beurer-logo

beurer HK 58 lämpötyyny

beurer-HK-58-Heat-Pad-tuote

Symbolien selitys

Laitteessa, näissä käyttöohjeissa, pakkauksessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraavia symboleja:

 • Lue ohjeet!
 • Älä aseta tappeja sisään!
 • Älä käytä taitettuna tai rikki!
 • Ei saa käyttää hyvin pienten lasten (0-3 vuotta).
 • Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisellä tavalla
 • Tämä tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset.
 • Laitteessa on kaksinkertainen suojaeristys, joten se täyttää suojausluokan 2.
 • Pesu korkeintaan 30 °C lämpötilassa, erittäin hellävarainen pesu
 • Ei saa valkaista
 • Älä kuivaa kuivausrummussa
 • Älä silitä
 • Älä kuivapuhdista
 • Valmistaja
 • Tuotteet täyttävät todistetusti EAEU:n teknisten määräysten vaatimukset.
 • Hävitä laite EY-direktiivin – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.
 • KEMAKEUR-symboli kertoo sähkötuotteen turvallisuudesta ja standardien noudattamisesta.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusarviointimerkki
 • Tässä laitteessa käytetyt tekstiilit täyttävät Hohenstein Research Instituten vahvistamat Öko Tex Standard 100:n tiukat ihmisekologiset vaatimukset.
 • VAROITUS: Varoitus loukkaantumis- tai terveysriskeistä
 • HUOMIO: Turvallisuustiedot mahdollisista laitteiden/lisävarusteiden vaurioista.
 • HUOMAUTUS: Tärkeää tietoa.

Paketissa olevat tavarat

Tarkista, että pahvipakkauksen ulkopinta on ehjä ja että kaikki sisältö on läsnä. Varmista ennen käyttöä, että laitteessa tai lisävarusteissa ei ole näkyviä vaurioita ja että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu. Jos sinulla on epäilyksiä, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai määritettyyn asiakaspalveluosoitteeseen.

 • 1 Lämpötyyny
 • 1 kansi
 • 1 Ohjaus
 • 1 Käyttöohjeet
Kuvaus
 1. Pistoke
 2. Ohjaus
 3. Liukukytkin (ON = I / OFF = 0)
 4. Painikkeet lämpötilan asettamiseen
 5. Valaistu näyttö lämpötila-asetuksille
 6. Plugin kytkentäbeurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (1)

Tärkeitä ohjeita Säilytä myöhempää käyttöä varten

VAROITUS

 • Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin (sähköisku, ihon palovammoja, tulipalo). Seuraavien turvallisuus- ja vaaratietojen tarkoituksena ei ole vain suojella sinun ja muiden terveyttä, vaan niiden tulee myös suojata tuotetta. Tästä syystä huomioi nämä turvallisuusohjeet ja sisällytä nämä ohjeet, kun luovutat tuotteen muille.
 • Tätä lämpötyynyä eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät ole herkkiä lämmölle, tai muut alttiit henkilöt, jotka eivät ehkä pysty reagoimaan ylikuumenemiseen (esim. diabeetikot, henkilöt, joilla on sairauden vuoksi ihomuutoksia tai arpeutettu kudos käyttöalueella ottamisen jälkeen kipulääkettä tai alkoholia).
 • Tätä lämpötyynyä eivät saa käyttää hyvin pienet lapset (0-vuotiaat), koska he eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.
 • Lämpötyynyä voivat käyttää yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset, jos heitä valvotaan. Tätä varten säädin on aina asetettava minimilämpötilaan.
 • Tätä lämpötyynyä voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneita fyysisiä, sensorisia tai henkisiä taitoja tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan ja heille on opastettu lämpötyynyn turvallinen käyttö. ja ovat täysin tietoisia käytöstä aiheutuvista riskeistä.
 • Lapset eivät saa leikkiä lämpötyynyllä.
 • Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltoa, ellei niitä valvota.
 • Tätä lämpötyynyä ei ole suunniteltu käytettäväksi sairaaloissa.
 • Tämä lämpötyyny on tarkoitettu vain koti-/yksityiseen käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.
 • Älä työnnä nastoja.
 • Älä käytä sitä taitettuna tai kasattuna.
 • Älä käytä sitä märkänä.
 • Tätä lämpötyynyä saa käyttää vain tarrassa mainitun säätimen kanssa.
 • Tämä lämpötyyny saa kytkeä vain verkkovirtaantage, joka on ilmoitettu tarrassa.
 • Tämän lämpötyynyn lähettämät sähkö- ja magneettikentät voivat häiritä sydämentahdistimen toimintaa. Ne ovat kuitenkin edelleen selvästi rajojen alapuolella: sähkökentän voimakkuus: max. 5000 V/m, magneettikentän voimakkuus: max. 80 A/m, magneettivuon tiheys: max. 0.1 millit sla. Ota siksi yhteyttä lääkäriin ja sydämentahdistimesi valmistajaan ennen tämän lämpötyynyn käyttöä.
 • Älä vedä, väännä tai taivuta kaapeleita jyrkästi.
 • Jos lämpötyynyn kaapelia ja säädintä ei ole asetettu oikein, on olemassa vaara, että kaapeli ja säädin voi takertua siihen, joutua kuristumaan, kompastua tai astua kaapelin ja säätimen päälle. Käyttäjän on varmistettava, että ylimääräiset kaapelit ja yleensä kaapelit on reititetty turvallisesti.
 • Tarkista tämä lämpötyyny usein kulumisen ja repeytymisen varalta
  tai vaurioita. Jos tällaisia ​​merkkejä ilmenee, jos lämpötyynyä on käytetty väärin tai se ei enää lämpene, valmistajan on tarkistettava se ennen uudelleen kytkemistä.
 • Älä missään tapauksessa avaa tai korjaa lämpötyynyä (mukaan lukien tarvikkeet) itse, koska virheetöntä toimintaa ei voida enää taata sen jälkeen. Jos tätä ei noudateta, takuu mitätöityy.
 • Jos tämän lämpötyynyn verkkoliitäntäkaapeli on vaurioitunut, se on hävitettävä. Jos sitä ei voi poistaa, lämpötyyny on hävitettävä.
 • Kun tämä lämpötyyny on kytketty päälle:
  • Älä aseta sen päälle teräviä esineitä
  • Älä aseta sen päälle lämmönlähteitä, kuten kuumavesipulloja, lämpötyynyjä tai vastaavia
 • Säätimen elektroniset komponentit lämpenevät, kun lämpötyynyä käytetään. Tästä syystä säädintä ei saa koskaan peittää tai asettaa lämpötyynylle sen ollessa käytössä.
 • On tärkeää noudattaa seuraaviin lukuihin liittyviä tietoja: Käyttö, Puhdistus ja huolto sekä Varastointi.
 • Jos sinulla on kysyttävää laitteidemme käytöstä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Käyttötarkoitus

VAROITUS
Tämä lämpötyyny on suunniteltu vain lämmittämään ihmiskehoa.

Toiminta

Turvallisuus 

VAROITUS 

 • Lämpötyyny on varustettu TURVAJÄRJESTELMÄLLÄ. Tämä anturitekniikka tarjoaa suojan ylikuumenemiselta lämpötyynyn koko pinnalla automaattisella sammutuksella vian sattuessa. Jos TURVAJÄRJESTELMÄ on sammuttanut lämpötyynyn, lämpötila-asetukset eivät enää pala, kun ne kytketään päälle.
 • Huomaa, että turvallisuussyistä lämpötyynyä ei voi enää käyttää vian ilmetessä ja se on lähetettävä määritettyyn huoltoosoitteeseen.
 • Älä yhdistä viallista lämpötyynyä toiseen samantyyppiseen säätimeen. Tämä laukaisi pysyvän virrankatkaisun ohjauksen turvajärjestelmän kautta.
Ensimmäinen käyttö

VAROITUS
Varmista, että lämpötyyny ei rypisty tai taitu käytön aikana.

 • Käyttääksesi lämpötyynyä, liitä säädin lämpötyynyyn kytkemällä liitin.
 • Kytke sitten virtapistoke pistorasiaan.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (2)

Lisätietoja tuotteesta HK 58 Cozy
Tämän lämpötyynyn ainutlaatuinen muoto on kehitetty erityisesti käytettäväksi selässä ja niskassa. Aseta lämpötyyny selälle niin, että niskaosan tarranauha on linjassa niskasi kanssa. Sulje sitten koukku ja silmukkakiinnitys. Säädä vatsavyön pituus niin, että tunnet olosi mukavaksi ja kiinnitä solki asettamalla toinen pää toiseen. Avaa solki työntämällä lukon molempia puolia yhteen kuvan osoittamalla tavalla.

Kytkeminen päälle
Työnnä säätimen oikealla puolella oleva liukukytkin (3) asentoon "I" (ON) – katso kuva säätimestä. Kun kytkin on päällä, lämpötila-asetusten näyttö syttyy.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (3)

Lämpötilan asettaminen
Nosta lämpötilaa painamalla painiketta (4). Alenna lämpötilaa painamalla painiketta (4).

 • Taso 1: minimilämpö
 • Taso 25: yksilöllinen lämpöasetus
 • Taso 6: maksimilämpö
 • HUOMAUTUS:
  Nopein tapa lämmittää lämpötyyny on asettaa aluksi korkein lämpötila-asetus.
 • HUOMAUTUS:
  Näissä lämpötyynyissä on nopea lämmitystoiminto, jonka ansiosta tyyny lämpenee nopeammin ensimmäisten 10 minuutin aikana.
 • VAROITUS
  Jos lämpötyynyä käytetään useita tunteja, suosittelemme, että asetat säätimeen alimman lämpötila-asetuksen, jotta vältytään kuumennetun kehonosan ylikuumenemiselta, mikä voi aiheuttaa palovammoja iholle.

Automaattinen virrankatkaisu
Tämä lämpötyyny on varustettu automaattisella sammutustoiminnolla. Tämä katkaisee lämmönsyötön n. 90 minuuttia lämpötyynyn ensimmäisen käytön jälkeen. Tämän jälkeen osa säätimen näytetyistä lämpötila-asetuksista alkaa vilkkua. Jotta lämpötyyny voidaan kytkeä takaisin päälle, sivuliukukytkin (3) on ensin asetettava asentoon "0" (OFF). Noin 5 sekunnin kuluttua se voidaan kytkeä uudelleen päälle.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (4)

Sammuttamalla
Kytke lämpötyyny pois päältä asettamalla säätimen sivulla oleva liukukytkin (3) asentoon "0" (OFF). Lämpötila-asetusten näyttö ei enää pala.

HUOMAUTUS:
Jos lämpötyyny ei ole käytössä, vaihda sivuliukukytkin (3) ON/OFF-asennosta asentoon "0" (OFF) ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota sitten säädin lämpötyynystä irrottamalla pistoke.

Puhdistus ja huolto

 • VAROITUS
  Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistamista. Irrota sitten säädin lämpötyynystä irrottamalla pistoke. Muuten on olemassa sähköiskun vaara.
 • VAROITUS
  Säädin ei saa koskaan joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa, koska tämä voi aiheuttaa vaurioita.
 • Käytä säätimen puhdistamiseen kuivaa, nukkaamatonta liinaa. Älä käytä kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita.
 • Tekstiilipäällinen voidaan puhdistaa etiketissä olevien symbolien mukaisesti ja se on poistettava lämpötyynystä ennen puhdistusta.
 • Pienet tahrat lämpötyynystä voidaan poistaa mainoksellaamp liinalla ja tarvittaessa hieman nestemäistä pesuainetta herkälle pyykille.
 • VAROITUS
  Huomaa, että lämpötyynyä ei saa puhdistaa kemiallisesti, vääntää, rumpukuivaus, laittaa mankelin läpi tai silittää. Muuten lämpötyyny voi vaurioitua.
 • Tämä lämpötyyny on konepestävä.
 • Aseta pesukone erityisen hellävaraiselle pesuohjelmalle 30 °C:ssa (villaohjelma). Käytä herkkää pyykinpesuainetta ja mittaa se valmistajan ohjeiden mukaan.
 • VAROITUS
  Huomaa, että lämpötyynyn toistuva pesu vaikuttaa kielteisesti tuotteeseen. Lämpötyyny tulee siksi pestä pesukoneessa enintään 10 kertaa käyttöiän aikana.
 • Muotoile lämpötyyny välittömästi pesun jälkeen alkuperäisiin mittoihinsa sen ollessa vielä damp ja levitä se vaakahevoselle kuivumaan.
 • VAROITUS
  • Älä käytä tappeja tai vastaavia esineitä lämpötyynyn kiinnittämiseen vaatehevoseen. Muuten lämpötyyny voi vaurioitua.
  • Älä kytke säädintä takaisin lämpötyynyyn, ennen kuin pistokeliitäntä ja lämpötyyny ovat täysin kuivia. Muuten lämpötyyny voi vaurioitua.
 • VAROITUS
  Älä koskaan kytke lämpötyynyä päälle sen kuivaamiseksi! Muuten on olemassa sähköiskun vaara.

varastointi

Jos et aio käyttää lämpötyynyä pitkään aikaan, suosittelemme, että säilytät sen alkuperäisessä pakkauksessa. Irrota tätä tarkoitusta varten säädin lämpötyynystä irrottamalla pistoke.

VAROITUS

 • Anna lämpötyynyn jäähtyä ennen sen varastointia. Muuten lämpötyyny voi vaurioitua.
 • Välttääksesi terävät taitteet lämpötyynyssä, älä aseta mitään esineitä sen päälle, kun sitä säilytetään.

hävittäminen
Ympäristösyistä älä hävitä laitetta talousjätteen mukana sen käyttöiän lopussa. Hävitä laite sopivaan paikalliseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Hävitä laite EY-direktiivin - WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jätehuollosta vastaaviin paikallisiin viranomaisiin.

Mitä jos tulee ongelmia

Ongelma Aiheuttaa Ratkaisu
Lämpötila -asetukset eivät pala, kun ne ovat

– säädin on kytketty kunnolla lämpötyynyyn

– virtapistoke on kytketty toimivaan pistorasiaan

– säätimen sivuliukukytkin on asennossa "I" (ON)

Turvajärjestelmä on sammuttanut lämpötyynyn pysyvästi. Lähetä lämpötyyny ja säädin huoltoon.

Tekniset tiedot

Katso lämpötyynyn arvokilpi.

Takuu/huolto

Tarkempia tietoja takuusta ja takuuehdoista löydät mukana toimitetusta takuulehtisestä.

Yhteystiedot

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Saksa.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

UKImaahantuoja: Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne Iso-Britannia.

Asiakirjat / Resurssit

beurer HK 58 lämpötyyny [pdf] Käyttöohje
HK 58 lämpötyyny, HK 58, lämpötyyny, tyyny

Viitteet

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *