HILTI-LOGO

HILTI DX 462 CM Metal Stamping-työkalu

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-työkalu

Käyttöohjeet on ehdottomasti luettava ennen työkalun ensimmäistä käyttöä.
Säilytä nämä käyttöohjeet aina yhdessä työkalun kanssa.
Varmista, että käyttöohjeet ovat työkalun mukana, kun annat sen muille henkilöille.

Pääosien kuvaus

 1. Pakokaasun männän palautusyksikkö
 2. Ohjausholkki
 3. Kotelo
 4. Kasetin opastin
 5. Jauhesäätöpyörän vapautuspainike
 6. Tehonsäätöpyörä
 7. Laukaista
 8. Ote
 9. Männän palautusyksikön vapautuspainike
 10. Ilmanvaihtoaukot
 11. Mäntä*
 12. Merkintäpää*
 13. Merkintäpään vapautuspainike

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-1

Käyttäjä/käyttäjä voi vaihtaa nämä osat.

Turvallisuussäännöt

Turvallisuuden perusohjeet
Tämän käyttöohjeen yksittäisissä osioissa lueteltujen turvallisuusmääräysten lisäksi seuraavia kohtia on aina noudatettava tarkasti.

Käytä vain Hilti-patruunoita tai vastaavanlaatuisia patruunoita
Huonolaatuisten patruunoiden käyttö Hilti-työkaluissa voi johtaa palamattoman jauheen kerääntymiseen, joka voi räjähtää ja aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjille ja sivullisille. Patruunoiden tulee vähintään joko:
a) Toimittajan on vahvistettava, että ne on testattu onnistuneesti EU-standardin EN 16264 mukaisesti

HUOMAUTUS:

 • Kaikki Hilti-patruunat jauhekäyttöisille työkaluille on testattu onnistuneesti standardin EN 16264 mukaisesti.
 • Standardissa EN 16264 määritellyt testit ovat sertifiointiviranomaisen suorittamia järjestelmätestejä käyttämällä erityisiä patruunoiden ja työkalujen yhdistelmiä.
  Työkalun nimi, sertifiointiviranomaisen nimi ja järjestelmän testinumero on painettu patruunan pakkaukseen.
 • Mukana CE-vaatimustenmukaisuusmerkintää (pakollinen EU:ssa heinäkuusta 2013 alkaen).
  Katso pakkaus samposoitteessa:
  www.hilti.com/dx-cartridges

Käytä tarkoituksenmukaisesti
Työkalu on suunniteltu ammattikäyttöön teräksen merkitsemiseen.

Väärä käyttö

 • Työkalun manipulointi tai muuntaminen ei ole sallittua.
 • Älä käytä työkalua räjähdysalttiissa tai syttyvässä ympäristössä, ellei työkalua ole hyväksytty sellaiseen käyttöön.
 • Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä vain alkuperäisiä Hilti-merkkejä, patruunoita, lisävarusteita ja varaosia tai vastaavia laadukkaita.
 • Noudata käyttöohjeessa olevia käyttöä, hoitoa ja huoltoa koskevia tietoja.
 • Älä koskaan osoita työkalua itseäsi tai sivullisia kohti.
 • Älä koskaan paina työkalun kuonoa kättäsi tai muuta kehon osaa vasten.
 • Älä yritä merkitä liian kovia tai hauraita materiaaleja, kuten lasia, marmoria, muovia, pronssia, messinkiä, kuparia, kiveä, onttotiiliä, keraamista tiiliä tai kaasubetonia.

Elektroniikka

 • Tämä työkalu on suunniteltu uusimmalla saatavilla olevalla tekniikalla.\
 • Työkalu ja sen lisälaitteet voivat aiheuttaa vaaroja, jos kouluttamaton henkilökunta käyttää niitä väärin tai ohjeiden vastaisesti.

Tee työpaikasta turvallinen

 • Esineet, jotka voivat aiheuttaa vammoja, tulee poistaa työalueelta.
 • Käytä työkalua vain hyvin tuuletetuissa työtiloissa.
 • Työkalu on tarkoitettu vain käsikäyttöön.
 • Vältä epäsuotuisia kehon asentoja. Työskentele turvallisesta asennosta ja pysy tasapainossa koko ajan
 • Pidä muut henkilöt, erityisesti lapset, työalueen ulkopuolella.
 • Pidä kahva kuivana, puhtaana ja puhtaana öljystä ja rasvasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

 • Käytä työkalua vain ohjeiden mukaan ja vain kun se on virheettömässä kunnossa.
 • Jos patruuna ei syty tai ei syty, toimi seuraavasti:
  1. Pidä työkalua painettuna työpintaa vasten 30 sekunnin ajan.
  2. Jos patruuna ei vieläkään syty, vedä työkalu pois työtasolta varoen, ettei se ole suunnattu kehoasi tai sivullisia kohti.
  3. Siirrä kasettinauhaa manuaalisesti yhden kasetin verran eteenpäin.
   Käytä nauhan jäljellä olevat kasetit loppuun. Poista käytetty patruunaliuska ja hävitä se siten, että sitä ei voida käyttää uudelleen tai väärin.
 • 2-3 sytytyskatkon jälkeen (selkeää räjähdystä ei kuulu ja tuloksena olevat jäljet ​​ovat selvästi vähemmän syviä) toimi seuraavasti:
  1. Lopeta työkalun käyttö välittömästi.
  2. Pura ja pura työkalu (katso 8.3).
  3. Tarkista mäntä
  4. Puhdista työkalu kulumisen varalta (katso 8.5–8.13)
  5. Älä jatka työkalun käyttöä, jos ongelma jatkuu yllä kuvattujen vaiheiden suorittamisen jälkeen.
   Tarkistuta ja korjauta työkalu tarvittaessa Hilti-huoltoliikkeessä
 • Älä koskaan yritä irrottaa kasettia makasiiniliuskasta tai työkalusta.
 • Pidä kädet koukussa, kun työkalu ammutaan (älä suorista käsiä).
 • Älä koskaan jätä ladattua työkalua ilman valvontaa.
 • Pura työkalu aina ennen puhdistusta, huoltoa tai osien vaihtoa ja ennen varastointia.
 • Käyttämättömät patruunat ja työkalut, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä, on säilytettävä paikassa, jossa ne eivät ole alttiina kosteudelle tai liialliselle kuumuudelle. Työkalu on kuljetettava ja säilytettävä työkalulaatikossa, joka voidaan lukita tai varmistaa luvattoman käytön estämiseksi.

Lämpötila

 • Älä pura työkalua, kun se on kuuma.
 • Älä koskaan ylitä suositeltua kiinnikkeiden enimmäisajonopeutta (merkkien lukumäärä tunnissa). Työkalu voi muuten ylikuumentua.
 • Jos muovinen patruunaliuska alkaa sulaa, lopeta työkalun käyttö välittömästi ja anna sen jäähtyä.

Vaatimukset, jotka käyttäjien on täytettävä

 • Työkalu on tarkoitettu ammattikäyttöön.
 • Vain valtuutettu, koulutettu henkilöstö saa käyttää, huoltaa ja korjata työkalua. Tälle henkilökunnalle on kerrottava mahdollisista erityisistä vaaroista.
 • Jatka varovasti äläkä käytä työkalua, jos et ole keskittynyt työhön.
 • Lopeta työskentely työkalun kanssa, jos tunnet olosi huonovointiseksi.

Henkilökohtaiset suojaimet

 • Käyttäjän ja muiden välittömässä läheisyydessä olevien tulee aina käyttää suojalaseja, suojakypärää ja kuulosuojaimia.

Yleistä

Signaalisanat ja niiden merkitys

VAROITUS
Sanaa VAROITUS käytetään kiinnittämään huomio mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

VAROITUS
Sanaa VAROITUS käytetään kiinnittämään huomio mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään henkilövahinkoon tai laitteen tai muun omaisuuden vaurioitumiseen.

Piktogrammit

Varoitusmerkit

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-5

Velvoitemerkit

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-6

 1. Numerot viittaavat kuviin. Kuvat löytyvät taitettavista kansilehdistä. Pidä nämä sivut auki, kun luet käyttöohjeita.

Tässä käyttöohjeessa merkintä "työkalu" viittaa aina DX 462CM /DX 462HM jauhekäyttöiseen työkaluun.

Tunnistustietojen sijainti työkalussa
Tyyppimerkintä ja sarjanumero on painettu työkalun tyyppikilpeen. Merkitse nämä tiedot käyttöohjeeseen ja huomioi ne aina, kun tiedustelet Hilti-edustajaasi tai huoltopalvelua.

Tyyppi:
Sarjanumero.:

Kuvaus

Hilti DX 462HM ja DX 462CM soveltuvat monenlaisten perusmateriaalien merkintään.
Työkalu toimii hyvin todistetulla mäntäperiaatteella, joten se ei liity suurnopeustyökaluihin. Mäntäperiaate tarjoaa optimaalisen työ- ja kiinnitysturvallisuuden. Työkalu toimii 6.8/11 kaliiperin patruunoilla.

Mäntä palautetaan aloitusasentoon ja patruunat syötetään polttokammioon automaattisesti ammutun patruunan kaasunpaineella.
Järjestelmä mahdollistaa korkealaatuisen merkin kiinnittämisen mukavasti, nopeasti ja taloudellisesti erilaisiin perusmateriaaleihin, joiden lämpötiloissa on DX 50CM:lle jopa 462 °C ja DX 800HM:lle jopa 462 °C:n lämpötiloihin. Merkki voidaan tehdä 5 sekunnin välein tai noin 30 sekunnin välein, jos merkkejä vaihdetaan.
X-462CM polyuretaani- ja X-462HM teräsmerkintäpäät hyväksyvät joko 7 8 mm:n kirjaimia tai 10 5,6 mm:n kirjaimia, joiden korkeus on 6, 10 tai 12 mm.
Kuten kaikki jauhekäyttöiset työkalut, DX 462HM ja DX 462CM, X-462HM ja X-462CM merkintäpäät, merkintämerkit ja patruunat muodostavat "teknisen yksikön". Tämä tarkoittaa, että ongelmaton merkintä tällä järjestelmällä voidaan taata vain, jos käytetään erityisesti työkalua varten valmistettuja merkkejä ja patruunoita tai vastaavanlaatuisia tuotteita.
Hiltin antamat merkintä- ja levityssuositukset ovat voimassa vain, jos tätä ehtoa noudatetaan.
Työkalussa on 5-suuntainen turva – käyttäjän ja sivullisten turvallisuuden takaamiseksi.

Männän periaate

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-7

Ponneainepanoksesta tuleva energia siirretään mäntään, jonka kiihdytetty massa ajaa kiinnittimen pohjamateriaaliin. Koska mäntä absorboi noin 95 % kineettisestä energiasta, kiinnike työnnetään perusmateriaaliin huomattavasti pienemmällä nopeudella (alle 100 m/s) hallitusti. Ajoprosessi päättyy, kun mäntä saavuttaa liikkeensä pään. Tämä tekee vaarallisista läpilaukauksista käytännössä mahdotonta, kun työkalua käytetään oikein.

Pudotuslaukaisuvarmistuslaite 2 on tulosta laukaisumekanismin kytkemisestä viritysliikkeeseen. Tämä estää Hilti DX -työkalua ampumasta, kun se pudotetaan kovalle pinnalle riippumatta siitä, missä kulmassa isku tapahtuu.

Liipaisimen turvalaite 3 varmistaa, että patruunaa ei voi laukaista pelkästään liipaisimesta vetämällä. Työkalua voidaan ampua vain, kun se painetaan työpintaa vasten.

Kosketuspaineturvalaite 4 vaatii työkalun painamisen työpintaa vasten merkittävällä voimalla. Työkalu voidaan ampua vain, kun se painetaan täysin työpintaa vasten tällä tavalla.

Lisäksi kaikki Hilti DX -työkalut on varustettu tahattomalla laukaisuvarmistuksella 5. Tämä estää työkalua laukeamasta, jos liipaisinta vedetään ja työkalua painetaan työpintaa vasten. Työkalua voidaan ampua vain, kun sitä ensin painetaan (1.) työpintaa vasten ja vedetään sitten liipaisinta (2.).

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-8

Kasetit, tarvikkeet ja hahmot

Merkintäpäät

Tilausmerkintä Sovellus

 • X-462 CM Polyuretaanipää merkintöihin 50°C asti
 • X-462 HM Teräspää merkintöihin 800°C asti

Männät

Tilausmerkintä Sovellus

 • X-462 PM Vakiomäntä merkintäsovelluksiin

lisälaitteet
Tilausmerkintä Sovellus

 • X-PT 460 Tunnetaan myös napatyökaluna. Laajennusjärjestelmä, joka mahdollistaa merkinnät erittäin kuumille materiaaleille turvallisen etäisyyden päässä. Käytetty DX 462HM:n kanssa
 • Varaosapaketti HM1 Ruuvien ja O-renkaan vaihtoon. Vain X 462HM merkintäpäällä
 • Keskityslaitteet Merkintään kaareville pinnoille. Vain X-462CM merkintäpäällä. (Akseli A40-CML vaaditaan aina, kun keskityslaitetta käytetään)

Hahmot
Tilausmerkintä Sovellus

 • X-MC-S merkkejä Terävät merkit leikkaavat pohjamateriaalin pintaan vaikutelman muodostamiseksi. Niitä voidaan käyttää, kun merkinnän vaikutus perusmateriaaliin ei ole kriittinen
 • X-MC-LS merkkejä Käytetään herkemmissä sovelluksissa. Pyöristetyllä säteellä matalapaineiset merkit muotoilevat, eivät leikkaa, perusmateriaalin pintaa. Tällä tavalla niiden vaikutus siihen vähenee
 • X-MC-MS merkkejä Mini-stressihahmot vaikuttavat perusmateriaalin pintaan vielä vähemmän kuin matalapaineiset. Kuten näillä, niillä on pyöristetty, muotoaan muuttava säde, mutta niiden mini-stressiominaisuudet johtuvat katkenneesta pistekuviosta (saatavilla vain erikoismalleissa)

Ota yhteyttä paikalliseen Hilti-keskukseen tai Hiltin edustajaan saadaksesi lisätietoja muista kiinnikkeistä ja lisävarusteista.

Patruunat

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-20

90 % kaikista merkinnöistä voidaan tehdä vihreällä patruunalla. Käytä patruunaa pienimmällä mahdollisella teholla, jotta männän, iskupään ja merkintöjen kuluminen pysyy mahdollisimman vähäisenä

Puhdistussarja
Hilti spray, litteä harja, iso pyöreä harja, pieni pyöreä harja, kaavin, puhdistusliina.

Tekniset tiedot

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-21

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Ennen käyttöä

Työkalun tarkastus

 • Varmista, että työkalussa ei ole kasettiliuskaa. Jos työkalussa on kasettiliuskaa, poista se käsin työkalusta.
 • Tarkista säännöllisin väliajoin kaikki työkalun ulkoiset osat vaurioiden varalta ja tarkista, että kaikki säätimet toimivat oikein.
  Älä käytä työkalua, jos osat ovat vaurioituneet tai kun säätimet eivät toimi kunnolla. Korjauta työkalu tarvittaessa Hilti-huoltoliikkeessä.
 • Tarkista mäntä kulumisen varalta (katso ”8. Hoito ja huolto”).

Merkintäpään vaihto

 1. Tarkista, ettei työkalussa ole kasettiliuskaa. Jos työkalusta löytyy patruunaliuska, vedä se ylös ja ulos työkalusta käsin.
 2. Paina merkintäpään sivulla olevaa vapautuspainiketta.
 3. Kierrä merkintäpää irti.
 4. Tarkista merkintäpään mäntä kulumisen varalta (katso "Hoito ja huolto").
 5. Työnnä mäntä työkaluun niin pitkälle kuin se menee.
 6. Työnnä merkintäpää lujasti männän palautusyksikköön.
 7. Kierrä merkintäpää työkaluun, kunnes se lukittuu.

Toiminta

VAROITUS

 • Pohjamateriaali voi halkeilla tai patruunaliuskan palaset voivat lentää pois.
 • Lentävät palaset voivat vahingoittaa kehon osia tai silmiä.
 • Käytä suojalaseja ja kypärää (käyttäjät ja sivulliset).

VAROITUS

 • Merkintä saadaan aikaan ampumalla patruuna.
 • Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa.
 • Käytä kuulosuojaimia (käyttäjät ja sivulliset).

VAROITUS

 • Työkalu voidaan valmistaa ampumaan, jos sitä painetaan jotakin kehon osaa (esim. kättä) vasten.
 • "Ampunvalmis"-tilassa merkintäpää voitiin työntää kehon osaan.
 • Älä koskaan paina työkalun merkintäpäätä kehon osia vasten.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-9

VAROITUS

 • Tietyissä olosuhteissa työkalu voidaan saada ampumaan vetämällä merkintäpäätä taaksepäin.
 • "Ampunvalmis"-tilassa merkintäpää voitiin työntää kehon osaan.
 • Älä koskaan vedä merkintäpäätä takaisin käsin.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-10

7.1 Merkkien lataaminen
Merkintäpää voi vastaanottaa 7 merkkiä 8 mm leveä tai 10 merkkiä 5.6 mm leveä
 1. Lisää merkit haluamasi merkin mukaan.
  Lukitusvipu lukitsemattomassa asennossa
 2. Aseta merkintämerkit aina merkintäpään keskelle. Merkkijonon kummallekin puolelle tulee lisätä yhtä monta välilyöntiä
 3. Tarvittaessa kompensoi epätasainen reunaetäisyys käyttämällä <–>-merkkiä. Tämä auttaa varmistamaan tasaisen vaikutuksen
 4. Kun halutut merkintämerkit on lisätty, ne on kiinnitettävä kääntämällä lukitusvipua
 5. Työkalu ja pää ovat nyt käyttövalmiina.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-2

VAROITUS:

 • Käytä tyhjänä tilana vain alkuperäisiä välilyöntejä. Hätätilanteessa normaali hahmo voidaan hioa ja käyttää.
 • Älä lisää merkintämerkkejä ylösalaisin. Tämä lyhentää iskunpoistolaitteen käyttöikää ja heikentää merkinnän laatua

7.2 Patruunaliuskan asettaminen paikalleen
Lataa kasettinauha (kapea pää edellä) työntämällä se työkalukahvan pohjaan, kunnes se on tasainen. Jos liuska on käytetty osittain, vedä sitä läpi, kunnes käyttämätön patruuna on kammiossa. (Viimeinen näkyvä numero patruunaliuskan takana osoittaa, mikä patruuna on seuraavaksi ammuttava.)

7.3 Ajovoiman säätö
Valitse sovellukseen sopiva kasetin tehotaso ja tehoasetus. Jos et pysty arvioimaan tätä aikaisemman kokemuksen perusteella, aloita aina pienimmällä teholla.

 1. Paina vapautuspainiketta.
 2. Käännä tehonsäätöpyörä asentoon 1.
 3. Ammu työkalu.
 4. Jos merkki ei ole tarpeeksi selkeä (eli ei tarpeeksi syvä), lisää tehoa kääntämällä tehonsäätöpyörää. Käytä tarvittaessa tehokkaampaa patruunaa.

Merkintä työkalulla

 1. Paina työkalu tiukasti työpintaa vasten suorassa kulmassa.
 2. Ammu työkalu vetämällä liipaisinta

VAROITUS

 • Älä koskaan paina merkintäpäätä kämmenelläsi. Tämä on onnettomuusvaara.
 • Älä koskaan ylitä kiinnikkeiden enimmäiskäyttönopeutta.

7.5 Työkalun lataaminen uudelleen
Poista käytetty patruunaliuska vetämällä sitä ylöspäin ulos työkalusta. Lataa uusi kasettiliuska.

Hoito ja kunnossapito

Kun tämän tyyppistä työkalua käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa, työkalun sisään kerääntyy likaa ja jäämiä, ja myös toiminnallisesti merkitykselliset osat kuluvat.
Säännölliset tarkastukset ja huolto ovat siis välttämättömiä luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Suosittelemme, että työkalu puhdistetaan ja mäntä ja männän jarru tarkastetaan vähintään viikoittain, kun työkalu on kovassa käytössä, ja viimeistään 10,000 XNUMX kiinnikkeen ajon jälkeen.

Työkalun hoito
Työkalun ulkokuori on valmistettu iskunkestävästä muovista. Kädensija koostuu synteettisestä kumiosasta. Tuuletusaukkojen tulee olla esteettömät ja ne on pidettävä aina puhtaina. Älä päästä vieraita esineitä työkalun sisään. Käytä hieman damp kankaalla työkalun ulkopinnan puhdistamiseen säännöllisin väliajoin. Älä käytä puhdistukseen suihke- tai höyrypuhdistusjärjestelmää.

kunnossapito
Tarkista säännöllisin väliajoin kaikki työkalun ulkoiset osat vaurioiden varalta ja tarkista, että kaikki säätimet toimivat oikein.
Älä käytä työkalua, jos osat ovat vaurioituneet tai kun säätimet eivät toimi kunnolla. Korjauta työkalu tarvittaessa Hilti-huoltoliikkeessä.

VAROITUS

 • Työkalu voi kuumentua käytön aikana.
 • Saatat polttaa kätesi.
 • Älä pura työkalua sen ollessa kuuma. Anna työkalun jäähtyä.

Työkalun huolto
Työkalu tulee huoltaa, jos:

 1. Patruunat epäonnistuvat
 2. Kiinnittimen käyttövoima on epäjohdonmukainen
 3. Jos huomaat, että:
  • kosketuspaine kasvaa,
  • laukaisuvoima kasvaa,
  • tehonsäätöä on vaikea säätää (jäykkä),
  • kasettiliuskaa on vaikea poistaa.

HUOMIO työkalua puhdistaessasi:

 • Älä koskaan käytä rasvaa työkalun osien huoltoon/voiteluun. Tämä voi vaikuttaa voimakkaasti työkalun toimintaan. Käytä vain Hiltin suihketta tai vastaavaa laatua.
 • DX-työkalun lika sisältää aineita, jotka voivat vaarantaa terveytesi.
  • Älä hengitä sisään puhdistuksen aiheuttamaa pölyä.
  • Pidä pöly poissa ruoasta.
  • Pese kätesi työkalun puhdistamisen jälkeen.

8.3 Pura työkalu

 1. Tarkista, ettei työkalussa ole kasettiliuskaa. Jos työkalusta löytyy patruunaliuska, vedä se ylös ja ulos työkalusta käsin.
 2. Paina vapautuspainiketta merkintäpään puolella.
 3. Kierrä merkintäpää irti.
 4. Irrota merkintäpää ja mäntä.

8.4 Tarkista mäntä kulumisen varalta

Vaihda mäntä, jos:

 • Se on rikki
 • Kärki on voimakkaasti kulunut (eli 90°:n segmentti on irti)
 • Männänrenkaat ovat rikki tai puuttuvat
 • Se on taipunut (tarkista rullaamalla tasaisella alustalla)

HUOMAUTUS

 • Älä käytä kuluneita mäntiä. Älä muokkaa tai hio mäntiä

8.5 Männänrenkaiden puhdistus

 1. Puhdista männänrenkaat litteällä harjalla, kunnes ne liikkuvat vapaasti.
 2. Suihkuta männänrenkaat kevyesti Hilti-suihkeella.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-3

8.6 Puhdista merkintäpään kierreosa

 1. Puhdista lanka litteällä harjalla.
 2. Suihkuta lanka kevyesti Hilti-suihkeella.

8.7 Pura männän palautusyksikkö

 1. Paina tartuntaosan vapautuspainiketta.
 2. Ruuvaa männän palautusyksikkö irti.

8.8 Puhdista männän palautusyksikkö

 1. Puhdista jousi litteällä harjalla.
 2. Puhdista etuosa litteällä harjalla.
 3. Käytä pientä pyöreää harjaa puhdistaaksesi kaksi reikää päätypinnassa.
 4. Käytä suurta pyöreää harjaa suuren reiän puhdistamiseen.
 5. Suihkuta männän paluuyksikköä kevyesti Hilti-suihkeella.

8.9 Puhdista kotelon sisäpuoli

 1. Käytä suurta pyöreää harjaa kotelon sisäpuolen puhdistamiseen.
 2. Suihkuta kotelon sisäosaan kevyesti Hilti-suihkeella.

8.10 Puhdista patruunan liuskaohjain
Käytä mukana toimitettua kaavinta oikean ja vasemman kasetin nauhan ohjainteiden puhdistamiseen. Kumipäällistä on nostettava hieman ohjaimen puhdistamisen helpottamiseksi.

8.11 Suihkuta tehonsäätöpyörää kevyesti Hilti-suihkeella.

 

8.12 Asenna männän palautusyksikkö

 1. Aseta kotelossa ja pakokaasun männän palautusyksikössä olevat nuolet kohdakkain.
 2. Työnnä männän palautusyksikkö koteloon niin pitkälle kuin se menee.
 3. Ruuvaa männän palautusyksikköä työkaluun, kunnes se lukittuu.

8.13 Kokoa työkalu

 1. Työnnä mäntä työkaluun niin pitkälle kuin se menee.
 2. Paina merkintäpää lujasti männän palautusyksikköön.
 3. Kierrä merkintäpää työkaluun, kunnes se lukittuu.

8.14 Teräsmerkintäpään X-462 HM puhdistus ja huolto
Teräsmerkintäpää tulee puhdistaa: useiden merkintöjen jälkeen (20,000 XNUMX) / kun ilmenee ongelmia esim. iskuimuri vaurioitunut / kun merkinnän laatu heikkenee

 1. Poista merkinnät kääntämällä lukitusvipu auki-asentoon
 2. Irrota 4 lukitusruuvia M6x30 kuusiokoloavaimella
 3. Erota kotelon ylä- ja alaosat kohdistamalla voimaa, esimample käyttämällä kumivasaraa
 4. Irrota ja tarkasta yksitellen kulumisen varalta, iskunpoistaja O-renkaalla, vaimentimet ja sovitinkokoonpano
 5. Irrota lukitusvipu akselilla
 6. Kiinnitä erityistä huomiota iskunpoistolaitteen kulumiseen. Jos kulunutta tai murtunutta iskuimuria ei vaihdeta, se voi aiheuttaa ennenaikaisen rikkoutumisen ja huonon merkinnän laadun.
 7. Puhdista sisäpää ja akseli
 8. Asenna sovitinkappale koteloon
 9. Asenna uusi kumi O-rengas iskunpoistolaitteeseen
 10. Aseta lukitusvivulla varustettu akseli reikään
 11. Iskunpoistolaitteen asennuksen jälkeen aseta vaimentimet paikalleen
 12. Yhdistä ylä- ja alakotelo. Kiinnitä 4 lukitusruuvia M6x30 käyttämällä loctitea ja kuusiokoloavainta.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-4

8.15 X-462CM polyuretaanimerkintäpään puhdistus ja huolto
Polyuretaanimerkintäpää tulee puhdistaa: useiden merkintöjen jälkeen (20,000 XNUMX) / kun ilmenee ongelmia esim. iskuimuri vaurioitunut / kun merkinnän laatu heikkenee

 1. Poista merkinnät kääntämällä lukitusvipu auki-asentoon
 2. Kierrä lukitusruuvi M6x30 auki noin 15 kertaa kuusiokoloavaimella
 3. Irrota housu merkintäpäästä
 4. Irrota ja tarkasta yksitellen kulumisen varalta, iskunpoistaja O-renkaalla, vaimentimet ja sovitinkokoonpano. Työnnä reiän läpi tarvittaessa lävistin.
 5. Irrota lukitusvipu akselilla kääntämällä se auki-asentoon ja käyttämällä hieman voimaa.
 6. Kiinnitä erityistä huomiota iskunpoistolaitteen kulumiseen. Jos kulunutta tai murtunutta iskuimuria ei vaihdeta, se voi aiheuttaa ennenaikaisen rikkoutumisen ja huonon merkinnän laadun.
 7. Puhdista sisäpää ja akseli
 8. Aseta akseli lukitusvivulla reikään ja paina sitä lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen
 9. Asenna uusi kumi O-rengas iskunpoistolaitteeseen
 10. Kun vaimennin on asetettu iskuimuriin, aseta ne merkintäpäähän
 11. Työnnä salpa merkintäpäähän ja kiinnitä lukitusruuvi M6x30 kuusiokoloavaimella

8.16 Työkalun tarkastus hoidon ja huollon jälkeen
Kun olet suorittanut työkalun hoidon ja huollon, tarkista, että kaikki suoja- ja turvalaitteet on asennettu ja että ne toimivat oikein.

HUOMAUTUS

 • Muiden voiteluaineiden kuin Hilti sprayn käyttö voi vaurioittaa kumiosia.

Ongelmien karttoittaminen

Vika Aiheuttaa Mahdolliset korjaustoimenpiteet
   
Kasettia ei kuljetettu

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-11

■ Vaurioitunut kasettiliuska

■ Hiilen muodostuminen

 

 

■ Työkalu vaurioitunut

■ Vaihda kasettiliuska

■ Puhdista patruunan liuskaohjain (katso 8.10)

Jos ongelma jatkuu:

■ Ota yhteyttä Hilti-huoltoon

   
Kasettinauha ei voi olla poistettu

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-12

■ Työkalu on ylikuumentunut korkean asetusnopeuden vuoksi

 

■ Työkalu vaurioitunut

VAROITUS

Älä koskaan yritä irrottaa kasettia makasiiniliuskasta tai työkalusta.

■ Anna työkalun jäähtyä ja yritä sitten varovasti irrottaa kasettiliuska

Jos ei ole mahdollista:

■ Ota yhteyttä Hilti-huoltoon

   
Patruunaa ei voi ampua

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-13

■ Huono kasetti

■ Hiilen muodostuminen

VAROITUS

Älä koskaan yritä irrottaa kasettia makasiiniliuskasta tai työkalusta.

■ Siirrä kasettinauhaa manuaalisesti yhden kasetin verran eteenpäin

Jos ongelma ilmenee useammin: Puhdista työkalu (katso 8.3–8.13)

Jos ongelma jatkuu:

■ Ota yhteyttä Hilti-huoltoon

   
Kasettinauha sulaa

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-14

■ Työkalu on puristettu liian pitkään kiinni kiinnityksen aikana.

■ Kiinnitystiheys on liian korkea

■ Purista työkalua vähemmän pitkään kiinnityksen aikana.

■ Irrota kasettiliuska

■ Pura työkalu (katso 8.3) nopeaa jäähtymistä ja mahdollisten vaurioiden välttämiseksi

Jos työkalua ei voi purkaa:

■ Ota yhteyttä Hilti-huoltoon

   
Kasetti putoaa ulos patruunanauha

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-15

■ Kiinnitystiheys on liian korkea

VAROITUS

Älä koskaan yritä irrottaa kasettia makasiiniliuskasta tai työkalusta.

■ Lopeta työkalun käyttö välittömästi ja anna sen jäähtyä

■ Irrota kasettiliuska

■ Anna työkalun jäähtyä.

■ Puhdista työkalu ja poista irtonainen kasetti.

Jos työkalua ei voi purkaa:

■ Ota yhteyttä Hilti-huoltoon

Vika Aiheuttaa Mahdolliset korjaustoimenpiteet
   
Operaattori huomauttaa:

lisääntynyt kosketuspaine

lisääntynyt laukaisuvoima

tehonsäätö jäykkä säädettäväksi

kasettinauhaa on vaikea tehdä poistaa

■ Hiilen muodostuminen ■ Puhdista työkalu (katso 8.3–8.13)

■ Tarkista, että käytetään oikeita patruunoita (katso 1.2) ja että ne ovat virheettömässä kunnossa.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-22

Männän palautusyksikkö on jumissa

 

 

 

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-17

 

 

 

■ Hiilen muodostuminen ■ Vedä männän palautusyksikön etuosa manuaalisesti ulos työkalusta

■ Tarkista, että käytetään oikeita patruunoita (katso 1.2) ja että ne ovat virheettömässä kunnossa.

■ Puhdista työkalu (katso 8.3–8.13)

Jos ongelma jatkuu:

■ Ota yhteyttä Hilti-huoltoon

   
Vaihtelua merkinnän laadussa ■ Mäntä vaurioitunut

■ Vaurioituneet osat

(iskunpoistaja, O-rengas) merkintäpäähän

■ Kuluneet hahmot

■ Tarkista mäntä. Vaihda tarvittaessa

■ Merkintäpään puhdistus ja huolto (katso 8.14–8.15)

 

■ Tarkista merkkien laatu

hävittäminen

Suurin osa materiaaleista, joista Hiltin sähkökäyttöiset työkalut valmistetaan, voidaan kierrättää. Materiaalit on erotettava oikein, ennen kuin ne voidaan kierrättää. Monissa maissa Hilti on jo tehnyt järjestelyjä vanhojen jauhekäyttöisten työkalujesi palauttamiseksi kierrätykseen. Pyydä lisätietoja Hiltin asiakaspalvelusta tai Hiltin myyntiedustajalta.
Jos haluat palauttaa sähkökäyttöisen työkalun itse kierrätystä varten, toimi seuraavasti:
Pura työkalut niin pitkälle kuin mahdollista ilman erikoistyökaluja.

Erottele yksittäiset osat seuraavasti:

Osa / kokoonpano Päämateriaali Kierrätys
Toolbox Muovi Muovien kierrätys
Ulkokuori Muovi/synteettinen kumi Muovien kierrätys
Ruuvit, pienet osat Teräs Romua
Käytetty kasettinauha Muovi/teräs Paikallisten määräysten mukaan

Valmistajan takuu – DX-työkalut

Hilti takaa, että toimitetussa työkalussa ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä. Tämä takuu on voimassa niin kauan kuin työkalua käytetään ja käsitellään oikein, puhdistetaan ja huolletaan asianmukaisesti ja Hiltin käyttöohjeiden mukaisesti ja teknistä järjestelmää huolletaan.
Tämä tarkoittaa, että työkalussa saa käyttää vain alkuperäisiä Hiltin kulutusosia, komponentteja ja varaosia tai muita vastaavia laadukkaita tuotteita.

Tämä takuu tarjoaa viallisten osien maksuttoman korjauksen tai vaihdon vain työkalun koko käyttöiän ajan. Tämä takuu ei kata osia, jotka vaativat korjausta tai vaihtoa normaalin kulumisen vuoksi.

Muut väitteet suljetaan pois, elleivät tiukat kansalliset säännöt kiellä tällaista poissulkemista. Erityisesti Hilti ei ole velvollinen suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka liittyvät työkalun käyttöön tai sen vuoksi, että työkalua ei voida käyttää mihinkään tarkoitukseen. Oletetut takuut myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ovat erityisesti poissuljettuja.

Korjausta tai vaihtoa varten lähetä työkalu tai siihen liittyvät osat välittömästi vian havaitsemisen jälkeen paikallisen Hiltin markkinointiorganisaation osoitteeseen.
Tämä muodostaa Hiltin koko takuuvelvollisuuden ja korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset kommentit.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (alkuperäinen)

Nimitys: Pulverikäyttöinen työkalu
Tyyppi: DX 462 HM/CM
Suunnitteluvuosi: 2003

Vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä tuote on seuraavien direktiivien ja standardien mukainen: 2006/42/EY, 2011/65/EU.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend Tassilo Deinzer
Laatu- ja prosessihallinnan johtaja BU-mittausjärjestelmien johtaja
BU suorakiinnitys BU-mittausjärjestelmät
08 / 2012 08 / 2012

Tekninen dokumentaatio filed klo:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Saksa

CIP-hyväksyntämerkki

Seuraava koskee EU:n ja EFTA:n oikeusalueen ulkopuolisia CIP-maita:
Hilti DX 462 HM/CM on järjestelmä- ja tyyppitestattu. Tämän seurauksena työkalussa on neliönmuotoinen hyväksyntämerkki, jossa on hyväksyntänumero S 812. Hilti takaa näin ollen hyväksytyn tyypin mukaisuuden.

Työkalun käytön aikana havaitut ei-hyväksyttävät viat tai puutteet jne. on ilmoitettava hyväksyntäviranomaisen (PTB, Braunschweig) vastaavalle henkilölle ja pysyvän kansainvälisen komission (CIP) toimistolle (Permanent InternationalCommission, Avenue de la Renaissance) 30, B-1000 Bryssel, Belgia).

Käyttäjän terveys ja turvallisuus

Melutiedot

Jauhekäyttöinen työkalu

 • Tyyppi: DX 462 HM/CM
 • Malli: Sarjatuotanto
 • Kaliiperi: 6.8/11 vihreää
 • Tehoasetus: 4
 • Hakemus: Teräslohkojen merkintä kohokuvioiduilla merkeillä (400×400×50 mm)

Meluominaisuuksien ilmoitetut mitatut arvot 2006/42/EY mukaisesti

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-23

Käyttö- ja asennusehdot:
E DIN EN 15895-1:n mukaisen tapin ohjaimen asennus ja käyttö Müller-BBM GmbH:n puolikaiuttomassa koehuoneessa. Testihuoneen ympäristöolosuhteet ovat DIN EN ISO 3745 -standardin mukaiset.

Testausmenettely:
Päällystyspintamenetelmä kaiuttomassa huoneessa heijastavalla pinnalla standardien E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 ja DIN EN ISO 11201 mukaisesti.

HUOMAUTUS: Mitatut melupäästöt ja niihin liittyvä mittausepävarmuus edustavat ylärajaa mittauksissa odotettavissa oleville meluarvoille.
Käyttöolosuhteiden vaihtelut voivat aiheuttaa poikkeamia näistä päästöarvoista.

 • 1 ± 2 dB (A)
 • 2 ± 2 dB (A)
 • 3 ± 2 dB (C)

Värähtely
Ilmoitettu kokonaisvärähtelyarvo standardin 2006/42/EY mukaan ei ylitä 2.5 m/s2.
Lisätietoa käyttäjän terveydestä ja turvallisuudesta löytyy Hiltistä web site: www.hilti.com/hse

X-462 HM merkintäpää

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-18

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-24

X-462 CM merkintäpää

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-19

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-25

Yhdistyneelle kuningaskunnalle on asetettu vaatimus, että patruunoiden on oltava UKCA-yhteensopivia ja niissä on oltava UKCA-vaatimustenmukaisuusmerkki.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja:
Hilti Oyj
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

maahantuoja:
Hilti (Gt. Britain) Limited
1 Trafford Wharf Road, Old Trafford
Manchester, M17 1BY

Sarjanumerot: 1-99999999999
2006/42/EY | Koneiden toimitus (turvallisuus)
Säännöt 2008

Hilti Oyj
LI-9494 Schaan
Puh.: +423 234 21 11
Faksi: + 423 234 29 65
www.hilti.group

Asiakirjat / Resurssit

HILTI DX 462 CM Metal Stamping-työkalu [pdf] Käyttöohje
DX 462 CM, Metal StampTyökalu, DX 462 CM Metal Stamping Tool, Stamptyökalu, DX 462 HM

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *