iPRO LOGOSovitinrasia
Käyttöohje
iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikkoTil.nro
WV-QJB500-W
WV-QJB500-S
WV-QJB500-G

Varotoimet

 • Älä käytä tätä kiinnikettä vain sopivien kameroiden kanssa.
  Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa pudotuksen, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai onnettomuuksiin.
 • Ota yhteys jälleenmyyjään asennustöihin.
  Asennustyöt vaativat tekniikkaa ja kokemusta. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen.
  Ota yhteys jälleenmyyjään.
 • Asenna tuote tukevasti seinälle tai kattoon asennusohjeen mukaisesti.
  Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja tai onnettomuuksia.
 • Älä hiero metalliosien reunoja kädelläsi.
  Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja.

Kun käytät tätä tuotetta, lue myös kiinnitettävän kameran käyttöohjeessa kuvatut ”Varotoimet”. 

Esipuhe
Käytä tätä tuotetta, kun suoritat kotelotyyppisen kameran ulkojohdotusta ulkokäyttöön tai seinäkiinnitystelineeseen, kuten käyttämällä putkijohtoa.
Uusimmat tiedot tuetuista kameroista saat tukipalvelustamme webpaikka
(https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information<ControlNo.:C0501,C0502>).

tekniset tiedot

Ympäristön käyttölämpötila: -50 ° C - +60 ° C (-58 ° F - +140 ° F)
Mitat: 115 mm (L) x 115 mm (K) x 40 mm (S)
(4-17/32 tuumaa (L) x 4-17/32 tuumaa (K) x 1-11/16 tuumaa (S))
Massa: Noin 430 g (0.95 Ibs)
Maali: Pohjakiinnike: Alumiininen painevalettu
Kiinnityslevy: ruostumaton
WV-QJB500-W: i-PRO valkoinen
WV-QJB500-S: Hopea
VW-QJB500-G: Vaaleanharmaa

* Tämä tuote koostuu kiinnityslevystä ja pohjakannattimesta ja ne on pakattu erikseen.

Asennuksen varotoimet

 • Loukkaantumisten välttämiseksi tuote on kiinnitettävä tukevasti kattoon tai seinään tämän kannattimen asennusoppaan mukaisesti.
 • Muista poistaa tämä tuote, jos sitä ei enää käytetä.

Vakiovarusteet

Käyttöohjeet (tämä asiakirja) …….. 1 kpl.
Asennettu apujohto* …………………………….. 1 kpl.
Kuusikulmaruuvi …………………………………. 5 kpl.
(M4 × 14 mm {9/16 tuumaa}) (joista 1 varalle)
Kiinnityslevyn kiinnitysruuvit ………… 5 kpl.
(M4 × 10 mm {13/32 tuumaa}) (joista 1 varalle)
Ruuvi väliaikaiseen kiinnitykseen ……………………… 2 kpl.
(M3 × 3.5 mm {1/8 tuumaa}) (joista 1 varalle)

* Asennettu apujohto on varustettu kiinnityslevyllä. 

Muut tarvittavat tuotteet (eivät sisälly toimitukseen)
Kiinnitysruuvit (M4) …………………. 4 kpl.
TÄRKEÄ

valmistelut

Irrota teippikiinnityksellä asennettu apujohto (lisävaruste) kiinnityslevystä.
Kun asennat toisen kiinnikkeen tähän tuotteeseen
Seuraavat kuvaukset WV-QWL500-W:n (seinäasennusteline) asentamisesta tähän tuotteeseen entisenäampniitä.

 1. Irrota asennettu apujohto (lisävaruste) kiinnityslevystä. iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 1
 2. Kiinnitä väliaikaisen kiinnityksen ruuvi (lisävaruste) tähän tuotteeseen asennettavaan kannattimeen.iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 2 Suositeltu kiristysmomentti: 0.78 N·m {0.58 lbf·ft}
 3. Asenna tarvittaessa kameran mukana toimitettu kiinnityslevy WV-QWL500-W:hen noudattamalla WV-QWL500-W:n käyttöohjeissa annettuja ohjeita.

Putkea käytettäessä

 • Irrota naaraskorkki tai putken kierre 5 mm kuusioavaimella ja kiinnitä putki.
  Putken sisäkierre on ANSI NPSM (rinnakkaisputken kierteet) 3/4 tai ISO 228-1 (rinnakkaisputken kierteet) G3/4 mukainen.

iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 3

Asennus

Vaihe 1: Käsittele asennuspinta.
(Ruuvinreiät (4 paikkaa)/ Kaapelin pääsyaukko (1 paikka))
Kun asennat tämän tuotteen suoraan, käsittele asennuspinta.
Huomautus:

 • Määritä kiinnitysruuvin reiän halkaisija ja syvyys ruuvien tai ankkurien teknisten tietojen mukaan (x4) (M4: paikallisesti hankittu).
 • Kun johdotus tehdään putkella, asennuspinnassa olevaa kaapelin aukkoa ei tarvitse käsitellä. Tee kiinnitysruuvin reikä niin, että pohjakannattimen kaapelin liitäntäreikä (putkea varten) on järjestetty putken suuntaan.

Katon tai seinäpinnan kunnosta riippuen on saatavana seuraavat viisi ruuvin asentomallia pohjakannattimen kiinnitystä varten. Käytä asennuksessa vain saman kuvion reikiä (A – E).

iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 4

Pystysuora Vaakasuora
A 83.5 mm {3-9/32 tuumaa} (82.5 mm {3-1/4 tuumaa}) 46 mm {1-13/16 tuumaa} (47.6 mm {1-7/8 tuumaa})
B 46 mm {1-13/16 tuumaa} (47.6 mm {1-7/8 tuumaa}) 83.5 mm {3-9/32 tuumaa} (82.5 mm {3-1/4 tuumaa})
C* 83.5 mm {3-9/32 tuumaa} (83.3 mm {3-9/32 tuumaa}) -
D* - 83.5 mm {3-9/32 tuumaa} (83.3 mm {3-9/32 tuumaa})
E 63 mm (2-15/32 tuumaa) 63 mm (2-15/32 tuumaa)

* Kun asennat yksiosaiseen kytkentärasiaan, kiinnitä kahdella kiinnitysruuvilla (M4: paikallisesti hankittu) käyttämällä joko kuvion C tai D reikiä.

Vaihe 2: Kiinnitä pohjakiinnike asennuspintaan tai kytkentärasiaan.
Vie kaapelit pohjakannattimen läpi ja kiinnitä sitten kannake asennuspintaan tai kytkentärasiaan (hankitaan paikallisesti) kiinnitysruuveilla (M4: paikallisesti hankittu).
Asennettaessa pohjakannatinta asennuspinnalle
Huomautus:

 • Kun asennat tämän tuotteen ulkotiloihin, varmista, että kaapelin pääsyaukko ja ruuvin kiinnitysreiät ovat vesieristettyjä.

iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 5Vasemmalla oleva kuva on exampkun asennetaan seinälle käyttämällä kiinnitysruuvin reikien yhdistelmää, joka on 83.5 mm {3-9/32 tuumaa} × 46 mm {1-13/16 tuumaa}.

■ Asennettaessa pohjakiinnike kytkentärasiaan
Valitse pohjakannattimen reiät niin, että ne vastaavat kytkentärasian ruuvinreikiä.
Huomautus:

 • Käytettäessä kaksiosaista kytkentärasiaa on suositeltavaa sijoittaa laatikot vierekkäin alla olevan kuvan mukaisesti. (Kaapeliliitäntätyö tyhjän laatikon puolella helpottuu.)

iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 6

Vaihe 3: Kiinnitä kiinnityslevy.
Kiinnitä kiinnityslevy neljällä kiinnityslevyn kiinnitysruuvilla (M4: lisävaruste).
Suositeltu kiristysmomentti: 1.37 N·m {1.01 lbf ft}

iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 7

Huomautus:

 • Kun kytket johdotuksen putkijohdolla, suorita liitäntätyöt pohjakannattimen puolella ennen kiinnityslevyn kiinnittämistä.
 • Kun asennat tämän tuotteen seinälle, kiinnitä kiinnityslevy niin, että “TOP⇧”-merkki osoittaa ylöspäin.
 • Kun asennat tämän tuotteen kattoon, kiinnitä kiinnityslevy niin, että "TOP⇧" -merkki on kameran suunnassa.

Vaihe 4: Asenna kamera tai muu teline tähän tuotteeseen.
■ Kameraa asennettaessa
Seuraavassa kuvataan, kuinka WV-U1542L (ulkolaatikkotyyppi) asennetaan seinälle käyttämällä tätä tuotetta esim.ample. Asennusprosessi on sama muille kameroille.

 1. Ripusta kamera kiinnittämällä tähän tuotteeseen asennettu apujohto kameran kiinnitysalustan takana olevaan koukkuun oikeanpuoleisen kuvan osoittamalla tavalla.
 2. Liitä kaapelit noudattamalla kameran asennusoppaan ohjeita.
 3. Kiinnitä kameran kiinnitysalusta väliaikaisesti kiinnittämällä ruuvi tilapäistä kiinnitystä varten tähän tuotteeseen.iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 8iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 9
 4. Kiinnitä kamera tähän tuotteeseen neljällä kuusioruuvilla (M4: lisävaruste) 3 mm:n kuusioavaimella (hankittu paikallisesti).
  Suositeltu kiristysmomentti: 1.37 N·m {1.01 lbf ft}
  iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 10

■ Kun asennat toisen kannakkeen
Seuraavat kuvaukset WV-QWL500-W:n (seinäasennusteline) asentamisesta tähän tuotteeseen entisenäampniitä.

 1. Vie kaapeli WV-QWL500-W:n läpi ja kiinnitä se väliaikaisesti kiinnittämällä ruuvi tilapäistä kiinnitystä varten tähän tuotteeseen.iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 11
 2. Kiinnitä WV-QWL500-W tähän tuotteeseen neljällä kuusioruuvilla (M4: lisävaruste) 3 mm:n kuusioavaimella (hankittu paikallisesti).
  Suositeltu kiristysmomentti: 1.37 N·m {1.01 lbf ft}iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko – KUVA 12
 3. Asenna kamera noudattamalla WV-QWL500-W:n käyttöohjeita.
 • Ennen kuin yrität liittää tai asentaa tätä tuotetta, lue nämä ohjeet huolellisesti ja tallenna tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.
 • Tämän käyttöoppaan ulkonäkö ja muut osat voivat poiketa todellisesta tuotteesta siinä laajuudessa, joka ei häiritse normaalia käyttöä tuotteen parantamisen vuoksi.

i-PRO Co., Ltd. ei ota vastuuta vammoista tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai tämän dokumentaation vastaisesta toiminnasta.

Varoitus: Notice:
• Ennen kuin yrität liittää tai käyttää tätä tuotetta, lue nämä ohjeet huolellisesti. • Tämä tuote ei sovellu käytettäväksi paikoissa, joissa on todennäköisesti lapsia.
• Älä asenna tätä tuotetta paikkoihin, joissa tavalliset ihmiset voivat helposti
saavuta se.
• Lisätietoja asennuksessa tarvittavista ruuveista ja kannakkeista on tämän asiakirjan vastaavassa osiossa.

Yhdysvallat ja Kanada:
i-PRO Americas Inc.
Euroopalle ja muille maille:
i-PRO EMEA BV
https://www.i-pro.com/
© i-PRO Co., Ltd. 2022
iPRO WVQJB500 W sovitinlaatikko - viivakoodiNs0520-1042
Painettu Kiinassa

Asiakirjat / Resurssit

i-PRO WV-QJB500-W sovitinlaatikko [pdf] Käyttöohje
WV-QJB500-W, sovitinlaatikko, WV-QJB500-W sovitinlaatikko, laatikko

Viitteet

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *