivaa paahtoleipää.
   HUOMIO: Kypsennetty ruoka, metalliteline ja ovi voivat olla erittäin kuumia, käsittele niitä varoen.
 2. TOIMINTO Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Toimintonuppi
  Tämä toiminto sopii erinomaisesti broilerin siipien, kanankoipien ja muun lihan kypsentämiseen.
  Toiminta
  1. Aseta kypsennettävä ruoka ritilälle/ruokaalustalle. Aseta ritilä/pelti uunin keskimmäiseen tukiohjaimeen.
  2. Käännä toimintonuppi asentoon Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Toimintonuppi
  3. Aseta termostaatin nuppi haluttuun lämpötilaan.
  4. Aseta ajastin haluttuun kypsennysaikaan.
  5. Jos haluat tarkistaa tai poistaa ruoan, käytä kahvaa, joka auttaa ruoan sisään ja ulos.
  6. Kun paahto on valmis, kuuluu kello, jolloin 5JNFS LOPC palaa automaattisesti pois päältä -asentoon. Avaa luukku kokonaan ja poista ruoka välittömästi tai uunissa jäljellä oleva lämpö jatkaa paahtamista ja kuivaa paahtoleipää.
   HUOMIO: Kypsennetty ruoka, metalliteline ja ovi voivat olla erittäin kuumia, käsittele niitä varoen.
 3.  TOIMINTO Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Toiminta
  Tämä toiminto sopii ihanteellisesti kokonaisten kanojen ja yleensä kanojen kypsentämiseen. Huomautus: Kaikki paahtoajat perustuvat lihan jääkaapin lämpötilaan. Pakastetut lihat voivat kestää huomattavasti kauemmin. Siksi lihalämpömittarin käyttö on erittäin suositeltavaa. Käytä Rotisserie-haarukkaa työnnä varren terävä pää haarukan läpi varmistaen, että haarukan kärjet osoittavat samaan suuntaan kuin varren terävä pää, liu'uta varren neliötä kohti ja kiinnitä peukaloruuvilla. Aseta kypsennettävä ruoka vardalle ajamalla vartta suoraan ruoan keskikohdan läpi. Aseta toinen linnoitus paistin tai siipikarjan toiseen päähän. Tarkista, että ruoka on kuljetettu sylkeen. Työnnä varren terävä pää uunin seinän oikealla puolella olevaan vetoliitäntään. Varmista, että varren neliömäinen pää lepää varrastuella, joka sijaitsee uunin seinän vasemmalla puolella.
  Toiminta

(1) Aseta kypsennettävä ruoka haarukalle. Työnnä haarukka uunin varrastukeen.
(2) Käännä toimintonuppi asentoon Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Toiminta
(3) Aseta termostaatin nuppi haluttuun lämpötilaan.
(4) Aseta ajastinnuppi halutun kypsennysajan kohdalle.
(5) Ruoan tarkistamiseksi tai poistamiseksi käytä kahvaa, joka auttaa viemään ruokaa sisään ja ulos.
(6) Kun paahtaminen on valmis, kuuluu kello, jolloin ajastinnuppi palaa automaattisesti pois päältä -asentoon. Avaa ovi kokonaan ja poista ruoka kahvalla.
HUOMIO: Kypsennetty ruoka, metallihaarukka ja ovi voivat olla erittäin kuumia, käsittele varovasti. Älä jätä uunia ilman valvontaa.

PUHDISTUSOHJEET

HUOMIO: Suojautuaksesi sähköiskulta älä upota uunia veteen tai muihin nesteisiin. Leivänpaahdin on puhdistettava säännöllisesti parhaan suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Säännöllinen puhdistus vähentää myös palovaaran riskiä.
Vaihe 1. Irrota pistoke pistorasiasta. Anna jäähtyä.
Vaihe 2. Irrota irrotettava teline vetämällä ulos uunista. Puhdista ne d:lläamp, saippuaa. Varmista, että käytät vain mietoa saippuavettä.
Vaihe 3. Puhdista uunin sisäpuoli pyyhkimällä uunin seinät, uunin pohja ja lasiovi mainoksellaamp, saippuavaahtoa.
Toista kuivalla, puhtaalla liinalla.
Vaihe 4. Pyyhi uunin ulkopuoli mainoksellaamp kankaalla.
HUOMIO: ÄLÄ KÄYTÄ HANKAVIA PUHDISTUSAINEITA TAI METALLISTA HANKAUSPALVOJA. Varmista, että käytät vain mietoa, saippuavettä. Hankaavat puhdistusaineet, hankausharjat ja kemialliset puhdistusaineet vahingoittavat tämän laitteen pinnoitetta. Palat voivat katketa ​​ja koskettaa sähköosia, mikä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
Vaihe 5. Anna laitteen jäähtyä ja kuivua kokonaan ennen varastointia. Jos säilytät uunia pitkiä aikoja, varmista, että uuni on puhdas ja ettei siinä ole ruokahiukkasia. Säilytä uuni kuivassa paikassa, kuten pöydällä tai työtasolla tai kaapin hyllyllä. Suositeltua puhdistusta lukuun ottamatta käyttäjän muita huoltotoimenpiteitä ei pitäisi tarvita. Kaikki muut huollot tulee suorittaa valtuutetun huoltoedustajan toimesta.

VARASTOINTI

Irrota laite pistorasiasta, anna sen jäähtyä ja puhdista ennen varastointia. Säilytä sähköuunia laatikossaan puhtaassa, kuivassa paikassa. Älä koskaan säilytä laitetta sen ollessa kuuma tai kytkettynä verkkovirtaan. Älä koskaan kiedo johtoa tiukasti laitteen ympärille. Älä rasita johtoa kohdasta, jossa se menee laitteeseen, koska se voi aiheuttaa johdon rispaamisen ja rikkoutumisen.

TIEDOT:

Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - TEKNISET TIEDOT

Kensington TO8709E-SA Sähköuunin käyttöohje - Kensington-logo

TAKUU
Olemme ylpeitä voidessamme tuottaa valikoiman laadukkaita kodinkoneita, jotka ovat sekä täynnä ominaisuuksia että täysin luotettavia. Olemme niin luottavaisia ​​tuotteisiimme, ja annamme niille 3 vuoden takuun.
Nyt sinäkin voit rentoutua tietäen, että olet suojattu.

Asiakaspalvelupuhelin NZ: 0800 422 274
Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu, kun sen mukana on ostokuitti.

Asiakirjat / Resurssit

Kensington TO8709E-SA sähköuuni [pdf] Käyttöohje
TO8709E-SA sähköuuni, TO8709E-SA, sähköuuni

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *