Juhlakaveri 60

BoAt Party Pal 60

Ohjekirja

tekniset tiedot

tekniset tiedot

Painikkeet ja toiminnot

Painikkeet ja toiminnot

Vianetsintäkysymykset

Lataus

Miten voin ladata kaiuttimet?

 1. Käytä vähintään DC5V/1A- tai 2A-virtalaturia, joka täyttää turvallisuusstandardien mukaiset laturit. Liitä Micro USB -kaapeli kaiuttimeen aloittaaksesi latauksen.
 2. Kun lataussymboli vilkkuu (6.0 V – 6.6 V), se on ladattava välittömästi. Kaiutin sammuu automaattisesti, kun akun varaustila on alle suojatilavuudentage (6.0 V).
 3. Näytössä näkyy “OFF” ja sitten “– –”, laite ei voi siirtyä valmiustilaan tässä vaiheessatage.
 4. Please turn down power switch to protect battery life if not charged timely. When charging, the charging symbol and a Red LED charging indicatorlight will remain ON and will go OFF once the battery is fully charged.
Huono Äänenlaatu

Mitä tehdä, jos ääni on vääristynyt/matala äänenvoimakkuus/matala basso/heikko laatu?

 1. Tarkista, ettei liitetyssä laitteessa ole käytössä taajuuskorjaimen asetuksia.
 2. Tarkista, ilmeneekö ongelma edelleen, jos laitetta siirretään lähemmäs ja kaikki keskellä olevat esteet poistetaan.
 3. Tarkista, heikkeneekö vääristymä tai laatu kaikilla äänenvoimakkuuksilla vai vain suurilla äänenvoimakkuuksilla.
 4. Tarkista eri mediasoittimien ja eri laitteiden ääni sekä esiintyykö säröä kaikissa laitteissa vai vain tietyissä laitteissa.
 5. Tarkista, ilmeneekö ongelma kaikilla lataustasoilla vai vain alhaisilla lataustasoilla.
 6. Tarkista, ettei kaiuttimessa ole vesipisaroita, jos niitä on, kuivaa vesi kaukaa föönillä.

Mitä tehdä, jos kaiutin katkaisee ajoittain kaiuttimen yhteyden?

 1. Tarkista, korjaako kaiuttimen uudelleenkäynnistys ongelman.
 2. Tarkista, esiintyykö sama ongelma eri laitteissa ja mediasoittimissa.
 3. Tarkista, onko kaiuttimen ja laitteen välillä esteitä, siirrä laite lähemmäs kaiutinta ja katso, vaikuttaako se edelleen kaiuttimeen.
 4. Yritä palauttaa laitteen tehdasasetukset.

Mitä tehdä, jos kaiuttimesta ei kuulu ääntä?
Tarkista, että äänenvoimakkuutta ei ole laitettu alas tai pois päältä, tai yritä vaihtoehtoisesti vaihtaa toiseen FM-asemaan. Jos olet yhteydessä toiseen laitteeseen, varmista, että laitteen äänenvoimakkuus kuuluu ja että laite on kytketty oikein.

Liitettävyys

Kuinka muodostaa pariliitos kaiuttimen Bluetooth-tilan kautta?

 1. Valitse Bluetooth-tila painamalla lyhyesti ”Mode”-painiketta.
 2. Kaiutin siirtyy automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan ja on löydettävissä älylaitteessasi.
 3. Bluetooth-LED vilkkuu nopeasti osoittaen pariliitostilaa.
 4. Enter the Bluetooth device list on your smart phone and search for “boat PartyPal 60” and select to pair. The
 5. LED palaa eikä vilku, kun yhteys on muodostettu.
 6. Once the music starts playing, the LED light will blink slowly, disconnect the current device and repeat the above process to connect another device to the boAt Party Pal 60.

Mitkä ovat Bluetooth-soittimen painiketoiminnot?

Bluetooth-toiminto

Kuinka pakottaa Bluetooth-laite katkaisemaan yhteyden?
Paina ja pidä painettuna BT-painike irrottaaksesi laitteen nykyisestä Bluetooth-laitteesta (varoitusääni: BT_DISCONNECT), Bluetooth-LED ei vilku tällä hetkellä ja kaiuttimeen voidaan liittää toinen laite.

Kuinka muodostaa yhteys Aux-in-tilan kautta?

 1. Liitä AUX-kaapeli ja paina MODE-painiketta vaihtaaksesi AUX-tilaan, jolloin äänimerkki ilmoittaa tästä.
 2. Aux-tilassa , Paina lyhyesti taukopainiketta keskeyttääksesi musiikin. Paina vielä kerran poistuaksesi taukotilasta.
  Paina lyhyesti MODE-painiketta vaihtaaksesi seuraavaan tilaan, muut painikkeet eivät ole käytettävissä AUX-tilassa.

Kuinka valita EQ?

 1. Press “EQ” button to switch to Treble and Bass and use the “+/-” buttons to adjust the volume, display for
 2. Treble and display for Bass will appear after completing the adjustment.
  Anna ohjauskortille 2 sekuntia, jotta +/--painikkeet palautuvat normaaleihin äänenvoimakkuuden säätötoimintoihinsa.

Kuinka muodostaa yhteys MP3-tilaan (USB/TF)?

 1. Liitä USB- tai TF-kortti siirtyäksesi MP3-tilaan. Se toistaa musiikkia USB- tai TF-kortilta automaattisesti.
 2. Paina lyhyesti taukopainiketta ja kaksoisnapsauta sitten taukopainiketta toistaaksesi kappaleen uudelleen. Paina ja pidä Next/Forward-painiketta painettuna kelataksesi kappaleita eteenpäin. Paina ja pidä painettuna Edellinen/Takaisin-painiketta kelataksesi raitoja taaksepäin.
 3. Vaihda soitintilaa: Paina lyhyesti BT-painike painiketta vaihtaaksesi soitintilaa, näytössä näkyvät eri vaihtoehdot, joissa toistettava musiikki ovat silmukkatoistossa, jatkuvassa toistossa ja satunnaistoistossa.

Mitä tehdä, jos laite ei muodosta yhteyttä Bluetoothin kautta?

 1. Tarkista, onko laite pariliitostilassa. Virran kytkemisen jälkeen LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
 2. Tarkista, onko kaiutin Bluetoothin kantamalla (yleensä 10 m) ja onko niiden välissä esteitä.
 3. Tarkista, tukeeko laite, johon yhdistetään Bluetooth-yhteyksiä vai ei
 4. Tarkista, onko kyseessä pääsykoodiongelma, ja jos on, kirjoita 0000 / 1234
 5. Tarkista, onko yhdistettävässä kaiuttimessa ohjelmistoongelmia vai ei – Tarkista, että unohdat laitteen Bluetoothiin, päivitä mobiiliohjelmisto, jos se ei vieläkään toimi, yritä palauttaa laitteen tehdasasetukset.

Mitä tehdä, jos Aux-tila ei toimi?

 1. Tarkista, korjaako laitteen uudelleenkäynnistys ongelman ja onko kaiutin Aux-tilassa painamalla lyhyesti 'Mode'-painiketta.
 2. Tarkista, että olet liittänyt aux-kaapelin oikein ja oikein päin molemmista päistä.
 3. Tarkista, jatkuuko ongelma, vaikka olet käyttänyt eri kaapelia tai eri laitetta kaiuttimen yhdistämiseen.
Mikrofonin toiminnallisuus

Kuinka voin käyttää Party Pal 60:n mikrofonia?
Kun kaiutin on missä tahansa MODE-tilassa, aseta mikrofoni laitteeseen, jolloin mikrofonin äänenvoimakkuutta ja jälkikaiuntakokoa voidaan säätää asetuksista.

Kuinka äänittää ääntä Party Pal 60:ssa?

 1. In any “MODE” (insert USB or TF card) as a data storageoption for the recording and it is preferable that you switch to that post.
 2. Paina lyhyesti "Auto scan" ja näyttöön tulee "PAUS". Paina sitten REC-painiketta ja pidä sitä painettuna enintään 3 sekuntia siirtyäksesi tallennustilaan (näytössä näkyy "REC" ja tallennusaika).
 3. Kun tallennus on valmis, paina lyhyesti “REC”-painiketta lopettaaksesi tallennus.
 4. Näytössä näkyy tallenne file numero ja toistaa tallenteen automaattisesti file.
 5. Tallenteen poistaminen: Paina pitkään “REC”-painiketta ja näytössä näkyy “DEL”, jolloin “Auto Scan” -painiketta on painettava valitun poistamiseksi. file.

Mitä tehdä, jos laitteen mikrofoni ei toimi?

 1. Tarkista, ettei mikään pöly tai este peitä mikrofonia.
 2. Tarkista, pidetäänkö mikrofonia riittävällä etäisyydellä, jotta se pystyy poimimaan äänen.
 3. Tarkista, ettei mikrofoni ole altistunut muille vaaroille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.
 4. Tarkista, ettei mikrofoni ole altistunut vastuksen ylittävälle vedelle tai kastettu muuhun nesteeseen.
 5. Mikrofoni ei toimi aux-tilassa, tarkista, ettei laite ole aux-tilassa.
 6. Yritä palauttaa laitteen tehdasasetukset.

Miksi en kuule mikrofonin vastausta?
Varmista, että mikrofoni on kytketty oikein ja kytketty päälle. Tarkista myös, että laite ei ole USB-äänentallennustilassa.

FM-toiminnallisuus

Mitkä ovat eri FM-tilat?

 1. Automaattinen skannaus: Press and hold the pause button to auto scan “87.5MH – 108MHZ”, then the scanned channel can be saved from CH01 to Ch50 and the screen will display “CH01”. After auto scanning, short press either the “Previous” or “Next” button to switch the channel and short press the CH button to change the frequency. Once the channel is changed, select the frequency you wish to keep for that channel before changing to the next one.
 2. Semi-Automatic Channel Selection: After Auto scanning, in FM mode, short press the “CH” button to switch channel and frequency. Press “Previous/Next” button to switch the channel to semi-automatic channel selection. Channel and frequency display forward or backward.
 3. FM Frequency Selection: In FM mode, short press CH button to switch channel and frequency. Press and hold the “Forward” button to switch channel forward and it will stop once it has found a channel. Press and hold the “Backward” button to switch channel forward and it will stop once it has found a channel.

Mitä tehdä, jos FM-ääni on vääristynyt / ei pysty vastaanottamaan FM-signaaleja / FM-kanavat eivät näy?

 1. Varmista, että kiinnitetty FM-signaalijohto on sopivassa asennossa vastaanottamaan FM-signaaleja, eli läheisiltä parvekkeilta tai avoimelta alueelta, jossa signaali on selkeä. Jos signaali on edelleen vääristynyt, yritä säätää johdon tai kaiuttimen asentoa ja katso, paraneeko se.
 2. Käytä kaiuttimen tai kaukosäätimen toisto-/taukopainiketta hakeaksesi kanavat automaattisesti uudelleen ja katsoaksesi tulevatko ne näkyviin.
  Kaukosäätimen virityspainiketta tai kaiuttimen seuraavaa painiketta voidaan käyttää käytettävissä olevien kanavien selaamiseen.
Muut toiminnalliset ongelmat

Mitä tehdä, jos laite ei käynnisty / ei toimi?

 1. Varmista, että laitteessasi on Bluetooth-tila päällä ja että se on löydettävissä. Varmista myös, että laitteesi on 10 metrin säteellä laitteesta.
 2. Tarkista ensin, onko laite ladattu kunnolla vai ei.
 3. Tarkista, onko voltaglaturin e sopii kaiuttimeen vai ei.
 4. Tarkista kytkemällä kaiutin päälle manuaalisesti, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekuntia.
 5. Tarkista, ettei laitetta ole käsitelty väärin, johtoja ei ole katkennut tai se ei ole altistunut suoralle auringonvalolle tai vaaroille, kuten tulipalolle.

Mitä tehdä, jos kaiuttimen sisäänrakennetut säätimet eivät toimi?

 1. Tarkista, etteivät ohjaimet toimi, kun ne on liitetty toiseen laitteeseen
 2. Tarkista, onko laite aux-tilassa, koska painikkeet eivät toimi aux-tilassa
 3. Tarkista, tukeeko käytettävä mediasoitin tällaisia ​​säätimiä ja eivätkö säätimet toimi puhelun aikana tai muilla mediasoittimilla
 4. Tarkista, ovatko säätimet fyysisesti vaurioituneet tai altistuneet vaaralle, kuten tulipalolle.

Mitä tehdä, jos Stone-kaiuttimessa on muita toiminnallisia ongelmia?

 1. Tarkista, korjaako ongelma laitteen uudelleenkäynnistys.
 2. Anna kaiuttimen tyhjentyä kokonaan ja lataa se sitten uudelleen täyteen ennen käyttöä.
 3. Yritä muodostaa yhteys eri yhteystilan tai medialaitteen kautta.

Yleiset usein kysytyt kysymykset

Elektroniikka

Onko laitteessa RGB-valonohjaus?
Kyllä

Voiko kaiutinta käyttää pelaamiseen?
Kyllä, se voi olla. On kuitenkin suositeltavaa tehdä se vain aux-yhteydellä, koska Bluetooth-tilassa saattaa olla latenssiongelmia.​

Laiteohjaukset

Kuinka vaihtaa tilaa?

 1. Paina "Mode"-painiketta vaihtaaksesi "Bluetooth-> USB -> TF - Card -> FM -> Aux-in" -tilan välillä. Äänimerkki ilmoittaa, että tilaa on muutettu.
 2. Kun kaiutin kytketään päälle ensimmäistä kertaa, se siirtyy automaattisesti Bluetooth-tilaan. Käytön aloittamisen jälkeen kaiutin siirtyy edelliseen valittuun tilaan, kun se kytketään päälle.
 3. Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen palauttaa Bluetooth-tilaan ja kaikkiin muihin tallennettuihin asetuksiin.

Voimmeko ottaa vastaan ​​puheluita siinä?
Kyllä, kaiuttimista voi ottaa vastaan ​​puheluita.

Onko siinä sisäänrakennettu mikrofoni handsfree-puheluita varten?
Kyllä, Party Pal 60:ssa on sisäänrakennettu mikrofoni, joka mahdollistaa handsfree-puhelut.

Voimmeko kytkeä sen AUX:n kautta?
Kyllä, Party Pal 60 Bluetooth-kaiuttimet voidaan liittää myös AUX-kaapelilla, jos Bluetooth ei ole käytettävissä.

Laitteen lataus

Voimmeko käyttää sitä, kun laitamme kaiuttimet lataukseen?
Kyllä, Party Pal 60 -kannettavia kaiuttimia voidaan käyttää samanaikaisesti latauksen aikana.

Mikä on laitteen akun käyttöikä?
Party Pal 60 tarjoaa 4 tunnin akun (80 % äänenvoimakkuuden) varauksen yhdellä latauksella.

Voinko ladata kaiuttimia matkapuhelimen laturilla?
Kyllä, Party Pal 60 voidaan ladata mobiililaturilla.

Vesi/pölysuojaus

Voiko kaiuttimen upottaa veteen tai käyttää sitä veden alla?
Ei. Kaiuttimella ei ole vesisuojasertifikaattia. Joten kaikki kosketus veden tai minkä tahansa nesteen kanssa vahingoittaa tuotetta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.