GRUNDIG-logo

GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar

GRUNDIG-DSB-2000-Dolby-Atmos-Soundbar-tuotekuva

Ohje

Lue ensin tämä käyttöopas!
Hyvä asiakas,
Kiitos, että suosit tätä Grundig-laitetta. Toivomme, että saat parhaan lopputuloksen laitteestasi, joka on valmistettu korkealaatuisella ja huipputekniikalla. Tästä syystä lue tämä käyttöohje ja kaikki muut mukana olevat asiakirjat huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne viitteenä tulevaa käyttöä varten. Jos luovutat laitteen toiselle, anna myös käyttöohje. Noudata ohjeita kiinnittämällä huomiota kaikkiin käyttöoppaan tietoihin ja varoituksiin.
Muista, että tämä käyttöopas voi koskea myös muita malleja. Mallien väliset erot on kuvattu selkeästi käsikirjassa.

Symbolien merkitykset
Seuraavia symboleja käytetään tämän käyttöohjeen eri osissa:

 • Tärkeää tietoa ja hyödyllisiä vinkkejä käytöstä.
 • VAROITUS: Varoitukset hengen ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvistä vaarallisista tilanteista.
 • VAROITUS: Varoitus sähköiskusta.
 • Sähköiskun suojaluokka.

TURVALLISUUS JA ASENNUS

VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ POISTA KANSIA (TAKAOSAA). SISÄLLÄ EI KÄYTTÄJÄN HUOLTAVIA OSIA. VIITTAA PALVELUJA PALAUTETTUUN PALVELUHENKILÖSTÖÖN.
Tasasivuisessa kolmiossa oleva nuolenpääsymboli sisältävä salama on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelossa olevasta eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä", joka voi olla riittävän voimakas aiheuttamaan sähköiskuvaaran ihmisille.
Huutomerkki tasasivuisessa kolmiossa on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto- (huolto)ohjeista, jotka ovat laitteen mukana tulevassa kirjallisuudessa.

Turvallisuus
 • Lue nämä ohjeet – Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen tämän tuotteen käyttöä.
 •  Säilytä nämä ohjeet – Turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee säilyttää tulevaisuutta varten.
 • Noudata kaikkia varoituksia - Kaikkia laitteen ja käyttöohjeen varoituksia on noudatettava.
 • Noudata kaikkia ohjeita - Kaikkia käyttö- ja käyttöohjeita on noudatettava.
 • Älä käytä tätä laitetta veden lähellä - Laitetta ei saa käyttää veden tai kosteuden lähellä - esimampkosteassa kellarissa tai uima -altaan lähellä.
 • Puhdista vain kuivalla liinalla.
 •  Älä tuki tuuletusaukkoja.
 • Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämmittimiä, liesiä tai muita laitteita (mukaan lukien ampnostimet), jotka tuottavat lämpöä.
 • Älä kumoa polarisoidun tai maadoituspistokkeen turvallisuustarkoitusta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää, joista toinen on leveämpi kuin toinen. Maadoituspistokkeessa on kaksi terää ja kolmas maadoituspiikki. Leveä terä tai kolmas piikki on turvallisuutesi vuoksi. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia.
 • Suojaa virtajohtoa käymiseltä tai puristumiselta etenkin pistokkeissa, pistorasioissa ja paikassa, josta ne poistuvat laitteesta.
 • Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
 •  Käytä vain valmistajan määrittämiä tai laitteen mukana myytäviä kärryjä, telineitä, kolmijalkoja, telineitä tai pöytiä. Kun käytät kärryä tai telinettä, ole varovainen liikuttaessasi kärry/laiteyhdistelmää välttääksesi kaatumisen aiheuttamat vammat.
 • Irrota laite verkkovirrasta ukkosmyrskyjen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
 • Ohjaa kaikki huollot pätevälle henkilöstölle. Huolto on tarpeen, kun laite on vaurioitunut millään tavalla, kuten virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, nestettä on vuotanut tai esineitä on pudonnut laitteeseen, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti, tai on pudonnut.
 • Tämä laite on luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi turvaliitäntää sähkömaahan.
 • Laitetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskeille. Laitteen päälle ei saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.
 • Pienin etäisyys laitteen ympärillä riittävän ilmanvaihdon saavuttamiseksi on 5 cm.
 • Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä tuuletusaukkoja esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
 • Laitteeseen ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
 • Paristot tulee kierrättää tai hävittää valtion ja paikallisten ohjeiden mukaisesti.
 •  Laitteiden käyttö kohtalaisen ilmasto-olosuhteissa.

Varoitus:

 • Muiden kuin kuvattujen säätimien tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen tai muuhun vaaralliseen käyttöön.
 • Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskeille, eikä nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
 •  Irtikytkentälaitteena käytetään verkkopistoketta / laiteliitintä, irrotuslaitteen on oltava helposti käytettävissä.
 • Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain samaan tai vastaavaan tyyppiin.

Varoitus:

 • Akkua (paristoja tai akkupakettia) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
  Ennen kuin käytät tätä järjestelmää, tarkistatage tästä järjestelmästä nähdäksesi, onko se identtinen vol-tage paikallisesta virtalähteestäsi.
 • Älä sijoita tätä laitetta lähelle voimakkaita magneettikenttiä.
 • Älä aseta tätä laitetta laitteen päälle amplifier tai vastaanotin.
 • Älä sijoita tätä laitetta lähelle damp kosteus vaikuttaa laserpään käyttöikään.
 •  Jos järjestelmään putoaa kiinteää esinettä tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja anna pätevän henkilöstön tarkastaa se ennen kuin jatkat sen käyttöä.
 • Älä yritä puhdistaa laitetta kemiallisilla liuottimilla, koska se voi vahingoittaa pintaa. Käytä puhdasta, kuivaa tai hieman damp kankaalla.
 • Kun irrotat virtapistokkeen pistorasiasta, vedä aina suoraan pistokkeesta, älä koskaan kiristä johtoa.
 • Tämän laitteen muutokset tai muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, mitätöivät käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
 • Arvokilpi on liitetty laitteen pohjaan tai takaosaan.

Akun käyttö VAROITUS
Voit estää pariston vuotamisen, joka voi johtaa ruumiinvammaan, omaisuusvahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen:

 •  Asenna kaikki paristot oikein, + ja – laitteeseen merkittyjen merkkien mukaisesti.
 • Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
 • Älä sekoita alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (Ni-Cd, Ni-MH jne.) Paristoja.
 • Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Bluetooth-sanamerkki ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG ,. Inc.
Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Säätimet ja osat
Katso kuva sivulta 3.

Pääyksikkö

 1. Kaukosäätimen anturi
 2. Näyteikkuna
 3. ON / OFF-painike
 4. Lähde-painike
 5.  VOL-painikkeet
 6. AC ~ -liitäntä
 7.  COAXIAL-liitäntä
 8. OPTINEN liitäntä
 9. USB-liitäntä
 10. AUX-liitäntä
 11. HDMI OUT (ARC) -liitäntä
 12. HDMI 1/HDMI 2 -liitäntä

Langaton subwoofer

 1. AC ~ -liitäntä
 2.  PAIR-painike
 3. PYSTYLLINEN/YMPÄRISTÖ
 4. EQ
 5. HIMMENNIN
 • D AC virtajohto x2
 • E HDMI-kaapeli
 • F Audiokaapeli
 • G Optinen kaapeli
 • H Seinäkiinnikkeen ruuvit/kumisuojus
 • I AAA-paristot x2

VALMISTELUT

Valmistele kaukosäädin
Mukana toimitetun kaukosäätimen avulla laitetta voidaan käyttää kaukaa.

 • Vaikka kauko-ohjainta käytetään 19.7 m: n tehollisella alueella, kaukosäätimen käyttö voi olla mahdotonta, jos yksikön ja kaukosäätimen välillä on esteitä.
 • Jos kaukosäädintä käytetään muiden infrapunasäteitä tuottavien tuotteiden lähellä tai jos yksikön lähellä käytetään muita infrapunasäteitä käyttäviä kauko-ohjainlaitteita, se saattaa toimia väärin. Toisaalta muut tuotteet voivat toimia väärin.

Paristoja koskevat varotoimet

 • Varmista, että asetat paristot oikein positiivisen ja negatiivisen napaisuuden mukaisesti.
 •  Käytä samantyyppisiä paristoja. Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
 • Voit käyttää joko ladattavia tai ei-ladattavia paristoja. Katso niiden tarroissa olevat varotoimet.
 • Ole varovainen kynsistäsi, kun irrotat paristokotelon kannen ja akun.
 • Älä pudota kaukosäädintä.
 • Älä anna minkään vaikuttaa kauko -ohjaimeen.
 •  Älä kaada vettä tai mitään nestettä kaukosäätimeen.
 •  Älä aseta kaukosäädintä märän esineen päälle.
 • Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonvaloon tai liiallisen kuumuuden lähelle.
 • Poista paristo kaukosäätimestä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan, koska se voi aiheuttaa korroosiota tai paristovuotoja, mikä voi johtaa fyysiseen vammaan ja/tai omaisuusvahinkoihin ja/tai tulipaloon.
 • Älä käytä muita kuin määriteltyjä paristoja.
 • Älä sekoita uusia paristoja vanhoihin.
 • Älä koskaan lataa akkua, ellei sen ole vahvistettu olevan ladattava tyyppi.

SIJOITUS JA ASENNUS

Normaali sijoitus (vaihtoehto A)

 • Aseta Soundbar tasaiselle alustalle television eteen.

Seinäasennus (vaihtoehto-B)
Huomautus:

 • Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö. Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin ja omaisuusvahinkoihin (jos aiot asentaa tämän tuotteen itse, sinun on tarkistettava, ovatko sähköjohdot ja putkistot, jotka saattavat hautua seinän sisään). Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinä tukee turvallisesti yksikön ja seinäkiinnikkeiden kokonaiskuormitusta.
 • Asennukseen tarvitaan muita työkaluja (eivät sisälly toimitukseen).
 • Älä kiristä ruuveja liikaa.
 • Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
 • Tarkista seinätyyppi elektronisella tapinhakukoneella ennen poraamista ja asennusta.

CONNECTION

Dolby Atmos®
Dolby Atmos tarjoaa sinulle uskomattoman kokemuksen, jota et ole koskaan ennen nähnyt ylääänen ja Dolby-äänen rikkauden, selkeyden ja voiman ansiosta.
Käyttöä varten Dolby Atmos®

 1. Dolby Atmos® on käytettävissä vain HDMI-tilassa. Katso lisätietoja liitännästä kohdasta "HDMI CaONNECTION".
 2. Varmista, että liitetyn ulkoisen laitteen (esim. Blu-ray-DVD-soittimen, television jne.) äänilähdön bittivirraksi on valittu "No Encoding".
 3.  Kun siirryt Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM -muotoon, soundbarissa näkyy DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Vinkki:

 • Täysi Dolby Atmos -kokemus on käytettävissä vain, kun Soundbar on liitetty lähteeseen HDMI 2.0 -kaapelilla.
 • Soundbar toimii edelleen, kun se liitetään muilla tavoilla (kuten digitaalisella optisella kaapelilla), mutta ne eivät tue kaikkia Dolby-ominaisuuksia. Tämän vuoksi suosittelemme liittämistä HDMI:n kautta täyden Dolby-tuen varmistamiseksi.

Esittely-tila:
Valmiustilassa paina pitkään soundbarin (VOL +) ja (VOL -) -painikkeita samanaikaisesti. Soundbar käynnistyy ja demoääni voidaan aktivoida. Demoääni kuuluu noin 20 sekuntia.
Huomautus:

 1. Kun esittelyääni on aktivoitu, voit mykistää sen painamalla painiketta.
 2.  Jos haluat kuunnella demoääntä pidempään, voit toistaa demoäänen painamalla .
 3. Paina (VOL +) tai (VOL -) lisätäksesi tai vähentääksesi esittelyäänen äänenvoimakkuutta.
 4. Paina painiketta poistuaksesi esittelytilasta ja laite siirtyy valmiustilaan.

HDMI-liitäntä
Jotkut 4K HDR -televisiot vaativat HDMI-tulon tai kuva-asetusten määrittämisen HDR-sisällön vastaanottoa varten. Katso lisätietoja HDR-näytön asetuksista television käyttöoppaasta.

HDMI:n käyttäminen soundbarin, AV-laitteiden ja television yhdistämiseen:
Menetelmä 1: ARC (Audio Return Channel)
ARC (Audio Return Channel) -toiminnon avulla voit lähettää ääntä ARC-yhteensopivasta televisiostasi soundbariin yhden HDMI-liitännän kautta. Jotta voit nauttia ARC-toiminnosta, varmista, että televisiosi on sekä HDMI-CEC- että ARC-yhteensopiva ja määritä sen mukaisesti. Kun asetukset on tehty oikein, voit säätää soundbarin äänenvoimakkuutta (VOL +/- ja MUTE) television kaukosäätimellä.

 • Liitä HDMI-kaapeli (mukana) laitteen HDMI (ARC) -liitännästä ARC-yhteensopivan television HDMI (ARC) -liitäntään. Valitse sitten HDMI ARC painamalla kaukosäädintä.
 • Television on tuettava HDMI-CEC- ja ARC-toimintoja. HDMI-CEC: n ja ARC: n on oltava päällä.
 • HDMI-CEC:n ja ARC:n asetustapa voi vaihdella television mukaan. Katso lisätietoja ARC-toiminnosta omistajan käsikirjasta.
 • Vain HDMI 1.4 tai uudempi kaapeli voi tukea ARC -toimintoa.
 • Television digitaalisen äänilähdön S/PDIF-tilan asetuksen on oltava PCM tai Dolby Digital
 • Yhteys voi epäonnistua, koska ARC-toimintoa käytettäessä on käytetty muita liitäntöjä kuin HDMI ARC. Varmista, että Soundbar on kytketty television HDMI ARC -liitäntään.

Menetelmä 2: Standardi HDMI

 • Jos televisiosi ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä soundbar televisioon tavallisen HDMI-liitännän kautta.

Liitä soundbarin HDMI OUT -liitäntä HDMI -kaapelilla (sisältyy toimitukseen) television HDMI IN -liitäntään.
Käytä HDMI-kaapelia (mukana) liittääksesi soundbarin HDMI IN (1 tai 2) -liittimen ulkoisiin laitteisiin (esim. pelikonsoleihin, DVD-soittimiin ja blu-ray-soittimeen).
Käytä OPTICAL-liitäntää

 • Irrota OPTICAL-liitännän suojus ja liitä sitten OPTICAL-kaapeli (mukana) television OPTICAL OUT -liitäntään ja laitteen OPTICAL-liitäntään.

Käytä COAXIAL-liitäntää

 •  Voit myös liittää television COAXIAL OUT -liitännän ja COAXIAL-liitännän COAXIAL-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
 • Vihje: Laite ei ehkä pysty purkamaan kaikkia digitaalisia äänimuotoja tulolähteestä. Tässä tapauksessa laite mykistyy. Tämä EI ole vika. Varmista, että tulolähteen (esim. TV, pelikonsoli, DVD-soitin jne.) ääniasetukseksi on asetettu PCM tai Dolby Digital (katso tulolähdelaitteen käyttöoppaasta sen ääniasetukset) HDMI / OPTICAL-liitännällä / KOAXIAL-tulo.

Käytä AUX-liitäntää

 • Käytä RCA-3.5 mm:n äänikaapelia (ei sisälly toimitukseen) television äänilähtöliitäntöjen liittämiseen laitteen AUX-liitäntään.
 • Liitä television tai ulkoisen äänilaitteen kuulokeliitäntä 3.5 mm: n - 3.5 mm: n äänikaapelilla (mukana) laitteen AUX-liitäntään.
Liitä virta

Tuotevaurion vaara!

 • Varmista, että virtalähteen tilavuustage vastaa voltage painettu laitteen taakse tai alapuolelle.
 • Varmista ennen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

soundbar
Kytke verkkojohto pääyksikön AC ~ -liitäntään ja sitten pistorasiaan.

Subwoofer
Kytke verkkojohto subwooferin AC ~ -liitäntään ja sitten pistorasiaan.

Huomautus:

 •  Jos virtaa ei ole, varmista, että virtajohto ja pistoke on kunnolla kiinni ja virta on kytketty.
 • Virtajohtojen määrä ja pistokkeen tyyppi vaihtelevat alueittain.
Yhdistä subwooferiin

Huomautus:

 •  Subwooferin tulee olla enintään 6 metrin päässä Soundbarista avoimella alueella (mitä lähempänä, sen parempi).
 • Poista kaikki esineet subwooferin ja Soundbarin välillä.
 •  Jos langaton yhteys epäonnistuu uudelleen, tarkista, onko sijainnin ympärillä ristiriitaa tai voimakkaita häiriöitä (esim. häiriötä elektronisesta laitteesta). Poista nämä ristiriidat tai voimakkaat häiriöt ja toista yllä olevat toimenpiteet.
 •  Jos pääyksikköä ei ole yhdistetty subwooferiin ja se on ON-tilassa, subwooferin parin ilmaisin vilkkuu hitaasti.

BLUETOOTH-KÄYTTÖ

Yhdistä Bluetooth-laitteet
Kun yhdistät Bluetooth -laitteen ensimmäistä kertaa tähän soittimeen, sinun on muodostettava laitepari tämän soittimen kanssa.
Huomautus:

 •  Tämän soittimen ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaetäisyys on noin 8 metriä (ilman esineitä Bluetooth-laitteen ja laitteen välillä).
 •  Ennen kuin liität Bluetooth-laitteen tähän laitteeseen, varmista, että tiedät laitteen ominaisuudet.
 •  Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 • Tämän yksikön ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat vähentää toiminta-aluetta.
 • Jos signaalin voimakkuus on heikko, Bluetooth-vastaanotin voi katkaista yhteyden, mutta se palaa automaattisesti pariliitostilaan.

Vinkki:

 • Syötä salasanaksi tarvittaessa 0000.
 • Jos mikään muu Bluetooth-laite ei muodosta paria tämän soittimen kanssa kahden minuutin kuluessa, soitin kattaa uudelleen aiemman yhteyden.
 • Soitin irrotetaan myös, kun laite siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle.
 • Jos haluat liittää laitteen uudelleen tähän soittimeen, aseta se toiminta-alueelle.
 •  Jos laitetta siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle, tarkista, että laite on edelleen kytketty soittimeen, kun se palautetaan.
 •  Jos yhteys katkeaa, muodosta laitepari soittimen kanssa uudelleen noudattamalla yllä olevia ohjeita.
Kuuntele musiikkia Bluetooth-laitteesta
 • Jos liitetty Bluetooth-laite tukee Advanced Audio Distribution Protafile (A2DP), voit kuunnella laitteeseen tallennettua musiikkia soittimen kautta.
 •  Jos laite tukee myös Audio Video Remote Control Protafile (AVRCP), voit käyttää soittimen kauko -ohjainta laitteeseen tallennetun musiikin toistamiseen.
 1. Muodosta laitepari soittimen kanssa.
 2. Toista musiikkia laitteesi kautta (jos se tukee A2DP: tä).
 3.  Käytä mukana toimitettua kaukosäädintä toiston ohjaamiseen (jos se tukee AVRCP: tä).

USB-KÄYTTÖ

 • Keskeytä tai jatka toistoa painamalla kaukosäätimen painiketta.
 • Siirtyminen edelliseen/seuraavaan file, paina
 • Paina USB-tilassa kaukosäätimen USB-painiketta toistuvasti valitaksesi REPEAT/SHUFFLE-toistotilan.
  Toista yksi: Yksi
 • Toista kansio: FOLdER (jos kansioita on useita)
 • Toista kaikki: KAIKKI
 • Shuffle Play: SHUFFLE
 • Toista pois päältä: OFF

Vinkki:

 • Laite tukee USB-laitteita, joissa on enintään 64 Gt muistia.
 • Tämä laite voi toistaa MP3 -tiedostoja.
 •  USB file järjestelmän tulee olla FAT32 tai FAT16.

VIANETSINTÄ

Älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu pysyy voimassa. Jos tämän laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat kohdat ennen huollon pyytämistä.
Ei virtaa

 •  Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
 • Varmista, että pistorasiassa on virtaa.
 • Kytke laite päälle painamalla valmiustilapainiketta.
Kaukosäädin ei toimi
 • Ennen kuin painat mitään toiston ohjauspainiketta, valitse ensin oikea lähde.
 • Pienennä kaukosäätimen ja laitteen välistä etäisyyttä.
 •  Aseta paristo paikalleen napaisuuden (+/-) kohdakkain ohjeiden mukaisesti.
 • Vaihda akku.
 •  Suuntaa kaukosäädin suoraan laitteen edessä olevaan anturiin.
Ei ääntä
 •  Varmista, että yksikköä ei ole mykistetty. Paina MUTE- tai VOL+/--painiketta jatkaaksesi normaalia kuuntelua.
 • Paina yksikössä tai kaukosäätimessä vaihtaaksesi soundbarin valmiustilaan. Paina sitten painiketta uudelleen kytkeäksesi soundbarin päälle.
 • Irrota sekä soundbar että subwoofer pistorasiasta ja kytke ne sitten uudelleen. Kytke soundbar päälle.
 • Varmista, että tulolähteen (esim. TV, pelikonsoli, DVD-soitin jne.) ääniasetus on PCM- tai Dolby Digital -tilassa, kun käytät digitaalista (esim. HDMI, OPTICAL, COAXIAL) liitäntää.
 • Subwoofer on kantaman ulkopuolella, siirrä subwoofer lähemmäs soundbaria. Varmista, että subwoofer on enintään 5 metrin päässä soundbarista (mitä lähempänä, sen parempi).
 • Soundbar on saattanut menettää yhteyden subwooferiin. Pariliitä laitteet uudelleen noudattamalla osion ”Langattoman subwooferin ja Soundbarin yhdistäminen” ohjeita.
 •  Laite ei ehkä pysty purkamaan kaikkia digitaalisia ääniformaatteja tulolähteestä. Tässä tapauksessa laite mykistyy. Tämä EI ole vika. laitetta ei ole mykistetty.

Televisiossa on näyttöongelma viewHDR -sisältöä HDMI -lähteestä.

 • Jotkut 4K HDR -televisiot vaativat HDMI-tulon tai kuva-asetusten määrittämisen HDR-sisällön vastaanottoa varten. Katso lisätietoja HDR-näytön asetuksista television käyttöoppaasta.

En löydä tämän laitteen Bluetooth-nimeä Bluetooth-laitteestani Bluetooth-pariliitosta varten

 • Varmista, että Bluetooth-toiminto on aktivoitu Bluetooth-laitteessasi.
 • Varmista, että olet muodostanut laiteparin Bluetooth-laitteen kanssa.

Tämä on 15 minuutin virrankatkaisutoiminto, joka on yksi virran säästämisen ERPII-standardivaatimuksista

 • Kun yksikön ulkoinen tulosignaalin taso on liian matala, laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Lisää ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.

Bassokaiutin on lepotilassa tai bassokaiuttimen merkkivalo ei syty.

 • Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se uudelleen 4 minuutin kuluttua, jotta subwoofer käynnistyy uudelleen.

TEKNISET

soundbar
Virtalähde AC220-240V ~ 50/60Hz
Virrankulutus 30 W / < 0,5 W (valmiustila)
 

USB

5.0 V 0.5 A

Hi-Speed ​​USB (2.0) / FAT32/ FAT16 64G (max) , MP3

Mitat (LxHxD) X x 887 60 113 mm
Nettopaino 2.6 kg
Äänitulon herkkyys 250mV
Taajuusvaste 120Hz - 20KHz
Bluetooth/Langaton tekniset tiedot
Bluetooth-versio / profiles V 4.2 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth Suurin lähetetty teho 5 dBm
Bluetooth -taajuusalueet 2402 MHz - 2480 MHz
5.8 G langaton taajuusalue 5725 MHz - 5850 MHz
5.8 G langaton maksimiteho 3dBm
Subwoofer
Virtalähde AC220-240V ~ 50/60Hz
Subwooferin virrankulutus 30 W / <0.5 W (valmiustila)
Mitat (LxHxD) X x 170 342 313 mm
Nettopaino 5.5 kg
Taajuusvaste 40Hz - 120Hz
Ampnostin (Maks. kokonaislähtöteho)
Yhteensä 280 W
Pääyksikkö 70 W (8Ω) x 2
Subwoofer 140 W (4Ω)
Kaukosäädin
Etäisyys/kulma 6m / 30 °
Akkutyyppi AAA (1.5VX 2)

TIETOA

WEEE-direktiivin noudattaminen ja hävittäminen
Jätetuote:
Tämä tuote on EU: n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19 / EU) mukainen. Tällä tuotteella on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) luokitussymboli.
Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana sen käyttöiän päätyttyä. Käytetty laite tulee palauttaa viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Löydät nämä keräysjärjestelmät ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään, josta tuote ostit. Jokaisella kotitaloudella on tärkeä rooli vanhojen laitteiden talteenotossa ja kierrätyksessä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haitallisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
RoHS -direktiivin noudattaminen
Ostamasi tuote on EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukainen. Se ei sisällä direktiivissä määriteltyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

Pakkaustiedot
Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristömääräystemme mukaisesti. Älä hävitä pakkausmateriaaleja kotitalousjätteiden tai muiden jätteiden mukana. Vie ne paikallisten viranomaisten määräämiin pakkausmateriaalien keräyspisteisiin.

Tekniset tiedot
Tämä laite on meluvaimennettu sovellettavien EU-direktiivien mukaisesti. Tämä tuote täyttää EU:n direktiivit 2014/53/EU, 2009/125/EC ja 2011/65/EU.
Löydät laitteen CE -vaatimustenmukaisuusvakuutuksen pdf -muodossa file Grundigin kotisivulla www.grundig.com/downloads/doc.

Asiakirjat / Resurssit

GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar [pdf] Käyttöopas
DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar, DSB 2000, Dolby Atmos Soundbar, Atmos Soundbar, Soundbar

Viitteet

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *