Honeywell-logo3.5 kuutiojalkaa Rintapakastin
Ohjekirja
Lue ja tallenna nämä ohjeet ennen käyttöä
H35CFW

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer

TURVALLISUUSVAROITUKSET

1.1 Varoitus

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning VAROITUS: palon / syttyvien materiaalien vaara
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa, muissa kuin vähittäiskaupoissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, ellei heidän turvallisuudestaan ​​vastaava henkilö ole antanut heille lupaa. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
Laite on irrotettava verkkovirrasta käytön jälkeen ja ennen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
ÄLÄ säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolitölkkejä.
DO NOT use extension cords or ungrounded (two prongs) adapters.
VAROITUS: Pidä ilmanvaihtoaukot laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa esteettömät.
VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulatuksen nopeuttamiseksi, lukuun ottamatta valmistajan suosittelemia.
VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden säilytyslokeroissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia tyyppejä.
WARNING: This freezer uses flammable blowing gas and refrigerant. Please dispose of according to local regulators.
VAROITUS: Kun asennat laitetta, varmista, että virtajohto ei ole puristuksissa tai vaurioitunut ja että se on sijoitettu ohjeiden mukaisesti.
VAROITUS: Älä etsi useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosasta.
DANGER: Risk of child entrapment. Before disposing of your old freezer:

 • Ota ovet pois.
 • Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät voi helposti kiivetä sisälle.

The freezer must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of the accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. To prevent damage to the environment or any other harm, when the appliance is scrapped, please keep it away from any fire source.
EN-standardi: Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, jos heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa. 3–8-vuotiaat lapset saavat ladata ja purkaa kylmälaitteita.

1.2 Sähköön liittyvät varoitukset

 • Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pakastimen. Tartu tukevasti pistokkeeseen ja vedä se suoraan pistorasiasta.
 • Do not damage the power cord under any condition, do not use it when the power cord is damaged or the plug is worn.
 • Replace worn or damaged power cords in manufacturer-authorized maintenance stations.
 • Tulipalon välttämiseksi virtapistokkeen tulee olla tiukasti kiinni pistorasiassa. Varmista, että pistorasian maadoituselektrodi on varustettu luotettavalla maadoitusjohdolla.
 • In case of a gas leak, please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows. Do not unplug the freezer and other electrical appliances since that spark may cause a fire.
 • To ensure safety, it is not recommended to place regulators, rice cookers, microwave ovens, and other appliances on the top of the freezer, unless recommended by the manufacturer.

1.3 Käyttöön liittyvät varoitukset 

 • Älä pura tai rekonstruoi pakastinta mielivaltaisesti äläkä vahingoita kylmäainepiiriä. Laitteen huollon saa suorittaa vain asiantuntija.
 • Valmistajan, sen huoltoosaston tai vastaavien ammattilaisten on vaihdettava vaurioitunut virtajohto vaaran välttämiseksi.
 • To prevent injury, do not put your hand between the freezer doors and body. Please be gentle when opening the door to avoid falling items.
 • To avoid frostbite, do not handle food or containers, especially metal, with wet hands in the freezing chamber when the freezer is running.
 • Do not allow children to enter or climb the freezer to prevent entrapment or injury.
 • Do not spray, wash, or put the freezer in moist places or places where it can be easily splashed with water to protect the electrical insulation properties.
 • Do not place heavy objects on the top of the appliance. Objects may fall when opening the door and may cause accidental injury.
 • Irrota pistoke sähkökatkon tai puhdistuksen varalta. Älä kytke pakastinta virtalähteeseen viiden minuutin kuluessa, jotta kompressori ei vaurioidu peräkkäisten käynnistysten takia.

1.4 Tavaroiden sijoittamiseen liittyvät varoitukset

 • Do not put flammable, explosive, volatile, and highly corrosive items in the freezer to prevent damage to the product or fires.
 • Älä aseta syttyviä esineitä pakastimen lähelle tulipalojen välttämiseksi.
 • According to national standards, household freezers should not be used for other purposes, such as the storage of blood, drugs, or biological products.
 • Do not place items such as bottled or sealed containers of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer.

1.5 Energiaa koskevat varoitukset

 • The freezer might not operate consistently when sited for an extended period of time below the range of temperatures that it is designed to withstand.
 • Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for any kind of food and commercially quick-frozen food in the freezer.
 • A rise in the temperature of the frozen food during maintenance or cleaning could shorten the storage life.

1.6 Hävittämistä koskevat varoitukset

The freezer’s refrigerant and cyclopentane foam materials are combustible materials. Discarded freezers should be isolated from fire sources and can not be burned. Please transfer the freezer to qualified professional recycling companies for processing to avoid damage to the environment or other hazards.
Please remove the door of the freezer and shelves to prevent children from entering and playing in the freezer.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen:
Roskakori-kuvakeThis marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. Contact the retailer as many will take them back for recycling.

PROPER USE OF FREEZER

2.1 Names of Components

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Names of ComponentsThe freezing speed of the product is related to the amount and temperature of contents stored in the freezer. The thermostat should be adjusted to maximum gear 24 hours before placing room temperature contents into the freezer. If contents are added to the freezer at room temperature prepare ice for cold storage. The large food should be divided into small pieces for better freezing.
Huomautus: It is recommended to grease the hinge of the freezer regularly to extend the life of the hinge.

2.2 Lämpötilan säätö

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Temperature ControlConnect the freezer to the power supply and the green power indicator light will shine.
The interior temperature of the freezer is adjusted through the thermostat knob.
Rotate the knob clockwise to adjust.

2.3 Sijoitus

 • Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions, foam pads, and tape inside, and tear off the protective film on the door and the freezer body.
 • The freezer should be placed in a well-ventilated indoor place on the ground that is flat and sturdy.
 • Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulation.
 • Please leave at least 70 cm of space above the freezer, and 20 cm from both sides and backside to facilitate heat dissipation.

2.4 Aloita käyttö

 • The freezer must stand for half an hour before connecting power when it is first started.
 • Run the freezer for 2 to 3 hours, or 4+ hours in the summer, before loading fresh or frozen food.

2.5 energiansäästövinkkiä

 • Laite tulee sijoittaa huoneen viileimmälle alueelle, pois lämmöntuotantolaitteista tai lämmityskanavista ja suoralta auringonvalolta.
 • Anna kuumien ruokien jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen kuin laitat ne laitteeseen.
  Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Food that freezes too slowly may lose quality or spoil.
 • Varmista, että pakkaat elintarvikkeet kunnolla ja pyyhi astiat kuiviksi ennen niiden asettamista laitteeseen, jotta laitteen sisälle ei muodostu huurretta.
 • Do not line the storage bin with aluminum foil, wax paper, or paper towels.
  Vuoraukset häiritsevät kylmän ilman kiertoa, mikä heikentää laitteen tehoa.
 • Järjestä ja merkitse ruoka, jotta oviaukot ja laajennetut haut vähenevät. Poista yhtä monta tarvetta kerralla ja sulje luukku mahdollisimman pian.

MAINTENANCE OF FREEZER

3.1 Puhdistus

 • Clean dust behind the freezer and on the ground to improve the cooling effect and energy saving.
 • Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole roskia. Puhdista luukun tiiviste pehmeällä liinalla dampsaippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella.
 • Clean the interior of the freezer regularly to avoid odor.
 • Please turn off the power before cleaning the interior, and remove all food, shelves, drawers, etc.
 • Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the freezer, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After
  cleaning, open the door, and let it dry naturally before turning on the power.
 • For areas that are difficult to clean (such as narrow gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. to ensure no contaminants or
  bacteria accumulate in these areas.
 • Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the freezer or contaminate food.
 • Puhdista korit pehmeällä liinalla dampened with soapy water or diluted detergent. Then rinse with water and dry with a soft cloth or naturally.
 • Pyyhi pakastimen ulkopinta pehmeällä liinalla damphuuhtele saippuavedellä, pesuaineella jne. ja pyyhi sitten kuivaksi.
 • Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the cooler surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
 • Älä huuhtele suoraan vedellä tai muilla nesteillä puhdistuksen aikana välttääksesi oikosulkujen tai sähköeristeen vaurioitumisen.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Irrota pakastin pistorasiasta sulatusta ja puhdistusta varten.

3.2 Sulatus

 • Manually defrost the freezer. Disconnect the plug from the wall socket, open the door and remove all contents and shelving baskets before defrosting. open the outflow hole and drainage hole (and place the water container at the outflow hole); It is recommended to remove the frost with a plastic scraper or let the temperature rise naturally until the frost melts. Then wipe away the remaining ice and water, and plug in the freezer.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warningÄlä käytä muita mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen, paitsi valmistajan suosittelemia.
Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

3.3 Stop Using
Power failure: Food can usually be preserved for a couple of hours in case of power failure. It is recommended to reduce the frequency of opening the door and to not put fresh food into the freezer.
Long-time nonuse: Please unplug the unused freezer for cleaning. Keep the door open to avoid odor.
Moving: Do not turn upside down or shake the freezer, the carrying angle can not be greater than 45°.
Älä pidä kiinni ovesta ja saranoista siirtäessäsi tätä laitetta.
Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Continuous operation is recommended when the freezer is started. To prevent affecting the freezer’s service life, please do not stop the freezer under normal circumstances.

VIANETSINTÄ

Ei toiminnassa Ensure the freezer is plugged in and connected to power Check that the voltage is not low The temperature control knob is not set to “OFF”
Haju Thoroughly clean the interior of the freezer.
Kompressorin pitkäaikainen käyttö Do not overload the freezer
Do not put hot contents in the freezer
Do not open doors too frequently
Note that it is normal that the freezer operates for a longer time in summer when the ambient temperature is higher
Pakastimen ovea ei voi sulkea kunnolla Check for any items blocking the freezer door or unbalanced placement of items.
Kovat äänet Varmista, että pakastin on tasaisella ja vakaalla alustalla
Ensure that the freezer accessories are properly placed
Ovien avaamisessa on ohimeneviä vaikeuksia Pressure differences between the inside and outside of the freezer may result in transient difficulty in the door opening.
Freezer Enclosure Heat Condensation The freezer enclosure may emit heat during operation, especially in summer, caused by the radiation of the condenser; this is normal.
Condensation may be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when humidity is high; this is normal.
Ilmavirran ääni Buzz Clatter Kompressori voi aiheuttaa surinaa käynnistyksen tai sammutuksen yhteydessä.
The solenoid valve or electric switch valve may create a clattering sound that is normal and does not affect the operation.

Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ota yhteyttä liikkeeseen, josta se ostit (muista ottaa ostolasku mukaan). Jos tuotteesi kaipaa korjausta, ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Honeywell-logoBHRS Group, LLC
585 Prospect St.
Lakewood, NJ 08701
Asiakaspalvelu Puh: 1-800-604-0295
Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: [sähköposti suojattu]
Website: honeywellcoolingappliances.com 

©2021 BHRS Group, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. and makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by BHRS Group, LLC.
MADE IN CHINA  

Asiakirjat / Resurssit

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer [pdf] Käyttöopas
H35CFW, 3.5 Cubic Feet Chest Freezer, Feet Chest Freezer, Chest Freezer, H35CFW, Freezer

Viitteet

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.