hikvision -logoTandemVu PTZ kamera
PikaopasHIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - qr koodi

http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/5b0cdcf2

DS-2SF8C442MXS-DLW TandemVu PTZ -kamera

HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva

HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva1 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva2
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva23 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva4
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva5 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva6
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva7 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva8
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva9 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva10
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva11 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - kuva12

HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ -kamera - qr code1

http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/902c0519\nQR-Code:
http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/d983b5d2

lue tämä opasLue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.
Tuotteen ulkonäkö on vain viitteellinen ja voi poiketa todellisesta tuotteesta.
Symbolit ja merkit (sivu 2 – A)

 1. Ilmoitus
 2. varoitus
 3. kielletty
 4. Oikea
 5. virheellinen
 6. Käänny vaiheeseen A ja jatka.
 7. Ei välttämättä mukana lisävarusteena. /Vaihtuva lisävarusteen määrä. /Ohita tämä vaihe, jos sitä ei vaadita.
 8. MicroSD-kortti
 9. Perustiedot
 10. hävittäminen
 11. Osta erikseen
 12. Mahdolliset vaihtoehdot
  Lisävaruste ja liitäntä (sivu 4- C

Lisävaruste ja liitäntä (sivu 4- C)
① Muistikorttipaikka
② Nollauspainike: Paina nollauspainiketta noin 10 sekuntia, kun kamera käynnistetään tai käynnistetään uudelleen, jotta voit palauttaa oletusasetukset, kuten käyttäjänimen, salasanan, IP-osoitteen, portin numeron jne.
③ Verkkoliitäntä
④ RS-485-liitäntä
⑤ Virtaliitäntä
⑥ Ääniliitäntä/hälytysliitäntä
⑦ Optinen kuituliitäntä
Asenna kamera (sivu 5 – D)
Hälytyslähtö (sivu 11 – E)
① Relelähtö
② DC-kuorma
③ Virtalähde
④ JQC-3FG rele
Suojatoimenpiteet ulkoasennuksessa (sivu 11 – F1)
Aktivoi ja käytä verkkokameraa (sivu 11 – F2)

© 2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.Kaikki oikeudet pidätetään.
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Käsikirja sisältää ohjeet tuotteen käyttöön ja hallintaan. Kuvat, kaaviot, kuvat ja kaikki muut jäljempänä olevat tiedot ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöoppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmistopäivitysten tai muiden syiden vuoksi. Löydät tämän oppaan uusimman version Hikvisionista websivusto (https://www.hikvision.com/).
Käytä tätä opasta tuotteen tukemiseen koulutettujen ammattilaisten ohjauksessa ja avustuksessa.

Tavaramerkit
ja muut Hikvisionin tavaramerkit ja logot ovat Hikvisionin omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
TÄMÄ KÄSIKIRJA JA KUVAUTETTU TUOTE LAITTEISTON, OHJELMISTON JA LAITEOHJELMISTON MUKAAN SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAAN MÄÄRÄSSÄ TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”KAIKKI VIHEIDEN JA VIRHEIDEN KANSSA”. HIKVISION EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAA TAI OLUETTUA TAKUITA, MUKAANLUUN RAJOITTAMATTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAATUA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SINUN TUOTTEEN KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI. HIKVISION EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SINULLE ERITYISISTÄ, SEURANTAISISTA, SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN LIIKEVOITON MENETTYMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TAI KATKEMUKSESTA, TAI KATKOISTA KOSKEVISTA VAHINGOISTA. PERUSTUIKSI SOPIMUSRIKKOMINEN, vahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus), TUOTEVASTUU TAI MUUTEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖN, VAIKKA HIKVISIONILLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAURIOISTEN MAHDOLLISUUDESTA.
MYÖNTÄT, ETTÄ INTERNETIN LUONTEESEEN LIITTYVÄT LUONNOSTAVAT TURVALLISUUSRISKIT, EIKÄ HIKVISION EI OLE VASTUUTTA EPÄNORMALISTA KÄYTTÖÄ, YKSITYISYYDEN VUODOSTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOITA AIHEUTTAA CYBERTON, VERKKOJEN TAI MUISTA VAHINGOISTA. HIKVISION TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA AJAN.

HYVÄKSYT KÄYTTÄÄN TÄTÄ TUOTETTA KAIKKIEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN NOUDATTAESSA, JA OLET YKSIN VASTUUSSA VARMISTAMISTA, ETTÄ KÄYTTÖSI ON SOVELLETTAVAN LAIN NOUDATTAMINEN. OLET ERITYISESTI VASTUUSSA TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAPALLA, JOKA EI LOUKKAA KOLMANSIEN OIKEUKSIA, MUKAANLUUN RAJOITUKSETTA, JULKISTUSOIKEUDET, MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET JA OIKEUKSIEN OIKEUDET. ET SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KIELLETTYYN LOPPUKÄYTTÖÖN, MUKAAN lukien JOUKKOTUHOASEIDEN KEHITTÄMINEN TAI TUOTANTO, KEMIALLISTEN TAI BIOLOGISTEN ASIEN KEHITTÄMINEN TAI TUOTANTO, MITÄÄN TOIMINTA, JOISSA EI OLE TEKSTIVAALUITA TAI UUDELLEENKÄYTTÖÖN. , TAI IHMISOIKEUSLUOKKUJEN TUKEKSI.
TÄMÄN KÄSIKIRJAN JA SOVELLETTAVAN LAIN VÄLISISSÄ RIITANNEISSA MYÖHEMMIN KÄYTETÄÄN.

Koskevat tiedot

FCC-tiedot
Huomioi, että muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. FCC-yhteensopivuus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan A digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeen mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Tämän laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän on korjattava häiriö omalla kustannuksellaan.

FCC-ehdot
Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintaa koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
 2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

EU: n vaatimustenmukaisuuslausunto
CE-SYMBOLI Tämä tuote ja tarvittaessa myös mukana toimitetut lisävarusteet on merkitty CE-merkillä ja ovat siten soveltuvien harmonisoitujen eurooppalaisten standardien mukaisia, jotka on lueteltu EMC-direktiivissä 2014/30/EU, RoHS-direktiivissä 2011/65/EU.
Roskakori-kuvake 2012/19/EU (WEEE-direktiivi): Tällä symbolilla merkittyjä tuotteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana Euroopan unionin alueella. Asianmukaista kierrätystä varten palauta tämä tuote paikalliselle toimittajalle ostaessasi vastaavan uuden laitteen tai toimita se määrättyyn keräyspisteeseen. Katso lisätietoja: www.recyclethis.info

2006/66/EY ja sen muutos 2013/56/EU (akkudirektiivi): Tämä tuote sisältää akun, jota ei voida hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana Euroopan unionin alueella. Katso akun tiedot tuotteen dokumentaatiosta. Akku on merkitty tällä symbolilla, joka voi sisältää kirjaimia, jotka osoittavat kadmiumia (Cd), lyijyä (Pb) tai elohopeaa (Hg).
Palauta akku asianmukaista kierrätystä varten toimittajallesi tai määrättyyn keräyspisteeseen. Lisätietoja: www.recyclethis.info.
Industry Canada ICES-003 -yhteensopivuus
Tämä laite täyttää CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A) -vaatimukset.

varoitus
Tämä on A-luokan tuote. Kotiympäristössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjää voidaan vaatia ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Turvallisuusohjeet

Varoitukset
Lait ja asetukset
Laitetta tulee käyttää paikallisten lakien, sähköturvallisuusmääräysten ja palontorjuntamääräysten mukaisesti.
Sähköturvallisuus
HUOMIO: Tulipalon vaaran vähentämiseksi vaihda vain samantyyppiseen ja samanarvoiseen sulakkeeseen.
Tämä laite on asennettava yhdistettynä UPS:ään uudelleenkäynnistysriskin välttämiseksi.
Akku
Tämä laite ei sovellu käytettäväksi paikoissa, joissa on todennäköisesti lapsia.
HUOMIO: Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan väärään tyyppiin.
Väärän tyyppisen pariston vaihtaminen väärin voi turvata (esimampjoillekin litiumparistoille).
Älä hävitä akkua tuleen tai kuumaan uuniin äläkä murskaa tai leikkaa akkua, mikä voi johtaa räjähdykseen.
Älä jätä akkua erittäin korkeassa lämpötilassa ympäröivään ympäristöön, mikä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
Älä altista akkua erittäin matalalle ilmanpaineelle, mikä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

THORLABS QD 4000 luokan 1 servo Ampnostin QS-sarjan Galvo-skannereille - ICON6 Varoitukset
Palontorjunta
Laitteen päälle ei saa laittaa avotulta, kuten kynttilöitä.
Laitteen sarjaporttia käytetään vain virheenkorjaukseen.
Kuuma pinta
HUOMIO: Kuumat osat! Palovammoja sormia käsiteltäessä osia.
VAROITUS KUUMA PINTA ÄLÄ KOSKE
Tämä tarra osoittaa, että merkitty esine voi olla kuuma eikä sitä saa koskea ilman varovaisuutta. Odota puoli tuntia sammuttamisen jälkeen ennen kuin käsittelet osia. Tällä tarralla varustettu laite on tarkoitettu asennettavaksi rajoitettuun paikkaan. Pääsyn voivat päästä vain palveluhenkilöt tai käyttäjät, joille on kerrottu sijaintiin sovellettavien rajoitusten syistä ja mahdollisista varotoimista.
Asennus
Asenna laite tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
Varmista, että laitteen ja lisävarusteiden asentamiseen on riittävästi tilaa.
Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään vähintään neljä kertaa kameran ja telineen painon.
Varmista, että virta on katkaistu ennen laitteen kytkemistä, asentamista tai purkamista.
kuljetus
Pidä laitetta alkuperäisessä tai vastaavassa pakkauksessa kuljetuksen aikana.
Älä pudota tuotetta tai altista sitä fyysiselle iskulle.
Virtalähde
Virtalähteen on täytettävä rajoitetut virtalähteen tai PS2-vaatimukset IEC 60950-1- tai IEC 62368-1 -standardin mukaisesti.
Katso vakiovirtalähde laitteen etiketistä. Varmista, että virtalähde on sama kuin laitteesi. Käytä pätevien valmistajien toimittamaa virtalähdettä. Jokaiselle laitteelle on suositeltavaa hankkia erillinen virtalähde, koska adapterin ylikuormitus voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon vaaran.
Järjestelmän suojaus
Ymmärrä, että olet vastuussa kaikkien laitteen salasanojen ja muiden suojausasetusten määrittämisestä sekä käyttäjänimesi ja salasanasi säilyttämisestä.

kunnossapito

Jos tuote ei toimi kunnolla, ota yhteyttä myyjään tai lähimpään huoltokeskukseen. Emme ota vastuuta ongelmista, jotka johtuvat luvattomasta korjauksesta tai huollosta.
Jotkut laitteen osat (esim. elektrolyyttikondensaattori) vaativat säännöllistä vaihtoa. Keskimääräinen käyttöikä vaihtelee, joten säännöllinen tarkistus on suositeltavaa. Ota yhteyttä myyjään saadaksesi lisätietoja.
Siivous
Käytä pehmeää ja kuivaa liinaa sisä- ja ulkopintojen puhdistamiseen. Älä käytä emäksisiä pesuaineita.
Ympäristön käyttö
Kun jokin laserlaite on käytössä, varmista, että laitteen linssi ei ole alttiina lasersäteelle tai se voi palaa. Älä suuntaa linssiä aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valoon.
Lämmön kertymisen välttämiseksi asianmukainen käyttöympäristö edellyttää hyvää tuuletusta.
ÄLÄ altista laitetta erittäin kuumalle, kylmälle, pölyiselle, syövyttävälle, suolaliuokselle-alkalille tai d.amp ympäristöissä. Katso lämpötila- ja kosteusvaatimukset laitteen tiedoista.
ÄLÄ altista laitetta voimakkaalle sähkömagneettiselle säteilylle.
Illuminator
Varmista, ettei heijastavaa pintaa ole liian lähellä kameran linssiä. Kameran infrapunavalo voi heijastua takaisin linssiin aiheuttaen heijastusta.
200 mm:n etäisyydellä oleva valonsäde on luokiteltu riskiryhmään 1 (RG1). Tästä tuotteesta saattaa aiheutua vaarallista optista säteilyä. ÄLÄ tuijota käyttövalonlähdettä. Voi olla haitallista silmille.
Jos asianmukaista suojausta tai silmäsuojainta ei ole saatavilla, sytytä valo vain turvallisen etäisyyden päässä tai alueella, joka ei ole suoraan alttiina valolle, kun asennat tai huollat ​​laitetta.
Hätä-
Jos laitteesta tulee savua, hajua tai melua, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto ja ota yhteys huoltokeskukseen.
Ajan synkronointi
Aseta laitteen aika manuaalisesti ensimmäistä käyttökertaa varten, jos paikallista aikaa ei ole synkronoitu verkon ajan kanssa. Käy laitteessa osoitteessa Web selata/asiakasohjelmistoa ja siirtyä aika-asetusten käyttöliittymäänhikvision -logo

Asiakirjat / Resurssit

HIKVISION DS-2SF8C442MXS-DLW TandemVu PTZ -kamera [pdf] Käyttöopas
DS-2SF8C442MXS-DLW, TandemVu PTZ-kamera, PTZ-kamera, TandemVu-kamera, DS-2SF8C442MXS-DLW, kamera

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.